januari 2023

Snabba klimatfakta

Faktablad som är bra att ha vid diskussioner

Faktabladet kan laddas ner här som pdf för utskrift mm.

 1. Jordens klimat var fram till för 150 år sedan kallare än det varit de senaste 10.000 åren.
 2. Under flera hundra år av kallt klimat präglades människors liv av upprepad missväxt och svält.
 3. Sedan dess har jordens medeltemperatur har stigit drygt en grad.
 4. Koldioxidhalten har ökat från låga 0,03% till 0,04% sedan 1950. (Vid 0,02% avstannar livet).
 5. De senaste 30 åren har temperaturen stigit med 0,3 grader C, mest på 90-talet, men ökningen har under de senaste 20 åren nästan avstannat. (Trots ökad koldioxidhalt!) De klimatmodeller som förutspår temperaturökning p.g.a. mer koldioxid kan inte verifieras med hjälp av historiska data.
 6. 90-talets ökning kom efter en kallperiod på 70-talet då man skrämde med en ny nära istid.
 7. Denna långsamma klimatförändring har varit gynnsam för livet på jorden.
 8. Kraftigt ökad växtlighet som delvis kompenserat för den negativa miljöpåverkan som orsakas av regnskogsskövling, industrijordbrukets monokulturer och giftspridning.
 9. Flertalet av jordens öknar har börjat krympa i gränsområden och öppnar upp för ny odlingsmark.
 10. Högre halter av koldioxid gör att växter behöver mindre vatten (mindre öppna klyvöppningar).
 11. Jordens spannmålsproduktion har slagit en lång rad skörderekord. (5 ggr mer idag än 1930.)
 12. Att missväxt skulle vara en orsak bakom massmigrationen är en lögn. Lokal missväxt är vanligen beroende på lokala krig eller naturliga vädervariationer.
 13. Talet om fler extrema väderhändelser är också en lögn. Vädret på jorden har lugnat ner sig betydligt sedan början av 90-talet. Från kostnader på 0,27% till 0,17% av världens bruttonationalprodukt per år från 1990 till 2018. Att människor bosätter sig olämpligt är inte klimatets fel.
 14. Havsnivån har ökat ett par millimeter per år de senaste hundra åren men ökningen har avstannat de senaste 10 åren. Ca 50% av ökningen kan tillskrivas temperaturökningen som gjort vattnets volym större. Övrigt kan vara smältande is från Grönland och Antarktis men även mätfel!
 15. Det är svårt att mäta havsnivån då den varierar över jorden och på vissa håll t.o.m. sjunkit enligt satellitmätningar. Jordens rotation och månens inverkan (Ebb och flod) påverkar havsnivån.
 16. Arktis och stora delar av Västantarktis påverkar inte havsnivån, då de redan flyter på vattnet.
 17. Både Grönlands och Antarktis ismassa växer just nu då det snöar mycket och då pressas mer is ut (is flyter långsamt) och bildar isberg. Snö är avdunstat havsvatten! Rundgång!
 18. Inga korallöar har hittills blivit översvämmade. En del har faktiskt blivit större, vilket beror på att korallerna ökat! Ingen koralldöd generellt, men ibland lokalt av annat än klimatskäl.
 19. Klimatet påverkas mest av solen och av den kosmiska strålningen, som påverkar molnbildningen som i sin tur är avgörande för temperaturen. Vattenånga betyder mer än koldioxid.
 20. Klimat är förändringar över 30-årsperioder. Allt kortare är väder som alltid varierar! 

Sammanställt av Lästips 2019-06-12 (och gäller fortfarande 2023)

Ladda ner dokumentet som pdf-fil.

Klimatet

En samling artiklar, dokument och videofilmer om klimatet, klimatångest, "klimathotet", och "klimatskepsis".

