LÖPSEDELN

Veckans krönika 12 april till 17 april 2019

PK-ismen har ersatt nazismen och kommunismen, och använder liberalismen och islam som stödhjul

Claudia de Longueville skriver att … ”den centrala, avgörande och allt annat överskuggande faktor, som styr och påverkar den stora massan är sedan länge den ständiga vinklingen av nyhetsflödet. Det är den snedvridna, partiska och ensidiga propaganda, som dag ut och dag in serveras, som har den största effekten.”

”Med Public service … tredje statsmakten som ohöljt och fräckt har lierat sig med den styrande makten (Red. PK-ismen) och satt i system att skugga, jaga och trakassera ”feltyckande” medborgare. Sanningen om tillståndet i riket får bara inte komma ut.”