januari 2024

Dagens tips onsdag 2024-01-31 (Extra3)

Riksdagsledamot Elsa Widding: ska vi offra våra barn? - Fjärde Statsmakten 192

"I detta program samtalar programledare Mikael Willgert med riksdagsledamot Elsa Widding. Elsa kommenterar sitt nyliga avhopp från partiet MOD (Medborgerliga rättigheter & Demokrati) med att beslutet att gå med var lite förhastat och att den arbetsinsats hon skulle vara tvungen att lägga ner på partiarbetet inte går att kombinera med hennes nuvarande jobb som riksdagsledamot. Hon understryker att hennes avhopp skett i bästa vänskap med MOD:s partiledning.

I Elsa Widdings riksdagsarbete just nu är två stycken interpellationer inlämnade, en mot försvarsminister Pål Jonson och en mot socialminister Jakob Forssmed. Datum för debatt för dessa är ännu inte bestämt. Interpellationen till Forssmed är en fortsättning på den tidigare interpellationen Widding skrev mot honom. Frågan gäller hur Sverige kommer att agera på omröstningsförfarandet gällande WHO:s ökade befogenheter i nationella angelägenheter. Omröstningsförfarandet har enligt Widding inte annonserats för medlemsstaterna så som föreskrivs. Och detta har socialminister Jakob Forssmed helt bortsett från och ska nu då alltså med Elsas interpellation ställas till svars därom. Innebörden av att WHO ges de ökade befogenheter är att i maj 2025 skulle WHO:s ordförande Tedros Anhanom Ghebreyesus enväldigt ha rätt att ”stänga ner” hela regioner i världen på grund av vad han anser är en pandemi eller något akut klimathot eller annat. Det går alltså helt över nationellt självbestämmande.

Interpellationen till försvarsminister Pål Jonson blev inskickad i går berättar Elsa. Det gäller detaljer i det av Pål Jonson undertecknade avtalet med USA. När kommer avtalet börja gälla och hur gick det till när Sverige beslutade sig att gå med på avtalet. Sedan tänker Widding även fråga om avtalet behövs när vi går med i Nato. Avtalet är ju något som tjänar USA:s militära strategi, men helt utan fördelar för Sverige, bara nackdelar. Elsa Widding vill att Pål Jonson ska förklara på vad sätt detta gagnar Sveriges säkerhet.

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab  
https://sverigesradio.se/artikel/stoltenberg-sverige-ska-bidra-till-att-stoppa-putin"

Som vanligt bra och tydligt av Elsa Widding! 


 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-01-31 (Extra)

Chris Forsne om Stoltenbergs uttalande att Sveriges första uppdrag i Nato är att stoppa Putin och Macrons statsbesök

"Med anledning av Jens Stoltenbergs uttalande 2024-01-31 på SR ekot om att Sveriges uppdrag i Nato blir att stoppa Putin i Ukraina. Chris Forsne menar att det inte går att tolka uppgiften på annat sätt än att det rör svensk trupp som ska strida mot Ryssland. Militär utrustning skickar vi ju redan säger hon. Ukraina är ju dessutom inte ett Natoland så Natos artikel 5 kan inte åberopas.

Chris Forsne kommenterar också några händelser kring Frankrikes president Macrons statsbesök i Sverige."

Går det att tolka på annat sätt? Vill vi detta? 

Hör vidare på SwebbTV. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-01-31

Disease X, the latest fashion trend; not yet available in stores

"Here’s a great job: You’re paid to research a disease that doesn’t yet exist.

And when it does exist, it won’t exist even then.

We’re told it’ll kill 20 times more people than SARS-CoV-2, a virus that doesn’t exist.

I’d say that’s a pretty good research job."

Jon Rappoport skriver på sitt oefterhärmliga sätt detta kåseri (eller är det ett kåseri?) som vi kanske kan använda som referens när saker och ting utvecklar sig i framtiden. Eller har det delvis redan hänt?????

Läs vidare på Jon Rappoport. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-01-30

Stormen kring El-Haj är bara mångkultur i praktiken

"Den 24 januari publicerade DN en längre intervju med den omtalade riksdagsmannen Jamal El-Haj. Under det långa samtalet slinter El-Haj uppenbart på tungan några gånger, men det är inte de styckena som är mest intressanta, utan ett ganska enkelt och egentligen okontroversiellt uttalande, som icke desto mindre fått mycket uppmärksamhet.

”Jag älskar mitt parti men också det palestinska folket. Hade jag inte deltagit så hade jag inte kunnat se min mamma eller mina palestinska vänner i ögonen efteråt”, citerar DN El-Haj i artikeln."

