Följ den politiska utvecklingen i Nya Media genom vår Veckokrönika

I Veckokrönikan tar vi upp olika ämnesområden och kommenterar det som händer inom Nya Media och länkar till de olika artiklarna.
Under den närmaste framtiden kommer våra krönikor att behandla ett specifikt ämne istället för den sammanfattning av veckans debatt i Nya Media som vi hittills har gjort. Gamla krönikor finns kvar att läsa genom att trycka på knappen Next. Om det händer något mycket oväntat eller spännande så tar vi upp det när det händer.

Veckans 16 mars till 23 mars 2019

Om den döende demokratin och om att alla - försent - kommer att förstå när ekonomin kollapsar.

SwebbTV har gjort en intervju med professor Karl-Olov Arnstberg om hur demokratier dör.

Intervjun är mycket sevärd men för dem som inte hinner se hela så har Lästips här gjort en sammanfattning av de frågor som mest relaterar till ekonomin. På YouTube finns också under videon en kortfattad skriven sammanfattning av hela intervjun.
Redaktionen tror att det är viktigt att få människor, och inte minst kvinnor, att inse att mångkultur och massinvandring leder till att Sverige kraschar såväl ekonomiskt (vilket kommer först), som demografiskt (i form av ett skandinaviskt Libanon som t.o.m. kan utvecklas till en kopia av Iran - se Dagens tips 19-03-24).

Vidare skrev Patrik Engellau en intressant krönika 2019-03-22 på DGS där han påvisar att en klar majoritet av svenskarna är socialister (oavsett var de själva anser). Socialism är vad de tror på (religion). Därför är det svårt att få dem att ändra uppfattning, trots omfattande evidens. Jämför med islam.
Det som till slut kommer att få dem att ändra uppfattning är när det socialistiska samhället kollapsar (inom 5 till 10 år, enligt Leif Östling, vi tror dock att det kommer att gå betydligt snabbare). Den globala ekonomin är på väg att hårdlanda och de svenska kommunernas ekonomi är ansträngd och svenskarna klart överbelånade.
Möjligtvis skulle fler människor inse det svenska samhällets prekära situation (och därmed även deras egen), om de blev mer varse om hur illa det står till med ekonomin (inte minst framgent). Dessutom måste människor lära sig förstå sambandet mellan utfallet för makroekonomin och politiska projekt och galenskaper (i en socialistisk ekonomi är det alltid någon annan som betalar). Man gör aldrig några ordentliga konsekvensanalyser innan man fattar politiska beslut som påverkar både ekonomin och demografin.

Martin Armstrong har skrivit ett inlägg om det kontantlösa samhället, hyperinflation och deflation, som kan vara av allmänt intresse i detta sammanhang och som vi gjort en fri översättning av nedan efter SwebbTV-intervjun.

Veckan som gått 9 mars till den 15 mars 2019

PK-ismen inducerar den västerländska kulturens självmordsimpuls

Sammanfattning
Den västerländska kulturen tycks ha en självmordsimpuls som är direkt kopplad till PK-ismen. Genom att hänvisa till klimathotet så vill man "tvinga" västerländska kvinnor att föda färre barn. Detta krav ställs inte på kvinnor från andra kulturer, trots att deras barn "belastar" klimatet lika mycket. Resultatet på medellång sikt blir att den vita rasen och den västerländska kulturen försvinner.

En annan metod för att förstöra det västerländska samhället är den s.k. Kalergiplanen som förespråkar rasblandning och skapandet av den eurasisk-negroida framtidsrasen. Det sker genom immigration från Afrika och Mellanöstern. Skulle en sådan plan kunna genomföras i Kina, Japan, Sydkorea eller Ryssland? Sedan minst 15 år har en bildmässig-förberedande-genocid blivit allt vanligare där vita européer s a s ”försvinner” från den publikt exponerade bilden och kommersiella reklamen för att vi ska vänja oss.

Vänstern har lierat sig med muslimer och för att underlätta islamiseringen av samhället görs allt för att hindra kritik. Tänkt på HMF (lagen om hets mot folkgrupp som numera även omfattar religion), tänk på behandlingen av Tommy Robinson, tänk på debatten om hemtagande av IS-terrorister, tänk på hur förlåtande immigranter behandlas av domstolarna, o.s.v. Varför gör de då det? Dels drivs vänstern av ett hat mot verkligheten och mot samhället och dels av en sjuk önskan att sitta kvar vid makten nu när grundvalarna börjar skaka genom att traditionella vänsterväljare börjat överge dem. Genom att importera nya och lättstyrda väljare som lever i klansamhällen behöver bara några få personer övertygas (klanledare och imaner), vilket enkelt skapar en stor väljarbas. Vad som kommer att hända när islam kommit att dominera tänker man inte på (jämför Iran).

