Dagens tips onsdag 2023-12-06

S ska ”blanda befolkningen” – mångkultur med tvång

"Socialdemokraterna tänker ta till hårda tag för att äntligen lyckas med den så kallade integrationen – de ska ”blanda befolkningen”. I en intern rapport om invandring aviseras ett nytänkande i deras migrationspolitik för att få massinvandringen med dess mångkultur att fungera. Det blir i praktiken mångkultur med tvång!"

Bästa sättet att skydda sig mot dessa galenskaper är att i nästa val undvika att rösta på S (och V, MP, C och alla islamister). 

Se videon på Nu fan räcker det! 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-12-05 (Extra3)

Testimony in UK Parliament: Show us the data!

"The expert testimony at the invitation of MP Andrew Bridgen in the UK parliament yesterday was important.

The room was overflowing with people. Many members of Parliament and Lords showed up to listen. The testimony given by myself as well as other scientists and physicians was science based, truthful and accurate.

Members of Congress in the USA and in Parliaments all over the worlds are hearing one main topic from their constituents.

  • What about the cover-up about the origins of the virus?
  • What about the dangers of the vaccine?
  • What about the cover-up of the effectiveness of early treatments?
  • What about the censorship?
  • When is the government going to come clean?

At this testimony, we had 12 members of Parliament and 4 members from the House or Lords in attendance. They listened. They were receptive. Some congratulated the Honorable Mr. Bridgen afterwards. As many of you know, this is a huge change from the empty chamber that Mr. Bridgen has been confronted with in the past."

Byråkrater och media försökte naturligtvis hålla tillbaka information om detta, precis som skedde när Elsa Widding hade motsvarande föredragningar i den svenska riksdagen. 

Läs vidare på Who is Robert Malone 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2023-12-05 (Extra2)

Det man inte sa om PISA

"Idag presenterades PISA, som gjordes våren 2022, det vill säga under den Socialdemokratiska regeringen liksom den som kom 2018. Då Anna Ekström instruerade Skolverket att förbättra resultaten genom att ta bort rekordmånga utlandsfödda. 

Alla resultat går ner, men å andra sidan följder nedgången OECD. Slutsatsen är därför att det helt enkelt är pandemin som förstörde för många elever och skolor under 2020 och 2021. 

Det som var intressant var det som inte sades på hela presskonferensen." 

Rebecka Weidmo Uvell avslutar med: "Skolverket ska inte bedriva opinionsbildning mot friskolor och det hoppas jag nuvarande utbildningsminister gör klart och tydligt för Skolverket efter den här pressträffen." 

Klokt av Uvell om skolan.

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2023-12-05 (Extra)

Söndagskrönika: Det demografiska trilemmat

".......I morgondagens samhälle råder en obalans mellan de människor som arbetar och de som inte gör det, vare sig det nu beror på att de är gamla och pensionerade eller inte uppfyller arbetsgivarnas krav. Det senare är en bild som blir allt tydligare för den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som långtidsarbetslösheten är skrämmande hög, så har, enligt Tillväxtverket, drygt tre av tio företag svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens. Det anges vara ett stort hinder för deras tillväxt.

Morlands budskap är att befolkningskollapsen, det vill säga att stora delar av världens befolkning inte föder tillräckligt många barn, är ett långt allvarligare existentiellt hot mot världen än klimatförändringen......"

En intressant krönika av Karl-Olov Arnstberg. En skrämmande utveckling som vi inte vet hur vi ska stoppa. Måste det bli en katastrof så vi får börja om på nytt eller är det inte ens möjligt?

Läs hela artikeln på Invandring och mörkläggning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2023-12-05

Lägg ner det destruktiva klimatmålet om 1.5 °C

"Hur kommer klimatet att förändras under det kommande seklet? Det här är en fråga som jag tror att många politiker gärna skulle vilja få ett svar på. Man vill inte bara veta vad vi människor kan ställa till med utan också hur andra påverkansfaktorer, som står utom vår kontroll, kan tänkas påverka klimatet. Summan av de båda borde kunna ge en god bild av det framtida klimatet. Klimatförändringar är lika med naturlig variabilitet, naturliga förändringar utom vår kontroll plus mänsklig påverkan. Problemet är bara att frågorna inte har några enkla svar. IPCC (FN:s klimatpanel) gör det enkelt och antar att den naturliga påverkan sedan lilla istiden, runt 1880, i princip bara beror på människan. Endast 0,1 grader av temperaturökningen på närmare 1,3 grader (2022) beror på naturliga förändringar.

