Dagens tips söndag 2024-02-25

Att begränsa yttrandefriheten är kontraproduktivt

"Att förbjuda mörka idéer och absurda påståenden istället för att bemöta dem är i bästa fall naivt, i värsta fall kontraproduktivt.

En parlamentariskt sammansatt kommitté – där alla partier i Sveriges riksdag har varit representerade – vill utöka lagen om hets mot folkgrupp (brottsbalken) samt ändra i tryckfrihetsförordningen för att förbjuda vissa yttranden om folkmord med mera. I regeringens lagrådsremiss kan man läsa att detta gäller:"

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-02-24 (Extra2)

S nya samhällsanalys: det var bättre förr

"Just de 30 år som allmänt uppfattas som mänsklighetens bästa, är enligt Socialdemokraternas politikutvecklingsarbete de sämsta. Detta framstår som det utmärkande resultatet från det pågående S-interna grupparbetandet, skriver Stefan Stern."

Mer om Socialdemokraterna. Man kan hoppas att vänstersvängen gör dem mer irrelevanta. Det är ju (S) som haft makten större delen av de 30 år när det blivit sämre. Så lätt att skriva om historien är det ju inte om man inte har total makt.

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-02-24 (Extra)

OMDÖME(S)LÖSHETEN - Så förlorade (S) kontrollen

"Socialdemokraterna krishanterar – både sina utspel, egna partimedlemmar och – mig. Vad pågår i det socialdemokratiska partiet? Varför hoppar man på just mig – och vad händer med ett parti som sätter maktanspråk före sanning? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om OMDÖME(S)LÖSHETEN."

Man frågar sig att om (S) hade haft makten, hade de då försökt tysta sina kritiker med tvivelaktiga metoder. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-02-24

Makten börjar uppträda hotfullt mot oliktänkande

"Det märks lite här och där – makten börjar skärpa tonen mot politiska oliktänkande, mot dissidenter, mot dem som tar avstånd från etablissemangets åsiktspaket. Det började redan med Decemberöverenskommelsen, som skulle eliminera Sverigedemokraternas inflytande i riksdagen. Sedan har det accelererat, nu senast i form av auktoritära formuleringar från Säpo med bäring på politik och dissidentrörelsen."

Pär Ström tar upp ett viktigt ämne! Vi ser tendenserna lite överallt, där den styrande makten försöker trycka ner oppositionen med alla medel, t.o.m. sådana som bryter mot konstitutioner och grundlagar. Vi måste därför se till att de inte får ytterligare verktyg i sin hand såsom införandet av statliga digitala valutor (CBDC), censur av internet och kontroll av privata meddelanden på internet, och inte minst nya repressiva lagar som den i Frankrike som gör det olagligt att kritisera det medicinska etablissemanget.  

Se videon på Nu fan räcker det! 


 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-02-23 (Extra2)

Ödesdigra brister underminerar USA:s försvarsindustriella bas

"Fritt översatt från Brian Berletic 15.02.2024

https://journal-neo.su/2024/02/15/fatal-flaws-undermine-americas-defense-industrial-base

Det amerikanska försvarsdepartementets första National Defense Industrial Strategy (NDIS) bekräftar vad många analytiker har kommit fram till när det gäller den ohållbara karaktären hos Washingtons globala utrikespolitiska mål och dess försvarsindustriella bas (DIB) oförmåga att uppnå dem."

Inte bara den försvarsindustriella basen har försvagats utan även den industriella i allmänhet. Tillverkningen och kompetensen med den har flyttats till Kina. USA har nu en tjänsteekonomi (ungefär som Sverige). Man kan förstå behovet av MAGA (Make America Great Again), men med tanke på utbildningsinriktningarna kan det ta tiotals år. USA utbildar alldeles för få ingenjörer och tekniker, speciellt i jämförelse med Ryssland och Kina, men alldeles för många woke-"akademiker". Känns det igen? Det är nog dags för Väst att dra in tuppkammen och inse att man gjort bort sig, komma överens med sina antagonister, som kanske inte är antagonister i verkligheten, och satsa på industriell utveckling, infrastruktur, självförsörjning och nationellt försvar. Då kanske vi kan fortsätta att utveckla vårt välstånd istället för att rasera det som vi idag håller på med.  