I en jämförelse med utvecklingen i Polen konstateras att PK-ismen är ondskans manifestation idag och som bara väntar på att ta nästa steg. En hypotes är att infantiliserade och hjärntvättade människor inte ser ondskan.

Varför har den västerländska kulturen visat sig vara så framgångsrik? Värdet av fri reflektion och att alla kan använda sin hjärna för det, är västs ”killer-app”. Det som hänt är att Sverige under lång tid marinerats med föreställningen att vi är bäst och därför måste vara snälla. Det har gjort att PK-ismen kunnat utnyttja ingrodda kulturella idéer som hävstång för sin destruktivitet.” PK-ismen är en totalitär, anti-demokratisk, anti-västerländsk ism, som, likt, islam, blandar in religiösa inslag i ideologin.

Vårt nuvarande etablissemang rationaliserar ondskan, men de egentliga sakfrågorna vet alla vad de är; etablissemanget vill att Europa skall islamiseras och blandas med Afrika, populisterna vill stoppa detta, allt handlar om detta, inte arrogans. För att stoppa detta behövs en stark man som får immigrationen att upphöra tills vidare, att ungar som stör på lektionerna ska kastas ut i korridoren, att ämbetsmannaansvaret återinföras, att lagen gäller för alla och regler ska följas. Etablissemanget har svikit medborgarna/väljarna inom i princip alla områden, då det styrs av PK-istiska dogmer. T.ex. används klimatet för att skambelägga folket och få dem att acceptera högre skatter, inskränkningar i livskvalitet och demokrati mm. Man har spenderat mer än 100 miljarder dollar på forskning utan att kunna finna några belägg för en mätbar mänsklig effekt på klimatet globalt sett och över 250 miljarder dollar spenderas per år i globala utgifter för att förhindra global uppvärmning, baserat på (den felaktiga) hypotesen att människan orsakar denna uppvärmning. Klimathotet utnyttjas för att hålla ångesten igång och kunna exploatera oron hos de känsligaste - kvinnorna och barnen.

Vad kan vi då göra för att stoppa PK-ismen och vänsterns makt så vi kan undvika att bli ett skandinaviskt Libanon? I ett demokratiskt samhälle finns bara metoden att i fria val välja bort det sittande etablissemanget. Därför måste väljarna övertygas och som situationen är idag i Sverige faktiskt av-indoktrineras. Det kan bara ske med information och motpropaganda. För det krävs oberoende nyhetsrapportering som visar verkligheten och når ut till alla. Tekniskt kan det ske via internet, men hur får man folk att tycka det är värt att se på det och dessutom lita på det då etablissemanget gör allt för att smutskasta Nya Media? Bra, spännande, roligt, lokalt, korrekt, informativt, "såpor", "influencers", är troligen kodorden. Allt detta kostar både tid och mänskliga resurser och inte minst pengar.
Kom med idéer! Gå till vår kontaktsida och skriv av er. Bra förslag belönas med hjältestatus och ett års fritt medlemskap i Föreningen för medborgarjournalism.

 1. Normaliserandet av tanken på folkmord på vita
 2. PK-samhällets och etablissemangets heligaste ko, att muslimer skall vara i Europa, kosta vad det kosta vill
 3. Samma ondska i det tidigare kommunistiska Polen som i vår tids socialistiska Sverige
 4. Etablissemanget har misslyckats – Vi måste skapa ett nytt etablissemang

