juni 2024

Dagens tips måndag 2024-06-17

Historiker: Ska vi dödförklara demokratin i EU-valet?

"I EU-valet ligger en riktigt giftig karamell, nämligen hotet mot demokratin. Det skulle lika gärna kunna beskrivas som odemokratiskt.  Har ni någonsin hört någon av Sveriges två senaste statsministrar, Andersson och Kristersson bekymra sig över att EU är odemokratiskt; att det parlament som Europa valt är praktiskt taget maktlöst.

De undviker att tala om för svenska folket att i EU sitter politiker från andra länder som bestämmer i för Sverige avgörande politiska frågor. I stället är det den allt mäktigare kommissionen (ej folkvalda byråkrater), europeiska rådet (regeringscheferna) och ministerrådet som fattar alla avgörande beslut över huvudet på EU:s länder och befolkningar.

I en parlamentarisk demokrati, som finns i alla EU:s länder, är parlamentet suveränt att avsätta och tillsätta en ny ministär allt i enlighet med folkviljan i ett allmänt val. Dess finaste juvel är makten att kunna sparka ut en misshaglig regering. Den makten saknar EU-parlamentet helt."

Läs vidare på NewsVoice. 

Christer Nilsson visar att EU inte är en demokratisk organisation och att Sveriges inflytande är nära noll. Varför är vi med? Hade inte en association à la Norge varit bättre? Men det erbjuds fina och välbetalda jobb för våra (ofta avdankade) politiker.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-06-16 (Extra)

Lördagskrönikan: Ortensvenskan

"Det är svårt att veta när det började.

Min egen farfars generationer,  som kom till Sverige efter kriget och alla de som följde efter för att arbeta i Sverige, lärde sig svenska fort utan SFI. För att språket är nyckeln för att trivas och fungera och inte minst lyckas i nya hemländer. 

Men någon gång på vägen slutade invandrare att prioritera det. De slutade att vilja kunna prata svenska. Socialdemokraterna hjälpte till eftersom de hade ideologiskt bestämt att är du född utanför Sverige är det automatiskt synd om dig. 

Då ska vi ställa så få krav som möjligt på dig. 

Generationerna som kom fram till 80-talet ställdes det direkta och rätt tuffa krav på. De fick låna till möbler, de fick inte livslånga bidrag och så vidare. Det är deras barn, och de själva, som i högre och högre utsträckning röstar på Sverigedemokraterna idag. De som ser nya generationer ekonomiska migranter som inte alls är här för att arbeta och bidra. 

Orten-svenskan är en pest som breder ut sig över landet och över generationer." 

Ett ord i rättan tid!

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-06-16

Håller regeringen och SD på att schabbla bort paradigmskiftet?

"LEDARE • På Samnytt skriver vi mycket om invandring och brottslighet, ofta men inte alltid i kombination. Det vi återkommande slås av är hur de stora orden från Tidöpartierna på dessa politikområden har avsevärt mer blygsamma motsvarigheter i sinnevärlden. Frågan inställer sig om man håller på att schabbla bort chansen till det utlovade paradigmskiftet.

Vi kan konstatera att invandringsvolymerna oförändrat befinner sig på rekordhöga nivåer och extrema sådana i ett internationellt perspektiv. Likaså består den utomvästliga profilen på invandringen med allt vad det innebär i inkompatibilitet med vårt västerländska samhälle och åtföljande oöverstigliga integrationsproblem Kostnaden för skattebetalarna är fortsatt enorm samtidigt som hålen i välfärden där pengarna skulle behövas gapar fortsatt stora.

Fortfarande utdöms låga straff för grova invandringsrelaterade gängbrott. Den utlovade dubbleringen av påföljderna för sådan brottslighet har begravts i en två år lång utredning tillsammans med övriga löften om slopade mängdrabatter, stopp för automatiska avdrag med en tredjedel av strafftiden med mera. Sannolikt kommer man inte att hinna implementera något av detta under innevarande mandatperiod."

Läs vidare på Samnytt. 

Mats Dagerlind avslutar med orden: "Hotet utifrån från den lede fi som föranledde den blixtsnabba Natoanslutningen är dessutom endast potentiellt. Hotet inifrån är sedan länge i högsta grad reellt – den fienden har redan invaderat oss. Det är hög tid för Tidöpartierna att ta det på lika stort om inte större allvar."

Och DCA-avtalet som skänker bort Sverige, gick ännu fortare att ta fram. Så fort att ingen debatt eller eftertanke har hunnits med!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-15 (Extra3)

Känd vetenskapsman avfärdar ”klimatkrisen”

"Jag redogör för hur en känd vetenskapsman, Patrick Moore, avfärdar den så kallade klimatkrisen. Han har en doktorsgrad i ekologi, och är en ärrad gammal miljöaktivist – Patrick Moore var med och grundade Greenpeace en gång i tiden. Han tror inte på klimatkrisen, vilken han avfärdar med strikt vetenskapliga fakta. En konsekvens blir att klimatomställningen inte behöver genomföras."

Det får vara slut på underkastelse! Slutorden som även gäller DCA-avtalet. Sverige får inte ge upp sin självständighet! Men det kanske redan är försent!

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-15 (Extra2)

Styr vänstern SVENSKA SPRÅKET?

"Sverigedemokraterna använde ordet “folkutbyte” – och angrips nu för att ha legitimerat en högerextrem konspirationsteori. Vad är egentligen skillnaden på “folkutbyte” och “demografiförändring”? Hur påverkar valet av ord bilden av verkligheten? Och vad händer med ett samhälle som fokuserar mer på ord, än på de problem orden beskriver? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “MAKTENS ORD”."