Frågorna utmanar på ett grundläggande sätt vad vetenskapen kan berätta för oss om det framtida klimatet. För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändras under de kommande 50–100 åren är det till exempel helt nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350–1850 e.Kr. Men här saknas fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter. En sådan forskning existerar knappast och borde därför på alla sätt uppmuntras och förhoppningsvis kunna attrahera nya kreativa forskare som förutsättningslöst kan studera frågan. Rent vetenskapligt skulle man kunna betrakta frågan som avgjord: Vi kan inte veta hur klimatet kommer att se ut år 2100, inte ens år 2050.

Men klimatfrågan handlar idag inte om vetenskap.Det är snarare en fråga om politik och religion som drivs av människans outgrundliga behov av något att tro på."

Mycket bra av Elsa Widding! Läs och förstå att hela klimatkrisen är en stor bluff som har helt andra syften än att rädda klimatet. Varför talar man inte om miljön som absolut behöver bättre skydd. Nu förstör man miljön för att hindra en uppvärmning som dels kanske inte går att hindra av oss människor, dels inte alls är något hot utan kanske bara en fördel. Den uppvärmning som hittills registrerats (1,3 grader C) har bara varit en fördel och inga av de katastrofer som förutspåtts har inträffat om man ser på verkligheten. Katastroferna har blivit färre, långt färre människor omkommer i svåra oväder och bränder, havet har inte stigit, e.t.c. Temperaturmätningarna är dessutom osäkra då väderstationerna dels numera hamnat i stadsmiljö och dessutom har ett antal Sibiriska stationer försvunnit så medelvärdet därmed blivit högre. 

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsdesk. 

Stöd Elsa Widdings arbete. Hon är partioberoende och behöver ditt direkta stöd för sitt värdefulla arbete. 


 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-12-04 (Extra2)

Hamas-miljonärerna

"Halva Gaza är beroende av mat från FN, trots att de under många decennier fått miljard efter miljard i bistånd från EU, enskilda länder och inte minst Sverige. Hamas lovade dem välfärd, bra ekonomi och reformer men terrororganisationen tog istället pengarna. 

Men de har inte bara köpt vapen och byggt upp den militära infrastruktur för terror som de nu använt utan Hamas ledare har givetvis själv tagit pengarna." 

Ja, varför ska vi svenska skattebetalare betala något till Palestina?

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-12-04 (Extra)

Angry Foreigner: Därför finns inte demokratin i ”Sverige-verkligheten”

"Angry Foreigner gör nu debut på Frihetsnytt i programserie där han ska prata om olika aktuella ämnen och frågor i och om Sverige.

I det första programmet talar han om en av grundstenarna i samhället: Demokrati. Har Sverige verkligen demokrati och hur märker vi av att den?"

Det är inte bara invandrare som tycker att vi inte har någon riktig demokrati i Sverige. Men nu ska vi ändra på det! Fortsättning följer.

Se videon på Frihetsnytt. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-12-04

Fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina inledda

"I sin senaste nyhetskrönika med rubriken “General till General” bekräftar den amerikanska veteranjournalisten Seymour Hersch att fredsförhandlingar inletts mellan Moskva och Kiev.

Till skillnad från våren 2022, då förhandlingarna skedde mellan de politiska ledarskapen, sker samtalen i dag mellan två militärer: Ukrainas överbefälhavare Valerij Zalushny och den Ryska Federationens försvarsstabschef Valerij Gerasimov.

Enligt uppgift känner de båda männen varandra sedan flera decennier, som kolleger från ett grannland vars militär de ibland samövat med."

Låter som en skröna, men kanske ändå inte. Många i USA vill nog ha slut på kriget som börjar kosta alltför mycket och dessutom hamnat i skymundan av Mellanöstern. Biden vill nog också ha slut på kriget innan valet så att inte Trump kan ta åt sig äran av att ha avslutat det.

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2023-12-03

Indragna uppehållstillstånd – Ett svart hål av vanskötsel av Socialdemokraterna

"I skuggan av alla kriser försvann en av veckans viktigaste nyheter. Riksrevisionens rapport om hur återkallelsen av uppehållstillstånd skötts av den tidigare ledningen för Migrationsverket. Granskningen öppnar luckan till ett svart hål av politisk misskötsel där vare sig ansvarigt statsråd eller myndighetsledning tycks ha engagerat sig nämnvärt.

Migrationsverket får av flera skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd eller en skyddsstatusförklaring. Riksrevisionens granskning, som rapporterades av fera memdier tidigare i veeckan visar att arbetet med detta har stora brister

Enbart under år 2020 visar granskningen på drygt 13 000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd."

Antalet och summorna har förmodligen ökat kraftigt sedan 2020.

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1