Veckan som gått 2 mars till den 8 mars 2019

Sverige - Ett infantiliserat land på väg mot det stora stupet

Sammanfattning
Lejonparten av svenskarna lever som goda socialister i ett socialistiskt samhälle,men ser inte samhället som socialistiskt. Det beror på att man är indoktrinerad av socialistisk propaganda från förskolan till graven. Efter det kalla krigets slut har socialister och liberaler samverkat för att bygga ett socialistiskt samhälle med liberala förtecken. Den ekonomiska agendan har satts av globalisterna/oligarkerna och sammansmältningen av dogmer, idéer och principer har blivit PK-ismen.
Svensk Välfärd är en form av socialism. Svenskarna avstår från en del av sin frihet och inkomst och låter statens och kommunens politiker administrera en stor del av deras liv. Sedan använder politikerna välfärden som en utpressning mot medborgarna för att hålla sig kvar vid makten. Även de förment borgerliga partierna bedriver en socialistisk politik och inom näringslivet finns inte heller några opinionsbildare.
Socialism är ingen hållbar ideologi utan Sverige har blivit ett defekt samhälle med ett antal besvärande symtom som kan döda nationen. Ett symtom är skolresultaten, ett annat invandringen, ett tredje är vår oförmåga att effektivt bekämpa skogsbränder, ett fjärde är försvarets nedrustning. Socialdemokraterna har skapat ett viljelöst och lättstyrt folk och man har dessutom påbörjat det mest omfattande islamiseringsprogrammet i hela västvärlden. I det inbillade syftet att hålla nazismen stången har man gett spelrum åt vänsterextrema och islamistiska krafter, som båda har etablerat sig inom de partier som idag slåss om regeringsmakten.
Politikerväldets syfte med muslimsk massinvandring är bland annat att bygga en underklass, köpa (klan-)röster via skattefinansierade bidrag, nedmontera nationalstaten och västerländska normer och värderingar, avskaffa demokrati och yttrandefrihet, skapa lojala, atomiserade konsumenter och ekonomiska aktörer, tillämpa modern penningteori för att stärka politikermakten och skapa ekonomisk aktivitet som stöder en ny global världsordning. Detta passar islam som har en strategi (Dawa) för att erövra territorium. Det är viktigt att förstå att islam består av två delar, politisk islam och religiös islam, som sammantaget utgör en helhet, islam. Utan den politiska islam faller den religiös islam. Religionsfrihet och yttrandefrihet kan inte omfatta en totalt intolerant politisk ideologi som islam.
För att undvika en samhällskollaps måste ett effektivt avvänsterfieringsprogram implementeras omgående, men frågan är om det går att göra utan att samhället kollapsar först. Om katastrofen kommer måste folk lösa detta själva, bäst de kan, trots att staten troligen kommer att motarbeta dem.
Så nu står vi här, med en framtid som kan bli riktigt hotande, utan redskap och egentliga resurser att försvara oss. Naturligtvis vaknar vi när vi möter faran inpå livet … men då är det sent. Kanske alltför sent!

 1. På andra sidan Östersjön kallade man Sverige för ett socialistiskt land med mänskligt ansikte
 2. Sverige är ett socialistiskt land där även de förment ”borgliga partierna” bedriver en socialistisk politik
 3. Socialdemokraterna har skapat ett viljelöst och lättstyrt folk
 4. Muslimsk massinvandring är den yttersta manifestationen av PK-ismens grundsatser
 5. Ayaan Hirsi Ali introducerar begreppet Dawa, som är islams strategi för erövra territorium
 6. En förutsättning för att undvika en samhällskollaps är att ett effektivt avvänsterfieringsprogram implementeras omgående

Veckan som gått 23 februari till den 1 mars 2019

På andra sidan sitter The Matrix, The Media, och tynger och presenterar en alternativ verklighet

Sammanfattning
Etablerade Media förmedlar en alternativ verklighet medan Nya Media förmedlar motsatsen, dvs den verkliga verkligheten. Fri människor utkämpar en demokratisk frihetskamp mot dessa totalitära krafter. Vänsterns politik kommer att leda till ekonomisk tillbakagång och på sikt kollaps. Det är anmärkningsvärt att svensken i gemen inte tycks ha någon krismedvetenhet. Att svenskarna som ett folk kommer att överleva kommande prövningar är inte alls givet.
Den viktigaste frågan är varför vänsteretablissemanget (inklusive medlöpare och globalister) driver utvecklingen mot öppen konflikt? Kanske för att de vill ha det så här men inte förstår att även de kommer att drabbas av konflikten, förrän det är för sent. Jämför Iran!

Ett annat exempel på en alternativ verklighet är de konstruerade rasistiska angrepp som förekommer, definitivt i USA, men troligen också i Sverige, för att skapa motsättningar mellan olika grupper. Sverige var förr ett av världens minst rasistiska länder men nu gör man allt för att påvisa omfattande rasism, som troligen inte finns, men som kan konstrueras, när vi nu fått många invandrare.

En av de för världen farligaste politiska inriktningarna är New World Order (NWO). Om den genomförs kommer den att leda till just den katastrof som den påstås förhindra. Den drivs av globalisterna, som strävar efter att bli härskare med oinskränkt makt, och då utgör demokrati och därmed nationalstaten hinder på vägen. Klimathotet är ett av deras verktyg. Om de åtgärder som de och politikerna anser vara nödvändiga för att rädda planeten, kommer att genomföras blir katastrofen total då åtgärderna är helt kontraproduktiva och egentligen inte alls påverkar klimatet utan bara alla andra livsbetingelser på jorden. Vi får energibrist, matbrist, förstörd infrastruktur, övervakningssamhälle och diktatur. Det senare för att hålla någon ordning i det kaos som uppstår. Vill vi ha det så? Om vi sitter passiva och inte gör något så får vi det!

