Veckans ilska

riktas mot den humanitära stormakten som inte förmår ge syrgas till sina äldre sköra i livets absoluta slutskede. 150 miljarder uppskattningsvis per år i omsorg till andra och så låter man de äldre dö en brutal kvävningsdöd.

Publicerad av: 
Aha