Bombshell: Mer fakta om att Obama administrationen var ute efter Flynn (och Trump).

Det som hände Michael Flynn, (General med 33 år i Department of Defense) kan hända dig eller vilken som helst om inte dessa organ (FBI, CIA, DOJ, NSA, IRS, etc.) rensas ut, "drain the swamp!.".

Mer information kommer nu ut om dessa mycket allvarliga brott och om korruptionen inom dessa organ.

"People (FBI agents, etc.) need to go to prison for this"

Detta har pågått i mer än 3 år, man har ruinerat Flynn, förstört hans liv och karriär, hotat att gå efter hans son, etc.

Vilka personer kan göra så här? De måsta ha mycket hat inom sig och det är skrämmande att tänka på vad som kan hända om dessa personer får mer makt.

https://www.foxnews.com/politics/flynn-bombshell-puts-renewed-attention-...

Publicerad av: 
Steve