Om

Lästips är oberoende av politiska organisationer och drivs helt ideellt och tillsvidare reklamfritt av Förening för Medborgarperspektiv.se. Urvalet av bloggar, publikationer och länkar till poddar och video d.v.s. det vi kallar Nya Media eller oberoende medier, är vårt eget och utan kopplingar till respektive blogg, publikation eller sajt. Lästips tar inget ansvar för innehållet på respektive blogg, publikation eller länk och inte heller för eventuella kommentarer som kan förekomma på de olika sajterna. När vi framhäver vissa inlägg utan egna kommentarer, behöver det inte vara för att vi är helt överens med innehållet, utan för att det är ett bra inlägg i debatten och skapar insikt. Läsaren uppmanas att dra sina egna slutsatser.

Medborgarperspektiv.se:s uppgift är att främja yttrandefrihet, en allsidig och saklig samhällsdebatt samt intresseutveckling. Lästips är en del av den verksamheten. 

Urvalet av Nya Media på Lästips bygger på grundidén att innehållet ska vara informativt och öka kunskaperna om samhället och ge upphov till konstruktiva diskussioner och förslag till förbättringar. Innehållet är alltså sällan politiskt korrekt utan vanligen samhällskritiskt, men på ett konstruktivt sätt. En förutsättning för att ett Nytt Medium (bloggare, magasin, nyhetssajt, podd, eller video) ska inkluderas i Lästips är alltså att innehållet är läsvärt, relevant och tillför något till debatten enligt vår uppfattning. Om sajter eller bloggare visar sig avvika från dessa krav, kommer länken att tas bort från Lästips. Sajter med olagligt eller pornografiskt innehåll får inte förekomma och upptäcker vi sådant kommer sajten att omedelbart tas bort. Vi är medvetna om att alla läsvärda och samhällskritiska bloggar och tidningar/magasin ännu inte finns listade på Lästips. Det saknas även mycket annat som borde vara med, men vi fyller på vartefter vi hittar eller blir uppmärksammade på nya länkar. Kom alltså gärna med förslag genom vår kontaktsida.

Lästips tillåter för tillfället inga kommentarer. För kommentarer hänvisas till respektive sajt. De som vill framföra generella synpunkter till Lästips eller få kontakt med Lästips i övrigt hänvisas till kontaktsidan. Förslag på egna artiklar är välkomna. Sådana artiklar visas, om vi gillar dem, då på vår egen blogg- och nyhetssajt Medborgarpolitik.nu med eventuell referens på Lästips.

Föreningen bakom Lästips vill stödja alla duktiga och oberoende journalister och samhällsbevakare som ofta med små medel arbetar utanför det som kallas etablerade media eller ofta MSM (Main Stream Media) för att ge oss relevant information som annars inte skulle komma fram. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att denna information sprids till så många som möjligt för att de ska kunna ta ställning till hur de vill ha samhällsutvecklingen i framtiden. Genom att dels visa på mångfalden av media utanför åsiktskorridoren och dels framhålla de bästa (enligt vår åsikt), vill vi verka för att dessa Nya Media får större uppmärksamhet och på sikt kommer att utgöra en ny maktfaktor inom media och bli ett komplement till de etablerade medierna.

De läsare, som tycker som vi, uppmanas att donera pengar till de bloggare eller magasin/tidningar eller sajter de uppskattar bäst. Prenumerera gärna på dem som erbjuder detta. På så sätt får dessa journalister och samhällsbevakare större möjligheter att "gräva" och skriva och vi får alla en friskare samhällsdebatt och ett bättre samhälle med starka Nya Media. Lästips gör det lätt att hitta Nya Media och följa debatten utanför åsiktskorridoren. 

Ett enkelt och snabbt (5 sekunder) sätt att donera även små belopp (1 kr +) är att Gilla på riktigt via de donationsknappar från MediaLinq som finns hos många bloggare.

Till Nya Media finns inget statligt stöd och annonsintäkterna räcker många gånger inte till, delvis beroende på relativt små upplagor (= inte tillräckligt många unika besökare) och stor splittring på olika sajter.

De traditionella mediebolagen (MSM) lever i stor utsträckning på annonsintäkter även om prenumerationer utgör en viktig del för många. Dessutom utgår statligt presstöd till flertalet papperstidningar. Annonsintäkterna har dock minskat de senaste åren då mycket av annonseringen sker på sociala media och då främst Google och Facebook. Därav de stora mediebolagens intresse av att motarbeta Nya media.

Information om hur Lästips hanterar persondata finns här.

Uppdaterad 2023-01-16
Lästips drivs tekniskt av DACC Systems AB (e-post: info(at)dacc.se) som också driver videodistributionssajten Fairshare Media World och övriga sajter som ägs av Medborgarperspektiv.se (Medborgarperspektiv.se, Medborgarpolitik.nu, Wikipolitik.se, Debattsidorna.se, Konspirationsbloggen.se)