Dagens tips fredag 2023-01-27

PATRIK ENGELLAU: Om att bränna koraner och närliggande sätt att utöva yttrandefrihet

"Demokratin, som vi med tanke på alternativa statsskick är begripligt stolta över, har två komponenter. Den ena komponenten är de allmänna valen där väljarna utser sina ombud och styrespersoner. Den andra komponenten är en uppsättning fri- och rättigheter som medborgarna har reserverat åt sig själva och ombuden därför, sedan de väl blivit valda till styrespersoner, inte får invadera. Dessa frizoner är fredade från ingrepp från de valda ombuden. Dit hör exempelvis yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, religionsfriheten och så vidare."

Mycket bra om yttrandefrihet! Läs vidare på DET GOD SAMHÄLLET.