Den alternativa verkligheten trumpetas ut i de etablerade mediernas kanaler under dygnets alla timmar, ingen undkommer fake news. Genom att det börjar redan i skolan har makten lyckats med att indoktrinera en stor del av befolkningen. Eftersom de flesta problemen ännu inte drabbat större delen av befolkningen i någon högre grad så kan man fortsätta att lita på media och politikerna och tro att allt ordnar sig bara man satsar lite mer på välfärden. Man glömmer (eller känner inte till) att Karl Marx uttryckte (i översättning) att … ” Klasser och raser, som är för svaga för att behärska de nya förhållandena i livet, måste ge plats. ... De måste "förgås i den revolutionära förintelsen" .

En faktor som svenska etablerade partier och politiker verkar glömma i sitt apologetiska förhållande till islam är att islam betyder "underkastelse". I och för sig så passar det socialismen som kräver underkastelse och det kanske är förklaringen till att muslimer ges så stort inflytande i svenska politiska partier. Man känner en gemenskap. Men man leker med elden, då islam inte bara är en religion utan en politisk rörelse som när den väl fått makten inte accepterar några andra religioner eller lagar utan det är sharia som gäller.
Socialdemokratin t o m uppmuntrar islamiseringen med massinvandring och statsbidrag till islamska föreningar och skriftliga avtal om politiskt samarbete, allt för att få säkra S-röster från muslimer genom "klanröstning".

Sverige styrs med en sagotantspolitik av ett politiker- och mediavälde som består av genuint onda, destruktiva individer som helt saknar moral och omdöme. Därför leder utvecklingen per definition till samhällskollaps inom 5 – 10 år. Samhällskontraktet är brutet, skattebetalaren får inte mycket för skattepengarna. Det privata måste ta över systemen, men vem ska då betala när hela lönen behövs till skatten och det absolut nödvändigaste? Endast de rikaste kommer att klara det till följd av den omvända nedsippringsteorin, dvs. sippra upp fattigdomsekonomin. De allra rikaste har då redan lämnat landet och då återstår bara en överklass av politiker och det Välfärdsindustriella Komplexets ledare. I övrigt får vi en bidragsberoende och islamdominerad underklass samt svenska skatteslavar som undrar hur det kunde bli så här. Risken är då stor att man skyller på invandrarna, vilket kan leda till våldsamma motsättningar, fast det egentligen är våra nuvarande politiker, aktivister, medlöpare och mediafolk som förrått landet.

Det har föreslagits både delning av landet i två delar och uppdelning i separatstyrda kommuner, men båda alternativen är orealistiska på grund av nuvarande infrastruktur och lagar. Vem skulle vilja eller kunna ändra på dessa? Knappast våra politiker. Vapenmakt är lika orealistiskt om vi inte hamnar i en krigssituation med intervention utifrån.
Det vi kan göra är att jobba med informationsspridning och Nya Media så att den verkliga verkligheten blir uppenbar för en majoritet av folket och därmed på demokratisk väg kunna avsätta våra nuvarande politiker. Därefter blir det mycket jobb med att bygga ett nytt Sverige och det kommer att ta tid, men är nödvändigt om samhället åter ska fungera.

 1. Vem ska rädda oss?
 2. Den nya världsordningen (NWO)
 3. Alternativ verklighet skapad genom tankekontroll - De vill oss inte väl
 4. Sagotantspolitik - I dårarnas tid

Veckan som gått 16 februari till den 22 februari 2019

Störtas skall det gamla snart i gruset - Slav stig upp för att slå dig fri!