En del länkar är brutna men uppdatering pågår

 1. Klimatforskarna och universums mitt - Dagens Nyheters reporter Lisa Röstlund har intervjuat klimatforskare och de slog upp på stort i samma förhoppning som alltid – att påverka politiken och debatten. Det lyckades inte heller denna gång.......
 2. Very few scientists agree that climate change is driven by human activity - "You have likely heard that 97% of scientists agree on human-driven climate change. The overwhelming majority of scientists take no view on the question of whether climate change is man-made, for it is beyond our present nowledge to answer. Only 0.3% of science papers state humans are the cause of climate change."

   

 3. The 2022 Hurricane Season (Paul Homewood) - "Official data is absolutely clear: they are not getting worse. Indeed, there is some evidence that they are less active in recent years."

   

 4. Snabba klimatfakta - Tjugo klimatfakta på en A4 (Kan även laddas ner som pdf)

   

 5. World’s largest offshore wind farm ‘unprofitable’, government-funded report confirms (Red. Pengar i sjön!)

   

 6. Everything Climate - The data and the theories.

   

 7. “Unsettling the Science” - Dr Steven E Koonin - A Critique of the IPCC AR6 Assessment Report - Detta borde alla klimatalarmister lyssna på, inte minst Greta som ju vill lyssna på vetenskapen.

   

 8. Greenie energy leaves Europe in the cold — the freezing cold - American Thinker 2021-09-28

   

 9. 'The global warming cult is getting very dangerous': Bolt

   

 10. Atmosfärens CO2 vid Mauna Loa observatoriet

   

 11. CLINTEL- There is no climat emergency. Läs på svenska: Det finns ingen klimatkris

   

 12. The GWPF: Will the IPCC report acknowledge reality? (Red. Troligen inte!)

   

 13. World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2021 (Red Alarmistrappport! Läs med förnuft!)

   

 14. Tege Tornvall: Nutidens kallare klimat ger mer oväder (Red. Nu blir det ju tack och lov varmare och det syns ju i statistiken över svåra oväder.)

   

 15. Några artiklar som driver klimatångest och klimatalarmism. (Red. Genom att ensidigt framhäva vissa aspekter och basera argumenten på uppgifter som är ifrågasatta av kompetenta forskare utan att nämna detta, skapas en känsla av undergång.)

   

 16. Extreme Weather in 2020 (pdf)

   

 17. Föredrag av Patrick Moore om sanningens kraft.  Låt oss fira CO2 - vår räddare. (Bra sammanfattning av klimatfrågan.)          

       
  Greenpeace co-founder Patrick Moore gives a keynote address to the Economic Education Association of Alberta's 6th annual "Freedom School" conference, on "Things that Matter: An Agenda for Alberta", about changing the world by speaking the truth - in this case about the science, policy and politics of man-made global warming

   

 18. Lars Bern skissar upp en klimatpolitik som fungerar (Teknologie doktor Lars Bern skissar upp vad han anser är en fungerande klimat- och energipolitik för Sverige och världen åren 2020-2100.)

   

 19. Första videon i Elsa Widdings serie om klimatet (Introduktion till "Myter och sanningar om klimatet".)

   

 20. Changing Your Mind (Elsa Widding climate song; "Changing Your Mind". Lead song; Ulf Gabrielsson. Music ; Ulf Gabrielsson and Carl Johan Thore (CJ). Lyrics; Ulf Gabrielsson, Elsa Widding and CJ Thore. Producer; CJ Thore.)

   

 21. Myter och sanningar om klimatet - Avsnitt 1 (Inledande tankar om klimatet. Jag tar upp lite olika perspektiv på frågan och resonerar kring vad som egentligen styr växlingarna i klimatet. Jag säger också några ord om varför många med mig gärna ställer sig i ledet bland skeptiker och varför detta borde vara ett naturligt val för de allra flesta. Kanske är det så illa att många idag inte känner till vetenskapliga fakta bakom de vanligaste klimatmyterna, eftersom varken forskare, media eller politiker tillåter någon granskning eller ifrågasättande av just denna fråga.)

   

 22. Myter och sanningar om klimatet - Avsnitt 2 (Andra delen av Elsa Widdings serie om klimatet Första klimatmyten - Det har inte varit så varmt som nu på 12 000 år! Del 1 av 3. Tiden från 20 000 år sedan och fram till då vår tideräkning börjar.)

