Dagens tips torsdag 2024-06-13

Interpellationsdebatt 11 juni med Försvarsministern om hoten mot Sverige

"Ibland går det lite snabbt och för den som inte hängde med under debatten bifogas mitt manus nedan.

Pål Jonson är inte lätt att debattera med. Han svarar inte på frågor, upprepar bara tomma slagord. Vi är många som kräver svar på följande frågor från regeringen:

1. Är målet för Sverige/väst att vinna ett konventionellt krig mot Ryssland i Ukraina?

2. Om så är fallet, hur skall det gå till?

3. Om det inte går, vad göra då? Starta WW3?

Replik 1.

Bakgrunden till kriget

Tack fru talman:

På min Mynewsdesk Elsa Widding – överst - i inlägg från idag - finns en matematisk förklaring - av en professor i just matematik som tydligt visar varför försvarsministerns svar strider mot logikens lagar – såvida inte statsrådet är ute efter ett kärnvapenkrig.

På min Mynewsdesk finns även en lista med länkar till experter som alla hävdar att en förhandlingslösning nu är det enda sättet att undvika en okontrollerad eskalering av kriget."

Får tala för sig själv!

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-06-12 Extra2)

Varningen: Snart kan dina produkter förbjudas – branscherna som drabbas

"Trots att EU:s nya avskogningsförordning snart kommer att träda i kraft är tillämpningen oklar. Enstaka misstag kan leda till höga böter eller att produkter förbjuds, varnar Emma Berglund på Skogsindustrierna. "Det känns rätt tungt för många svenska företag just nu", säger hon till TN.

Samtidigt som EU-valet analyseras råder stor osäkerhet om nya lagar som snart börjar gälla. Bland annat kommer EU:s nya avskogningsförordning träda i kraft nästa år. Den nya förordningen innebär att produkter som har orsakat avskogning eller skogsförstörelse kommer att förbjudas från att säljas inom EU eller exporteras från EU och det är upp till företagen att säkerställa att det inte skett."

Detta är typiskt för centralbyråkrater och inte minst EU, som lägger sig i ALLT. Allt ska detaljstyras och att det leder till kostnadsökningar och mindre konkurrenskraft för företag inom EU tar man ingen hänsyn till då det handlar om KLIMATET! Hysterin är en stor bluff och dessutom är EU:s andel av eventuell mänsklig påverkan ganska liten jämfört med Kina och Indien som ju inte bryr sig. 

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-06-12

Det är högerextremt att sträva efter ett normalt samhälle

"Det har blivit högerextremt att sträva efter ett normalt samhälle. Den som vill ha gränskontroller, hållbar invandring, låga skatter, samt förespråkar lokal kultur betraktas numera som en högerextrem figur. Och det är ju förstås galet och fel. Givetvis är det tvärtom, okontrollerad massinvandring, slöseri och ohämmad acceptans av främmande kulturer är den extrema positionen. Det finns inte mycket att diskutera där.

Det normala och rimliga har blivit fult. Inte undra på att folk tappar intresset för samhällsfrågor, att politikerföraktet breder ut sig, och att den så kallade populismen växer så att det knakar. Det enda sättet att påverka nuförtiden är att parkera sin traktor utanför parlamentet och hälla avföring utanför. Ingen lyssnar, ingen bryr sig, och de allmänna valen producerar blott partier som klappar varandra på ryggen.

Frågan är varför stora delar av politikerkåren blivit extrem? Varför klamrar de sig fast vid ytterlighetsståndpunkter?"

Här ställs många frågor utan att man får ett entydigt svar. Kanske det beror på att svaren är många och att det finns en överordnad maktsfär som heter globalister som vill leka gud.

Läs vidare på Fulvius Baxter. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-06-11 (Extra)

Chat Control 2 kan kuppas igenom i EU:s ministerråd

"Det belgiska EU-ordförandeskapet hoppas kunna kuppa igenom Chat Control 2 genom att flytta det formella beslutet från ministerrådet till tjänstemännen i COREPER II.

Så här ser den belgiska planen ut:

  • ministerrådsmötet den 13-14 juni kommer belgarna att presentera sitt senaste förslag och ministrarna får tillfälle att yttra sig.
  • Så fort detta är gjort kommer de att cirkulera ett uppdaterat slutligt förslag.
  • Då det inte kommer att hållas något mer ministerrådsmöte (RIF-rådet) innan belgarna lämnar över ordförandeskapet till Ungern kommer man att låta medlemsstaternas ständiga representanter (ambassadörer / tjänstemän) i COREPER II att rösta om förslaget på sitt möte den 19 juni. (Reservdatum 20 & 24 juni.)

Om det då inte längre finns någon blockerande minoritet har ministerrådet antagit förslaget och är redo att gå in i trilog-förhandlingar med Europaparlamentet och EU-kommissionen.

I sådana förhandlingar spelar det mindre roll att Europaparlamentet redan sagt nej till Chat Control 2 i dess kontroversiella delar. Det betraktas bara som en förhandlingsposition.

Hur villigt Europaparlamentet är att upprätthålla sitt tidigare nej även efter EU-valet återstår att se. (Ledande kritiker som den tyske piratpartisten Patrick Breyer sitter inte kvar i det nyvalda parlamentet.)"

Totalitärerna i Bryssel ger sig inte! De ska till varje pris begränsa vår yttrandefrihet.