Sammanfattning
Rubriken är två rader ur Internationalen (Text: Eugène Pottier), vilka åter känns aktuella fast som motrevolution.
Den absoluta majoriteten (82 %) av väljarna röstar på partier inom 7-klövern, som alla i praktiken förespråkar massinvandring. Samtidigt säger sig mer än 60 % vara emot mer invandring. Hur går det ihop? Förklaringen är dels att de flesta partierna inte talar klarspråk eller ens sanning och att de fokuserar på andra saker. Men förstår inte väljarna detta eller ser de inte verkligheten?
En förklaring kan vara självskadebeteende och det kanske gäller för många och framförallt vänsterväljare. En närliggande förklaring är infantilism som utvecklats genom förskolans och skolans påverkan och fått allmänheten att regrediera och mentalt fungera som tonåringar. Detta är allvarligt inte bara politiskt utan för både arbetslivet och samhällsstrukturerna. Media fortsätter sedan att underbygga en naiva samhällsuppfattning och så länge som majoriteten uppfattar livet som ganska gott, så uppstår ingen vilja till förändring. Det socialistiska Sverige är väl anpassat för de ”godhetsfanatiska svenska vuxenbarnen". En politiskt ganska ointresserad och okunnig befolkning är lätt att lura och konsensusmentaliteten hos svenskarna gör att det är svårt eller obehagligt att ha avvikande åsikter.
För att övertyga dem som tycker "allt är bra" räcker det inte med att presentera sanningen, då bl.a. skolan har lärt ut att det inte finns någon sanning, utan sanningen måste ackompanjeras med ett lättförståeligt, gripbart budskap, exempelvis Rädda Sverige! Ett budskap som appellerar till känslorna.

En stark bakomliggande faktor till varför vi glider mot avgrunden är globalismen och dess företrädare. Vi har fått beslutsmekanismer som är globala och i dem underställs individens behov av företagens och bankernas behov.” Globalisterna har skapat dagens EU, som är en spegelbild av nationalsocialisternas maktambitioner avseende Europa. En av de viktigaste arkitekteterna bakom EU var Walter Hallstein, som också var involverad i den juridiska och administrativa planeringen för ett Europa under kontroll av nazisterna och deras företagsförbund, kemi- och läkemedelskoncernen IG Farben. Efter kriget delades den i mindre företag år 1951. Tre av dessa företag var BASF, Bayer AG och Hoechst.
EU är ett imperialistiskt projekt och den s.k. subsidiaritetsprincipen är en högst avsiktlig fint, en medvetet omöjligt formulering som skall leda till raka motsatsen till det den förefaller och påstås skola leda till.

Många har uppmärksammat det märkliga faktum att europeiska regeringar sedan ett par decennier, fattat beslut som går rakt emot den egna kulturens säkerhet och intressen. Och det gäller inte bara migrationspolitiken utan också klimatpolitiken och hälsofrågor. Klimatpolitiken används för ökat skatteuttag och för att skrämma folket till att acceptera diverse inskränkningar i det dagliga livet. Det för dagen gällande klimathotet, att jordklotet kommer att bli så varmt att det blir obeboeligt, förs fram genom propaganda som är baserad på ovetenskapliga data, medan det enda vetenskapligt observerbara orostecknet med klimatet idag är att solaktiviteten går ner precis som under tidigare köldperioder! Det kommer att bli kallare och inte varmare! Därför blir alla dagens klimatåtgärder kontraproduktiva och kommer bara snabbare att leda till en katastrof.
Ett av hälsohoten som framförs är riskerna med hög kolesterolhalt. Därför rekommenderas att ta statiner som (Big surprise!) är en av Big Pharmas mest lönsamma produkter. Statiner är farliga och bryter ner celler i muskler t.ex. hjärtat, vilket ger upphov till behov av ännu mer mediciner och ännu större lönsamhet för Big Pharma och än mer makt åt globalisterna.
Avslutningsvis diskuterar vi hur detta kan brytas och hur vi ska kunna gå över till en konservativ och verklighetsbaserad samhällsmodell. I samband med det inför vi också en mer pragmatisk definition av konservatism än vad som står i läroböckerna.

Det finns starka krafter mot en förändring av nuvarande socialistiska/neomarxistiska samhällsmodell. Makthavarna vill inte ha alerta och kapabla medborgare utan lagom slöa undersåtar som jobbar på och genererar skatteintäkter. Kan man dessutom få mer väljarröster genom att importera lågutbildade nya undersåtar med föga intresse för det svenska samhället så befäster man sin maktposition.
Slutsatsen är att vi måste återvinna vår frihet och för det krävs att vi måste sluta påverkas av PK-isternas smutskastning av folk av vår sort. Det finns vissa indikationer på att globalisterna börjar dra öronen åt sig och t.ex. Dagens Industri skriver i en ledare "att pengarna inte räcker. Sverige klarar inte av asylmigrationen."
Vid tidigare kritiska lägen, t.ex. när Socialdemokraterna ville införa löntagarfonder, så var det svenska näringslivet en stor motkraft som också lyckades stoppa det hela. Numera kan vi inte räkna med hjälp från Svenskt Näringsliv, då mer än hälften av medlemmarna direkt betjänar den offentliga sektorn och därför lever av skattemedel. Även många övriga företag fakturerar mycket till stat och kommun och är alltså också beroende av ett gott förhållande till politikerna. Många företag ägs dessutom redan av globalisterna.