   

 23. Elsa Widding: Myter och sanningar om klimatet - Avsnitt 3 (Första klimatmyten - Det har inte varit så varmt som nu på 12 000 år! Del 2 av 3. Klimatet från Romarrikets fall fram till slutet av den lilla istiden.)

   

 24. Elsa Widding: Myter och sanningar om klimatet - Avsnitt 4 (EFTER DEN LILLA ISTIDEN OCH FRAM TILL IDAG.          
  Meningarna går isär om när den lilla istiden tog slut men de flesta brukar säga någon gång efter 1850 och före 1920. Oavsett vad man tycker om den saken så var det innan människan på allvar kan ha påverkat klimatet genom att öka mängden koldioxid till atmosfären.)

   

 25. Vad du inte visste om KLIMATHOTET: Borde man oroa sig för klimathotet? (Måste läsas av alla, vare sig man är alarmist eller "förnekare"!) I den här webb-boken presenterar Staffan Mörner fakta om klimatet som du antagligen aldrig har hört talas om, men som du och dina närmaste borde känna till om ni verkligen vill ta klimathotet på allvar. (Summary in English) Se också denna video, som är en utmärkt introduktion till några av de viktigaste vetenskapliga bevisen mot klimathotet.

   

 26. Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) - PSMSL is the global data bank for long term sea level change information from tide gauges and bottom pressure recorders. (Fakta om havsnivåerna som visar att påståendena om dramatiska ökningar saknar underlag i verkligheten.)

   

 27. PNAS: Metrics that matter for assessing the ocean biological carbon pump - PNAS = Proceedings of National Academy of Sciences.

   

 28. Det teoretiskt omöjliga - Bra artikel om klimatbluffen och den ovetenskapliga "information" som sprids.

   

 29. Climate Change—Assessing the Worst Case Scenario - Leder verkligen de förutspådda klimatförändringarna till de enorma katastrofer som t.ex. Extinction Rebellion hotar med. Troligen inte, liknande katastrofer eller värre har redan hänt utan att mänskligheten eller livet på jorden gått under. Så ta-det-lugnt, sitt-still-i-båten och gör inte alla de förödande missgrepp de förespråkar, vilka i sig kommer att leda till katastrofer, t.ex. energibrist och matbrist. Den tekniska utvecklingen kommer att lösa problemen, om de ens finns, ifall den inte hindras av politiska beslut.

   

 30. Dags för IPCC att erkänna sina fel - IPCC:s teori om AGW, Anthropogenic Global Warming, ett tag utökad till CAGW, Catastrophic Anthropogenic Global Warming, innan den bytte spår till Climate Change har avslöjats med allvarliga fel angående följdverkningarna.

   

 31. Here's The Real Reason Why Some People Still Think Climate Change Isn't Happening - Här förklarar David Hall, Senior Researcher of Politics, från Auckland University of Technology att klimathotsskeptiker inte kan övertygas med fakta (!), utan de (Red. vi) vägrar tro på klimatkrisen beroende på personliga orsaker, åtaganden och övertygelser. (Red. Klimatalarmisterna har alltså insett att det inte finns några fakta för deras sak och vill därför slå oss i huvudet med att vi har fel värderingar och alltså är oemottagliga för deras s.k.fakta.)

   

 32. There Is No Climate Emergency - 500 internationella forskare och experter har undertecknat en skrivelse till IPCC. I brevet skriver man bl.a. "We urge you to follow a climate policy based on sound science, realistic economics and genuine concern for those harmed by costly but unnecessary attempts at mitigation"

   

 33. Snabba klimatfakta - Tjugo klimatfakta på en A4 (Kan även laddas ner som pdf)

   

 34. SwebbTV: Intervju med energiexperten Elsa Widding.

   

 35. SwebbTV: Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i "Ekdal och Ekdal". (Botar klimatångest men ökar rädslan för en samhällskatastrof om klimathysterin får fortsätta. En perfekt introduktion för den som vill förstå verkligheten.)

