27-01-2023   Torbjörn

PATRIK ENGELLAU: Om att bränna koraner och närliggande sätt att utöva yttrandefrihet

"Demokratin, som vi med tanke på alternativa statsskick är begripligt stolta över, har två komponenter. Den ena komponenten är de allmänna valen där väljarna utser sina ombud och styrespersoner. Den andra komponenten är en uppsättning fri- och rättigheter som medborgarna har reserverat åt sig själva och ombuden därför, sedan de väl blivit valda till styrespersoner, inte får invadera. Dessa frizoner är fredade från ingrepp från de valda ombuden. Dit hör exempelvis yttrandefriheten, äganderätten, näringsfriheten, religionsfriheten och så vidare."

Mycket bra om yttrandefrihet! Läs vidare på DET GOD SAMHÄLLET.


JAN-OLOF SANDGREN: Pandoras askar

Jan-Olof Sandgren skriver på DET GODA SAMHÄLLET:

"När Sveriges riksdag 1975 enhälligt röstade igenom proposition 1975:26, som på pappret gjorde Sverige till en mångkultur, var det säkert många som föreställde sig att lagen bara uttryckte en slags artighet. En bekräftelse av vad alla redan visste – att andra kulturer än den svenska kunde ha positiva saker att komma med.  

Intentionerna med lagen var i alla fall inte att öka antalet våldtäkter med hundratals procent, göra skottlossning på öppen gata till ett vardagsfenomen och etablera Sverige som en fristad för religiös extremism, gängkriminalitet och bidragsentreprenörskap. Så hur kunde det gå så illa?......

........ Lagen om mångkultur har ibland beskrivits som en ”Pandoras ask” – snyggt paketerad, men när den väl öppnats en källa till förödelse."

 Finns det fler sådana askar? Jan-Olof beskriver tre sådana: 

1. Lagar om vaccinpass

2. Nato-medlemskap

3. Legaliserad dödshjälp

Kommentarerna tar upp ytterligare några möjliga Pandora-askar:

4. Den gröna omställningen

5. Det kontantlösa samhället 

Utöver detta så har kommentarerna en del intressanta synpunkter och invändningar. Läs mer på DET GODA SAMHÄLLET

Mer tips:

Sverige nobbar forskare – för en studentlägenhet

"Linda Ok är en högkvalificerad forskare med kompetens som behövs i Sverige. Men Migrationsverket sätter stopp – för att hennes svenske make bor i en studentlägenhet medan han läser till läkare. ”Fortsätter den attityden måste vi söka oss till ett land som vill ta emot två högutbildade personer”, säger han till TN."

Så här får det inte gå till i ett land som tar emot tusentals ekonomiska migranter varje år. Migrationsverket missbrukar sin makt! Läs hela artikeln i Tidningen Näringslivet.


25-01-2023   Torbjörn

EU-kommissionen: Övervakning är viktigare än mänskliga rättigheter

Henrik Alexandersson fortsätter sin granskning av EU-kommissionens förslag till elektronisk övervakning och konstaterar att Österrike och Tyskland är emot, vilket kan vara förståeligt med tanke på historien. 

"EU-kommissionens förslag om att granska innehållet i våra elektroniska meddelanden är ett hot mot rätten till privatliv och rätten till privat korrespondens. Vilka är grundläggande mänskliga rättigheter." 

"Spana på dem som misstänks för brott. Inte alla andra, hela tiden."

Läs vidare på Femtejuli.se


24-01-2023   Torbjörn

 

ChatControl – granskning av EU-kommissionens förslag

Somliga tycks avfärda kritiken mot EU-kommissionens planer på att granska innehållet i vår e-post och våra elektroniska meddelanden som alarmism. Henrik Alexandersson tittar här närmare på vad som står i kommissionens egen text.

Henrik noterar avslutningsvis "att Österrike säger nej till ChatControl, eftersom den strider mot landets konstitution. Och Tyskland är på gång att säga nej – eftersom förslaget strider mot vad de mänskliga rättigheterna har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens. Dock räcker det inte med dessa två länder för att uppnå en blockerande minoritet i EU:s ministerråd."

Läs också gärna denna artikel med video: PP: EU-kommissionär Ylva Johansson ljuger om #ChatControl

Vad säger vår regering?    ???????


24-01-2023   Torbjörn

1. Intressant om konspirationsteorier av Isac Boman i Nya Dagbladet

Artikeln inleds med ett citat: "En känd statsvetare yppade en gång att det är lika naivt att tro på alla konspirationsteorier som det är att inte tro på någon." och för en diskussion om hur man bör förhålla sig till dem. 

En väsentlig synpunkt som förs fram är: "Idag vet vi också med säkerhet att många väl underbyggda hypoteser som avfärdats som ”konspirationsteorier” visat sig vara helt sanna. Några exempel på det är övervakningssamhällets framväxt, som inte blev riktigt erkänt innan Snowdens avslöjande; planerna på att införa covidpass, vilket blev verklighet bara månader efter att sådana spekulationer avfärdades som ”konspirationsteorier”

Läs själv och kommentera gärna hos Nya Dagbladet.

2. Viktiga synpunkter på yttrandefrihet av Edward Nordén på Ledarsidorna. 

Nordén skriver: "Det finns två sätt att hantera människor med olika åsikter och levnadssätt. Det ena sättet är att acceptera det. .... Det andra sättet är att tvinga oliktänkande till tystnad." Och utvecklar detta i den läsvärda artikeln.