 1. ALLA vet att hela 7-klövern är för massinvandring
 2. Globalisterna stödjer totalitära krafter då som nu
 3. Globalisternas klimat- och hälsohot
 4. Övergången från en socialistisk/neomarxistisk samhällsmodell till en konservativ, verklighetsbaserad samhällsmodell

Veckan som gått 9 februari till den 15 februari 2019

Vänsterns hat leder till Sveriges tillbakagång och i förlängningen till samhällets kollaps

Sammanfattning
Vänstern vill att den västerländska kulturen ska gå under då de ser det som bästa sättet att vinna kampen. En del av detta är att förstöra samhällskontraktet som behövs för ett fungerande samhälle.
För att dölja vad som pågår undviker man att förknippa Sverige med socialism, istället betonar man "allas lika värde", men att ha den uppfattningen krävs bara av svenskar. På invandrarna ställs inte det kravet.
Välfärdsstatens övergripande syfte är att införa elitens mål och intressen.
Media hjälper till genom att filtrera och tillrättalägga så att allt verkar normalt och de verkliga problemen inte kommer upp till ytan. Media har upphört att granska makten och istället blivit en propagandakanal för makten.
Staters fall, här det socialistiska Sverige, kännetecknas av att politikerväldet vänder sig mot det egna folket exempelvis genom att prioritera icke-medborgare före medborgare, och att medborgarna ställs mot varandra. Detta drivs av det socialistiska etablissemangets oresonliga hat mot den demokratiska oppositionen. Etablissemanget avhumaniserar politiska motståndare på ett sätt som tidigare bara setts i upptakten till aktiva folkmord. Det är uppenbart att politikerväldets jämte medlöpares politik går ut på att avskaffa Sverige som en självständig nation. De gör det på uppdrag av de globala kapitalisterna.
Svenska folket präglas av organisationsförmåga och laganda. Med rätt incitament, kan dessa egenskaper ge mycket goda resultat och då det dessutom finns förnuft, flit, målmedvetenhet, kreativitet och ansvarstagande hos ursvenskarna så kanske vi ur ruinerna av ett förgånget socialistiskt Sverige har möjlighet att bygga ett fritt, demokratiskt Sverige. En av de första åtgärderna vi måste göra är att skapa en eller helst flera oberoende TV-kanaler, men det räcker inte. Vi måste också se till att våra budskap når fram och det kräver många olika insatser då vänstern är mästare på att manipulera och äger nästan alla större mediakanaler. Exempel på vad som kan göras är dels att prata lite politik med alla vid alla tillfällen, skriva lite mer till olika sajter, skriva och sprida texter på sociala media, anonymt eller inte, vara med och crowdfunda opinionsbildare som skriver eller rentav gör något praktiskt, skriva till lokaltidningar och lokalpolitiker och rikspolitiker, engagera oss i något politiskt parti, väsnas i Almedalen, börja bära åsiktsknappar på jackkragen, starta alternativa föreningar för oss själva eller för barn/ungdom/äldre, göra egna filmer och publicera dem.

 1. Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del I
 2. Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del II
 3. Ut med det gamla, socialistiska Sverige, in med det nya, demokratiska Sverige!
 4. Vänstern kan konsten att manipulera

Veckan som gått 2 februari till den 8 februari 2019

PK-isterna skapar nästa civilisationernas krig

Sammanfattning
En obehaglig rubrik. Den kan tyvärr bli sann om inte PK-ismen stoppas. När ska svenskarnas politiska medvetande bli så stort att man ser att maktens politiker leder oss mot katastrofen? Måste det bli totalt kaos innan majoriteten vaknar?

Dagens politiska system är dysfunktionellt. Vad folket säger i val, påverkar inte politikerna. De gör t.o.m. tvärtom och driver på så sätt på undergången. För att få kontroll över medelklassen och underklassen har globalisterna bildat en allians med socialisterna. Då de redan kontrollerar den tredje statsmakten (etablerade media) är den ett utomordentligt propagandainstrument, speciellt som de flesta litar på den.

All opposition stämplas som odemokratisk, samtidigt kommer den ena opinionsyttringen efter den andra från PK-isterna själva och vill ha en "upplyst despoti". Globalismen blir den nya fascismen. Det presenteras ständigt nya förslag som inskränker människor frihet och begränsar deras ekonomi, ofta med hänvisning till klimathotet. Detta leder till ett obehagligt samhälle där vissa människor har mest rättigheter och andra har mest skyldigheter.