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-06-11

Chris Forsne: Marine Le Pens framgång tvingar Macron till nyval - Omvärldsanalys 107

"I denna Omvärldsanalys samtalar programledare Mikael Willgert med f.d. SVT-journalisten Chris Forsne om det nyss avslutade EU-valet samt om händelserna i Frankrike där president Macron upplöst nationalförsamlingen. Svenska journalister på Sveriges Radio är inte sena att berömma Macron för hur demokratisk han är som utlyser ett nyval på frivillig basis. Men Chris Forsne ger en djup och fullödig förklaring till varför Macron varit snudd på tvungen att göra som han gjort. Han är en pokerspelare ut i fingerspetsarna säger hon. Macron har noga beaktat de möjligheter som stått till buds, bland annat det stundande OS som Frankrike står som värd för i sommar.

I Frankrike har framgångarna för partiet Nationell samling varit stora. De blev i EU-omröstningen dubbelt så stora som Macrons eget parti. Han kommer få mycket svårt att få gehör för sin politik i nationalförsamlingen. För honom är det en snyggare sorti att utlysa nyval än att få misstroendeförklaring mot sig i höst konstaterat Chris Forsne"

Intressant analys av kunniga Chris Forsne! Bra kommentarer, läs dem!

Se videon här: 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-06-10 (Extra)

Bird Flu, Fear, and Perverse Incentives

"59-year-old man unfortunately died in Mexico in late April. Having been bed-bound for weeks and suffering from type-2 diabetes and chronic renal failure, he was at high risk from respiratory virus infection. 

It became newsworthy, and the World Health Organization thousands of miles distant even released a media statement, because recent advances in genetic sequencing allowed the presence of Type A (H5N2) influenza virus – a type of bird flu – to be reported in a single clinical sample a month later. Refuting the WHO’s distant bureaucrats attributing mortality to the virus, Mexico’s health secretary is reported as noting that it was chronic illness that caused the death.

Irrespective of cause, deaths are a tragedy for family and friends. This one made global news purely because of advances in diagnostic technology. The WHO, the media, and a growing pandemic industry had been waiting for this inevitable event, testing and screening, as it is critical to perhaps the largest business scheme in human history. There are hundreds of billions on the table, and the will and means to take it. We all need to understand why, and what is supposed to happen next."

Jag bedömer detta som en seriös analys av situationen. Alla myndigheters ovillighet att utreda händelser och konsekvenser av Covid-19 är ytterligare en indikation på att analysen är korrekt. 

Läs vidare på Brownstone Institute. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-06-10

Europa byggs inte av villkorslösa ja-sägare

"Gradvis har EU-samarbetet glidit allt längre ifrån de ursprungliga fundamenten. Ekonomiskt utbyte, snarare än gemensamma värderingar, är det som håller samman och utvecklar unionen. Förstår man inte det riskerar man rentav att undergräva den europeiska integrationen, skriver Adam Danieli."

En mycket bra analys av vad EU var tänkt som att vara och vad det blivit. Ett citat:

"En annan central fråga i debatten rör EU:s geopolitiska roll, alltså hur EU i högre grad än i dag ska kunna bli en stark aktör för att medverka i stormaktsdiskussionerna globalt. Steg för steg höjs ambitionerna för unionen som instrument för de politiska ledarna, snarare än som verktyg för medborgarna."

Efter att ha läst artikeln, som är lång men intressant, förstår man varför man röstade för EU en gång, men nu ser Swexit som bästa alternativet.

(En parentes: Det är svårt att modifiera - radikalt ändra - en organisation inifrån. Det framgår tydligt i en artikel av A Lily Bit om möjligheterna att dränera träsket i Washington.) 

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-06-09 (Extra)

Koldioxidskräcken bygger på felaktiga antaganden - civilingenjör Torbjörn Ripstrand i Swebbtv Vetenskap 91

"I detta avsnitt av vår Vetenskaps-serie fortsätter vi, parallellt med Staffan Mörners serie, på temat KLIMATET. Här möter Mikael Willgert civilingenjören Torbjörn Ripstrand som har satt sig in ämnet.

Ripstrand menar, med hänvisning till officiella källor och mätdata (NASA m.fl.) att där inte föreligger någon klimatkris. De fluktuationer av temperatur, koldioxidhalt, väder mm. som förekommer har naturliga orsaker.

De datormodellerade prognoser som ligger till grund för den klimatpolitik som genomdrivs, i framförallt västvärlden, stämmer inte med faktiska data.

Det är sant att genomsnittstemperaturen har ökat sedan lilla istiden men mätdata av temperatur korrelerar inte med människans utsläpp av Co2 och den temperaturhöjning som hänt sedan dess är bara till godo för mänskligheten med bl a ökad växtlighet till följd.

Inte heller ger havsnivåernas höjning eller extremväders antal anledning till oro.

Tvärtom, så riskerar EU-projektet "Fit for 55" att kraftigt skada våra ekonomier, miljön och människors livskvalitet samt kosta enorma belopp utan att ha någon reell inverkan på klimatet.

Sverige är dessutom, tack vara sina vidsträckta skogar, näst intill koldioxidneutralt vad gäller utsläpp.

Se även Staffan Mörners klimat-serie del 1: Det händer inget oroande med KLIMATET - avsnitt 1 med Staffan Mörner" och del 2: Vad är 97% av alla klimatforskare överens om? - Avsnitt 2 av KLIMATET med Staffan Mörner

Ett lugnt och sakligt resonemang som klart visar att någon klimatkris, åtminstone beroende på koldioxid, inte finns.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1