Dagens tips tisdag 2024-02-27 (Extra2)

Arne Weinz, Boris Benulic, Roland Casselbrant och Mikael Willgert i Swebbtv spanarna avsnitt 3

"I detta avsnitt av Spanarna samtalar programledare Mikael Willgert med en spanarpanel bestående av:

Roland Casselbrant, förläggare och journalist 
Arne Weinz, författare och debattör 
Boris Benulic, förläggare och skribent

Först diskuteras domen mot Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind som nyligen dömts till en månads fängelse för förtal samt hovrättsrättegången mot Katerina Janouch som och så anklagas för förtal.

Sverige har nu skärpt lagstiftningen kring begreppet hets mot folkgrupp så att den s.k. förintelsen blir skyddad från diskussion i högre grad än tidigare.

Spaningarna i dag är huruvida Magdalena Andersson kommer att sitta kvar som partiledare för Socialdemokraterna till nästa val och här går åsikterna isär i panelen. Sedan spanas kring om maten som vi stoppar i oss signalerar åt vilket håll samhället är på väg. Sista spaningen Handlar om att demokratin är på fallrepet. Den kommer leva kvar som begrepp, men med annan betydelse."

Den första delen om yttrandefrihet är mycket intressant. Vi går mot förtryckta tider, obehagligt nog. Även fortsättningen är värd att lyssna på.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-27 (Extra)

Vilket UD är det som tar steget in i Nato?

"Vilket UD är det som till slut får nyckelkort till försvarsalliansen Natos inre rum? Huvuddelen av personalen kommer lära om snabbt. Frågan är i vilken utsträckning de opolitiska socialdemokratiska tjänstemännen öppet kommer vara mot Nato och med någon annan efter gårdagens votering i det ungerska parlamentet. För mot, det kommer de alltid att vara."

En annan bra fråga är: Finns Nato om 5 år? Ytterligare en är: Varför ska USA:s försvarsmakt ha fri tillgång till Sverige? Vad vinner vi på det annat än några fina internationella jobb för vissa politiker?

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-27

Lotta Gröning: I säck och aska – Sverige exploateras för grön omställning

"Klimatpolitiken är centralistisk och polariserande. Inför EU-valet är det rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag. Hur stora konsekvenser för befolkningen är ansvariga politiker beredda att ta? När släpper ni tunnelseendet på klimatet och ger oss en helhetssyn? Varför ska vi älska gruvor och exploatera Sverige?

Klimatet är ständigt på den politiska agendan i Sverige. Ständigt disku­terat, ett ständigt träto­ämne mellan partier och en politik, oavsett regering och riksdagsmajoritet, som drivs högt ovanför folks huvuden. Folket har fått många riktlinjer och fattade beslut för hur Sverige ska bli världsledande i miljöfrågor. Det råder ingen tvekan om att trovärdigheten i klimatpolitiken har problem; långt ifrån alla delar politikens synsätt; vissa förnekar helt att klimatet är hotat. Klimatpolitiken har också varit polariserande, där framför allt medelklassen har fått morötter i form av bidrag och skattelättnader, medan andra har fått sin ekonomi sönderslagen av höga bränslepriser eller sin livsmiljö förstörd av gigantiska vindkraftsparker. Snart är det dessutom EU-val och då kommer klimatet att återigen hamna i fokus utifrån huvudfrågan: Hur ska vi nå EU:s klimatmål?"

Den synnerligen diskutabla klimatfrågan är cementerad och får inte diskuteras medan miljöfrågorna glöms bort. Gröning avslutar med: "Folket ska ta miljökonsekvenserna medan politikerna säljer ut landet för att visa att de är ett föredöme för världens klimatarbete. Ett egoistiskt tilltag!" 

Läs hela krönikan på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-02-26 (Extra2)

Mats Jangdal: Militärkuppen i Sverige är styrd av USA och Wallenberg

"Den 16 maj 2022 beslutade den socialdemokratiska regeringen ledd av Magdalena Andersson, livligt påhejad av moderater och liberaler att söka svenskt medlemskap i NATO. Inget formellt beslut fattades i riksdagen. De demokratiskt folkvalda fick aldrig en chans att säga sin mening och har inte heller kunnat ställas till svars.