Den stora konflikten i västvärlden står mellan uppfattningarna att individen har ett värde och att endast makten har ett värde. Uttryckt på annat sätt: "Mellan logos och individen främst" respektive "makten framför allt". Det gör att makten inte ser poängen med att diskutera utan tvärtom försöker undertrycka diskussionen.

Men vad man än gör så är det ekonomin som vinner. Fri invandring kan inte förenas med ett välfärdssamhälle. Sverige saknar redan ekonomisk förmåga att hantera kommande kriser. Vi är i praktiken mycket högt belånade, nästan som Japan fast det förtigs av makten. Vi är troligen på väg mot ett kallare klimat, medan politikerna kämpar mot ett varmare, så alla åtgärder bli fel och vår ekonomiska katastrof påskyndas.

Ett obehagligt inslag i samhället idag är att politikerna försöker hindra meningsmotståndare att föra fram sina åsikter genom att beröva dem deras plattformar för kommunikation och även inkomster. Det behövs en ny idévärld, men hur ska den kunna spridas till befolkningen om det inte finns lämpliga plattformar. Det behövs en ny och äkta Public Service, som inte är maktens megafon utan folkets. En fri och streamad TV-kanal är en del av detta.

Om PK-ismen får fortsätta så kommer ett oreformerat islam att breda ut sig och då vet vi inte vad som kan hända.....

 1. Hur många skall våldtas innan svensken ser orsak och verkan?
 2. Nyfascismen breder ut sig via globalismen
 3. Politiska konflikten i västvärlden står mellan uppfattningarna att individen har ett värde och att endast makten har ett värde
 4. Det är i sista hand alltid ekonomin som vinner
 5. Deplattformering eller ”No platforming”

Veckan som gått 26 januari till den 1 februari 2019

Veckans tema – Är PK-ismen i grunden ett psykologiskt problem?

Sammanfattning
PK-ismen har ersatt kunskap och beprövad erfarenhet med ideologi, vilket exemplifieras av att de ljuger om sakförhållanden och förvanskar verkligheten, som Morgan Johansson om invandringen nu senast.
Vänstern vill ha underlägsna människor, som kan ges omsorg och i gengäld röstar på vänstern, så att makten kan bibehållas och därmed närheten till "köttgrytorna" (ingen veganism här).
Trots en markant ökning av kriminalitet, våld, våldtäkt och elände, så lyckas vänstern med hjälp av media undertrycka sanningen. Varför? "De vill ha det så här"!
Man kan tycka att västerlandets tolerans mot kommunism och islam är ren och skär dumhet och kanske gäller politikerna, men när verkligheten och sanningen förtigs för folket är det inte lätt för dem att förstå vad som är på gång. Frågan är bara när det "kokar över" och resulterar i våld. Kanske verkligheten blir avgörande.
Indoktrinering sedan förskolan har fått svenskarna (80%) att tro att ett socialistiskt samhälle är förutsättningen för ett tryggt samhälle med välfärd. Att det inte är sant kanske rånen, våldtäkterna, sjukvårdsköerna, skolkatastrofen, bostadsbristen, polisbristen mm när de drabbar alla oavsett bostadsort få tillräckligt många att förstå. Tryggheten minska hela tiden, se på Uppsala där ungdomsjouren uppmanar tonårsflickor som känner sig rädda att inte röra sig ensamma ute ens på dagtid.
För att hålla skenet uppe så länge som möjligt, försöker socialdemokraterna (och hela 7-klövern) undvika att ta en sakdebatt och istället svara med ett ideologiskt ställningstagande. Faktum är att Sverige inte är någon riktig demokrati utan en "låtsasdemokrati", där det multikulturella projektet ska genomföras till varje pris oavsett vad svenskarna tycker. Om det lyckas så har globalisterna och fascisterna vunnit!
Vi i den demokratiska oppositionen har därför till uppgift att vända utvecklingen. I Sverige finns kanske fyra handlingsvägar, som troligen alla måste användas och som ni kan läsa om i slutkapitlet.