En angelägen diskussion! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-15 (Extra)

Den största faran för EU är det kritiska beroendet av USA

"Efter att de senaste åren ha följt de politiska uttalandena från såväl våra ledare i väst som de ryska frontfigurerna president Putin och utrikesminister Lavrov, är den stora skillnaden att de i regel har tänkt till innan de yttrar sig. I går var inget undantag när Putin höll i ett möte med landets främsta diplomater och presenterade många klarsynta uttalanden, av vilka en del presenterades i gårdagens inlägg. Putin sade dock något mer som han verkligen har rätt i och som vi inte pratar om här hemma, nämligen att det största hotet mot EU inte är Ryssland utan vårt ökade beroende av USA där många av EU:s politiska ledare är mer rädda för att falla i onåd hos Washington än att förlora det egna folkets förtroende.

-”Västeuropa måste upprätthålla goda relationer med Moskva om de vill behålla sin status som ett av världens utvecklingscentrum. Ryssland är beredd att samarbeta med EU vi har inga dåliga avsikter. Alla de senaste uttalandena från västerländska tjänstemän om en förmodad rysk attack är nonsens. Det största hotet mot blocket idag utgörs inte av Ryssland utan av dess eget allt mer kritiska beroende av USA inom militära, politiska, teknologiska, ideologiska och informationsmässiga sfärer."

Läs vidare på Jenny Piper (Politik, nyheter och samhällsdebatt) 

Bra av Jenny Piper att våga ta upp detta! En annorlunda och troligen sann syn på konflikten med Ryssland, än vad som serveras i etablerade media. Nuvarande regim i Washington är inte vår vän och vi måste säga nej till DCA-avtalet. I avtalet ger vi bort vårt land för ingenting! Kan en regering göra det enligt grundlagen! Har det diskuterats? Var går gränsen för landsförräderi? 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-15

Regeringens dubbelspel banar väg för Chat Control 2

"I veckan som kommer kan EU:s ministerråd säga ja till Chat Control 2. Med stöd av den svenska regeringen.

På torsdagens möte i EU:s ministerråd meddelade Frankrike att man (under vissa förutsättningar) kan tänka sig att ge sitt stöd till det belgiska EU-ordförandeskapets senaste förslag om Chat Control 2.

Om det sker finns inte längre någon blockerande minoritet i ministerrådet. Då kan Chat Control 2 komma att godkännas genom ett beslut av tjänstemännen i COREPER II, den 19 juni. (Alternativt 20 eller 24 juni.)

Detta förlag innebär bland annat client-side-scanning. Det vill säga spionprogram eller funktioner i meddelande-apparna som kontrollerar innehållet i dina meddelanden – på din dator eller telefon – innan de krypteras och sänds iväg.

Förslaget innebär dessutom att den som inte »frivilligt« går med på att få innehållet i sina meddelanden scannat och analyserat kommer att hindras från att sända bilder, video eller att dela länkar.

Vi har tidigare rapporterat om den svenska regeringens ställningstagande. I detta kan man bland annat läsa:

»En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, till exempel genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas.«

Vilket som synes är i linje med vad belgarna nu föreslår."

Det fria internets död?

Läs vidare på Femte juli.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-06-14

Regeringen tillsätter industrisamordnare – värvar från krisbolaget

"Regeringen inrättar ett nytt grönt accelerationskontor som ska skynda på industrietableringar i Sverige. Kontoret ska ledas av två industrisamordnare, varav den ena har kopplingar till det kollapsade börsbolaget Bellpal. "Båda är erkända samhällsbyggare", säger näringsminister Ebba Busch på en pressträff."

Galenskaper! Att skynda på gröna investeringar är bara att kasta pengar i sjön och skynda på resan mot katastrofen. Problemet har väl varit att hitta kompetenta personer som velat åta sig det hopplösa jobbet.

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-06-13 (Extra2)

Ståljätten tror inte längre på vätgas: ”Skulle skjuta ut oss som en katapult”

"Europachefen för världens största stålföretag ArcelorMittal Geert van Poelvoorde säger att vätgas inte är ett realistiskt alternativ i Europa – trots miljardsubventioner. "För våra stålfabriker i Texas är vätgas däremot intressant", säger han i en intervju med belgiska affärstidningen Trends.

"Ingen rimlig affärsplan som gör vätgas lönsamt"

I Sverige har försök att göra stål med hjälp av vätgas rönt stor uppmärksamhet. LKAB, SSAB och Vattenfall har gjort gemensam sak inom Hybrit för att använda vätgas istället för kol vid reduktion av järnmalm. H2 Green Steel har liknande ambitioner.

Parallellt med dessa satsningar ifrågasätter nu ståljätten ArcelorMittal vätgasens konkurrenskraft."

Vätgasbubblan håller på att spricka. 

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-06-13 (Extra)

Framtiden är höger

"Det är ändå förbluffande att se hur landets samlade vänster i någon slags grupp-reaktion, för att landet styrs av högern gissar jag, på riktigt inbillar sig att vänstern på något sätt vann EU-valet. Vilket jag beskrivit inte är fallet, utan precis tvärtom faktiskt. 

En annan sak som är fascinerande är hur de helt valt att ignorera det faktum att landets unga är höger. I såväl EU-val som riksdagsval. När Greta Thunberg satt med sin fula sorgliga skylt utanför riksdagen hette det att ”dagens ungdomar är klimataktivister” och då pratades det jättemycket om den unga nya generationen, framtidens makthavare som var vänster. 

Tänk så konstigt att ingen är intresserade av framtidens makthavare nu, när det visar sig att det var helt fel. Ungdomar är inte klimataktivister, eller socialister.

Utan…..höger." 

Det finns kanske hopp.

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1