Dagens tips 2021-04-16 fredag

  Toppentipset

 1. PATRIK ENGELLAU: Marknadsekonomins försvarare

 2. TV och Podd

 3. Den ansvarslösa energipolitiken och 4e generationens kärnkraft med Peter Rudling i Swebbtv Vetenskap nr 26. (Vattenfalls vd Anna Borg sa i en intervju till Sveriges Radio i november 2020 att Ringhals 1 som stängdes vid årsskiftet inte går att driva vidare pga dåliga ekonomiska förutsättningar. Men i en intern rapport från 2016 har Ringhals 1 uppgraderats med en livslängd bortom 2036. Samtal i serien Vetenskap med Peter Rudling, kärnkraftsexpert, om energiförsörjning och den fjärde generationen kärnkraft. Han arbetar i utbildningsbolaget A.N.T. International och driver en blogg om kärnkraft och energifrågor.)

 4. Sverige, allmän debatt och politik

 5. Johan Westerholm: Liberalerna svänger i kulturutskottet – Ulf Kristersson får förbereda sig på fyra år till i opposition

 6. Uvell: Äganderätten i fokus – bostäder

 7. Islamisering

 8. MOHAMED OMAR: Linda Snecker önskar välsignad ramadan

 9. Media

 10. NewsVoice: CNN-insider: Covidrapportering som skrämmer drar maximal besökstrafik

 11. Yttrandefrihet

 12. Femte juli: Om en dryg vecka inför EU censur av åsikter online


Pages

Redaktionens blogg

Biden retirerar – men västvärlden får inte svika Afghanistan igen

Rubriken av DN:s osignerade ledare 2021-04-15. Sveket består i att USA lämnar Afghanistan efter 20 års krigföring. Talibanerna väntar på sin tur. Folket riskerar åter att bli förlorare. Som underrubriken sammanfattar.

Kriget som Biden ärvt eller tagit över. Med avsikten att ”sätta punkt på ett 20 år långt fokus på att förgöra den globala terrorismen”.

Folkhälsomyndigheten och läkemedels-verket bör pausa all användning av Vaxzevria

Nedanstående artikel publicerades i DN 2021-04-09 som en insändare. Författaren Jack Spira är läkare och fristående från stora läkemedelsbolag. Författarens överväganden kring användningen av AstraZenecas vaccin mot Covid-19 och därmed sammanhängande fördelar och risker är värda att ta till sig. En sak som kan synas perifer men icke desto mindre är av intresse är läsarnas reaktioner på artikeln. Enligt mitt förmenande visar många av dem på en blind tro på överheten och en oförmåga att ta till sig argument vars förståelse icke kräver medicinsk fackkunskap. Folk vill känna sig trygga.

Vad är det som krossar bangladeshiernas dröm?

Jag tänker ta mig an dagens 2021-04-11 snyftartikel i DN: Just när människorna skulle ta klivet upp ur fattigdomen krossade klimatkrisen deras drömmar. Med Peter Alestig som författare och Paul Hansen och Maria Westholm som fotograf resp tecknare. Värt att nämna att Peter Alestig är ”klimatredaktör på DN och rekryterades nyligen till tidningen i samband med den utökade satsningen på klimatbevakning”. Jag förstår att Peter har har rätt bakgrund för uppdraget: Journalistutbildning på Stockholms universitet 2007-2010 enligt Linkled-In.