februari 2023

Dagens tips måndag 23-02-27 (Extra)

Biden Admin Negotiates Deal to Give WHO Authority Over US Pandemic Policies

"New international health accord avoids necessary Senate approval"

"The Biden administration is preparing to sign up the United States to a “legally binding” accord with the World Health Organization (WHO) that would give the Geneva-based United Nations health agency the authority to dictate America’s policies during a pandemic."

Samma sak håller på att ske även i Sverige. Vi ger bort vår suveränitet till globala av oss icke valda organisationer! Är det demokrati?

Läs hela artikel på The Epoch Times.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 23-02-26 (Extra)

Migrationens pris

Det är visserligen söndag och denna video av Henrik Jönsson kom igår, men om ni har missat denna video om Sveriges ekonomi, som går sämst i Europa, bl.a. orsakat av att Sverige är ett land som vägrar erkänna sina ekonomiska begränsningar, så är den här:

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 23-02-25

Det gröna stålet och vindkraftsprojektet - En ren dårskap - Elsa Widding i Fjärde Statsmakten 161

Se videon där Elsa Widding beskriver de ekonomiska galenskaper som klimathysterin har drivit fram. Det är inte bara effektbrist och reella problem med industrietableringar utan också stora ekonomiska förluster för samhället som blivit resultatet av politikernas bristande insikt och motvilja mot konsekvensanalyser. 

 

När ni ändå ser på video så rekommenderar jag Pär Ströms senaste om Socialdemokraternas mörka förflutna som känns värre än att Sverigedemokraterna för länge sedan haft någon nazist i leden.

När sossarna eliminerade ”mindervärdigt människomaterial” – om tvångssteriliseringarna

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

 

Dagens tips onsdag 2023-02-22 (Extra)

EU på ny offensiv mot Sverige – de tar över!

Mer om överstatlighet! Se Pär Ströms video där han tar upp några aktuella förslag från EU, vilka kommer att drabba Sverige hårt om de implementeras. Hur var det med den subsidiaritetsprincip som skulle gälla i EU när vi valde att bli medlem? Vi måste få våra politiker av alla valörer att förstå att vår suveränitet håller på att tas ifrån oss. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-02-22

Övervakningsstaten är mer än folk kanske tror

Henrik Alexandersson skriver på Femte juli: "I en rättsstat övervakar man dem som misstänks för brott, inte alla andra." .....  "Problemet är att övervakningsstaten håller på att växa till något helt annat: Övervakning av alla människor hela tiden."

Övervakning tillsammans med överstatlighet är en synnerligen giftig cocktail.

Läs hela artikeln på Femte juli.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1