   

 36. Why Renewables Can't Save the Planet - En aktivist som kommit till insikt.

   

 37. Klimatångest blues - av Jacob Nordangård, 2019-02-08. Nu väntar vi på musiken,

   

 38. Save our Species – Bokrelease ”Rockefeller – en klimatsmart historia” - På annandag påsk, Jordens Dag, den 22 april 2019, släpps Jacob Nordangårds bok Rockefeller – En klimatsmart historia. En rafflande och paradoxal historia om hur familjen som gjorde mänskligheten beroende av olja vände sig emot den verksamhet som gjorde John D. Rockefeller till den rikaste mannen i USA, och familjen till en av de mäktigaste i världen.

   

 39. Vetenskapsmän i Italien går emot klimathysterin - En stor grupp italienska vetenskapsmän har gjort ett starkt uttalande mot dogmen om människans påverkan på klimatet och varnar för de katastrofala konsekvenserna av en politik för att minska koldioxidutsläppen.

   

 40. Grönlandsfloppen Det var inget värmerekord i juli 2019! Nyss meddelande danska SMHI att de mätt fel. Det var inte alls något rekord på 4,7 grader i juli utan 2 minusgrader.

   

 41. Convergent evidence for widespread rock nitrogen sources in Earth’s surface environment

   

 42. Vilka följder har klimathysterin? Del 1 En insiktsfull artikel av Dan Ahlmark om de ekonomiska och politiska följderna av klimathysterin. Borde läsas av alla!

   

 43. Vilka följder har klimathysterin? Del 2 Dan Ahlmarks artikel fortsätter.

   

 44. Not a lot of people know that - Bringing some sanity to the Climate Change debate. “We do not believe any group of men adequate enough or wise enough to operate without scrutiny or without criticism. We know that the only way to avoid error is to detect it, that the only way to detect it is to be free to inquire. We know that in secrecy error undetected will flourish and subvert”. – J Robert Oppenheimer.

   

Artiklar om yttrandefrihet mm

Artiklar och kommentarer om yttrandefrihet och relaterade områden

Innehållsförteckning

 1. Facebook-relaterat
 2. EU-direktivet och artiklarna 11 och 13
 3. Yttrandefrihet övrigt

Facebook-relaterat

 1. Lars Anders Johansson: Livet efter Facebook. (Alternativet MeWe - Next-Gen Social Networking till Facebook diskuteras.)  (Inlagt här 2019-02-27) 
 2. Stort avslöjande: Facebook förhindrar det fria ordet genom deboosting. (Inlagt här 2019-02-27) 
 3. Originalet om "deboosting". (Video) (Inlagt här 2019-03-01) 
 4. Dagens Nyheter – ett hot mot yttrandefriheten. (Yttrandefrihet och MSM:s kamp mot konkurrenter) (Inlagt här 2019-03-02) 
 5. Facebook suppress free speech, defends deboosting and degrades insider – O’Keefe fires back. (Inlagd här 2019-03-02) 

EU-direktivet och artiklarna 11 och 13

 1. Article 13 disaster for music biz, joy for YouTube, as labels call for EU copyright bill to be cancelled. (Inlagt här 2019-02-27) 
 2. EU bygger vidare på en digital järnridå. (Detta blir slutet för alla bloggar och i praktiken även för alternativa media.) (Inlagt här 2019-02-27) 
 3. EU stryper vårt fria internet. (Inlagt här 2019-03-01) 
 4. Till den fria informationens försvar. (Internet och yttrandefrihet av HAX) (Inlagt här 2019-03-01) 
 5. Julia Reda - Här finns det mesta om direktivet och processen. Julia är den som mest kämpat emot. (Inlagt här 2019-03-01) 
 6. EU-parlamentets enda piratpartist slåss mot direktivet som skulle lägga filter på Twitter och Youtube - ”Upphovsrätten står i vägen för många nyttiga saker”. (Inlagt här 2019-03-02) 
 7. Rapportering från EU:s ödesbeslut om Internet. Emanuel Karlsten reser till Europaparlamentet och gör journalistik kring den avgörande omröstningen om copyrightdirektivet. Följ på Emanuels blogg. 