Det hela beslutades av icke valda partieliter i respektive partier. Ingen folkomröstning i saken var ens på fråga. Det blir allt mer tydligt att detta egentligen var en militärkupp.

Det som också blir smärtsamt tydligt är att Magdalena Andersson är en sanslöst feg och dålig politiker. Hon hade inte modet, inte sinnesnärvaron att begära en stunds eftertanke och klargörande konsekvensanalyser när propåerna om en snabb NATO-anslutning dök upp i debatten, som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina."

Att inte ha ett riksdagsbeslut och dessförinnan en ordentlig debatt om en så viktig fråga gör att jag kan hålla med Mats Jangdal om att det liknar en militärkupp. Att överge vår neutralitet så "hastigt och lustigt" utan debatt verkar inte speciellt demokratiskt.

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-02-26 (Extra)

Det onämnbara – “Det”

"Totalt 62 000 personer i Sverige bedöms antingen vara aktiva i kriminella nätverk eller ha kopplingar till gängen. Nyheten förskräckte en samlad kår av annars politiskt följsamma journalister samt semipolitiska forskare och tjänstemän. Men handen på hjärtat: Är det någon som är förvånad? Och vad hände egentligen med alla de som förgäves försökte varna innan Sverige hamnade i dagens situation?

Totalt 62 000 personer i Sverige bedöms antingen vara aktiva i kriminella nätverk eller ha kopplingar till gängen, enligt polisens lägesbild. ”Siffrorna är snarare i underkant än överkant”, menade rikspolischef Petra Lundh, tidigare riksåklagare på en presskonferens tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Nyheten fick ett stort genomslag och kommenterades bland annat kriminologen professor Jerzy Sarnecki som menar att

– Bilden som anges är ganska rimlig, men man kan inte övertolka den på det sättet att det skulle finnas 62 000 grovt kriminella i Sverige.

Allt fler sällar sig dock till en ny verklighetsbeskrivning. Som inte kan vara en förvåning även om få idag vill kännas vid sina tidigare tvärsäkra uttalanden. År 2018 gav jag och Edwin Hillesöy ut boken “Efter Sverige”. Boken skrevs i ett samhällsklimat där den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson I en längre och spekulativ monolog förminskade en gripen och misstänkts mördares handlingar vid en busstation i anslutning till Ikea i Västerås på öppen gata.

Dan Eliassons omsorg om gärningsmannen var avsevärt mycket större, och mer fylld av medkänsla och uppmärksamhet än den som visades offret och dess anhöriga. Samtidigt var Petra Lundhs fokus främst ägnat att jaga jägare som stod misstänkta, och senare friades i domstol, för grovt jaktbrott.

Lundh kom senare att kräva att samma former av hemliga tvångsmedel som används mot grovt kriminella och terrorister skulle kunna användas i jakten på jägare. Med andra ord, jakten på Karl Hedin uppstod inte ur ett vakuum av värderingar och politiska prioriteringar."

Passa på att ladda ner, läs och sprid de två kapitel ur boken Efter Sverige som Johan Westerholm erbjuder.

Läs vidare på Ledarsidorna. (Betalvägg, men varför inte stödja Johan och bli plusabonnent.) 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-02-26

Söndagskrönika: Ryskt och amerikanskt, en kulturkrock.

"Vi brukar beskriva Rysslands invasion i Ukraina för två år sedan som ett överfall. Ibland påstås det vara oprovocerat vilket är en grov lögn. Men det går inte att förneka att det var Ryssland som invaderade Ukraina och att invasionen ganska snart växte till ett fullskaligt krig. Ukraina försvarar sig.

