Dagens tips torsdag 2023-06-08 (Extra 3)

Patrick Moore: Carbon dioxide is the building block of all life on Earth

Detta verkar inte klimathysterikerna ha förstått! Att bekämpa koldioxiden är att bekämpa livet!

Ett citat: "Hydrocarbons, the energy components of fossil fuels, are 100% organic, as in organic chemistry. They were produced by solar energy in ancient seas and forests. When they are burned for energy the main products are water and CO2, the two most essential foods for life. And fossil fuels are by far the largest storage battery of direct solar energy on Earth. Nothing else comes close except nuclear fuel, which is also solar in the sense that it was produced in dying stars."

Läs och se hans video på The Expose. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-06-08 (Extra)

Bara bidragskapitalister kan tjäna på vindkraften

Viktig information som visar att vindkraften är en grön bubbla där svenska folket är förlorarna, men utländska investerare är vinnarna. Varför stöder våra svenska politiker detta? Inkompetens eller.....? 

Ett citat ur artikeln: "....kärnan i problemet: I vindkraftsindustrin har marknaden förvrängts till ett svart hål där kombinationer av elcertifikat, billiga lån, bidrag och skatteupplägg medfört att marknadsekonomins lagar upphört att gälla."

Läs hela artikeln på Kvartal. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-06-07 (Extra)

The Great COVID Death Coverup

En artikel som visar att det är farligt att låta WHO bestämma över hur sjukdomar ska behandlas eller hur annars fria nationer ska agera vid pandemier. Pandemier som ensidigt kan beslutas av WHO. Sverige får inte skriva på avtalet med WHO angående pandemier!

"Story at-a-glance

  • Within weeks of the pandemic outbreak, it had become apparent that the standard practice of putting COVID-19 patients on mechanical ventilation was a death sentence; 76.4% of COVID-19 patients (aged 18 to 65) in New York City who were placed on ventilators died. Among patients over age 65 who were vented, the mortality rate was 97.2%
  • The recommendation to place COVID patients on mechanical ventilation as a first-line response came from the World Health Organization, which allegedly based its guidance on experiences and recommendations from doctors in China. But venting COVID patients wasn’t recommended because it increased survival. It was to protect health care workers by isolating the virus inside the vent machine
  • Data suggest around 10,000 patients died with COVID in NYC hospitals after being put on ventilators in spring 2020. Other metropolitan areas also saw massive spikes in deaths among younger individuals who were at low risk of dying from COVID. It’s possible many of these deaths were the result of being placed on mechanical ventilation
  • The WHO must be held accountable for its unethical recommendation to sacrifice suspected COVID patients by using ventilation as an infection mitigation strategy — especially considering they’re now trying to get unilateral power and authority to make pandemic decisions without local input
  • Showing how the WHO’s recommendation to put patients on mechanical ventilation resulted in needless death among people who weren’t at great risk of dying from COVID is perhaps one of the most powerful talking points a country can use to argue for independence and rejection of the WHO’s pandemic treaty"

Läs vidare på Mercola 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2023-06-05

Femte juli: Övervakning: Justitieministern balanserar på slak lina

"Regeringens proposition om utökad övervakning är oroande på flera sätt. Man närmar sig gränserna för vad som är acceptabelt i en demokratisk rättsstat. Och djävulen bor i detaljerna.

Regerings förslag om ”utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel” är problematiskt på flera sätt. Samtidigt är kritiken mot densamma ofokuserad och i värsta fall kontraproduktiv.

Möjligen är det enklare att påstå att regeringens förslag kommer att leda till ett totalitärt samhälle än att granska vad som verkligen föreslås. Men om man vill förändra det som sker i sak, då är det bättre att fokusera kritiken. Sakkritik är svårare att vifta bort än tillmälen."

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1