Dagens tips lördag 2024-05-25 (Extra)

Vad säger TV4:s SD-infiltration om SVERIGE?

"TROLLFEBER råder i Sverige, efter att TV4 infiltrerat Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Ägnar sig Sverigedemokraterna i hemlighet åt hat och desinformation? Är anonyma konton på sociala medier ett hot mot demokratin? Och vad händer med ett samhälle som kräver identitetskontroll av medborgare som vill yttra sig på internet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “TROLLKONSTER”."

Detta är verkligen viktiga frågor!

Se videon här:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-05-25

Global Conflict or the Pursuit of Peace

"For the past two and a half years, America has sent billions to Ukraine. Even with this support from America and the West, Ukraine has not been able to push Russia out of its territory. Despite sanctions and Western condemnation, Russia is stronger now than it was before the war. U.S. and NATO leadership recognize the stalemate in Ukraine. It is considering the idea of deploying NATO "advisors" directly into Ukraine to support the war to shift the balance of power. We have reached a unique moment with the revelations made during the peace talks in 2022 and Russia's openness to return to the negotiating table. To seek escalation over peace would mean war between the U.S., NATO, and Russia, resulting in global conflict between nuclear powers.

Before we escalate this conflict further, we must try to prevent more bloodshed and any potential for a world war. Both sides have reached a point where they can claim to their people that they met their objectives and pursue a pragmatic peace that avoids further war. America can and must lead this peace effort."

Ett meningslöst krig som bara skadar USA, Europa och faktiskt alla inblandade måste få ett slut. Ingenting tyder på att Ryssland kan besegras på det sätt som kriget hittills har bedrivits och vill vi verkligen ha ett fullskaligt världskrig med kärnvapen? Sverige är inte neutralt längre (Nato och DCA) och kommer att bli direkt inblandat. Att Ryssland skulle vilja expandera kriget till andra länder än Ukraina förefaller osannolikt, så varför inte ta chansen att avsluta eländet och spara tusentals liv.    

Läs vidare på Peter Navarro's Taking Back Trump's America

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-05-24 (Extra)

Regeringen skyddar inte vår grundlag mot EU

"Nu hotas våra grundlagar att underställas EU-rätten och det med regeringens goda minne och i all tysthet. Granskning av rättsväsendet, bakgrundskontroller för att förhindra bedrägeri och penningtvätt, möjligheten att kolla upp vem man anlitar eller dejtar – allt kan nu omöjliggöras av EU-domstolen. Vad gör regeringen? Den frågan ställer sig Daniel Sonesson och Liselott Martynenko Agerlid, MED, i en debattartikel."

Ännu ett exempel på EU:s överstatlighet och att vi skall underkasta oss beslut som som t.o.m. åsidosätter vår grundlag. Vad är det för mening med riksdag och svenska politiker om allt ändå bestäms av EU? Min uppmaning till regeringen: Stå upp för Sverige!

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-05-24

Republikanska guvernörer går samman för att motsätta sig förslag som ger Världshälsoorganisationen en aldrig tidigare skådad makt över USA.

"WASHINGTON, D.C. - I dag gick 24 republikanska guvernörer samman och skrev ett brev till president Biden för att uttrycka sitt enade motstånd mot två förslag, revidering av internationella hälsobestämmelser (IHR) och pandemi-överenskommelsen, som för närvarande är under förhandling och som skulle ge Världshälsoorganisationen (WHO) oöverträffade och grundlagsstridiga befogenheter över USA och dess folk."

Fler och fler upptäcker hur vansinnigt detta avtal är och säger NEJ! När kommer vår svenska regering att upptäcka att avtalet innebär att vi kommer att avsäga oss vår suveränitet i ytterligare ett område

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. o

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-05-23 (Extra2)

Är vi på väg att avskaffa Sveriges självständighet?

"DCA (Defence Cooperation Agreement) är en överenskommelse mellan USA och Sverige. Överenskommelsen gjordes innan Sverige blivit Nato-medlem och ska nu godkännas av Sveriges riksdag. Vi ger därmed upp Sveriges suveränitet. 

USA får total kontroll över stora landområden och ett antal militärbaser i Sverige och låter USA:s militär själva lagföra brott som begås av både militär och deras anhöriga. Överenskommelsen har inte förhandlats fram.

Avtalet har dikterats av USA och accepterats av politiker som till varje pris vill vara USA till lags."

Ett skrämmande exempel på politiker som inte agerar i Sveriges intresse. Kan sittande politiker verkligen ge bort landet utan en beslutande folkomröstning eller ens utan en debatt? Folket blir lurade igen!