Läs vidare på Anthropocene. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-02-23

Tyranni i vardande

"När vår moderna liberalism blev på modet, även kallad socialliberalism, så omfamnade man jämställdhet, sociala skyddsnät och ett större statligt ansvar. Detta skedde i många länder efter andra världskriget och framåt. Socialliberalismen blev en slags överideologi, och det fanns internationella organisationer som påskyndade dess framfart, bland annat FN.

Den svenska socialdemokratin har många likheter med denna globala politiska kraft. Och den ständiga trätan mellan vänster och höger handlade mest om olika slags socialliberaler som tvistade om detaljer, huruvida kommunalskatten skulle vara 25 eller 30%, inte om vi skulle ha en kommunalskatt överhuvudtaget. Det rådde konsensus i de flesta stora frågorna.

Rätten till fri association var en av de fundamentala friheterna som sakta och ljudlöst avskaffades med socialliberalismens införande. Och det handlar om rätten att få umgås med de personer man önskar. Många ler åt detta, då det förefaller självklart, men så är det förstås inte."

Tänkvärt!

Läs vidare på Avancemang. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-22 (Extra2)

Kritiken: Superregister ska få koll på dina pengar

"Finanspolitiska rådet föreslår ett register över svenskarnas samlade tillgångar och skulder. Men utspelet möter hård kritik. ”Det är väldigt allvarligt och det är hög tid att regeringen sätter ned foten”, säger skatteexperten Johan Fall till TN.

För att få bättre koll på hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut behövs heltäckande statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det föreslår Finanspolitiska rådet i den nya rapporten ”Economic inequality in Sweden”, som studerar utvecklingen sedan 1990-talet. Skillnaderna beror inte på att arbetsinkomstfördelningen blivit ojämnare, utan på kapitalinkomsternas ökade roll, enligt nationalekonomen Jesper Roine, en av rapportförfattarna. Han anser att förändringen i ojämlikhet är extrem jämfört med andra länder och efterfrågar bättre kunskap om hur läget ser ut.

– Det råder ingen tvekan om att det är i kapitalinkomstfördelningen som förändringen ligger. Vi har väldigt lite koll på statistik kring skulder och tillgångar. Det är viktigt för att få en komplett bild för att veta vad som har hänt, sa Jesper Roine när rapporten presenterades.

Kritiken: Finns andra vägar att gå"

Om det finns ett sådant register blir det ännu lättare att snabbt införa CBDC (Central Bank Digital Currency) och ta total kontroll över varje medborgares ekonomi. Förutom alla andra risker som presenteras i artikeln.

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-22 (Extra)

The Outrageous Persecution of Julian Assange

"Today marks the second and final day in what could very well be Julian Assange’s last extradition trial in front of the British High Court. For almost five years now, the United States government has been working to get the Wikileaks founder extradited to the US to face charges that he violated the Espionage Act.

Inspired by Daniel Ellsberg’s release of the Pentagon Papers back in 1971, Julian Assange founded Wikileaks in 2006. Assange’s vision was to develop an online portal where whistleblowers could submit evidence of corporate or government wrongdoing without needing to identify themselves or risk exposure. Once submitted, teams of volunteers and journalists would parse the documents to determine legitimacy. And, if it was determined to be authentic, publish the material straight to the internet so the public could see for itself.

For the last decade and a half, Wikileaks has broken a number of major stories. Many of the biggest came from the Afghanistan and Iraq War Logs, along with the so-called Diplomatic Cables leak, all published in 2010. The leaked documents revealed that not only had the US government committed numerous war crimes in Iraq and Afghanistan in the first decade of the war on terror, but there had been official efforts to cover them up."

Att avslöja en stats missgärningar är farligt!

Läs vidare på Mises Wire 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-22

Därför saknar Sverige grundläggande elberedskap: ”Kan gå riktigt illa”

"Efter larmen om att Sveriges elberedskap bryter mot EU:s lagstiftning går experter igenom hur illa läget faktiskt är. I ett krisscenario kan Malmö ligga nere i dagar. ”Man får det elsystem som man politiskt förtjänar, det är inte svårare än så”, säger elmarknadsanalytikern Mats Nilsson och konstaterar att Ebba Busch nu har en tung uppgift att lösa."

"Man får det elsystem som man politiskt förtjänar"! Så sant. Ideologidriven och inkompetent politik skapar inte ett bra samhälle. 

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1