Det ryska perspektivet är ett annat. De ser invasionen som Rysslands försvar mot en attack från västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Kriget inleddes egentligen inte 2022 utan långt tidigare, med att Georgien år 2008 ville bli medlemmar i Nato. Av säkerhetsskäl var det lika oantagbart för Ryssland som ryska missiler på Kuba var för USA år 1962. Med ett blixtkrig invaderade de Georgien, för att dra sig tillbaka när risken för Nato-medlemskap var undanröjd."

Ett sansat perspektiv! 

Läs vidare på Invandring och mörkläggning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-02-25 (Extra3)

PATRIK ENGELLAU: Produktivitet i tjänstesektorn

"Den som vill ha osminkad information om hur det står till med den svenska offentliga sektorns ekonomi kan fråga min portugisiskafröken som bor i Rio de Janeiro. Hon har aldrig varit i Sverige och är därför obesmittad av den svenska diskurs enligt vilken alla offentliga, anslagsfinansierade verksamheter alltid har för lite pengar och därför alltid går på knäna.

Jag berättade för henne om den nya svenska regeringens djärva förslag att spara pengar genom att inte längre bevilja gratis tolktjänster vid exempelvis läkarbesök för invandrare hur länge dessa än varit i Sverige.

  • Förslaget väckte jätteprotester bland läkarna, sa jag. De kanske trodde att de skulle bli tvungna att auskultera på arabiska.
  • Menar du på allvar att invandrare får gratis tolkhjälp hur länge som helst, sa fröken med förfäran i blicken.
  • Ja, sa jag. Hon skakade på huvudet. Ni är inte kloka, sa hon. Ni har för mycket pengar. Det har jag sagt hela tiden.

Journalisten och sjuksköterskan Hanne Kjöller är en av de få som lyckats med konststycket att jobba inom sjukvården och ändå upptäcka att regionerna har för mycket pengar."

Det är ju inte bara i EU det slösas! 

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-02-25 (Extra2)

#5 Slöseriet i EU växer

"Det här är den femte videon i serien om varför Sverige bör lämna EU. I förra videon gick vi igenom korruptionen inom EU. I den här videon tar vi upp det växande slöseriet. DEN HÄR KANALEN tar upp de konsekvenser som det svenska EU-medlemskapet fört med sig. Jag som driver kanalen heter Ulf Ström (www.ulfstrom.se) och är ordförande i Swexit - ett tvärpolitiskt enfrågeparti som bara har en fråga på agendan - att få till en ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet. 

Här publiceras videokrönikor, intervjuer och informationsfilmer. 

MER INFORMATION om Swexit finns på www.swexit.org"

EU är inte längre en organisation för fri handel och rörlighet inom EU:s gränser utan en totalitär makt som helt frångått subsidiaritetsprincipen och lägger sig i medlemsländernas ALLA angelägenheter. Samma regler kan inte gälla för så skilda ekonomi- och klimatzoner som norra och södra Europa. EU har blivit ett byråkratiskt missfoster. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-02-25 (Extra)

Bruksanvisning för en narcissistisk överklass V

"En narcissistisk individ kommer att behandla andra individer på ett visst sätt och av vissa skäl. En narcissistisk överklass kommer att behandla hela samhället på liknande sätt och av samma skäl. Det är värdefullt att kunna känna igen och förstå detta beteende.

Regel nº 4

De »andra« måste underkuvas, förtryckas och förödmjukas"

Är detta förklaringen till världens tillstånd nu? Inte minst i väst men faktiskt nästan överallt. Varför sker det globalt nu? Förklaringen är troligen att numera finns de globala verktygen. Kommunikationen är global (internet, telefoni, flyg, transporter), produktionen är global inklusive livsmedelsförsörjningen, vi har lärt oss att manipulera vårt eget och allt levandes DNA. Förr var den narcissistiske ledaren, politikern begränsad geografiskt, tekniskt och ekonomiskt och hade konkurrenter som kanske inte alla var narcissister och dessutom kunde ha olika inriktning. Nu saknas dessa naturliga spärrar! Narcissisterna kan freaka loss och de gör det. Bådar inte gott! 

Läs vidare på Larry N F Eastman's Secret Counsil. Läs även övriga avsnitt i denna serie om 5 delar.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1