LÖPSEDELN

Veckans krönika 10 maj till 17 maj 2019

Socialdemokrati och PK-ism är vår tids version av nazism och kommunism

Vad är socialdemokratins kärna? Socialdemokraterna hävdar (i stort) att socialdemokratin står för en ”rättvis fördelning” av samhällets resurser (av andra människors pengar). De medborgare som har resurser skall dela med sig till de medborgare som saknar eller har få resurser. Så länge som de som har resurser kan behålla tillräckligt med resurser, som möjliggör att de kan fortsätta att skapa nya resurser, anses systemet ”rättvist”. Ett system som på sikt leder fram till principen - av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, dvs. marxism. Socialdemokratin har som strategi att långsamt omvandla samhället i en (neo)marxistisk riktning (Red. postmodernismen utgör det teoretiska grunden för transformeringen av marxism till neomarxism). Denna neomarxistiska agenda har socialdemokraterna med mycket stor framgång undanhållit eller förvanskat för de svenska medborgarna. Vad som har blivit mer påtagligt på senare tid, med mångkultur och massinvandring, är att socialdemokratin närmar sig slutmålet, det socialistiska, eller mer korrekt, det neomarxistiska lyckoriket på jorden.

Veckans krönika 3 maj till 9 maj 2019

Marshmallow, asymmetriskt krig och början till en renässans för västerländska normer och värderingar, inklusive den judeo-kristna traditionen

Socialismen, som ett maktinstrument, bygger på mänsklig svaghet. Basala instinkter och känslor som hat och avundsjuka - utgör en formidabel förstörelsekraft. Fredrik Östman är tydlig … ”socialisterna är ute efter att förstöra samhället, förstöra våra personliga relationer, förstöra livet.”

Danske Mand konstaterar att … ”socialismen uppmuntrar svagheten och ondskan medvetet, det är dess levebröd. Så har det alltid varit.”

Hans Högqvist förklarar att … ”socialdemokratin är övertagen av Muslimska Brödraskapet ... Vi har en regering som styrs av en terrororganisation vars syfte är att västvärlden ska vinnas för Allah och sharialagar ska råda.”