 1. Vänsterns strävan efter absolut makt döljs bakom falsk godhet och falsk humanism
 2. Statens huvuduppgift enligt vänsterns grundlag är att måna om välfärdsstatens klienter
 3. Socialdemokraternas affärsidé bygger på falsk trygghet
 4. Vänstern har kommit till vägs ände – Sverige är en låtsasdemokrati

Veckan som gått 19 januari till den 25 januari 2019

Veckans tema – Laterna Magica – Den svenska parlamentarismen

Sammanfattning
Kampen mellan totalitärerna och några yrvakna demokrater i olika länder om västvärldens framtid har börjat. Man frågar sig varför inte fler reagerar på att bli behandlade som andra klassens medborgare, men svaret är att man är förd bakom ljuset. Normalitet och extremism har bytt plats i Sverige. Politiker och media har ersatt demokrati, yttrandefrihet, rättsstatsprinciper, nationellt självbestämmande och verklig marknadsekonomi med överstatlighet, totalitarism, planekonomi och atomisering av "plebejerna" i syfte att skapa lydiga konsumenter och rikedom och mer makt för sig själva.
Varför är det så i Sverige, när det inte alls är lika genomfört i våra närmaste grannländer? Det kan bero på att Socialdemokraterna förvandlats till ett kallhamrat yrkesnätverk för politiska karriärister. Det har också smittat av sig till de flesta andra etablerade partierna.
Att det dessutom är partiledningarna som utser riksdagskandidater och att man inte kan stryka på valsedlarna, gör att de styrande kan bita sig fast vid makten och folkets inflytande är begränsat.
Om Sverige hade valt rätt väg hade vi kunnat ha en ekonomi som varit bättre än Schweiz. Vi hade en välutbildad befolkning och ett välordnat samhälle med god tillgång till naturresurser som malm och skog. Idag håller detta på att raseras och vi är på väg mot en MENA-ekonomi, vilket är extra allvarligt i ett kallt klimat där vi redan måste importera mer än hälften av alla livsmedel. Samtidigt måste vi försörja ett par miljoner människor som inte kan bidra till samhället då det inte finns arbetsuppgifter som passar.
Förståelsen av detta har inte nått medborgarna ännu, då korrekt och ovinklad information inte släpps fram av etablissemanget. Svenskens intresse för politik är litet då det konkurrerar med den ännu så länge upplevda bekvämligheten. Det är alltså viktigt att bryta det informationsvakuum som råder.

 1. Skall all offentlig makt utgå från folket eller globalisterna?
 2. Ett demokratiskt system i upplösning
 3. En regeringsbildning som saknar legitimitet
 4. Vad kommer efter socialismen och globalismen, dvs. PK-ismen?
 5. Hur ser ett konservativt och äkta demokratiskt samhällssystem ut?

Veckan som gått 12 januari till den 18 januari 2019

Veckans tema – De första tecknen på ett folkligt missnöje
Sammanfattning
Först studerar vi globalismen och vad den innebär för människorna som drabbas av den och därefter ser vi på situationen i Sverige och konstaterar att det börjar växa fram en opposition. Den triggas av den ökande kriminaliteten, som delvis kan beskrivas som ett lågintensivt inbördeskrig, och av minskande kvinnofrid. Människornas trygghet har minskat och den insikten sprids i allt bredare grupper. Inte bara tryggheten har minskat utan också stora gruppers levnadsvillkor har blivit sämre, vilket inte minst händelserna i Frankrike med de Gula Västarnas aktioner visar. I Sverige slösas pengarna bort genom felaktigt riktade bistånd både inrikes och utrikes och resurserna kommer inte befolkningen tillgodo.
Minskande kvinnofrid är en realitet och vi ser närmare på detaljerna om detta begrepp och hur situationen har utvecklat sig.
Ett annat allvarligt problem är att Sverige inte har koll på de potentiella terrorister som finns i landet och vi refererar en källa inom säkerhetstjänsten som beskriver allvaret.
Slutligen frågar vi oss vad kan vi göra? En anledning till att det gått så långt i Sverige (och i Väst) är att de flesta människorna inte är korrekt informerade om sakernas tillstånd. Detta kan i hög grad skyllas på etablerade media som nästan uteslutande för fram det politikerstyrda narrativet och bagatelliserar de problem som finns. Här har Nya och oberoende media en stor uppgift som bara kan uppfyllas genom en kraftsamling av så många nya mediaalternativ som möjligt och genom att göra dessa kända och lästa. Det räcker dock inte med bara text utan bild och video (TV) är avgörande. Nya och spännande TV-kanaler måste etableras och då internet finns, så är det möjligt.

 1. Folket har börjat göra uppror mot globalister och socialister i Västeuropa
 2. Vad är det som pågår i Sverige?
 3. Kvinnofrid
 4. Sverige är inte längre en självständig nation
 5. Kraftsamling av alternativmedia, eller Nya Media

Pages