Yttrandefrihet övrigt

 1. Femte juli: En video om vad vi kan lära om massövervakning från både nutid och historien. Red. Rekommenderas! Ta 5 minuter och lyssna till Henrik Alexandersson. (Inlagt här 2021-08-29) 
 2. Podden som YouTube stoppade: Så punkterar du en egohumanist. Av Julia Caesar. (Inlagt här 2019-03-01) 
 3. Stockholmare för ett SUVERÄNT Sverige - Vi fokuserar på den demografiska situationen, att Sverige behöver gå ut ur både EU och FN för att blomstra som suverän nation, åsiktskorridoren och yttrandefriheten, den växande otryggheten som brer ut sig i landet och problemet med globalism. 

Dagens tips tisdag (extra) 2023-01-31

Ett bra exempel på lokal aktivism: Vi inleder trygghetsinsats i Älgarås.

"Det fria Sverige i Norra Skaraborg har efter de senaste dagarnas oacceptabla händelser i Älgarås valt att inleda en trygghetsinsats."

Läs mer på Det fria Sverige

 

UPPDATERING

"I natt patrullerades relevanta områden av föreningsmedlemmar. All relevant insamlad information har överlämnats till berörda myndigheter. Även hyresvärden som huserar de problematiska invånarna, som alla verkar ha placerats där av myndigheterna, har informerats om det olämpliga i att låta Älgarås bli en samlingsplats för knarkare, brottslingar och langare.

Vid lunchtid på måndagen genomfördes ännu en vandring för att samla in skräp och annat till följd av narkomanernas leverne. Denna gång påträffades som tur är inga fler kanyler, men bland annat en del blodiga plåster och servetter tillsammans med mängder av skräp.

Vi passade även på att samtala med ett flertal lokalbor som redan hade hört om den lokala trygghetsinsatsen och gav oss uppmuntrande ord.

Flera lokalbor har också kontaktat oss och anmält sig frivilliga att hjälpa till.

Arbetet fortsätter tills problemet är löst."

Dagens tips tisdag 2023-01-31

Statligt ”Bank-ID”?

På Femte juli skriver Henrik Alexandersson:

"Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag att ta fram en statlig e-legitimation. En positiv aspekt är att man gör detta på ett mjukt sätt, utan att tvinga någon.

Ett statligt elektroniskt ID kan vara förfärligt och farligt om det inte finns några alternativ."

Läs vidare på Femte juli

Fundera på vad kombinationen statlig e-legitimation, digital valuta, kontantlöst samhälle och krav på att man legitimerar sig för att kunna surfa och sända e-post samt Chat Control kan leda till! Allt kan övervakas med AI.

Du kommer inte att kunna göra någonting utan att staten vet exakt vad du gör. Gör du fel så kan staten dra din "Felhandlingsavgift" (Jmf Felparkeringsavgift) direkt från ditt konto och är det ett allvarligare brott så kan ditt konto spärras eller förverkas. 

Vad gör du då? Långsam död eller fredlöshet och den svarta marknaden????

Vakna upp och protestera innan det är försent.

Dagens tips måndag 2023-01-30

Den utomparlamentariska sossemakten

Rebecca Weidmo Uvell skriver på blogg, som för denna artikel saknar betalvägg, så den kan läsas av alla:

"Varje vecka som det känns kommer en ny KU-anmälan av oppositionen som vid valet sa att de minsann inte tänkte KU-anmäla lika ofta som förra oppositionen. Idag var det dags igen och före detta Peter Hultqvist, denna odugling till vapenvägrare som efter sina blott 2 år på gymnasiet gjorde sossekarriär ända till försvarsministerposten, tycker att Henrik Landerholms CV har luckor. 

Landerholm, som utsetts till Nationell säkerhetssamordnare av Kristersson, påstås vara föremål för vänskapskorruption. "

Läs vidare på Uvells blogg!

Dagens tips söndag 2023-01-29

En film av Palaestra Media

Så här påverkar storfinansen våra politiker: Se vår nya kortversion av MAKTHAVARNA DU ALDRIG VALDE

Se den! Väl spenderade 24 minuter.