Läs vidare på "Aktuell sajt" 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-05-23 (Extra)

BITTE ASSARMO: Det var bättre förr

"Jag vet att det är en sanning med modifikation, för om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden fanns det också mycket som var sämre. Men under min drygt 60-åriga levnad har det faktiskt bara blivit sämre. En fullt fungerande nation, som egentligen bara hade behövt utvecklas i takt med tekniken, har raserats till en spillra av vad det en gång var och behöver nu byggas upp igen efter decennier av vanstyre.

När jag växte upp var Sverige ett relativt homogent land, där invånarna delade ungefär samma värderingar. Alla älskade inte alla men de flesta förstod varandra och talade samma kulturella språk.

Sverige hade också ett försvar (faktiskt ett av rang, med tanke på vår litenhet i invånarantal) och stora beredskapslager. Alla unga män, förutom de med särskilda skäl, gjorde värnplikten och lärde sig tidigt att det var deras plikt att försvara sitt land.

När jag växte upp fanns också en fungerande sjukvård, en bra äldreomsorg och det gick att leva på sin pension. Psykvården erbjöd sjukhusplatser åt dem som på grund av sin mentala hälsa inte kunde leva i samhället."

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

Våra valda politiker har lurat oss med god hjälp av MSM.Partierna driver frågor som inte är i svenska folkets intresse utan i deras egna maktambitioner.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-05-23

EU-valet och internets framtid

"Här är fyra frågor som borde vara aktuella i EU-valet: Chat Control 2, rätten till krypterad kommunikation, EU:s nya hat-förbud och ett nytt datalagringsdirektiv."

Avgörande frågor för vår yttrandefrihet. Den vill vi väl behålla? Rösta rätt den 9. juni!

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-05-22

Är mRNA vaccinerna mot covid-19 genmodifierade organismer (GMO)?

"I Australien läggs bevis fram för att vaccinerna mot covid-19 är genetiskt modifierade organismer (GMO).

Se ärendenummer: VID510/2023 och Dr. Julian Fidge mot Pfizer Australia Pty Ltd och Moderna Pty Ltd. Dr Fidge är en australisk läkare och utbildad apotekare.

Fallet har väckts i enlighet med Australian Gene Technology Act 2000."

Bara i Australien? Det obehagliga i detta är att inget vet hur människokroppen reagerar på sådana substanser.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-05-21 (Extra)

Tredje interpellationen med socialminister Jakob Forssmed den 31 maj 2024

"WHO beskrev spridningen av viruset covid-19 som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade sig så småningom att smittan, förutom för gamla människor, inte var farligare än en allvarlig säsonginfluensa och det fanns ingen överdödlighet 2020. Överdödligheten gick i taket först när ”vaccinationerna” mot covid-19 tog fart. En grundläggande princip för demokratier är att dessa inte kan överlåta sina vitala rättigheter till stater eller församlingar som domineras av diktaturer.

Diktaturer och halvdiktaturer står för en majoritet av medlemsstaterna inom WHO. I sådana länder bestämmer inte medborgarna, och staterna använder genomgående en politisk styrning som kränker mänskliga rättigheter.

Det är nu viktigt att WHO tar avstånd från alla de misstag som begicks under den senaste ”pandemin”/influensavågen samt öppnar upp för en diskussion om genmodifieringens konsekvenser för folkhälsan innan Sverige överväger ett fördjupat samarbete med WHO (se 23 frågor nedan för WHO att besvara)."

Varför driver inget av riksdagspartierna dessa frågor som är så uppenbart relevanta?

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. o

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-05-21

Studenter lämnar Jerry Seinfelds tal i protest


"Komikern Jerry Seinfeld höll nyligen ett tal på amerikanska Duke University, och delar av publiken lämnade tillställningen i protest mot att han var jude och anhängare av staten Israel.

För några år sedan var det nog ingen som ens tänkte på att Seinfeld var jude eller stöttade Isreal. Man såg honom som den främsta komikern av vår tid, en person som kunde analysera och psykologisera vardagens underliggande hysteri. Han ledde en av de mest populära TV-serierna någonsin, och slutade på eget bevåg när han låg på toppen.

Och nu är han en jude och Israelvän. Det svänger verkligen snabbt ibland. Det tog inte många decennier från en tid när ungdomar hade Michael Jackson, Chaka Khan, Whitney Houston, Gene Simmons och Bob Dylan på väggarna, utan att reflektera över ras eller etnicitet. Idag är desto fler involverade i tankar kring identitet, kön, hudfärg och vilka krig man ska vara för eller emot."

De amerikanska universiteten är inte vad de brukar vara. Och inte de svenska heller.

Läs vidare på Fulvius Baxter. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1