Om Lästips

Lästips är oberoende av politiska organisationer och drivs helt ideellt och tillsvidare reklamfritt av Förening för Medborgarperspektiv med erfarna personer med bakgrund i juridik, ekonomi, teknik, marknadsföring, vård och företagsledning. Urvalet av bloggar, publikationer och länkar till poddar och video dvs det vi kallar Nya Media eller oberoende medier, är vårt eget och utan kopplingar till respektive blogg, publikation eller sajt. Lästips tar inget ansvar för innehållet på respektive blogg, publikation eller länk och inte heller för eventuella kommentarer som kan förekomma på de olika sajterna. När vi framhäver vissa inlägg utan egna kommentarer, behöver det inte vara för att vi är helt överens med innehållet, utan för att det är ett bra inlägg i debatten och skapar insikt. Läsaren uppmanas att dra sina egna slutsatser.

Lästips har introducerat en egen blogg - Redaktionens blogg - där olika skribenter har möjlighet att publicera sig. Innehållet i denna blogg representerar respektive skribents åsikter och inte nödvändigtvis Redaktionens eller Föreningens. Publiceringens syfte är att bredda debatten och ge möjlighet till inlägg som ökar läsarnas förståelse för samtiden.

Lästips eller föreningen bakom Lästips ger ibland ut informationsblad eller andra skrifter mm. Dessa finns att läsa om och hämta här.

Föreningens uppgift är att främja yttrandefrihet, en allsidig och saklig samhällsdebatt samt intresseutveckling.

Föreningen söker nu fler aktiva medlemmar för att kunna förverkliga de höga ambitionerna att få Nya Media att bli förstahandsvalet för alla svenskar. De seriösa Nya Medierna (även kallade alternativa media) vill visa den sanna verkligheten och föra fram korrekta fakta som inte filtrerats av det vänsterperspektiv som etablerade medier vanligen har. Föreningen för Medborgarperspektiv är redo att växa. En rekryteringspamflett kan laddas ner här för utskrift och en mer detaljerad sammanställning över vad vi vill och vad vi hittills gjort finns här. Välkommen att jobba med oss!

Donationer och gåvor
Utifrån föreningens uppgift ovan söker vi mecenater som kan hjälpa oss och Nya media att värna yttrandefriheten och samhällsdebatten i ett land som slirar på dessa demokratiska fundamenta. Nya medias demokratiska vakthållning är oerhört viktig. Kontakta ordföranden Åke Thunström, ake.thunstrom@gmail.com.

Kärnan i föreningen består av följande personer: Åke Thunström ordförande, Torbjörn Johnson vice ordförande, Stefan Schiller, Olle Reimers, Leif Stern, Lars-Erik Eriksson, Erik Fries, Erik Björn-Rasmussen, Bengt Holmgren, Stefan Rosenberg, Dan Ahlmark, Per-Gunnar Larsson, Lars Bernhoff, Berit Gezelius, Öystein Rönne samt några som önskar vara inkognito. Som nämns i inledningen spänner erfarenheterna från juridik, ekonomi, teknik, marknadsföring, vård, säkerhet och företagsledning.
Nya medlemmar är välkomna. Se vår inbjudan!

Urvalet av Nya Media på Lästips bygger på grundidén att innehållet ska vara informativt och öka kunskaperna om samhället och ge upphov till konstruktiva diskussioner och förslag till förbättringar. Innehållet är alltså sällan politiskt korrekt utan vanligen samhällskritiskt, men på ett konstruktivt sätt. En förutsättning för att ett Nytt Medium (bloggare, magasin, nyhetssajt, podd, eller video) ska inkluderas i Lästips är alltså att innehållet är läsvärt, relevant och tillför något till debatten enligt vår uppfattning. Om sajter eller bloggare visar sig avvika från dessa krav, kommer länken att tas bort från Lästips. Sajter med olagligt eller pornografiskt innehåll får inte förekomma och upptäcker vi sådant kommer sajten att omedelbart tas bort. Vi är medvetna om att alla läsvärda och samhällskritiska bloggar och tidningar/magasin ännu inte finns listade på Lästips. Det saknas även mycket annat som borde vara med, men vi fyller på vartefter vi hittar eller blir uppmärksammade på nya länkar. Kom alltså gärna med förslag genom vår kontaktsida.

Lästips tillåter för tillfället inga kommentarer. För kommentarer hänvisas till respektive sajt. De som vill framföra generella synpunkter till Lästips eller få kontakt med Lästips i övrigt hänvisas till kontaktsidan. Förslag på ytterligare sajter eller egna artiklar är välkomna.

Föreningen bakom Lästips vill stödja alla duktiga och oberoende journalister och samhällsbevakare som ofta med små medel arbetar utanför det som kallas etablerade media eller ofta MSM (Main Stream Media) för att ge oss relevant information som annars inte skulle komma fram. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att denna information sprids till så många som möjligt för att de ska kunna ta ställning till hur de vill ha samhällsutvecklingen i framtiden. Genom att dels visa på mångfalden av media utanför åsiktskorridoren och dels framhålla de bästa (enligt vår åsikt), vill vi verka för att dessa Nya Media får större uppmärksamhet och på sikt kommer att utgöra en ny maktfaktor inom media och bli ett komplement till de etablerade medierna.

De läsare, som tycker som vi, uppmanas att donera pengar till de bloggare eller magasin/tidningar eller sajter de uppskattar bäst. Prenumerera gärna på dem som erbjuder detta. På så sätt får dessa journalister och samhällsbevakare större möjligheter att "gräva" och skriva och vi får alla en friskare samhällsdebatt och ett bättre samhälle med starka Nya Media. Lästips gör det lätt att hitta Nya Media och följa debatten utanför åsiktskorridoren.
Till Nya Media finns inget statligt stöd och annonsintäkterna räcker många gånger inte till, delvis beroende på relativt små upplagor (= inte tillräckligt många unika besökare) och stor splittring på olika sajter. Största annonsintäktskällan för Nya Media är idag att publicera annonser från Google men med små upplagor blir det ändå bara småpengar.

De traditionella mediabolagen (MSM) lever i stor utsträckning på annonsintäkter även om prenumerationer utgör en viktig del för många. Dessutom utgår statligt presstöd till flertalet papperstidningar. Annonsintäkterna har dock minskat de senaste åren då mycket av annonseringen sker på sociala media och då främst Google och Facebook. Därav de stora mediabolagens intresse av att motarbeta Nya media.

Information om hur Lästips hanterar persondata finns här.

Uppdaterad 2020-01-16
Lästips drivs tekniskt av DACC Systems AB (e-post: info(at)dacc.se) som också driver videodistributionssajten Fairshare Media World och den engelskspråkiga sajten YourSwedenRightNow med information om svenskt samhälle, politik och natur.