Jonas Nilsson skriver: 

"Vi är glada att kunna presentera en ny version av Makthavarna du aldrig valde - en kortversion som ger en smak av det som finns i den fullängdsdokumentären. Den korta versionen ger en inblick i de viktigaste frågorna och utmaningarna för vår tid - hur den globala storfinansen påverkar våra politiker och samhället.

Det är en perfekt introduktion till fullängdsdokumentären för dem som inte har sett den tidigare eller för dem som vill visa den för vänner och familj, och känner att det är svårt dela en ‘alltför’ lång produktion."

Dagens tips fredag 2023-01-27

PATRIK ENGELLAU: Om att bränna koraner och närliggande sätt att utöva yttrandefrihet

"Demokratin, som vi med tanke på alternativa statsskick är begripligt stolta över, har två komponenter. Den ena komponenten är de allmänna valen där väljarna utser sina ombud och styrespersoner. Den andra komponenten är en uppsättning fri- och rättigheter som medborgarna har reserverat åt sig själva och ombuden därför, sedan de väl blivit valda till styrespersoner, inte får invadera. Dessa frizoner är fredade från ingrepp från de valda ombuden. Dit hör exempelvis yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, religionsfriheten och så vidare."

Mycket bra om yttrandefrihet! Läs vidare på DET GOD SAMHÄLLET.

Dagens tips torsdag 2023-01-26

JAN-OLOF SANDGREN: Pandoras askar

Jan-Olof Sandgren skriver på DET GODA SAMHÄLLET:

"När Sveriges riksdag 1975 enhälligt röstade igenom proposition 1975:26, som på pappret gjorde Sverige till en mångkultur, var det säkert många som föreställde sig att lagen bara uttryckte en slags artighet. En bekräftelse av vad alla redan visste – att andra kulturer än den svenska kunde ha positiva saker att komma med.  

Intentionerna med lagen var i alla fall inte att öka antalet våldtäkter med hundratals procent, göra skottlossning på öppen gata till ett vardagsfenomen och etablera Sverige som en fristad för religiös extremism, gängkriminalitet och bidragsentreprenörskap. Så hur kunde det gå så illa?......

........ Lagen om mångkultur har ibland beskrivits som en ”Pandoras ask” – snyggt paketerad, men när den väl öppnats en källa till förödelse."

 Finns det fler sådana askar? Jan-Olof beskriver tre sådana: 

1. Lagar om vaccinpass

2. Nato-medlemskap

3. Legaliserad dödshjälp

Kommentarerna tar upp ytterligare några möjliga Pandora-askar:

4. Den gröna omställningen

5. Det kontantlösa samhället 

Utöver detta så har kommentarerna en del intressanta synpunkter och invändningar. Läs mer på DET GODA SAMHÄLLET

Mer tips:

Sverige nobbar forskare – för en studentlägenhet

"Linda Ok är en högkvalificerad forskare med kompetens som behövs i Sverige. Men Migrationsverket sätter stopp – för att hennes svenske make bor i en studentlägenhet medan han läser till läkare. ”Fortsätter den attityden måste vi söka oss till ett land som vill ta emot två högutbildade personer”, säger han till TN."

Så här får det inte gå till i ett land som tar emot tusentals ekonomiska migranter varje år. Migrationsverket missbrukar sin makt! Läs hela artikeln i Tidningen Näringslivet.

Dagens tips onsdag 2023-01-25

EU-kommissionen: Övervakning är viktigare än mänskliga rättigheter

Henrik Alexandersson fortsätter sin granskning av EU-kommissionens förslag till elektronisk övervakning och konstaterar att Österrike och Tyskland är emot, vilket kan vara förståeligt med tanke på historien. 

"EU-kommissionens förslag om att granska innehållet i våra elektroniska meddelanden är ett hot mot rätten till privatliv och rätten till privat korrespondens. Vilka är grundläggande mänskliga rättigheter." 

"Spana på dem som misstänks för brott. Inte alla andra, hela tiden."

Läs vidare på Femtejuli.se