Rubriken är ett klokt konstaterande och artikeln avslutas med:

"Andra länders och andra folks angelägenheter kommer att fortsätta att spelas ut i Sveriges riksdag. Om man vid det här laget hävdar något annat ägnar man sig åt kvalificerat önsketänkande."

Riksdagsledamöter med sin rötter i andra länder och kulturer påverkas ju av sin bakgrund och det är inte alltid till fördel för Sverige. Tänk på Amineh Kakabaveh. Bra för kurderna men dyrt för svenska skattebetalare. 

Läs hela artikeln på Epoch Times

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-01-29 (Extra)

Den låga utbildningsnivån

"Det är inte bara de enorma volymerna som varit problem med migrationen under hela 2000-talet i kombination med enbart rättigheter och inga skyldigheter. Vilket också varit en pull-faktor när migranter valt länder, för ingen i Sverige som fått asyl som flykting har råkat hamna här. 

Istället har de passerat ett mycket stort antal säkra länder på sin väg mot just lilla Sverige, längst längst bort. De har valt Sverige av vissa specifika skäl. 

Men vi fick nivå tre-flyktingar, i princip uteslutande.

Med detta menar jag att första vågens flyktingar från en zon är de högutbildade. De kan välja land. Andra vågens är medelklassen. Den tredje och sista gruppen som flyr är de lågutbildade och fattigaste. Varför har vi fått så många lågutbildade är en fråga för forskningen. 

Så här ser utbildningsnivån ut för våra vanligaste födelseländer. Det är skrämmande siffror. 

Notera också att SCB medvetet valt att inte fokusera enbart på flyktingar utan ”nyinvandrare”, för gjorde man bara det skulle skräcksiffrorna bli tydligare." 

Mycket intressanta siffror som alla bör känna till.

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-01-28 (Extra3)

Söndagskrönika: Religionens återkomst

Karl-Olov Arnstberg skriver bl.a.

"Alla människor har ett erfarenhetsbaserat förnuft. Vi måste dagligen avgöra om de hot vi står inför är verkliga, om de lösningar vi erbjuds kommer att göra någon nytta och om de problem vi får höra eller läser om, faktiskt är verkliga och inte pseudoproblem. Alla tvingas vi avgöra vilka av våra uppfattningar som är grundade i verkligheten och vilka som är falska, antingen de nu har lurats på oss eller att de skapats av våra egna rädslor, drömmar och förhoppningar. Att skilja verklighet från fantasi och sanning från lögn och propaganda är en evig uppgift där rädsla och längtan hotar att fördunkla det klara tänkandet. .......

Klimat- och miljöaktivismen är i vår tid en av västvärldens starkaste religioner, den som framförallt lockar urbana ateister. För dem är människan destruktiv, en varelse som inte lever i harmoni med naturen. Det finns ett ursprungligt Eden, ett paradis, ett tillstånd av nåd och enhet med naturen.

Det finns också ett fall från nåden och som ett resultat av våra handlingar väntar oss nu en domedag. Vi är alla klimatsyndare, dömda, om vi inte söker frälsning. Hållbarhet är frälsning i miljöns kyrka. Ekologisk mat är dess nattvard, den oblat utan bekämpningsmedel som de rätta människorna med de rätta övertygelserna äter. Koldioxiden är den store Satan som kommer att föra oss till helvetet, om vi inte gör allt vi kan för att rädda planeten."

Som i alla religioner finns det rimliga delar, t.ex. att bekämpningsmedel kan vara farliga. Men att koldioxiden är den store Satan, vars bekämpande tillåter alla medel, är ju ren galenskap, som verkligen för oss till helvetet på jorden. Om vi lever så länge!

Läs hela texten på Invandring och mörkläggning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-01-28 (Extra2)

Västvärlden: Vila i frid

"Översättning av en artikel av Paul Craig Roberts.

Jag har kommit till den deprimerande slutsatsen att de vita etniciteter som utgjorde nationerna i den västerländska civilisationen har degenererat till sådan sorglöshet och dumhet att de inte har någon möjlighet att överleva. De sitter tanklösa framför TV:n och absorberar sin hjärntvätt och indoktrinering. De kan inte betala sin hyra, sina huslån eller sina avbetalningar på bilen, men de betalar i det oändliga för att taga hand om invandrare som överväldigar deras samhällen med materiella behov."

Dystopiskt men värt att fundera på. Ge upp eller kämpa mot? 

Paul Craig Roberts avslutar med: "Hur skall människor som är så totalt genomkorkade kunna fortsätta att existera?"

Det gäller för dem av oss som inte är så korkade att visa det och fortsätta kämpa. För nog är vi tillräckligt många för att göra skillnad och få till förändring?

Läs vidare på Larry N. F. Eastman's Secret Counsil

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1