april 2023

Dagens tips lördag 23-04-29

KLIMATRELIGIONEN - Miljörörelsens likheter med en sekt

"Är klimatundergången verkligen nära? Hur reagerar den västerländska civilisationen på klimatutmaningarna? Och vad händer med ett samhälle som i allt högre grad agerar konfessionellt snarare än rationellt? Dessa frågor tar jag (Henrik Jönsson) upp i veckans video “KLIMAT-RELIGIONEN”."

Mycket bra beskrivning av det som blivit av den en gång seriösa miljörörelsen! Att människan kan påverka klimatet är nog delvis sant, men de av klimatrörelsen förespråkade åtgärderna ger så liten effekt att de är helt utan betydelse globalt. Istället leder de till vår civilisations undergång.

En illustration till galenskaperna med förnyelsebar energiproduktion (vindkraft) ger Patrik Engellau på Det Goda Samhället i: Värdet av stiltjen 

En kommentar av Christer L är så bra att jag återger den i sin helhet här:

"Allting kokar ner till detta: syftet att tämja klimatet som naturföreteelse genom att skruva ner utsläppen av CO2. 
Det är dock fortfarande icke klarlagt att CO2 är klimatpåverkande i proportion med solens växlande instrålning i cykler, som man inte kan förutse mer exakt och absolut inte inom de små nivåer som mänsklig påverkan når. Vi läser dagligen agenda-artiklar i bladen där lösningen på CO2-”problematiken” tages för given, och löften om en bättre värld om alla resurser satsas på att minska CO2.

Alltihopa är propaganda och lögn, och längst bak i ett dunkel finns den olösta frågan kvar: är ökningen av CO2 en orsak eller följd av varmare klimat? Vetenskapen lider ett enormt nederlag när den ej vågar sluta sig samman och stå emot ledande globalistiska intressen. Steg för steg stängs begripandet av och istället införs propaganda, universitet och forskning, ekonomi och industri. Överallt. Steg för steg. Nu har man alltså helt förmörkat det faktum att CO2 är livets gas, att livets förekomst ökar förekomsten och cirkulationen av CO2. Det existerar inget motbevis.

Varmare klimat är troligt att förutse, eftersom vi nyss varit i en botten kallad ”lilla istiden”, en cykel på ett antal hundra år. Dessförinnan hade vi en period av varmare klimat än nu. Grönland var grönt osv. Jorden överlevde den värmen, naturen trivdes, till och med människan överlevde. Och förökades.

Allt sådant täcks nu alltmer av propaganda, av falsk journalistik, av politisk manipulation och inflytande på vetenskapen. Vi ska ej leva i verkligheten längre, vi ska leva i en Agenda. Detta har inte demokratin bestämt, detta har globalismens politiker, finansiärer och oligarker bestämt. Och dessa krafter ålägger vårt demokratiska system att underordnas och följa. De säger att de är vår räddning. Jag säger att de är vår undergång.

Istället för att satsa enorma resurser på det omöjliga projektet att styra klimatet borde resurserna satsas på anpassning till klimatförändringar, eftersom sådana oundvikligen sker, och med all sannolikhet utom mänsklig kontroll."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-04-27

Tucker Carlson

Ni har väl alla hört om att Tucker Carlson lämnat (fick sparken?) Fox News? Här är hans första videoframträdande efter detta. För en liten stund sedan hade den mer än 47 miljoner visningar! 

De viktiga frågorna diskuteras inte. USA har blivit en enpartistat!  

Tucker avslutade med: "Where can you still find Americans saying true things? There aren't many places left, but there are some - and that's enough. As long as you can hear the words, there is hope. See you soon."

Det är inte bara Tucker Carlson som idag tar upp en liknande fråga, utan det gör Patrik Engellau också i sin krönika Hoten mot demokratin. Läs också kommentarerna, speciellt denna.

Exemplen är amerikanska, men situationen i Sverige skiljer inte mycket. 

Se Tuckers video på Twitter och Patriks krönika på Det Goda Samhället

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 23-04-25

Vetenskapens Värld vilseleder om att växthusgaser är farliga – Tege Tornvall

"Det är inte mer koldioxid som värmer atmosfären utan mer värme som får haven att gasa ut mer. Varma hav gasar ut, och kalla löser koldioxid."

Detta är viktiga fakta som många vägrar att ta till sig. Visst har vi en uppvärmning, men den skapar inga katastrofer utan är bra för mänskligheten och beror inte på ökad koldioxidhalt i stort sett. Se också våra "Snabba klimatfakta".

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1