Veckans krönika 7 december till 13 december 2019

Etablissemangets första och främsta reaktion att dölja fakta och förleda svenskarna - och sedan dölja och ljuga om att man har dolt och ljugit

Olof Palme införde socialistisk demokrati i Sverige på 1970-talet. Sverige skulle framstå som en förebild för den nya, sanna socialismen, det utopiska mångkulturprojektet ingick i bilden av Sverige som ett socialistiskt föregångsland. Att svensk järnmalm hade hjälpt Herr H starta Andra Världskriget var ett minne blott och knappt det. Med hjälp av postmodernistiskt, socialkonstruktivistiskt utopiskt tänkande kan vilka utopier som helst trumfa verkligheten, dogmer, propaganda, fake news skapar vackra skenbilder av verkligheten. Socialisterna har lång erfarenhet hur man manipulerar folket till att bli ett följsamt fiskstim, inte minst i Sverige. Hyckleri kännetecknar socialismen, vars kärna utgår från människans svaga, omogna och destruktiva sida. Hyckleriet kan man bygga makt på.

Patrik Engellau skriver att ... ”enligt proposition 1975:26 om att Sverige ska vara mångkulturellt ... ”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”, står det. Alla kulturer ska ha lika rättigheter att utveckla sina särdrag.  Detta är naturligtvis snurrigt. Till exempel kan svensk lagstiftning inte fredligt leva sida vid sida med sharia. Ska en person kunna välja enligt vilket rättssystem han vill bli dömd? Vi vet vilket liv det blev när muslimska nämndemän ville döma enligt muslimsk lag i svensk domstol.” 
”Vi måste erkänna att den svenska attityden, åtminstone de svenska lagarnas attityd, gentemot invandrare är ologisk och schizofren. Vi kan inte ens förklara den för oss själva. Den är resultatet av ett antal osammanhängande influenser, till exempel en devot följsamhet inför allt som FN hittar på, en antagligen ursprunglig föreställning – grundad i det faktum att vi bara träffat svenskar – att svensken är Guds standardmänniska och att alla människor därför egentligen är svenskar, lydighet inför överheten och rättsstatens principer, allt detta sockrat med en rejäl nypa snällhet.”

Göran Holmström anser att Patrik Engellau tror gott om beslutsfattarna bakom mångkulturprojektet ... ”du skriver ju så vettigt och är så skicklig med ord. Men ändå så försvarar du dom som har blod och människoliv på sina händer, varför? Är det så obehagligt att tänka tanken att dom faktiskt tjänade på att dra hit kaos? Jag frågar detta både snällt och vänligt, och utan ironi. Min enda slutsats är att motivet är och var ett egenintresse i att göra Sverige mångkulturellt, den starka staten behöver det för att överleva. Små företagare, uppfinnare och andra frigående individer behöver det inte.”

Christer L instämmer med vad Göran Holmström skriver ... ”men vi som varit så där naiva som Patrik (Engellau) förstår bättre varför han skriver som han gör. Du Göran behöver inte förstå detta, det räcker att se de konkreta resultaten för att avfärda, med eller utan ursäkter. Det som i praktiken är bästa möjliga är att demokratin återtar makten, den som Olof Palme gjorde till socialistisk makt. Sverige håller på att vakna till en mycket svår situation, det primära är att korrupt politik och undermålig kompetens drivs ut ur systemet. Detta kan bara väljarna göra. Opinionsundersökningarna är väljarnas tidiga varning. Att hämnas på dem som förrått vårt svenska folk följer en naturlig logik, det måste ske. Vi kan inte ha denne Reinfeld på fri fot i längden, inte heller Löfven. Med flera.”

Gerhard Miksche refererar till mångkulturprojektets grundare … ”politik är att vilja. Olof Palmes bok från 1968. Baserad på hans tal åren dessförinnan. ”Den framtid vi kan skönja kommer att föra med sig mycket av påfrestningar och svårigheter, när vi svenskar skall anpassa oss till en förändrad verklighet. Men skall vi kunna överleva måste vi lära oss att leva tillsammans med andra.” Klart utstakat väg. När har vi nått vägens ände? Anpassat oss?”

För socialister är makt rätt, det mångkulturella beslutet föregicks inte av en korrekt beredning enligt grundlagen, därtill fick svenska folket inte säga sin mening i en folkomröstning. En fråga av hög dignitet ... (som ) ”kommer att föra med sig mycket av påfrestningar och svårigheter” ... ”Men skall vi kunna överleva måste vi lära oss att leva tillsammans med andra,” är en folkomröstningsfråga i en demokrati. Beslutet att Sverige skall var mångkulturellt har varken juridisk eller demokratisk legitimitet.

Skyddandet av den inre säkerheten, dvs. upprätthållande av lag och ordning, är en av statens kärnuppgifter. Christer L skriver att ... ”vi befinner oss i en akut kris på grund av invandringspolitiken. Vi har laglöshet i själva rättssystemet, politiska aktivister som är åklagare eller domare och som dömer och bedömer rasistiskt till utlänningars fördel. För att kompensera för bakgrundsfaktorer, för det är synd om osv.” Med andra ord, den socialkonstruktivistiska regimen upprätthåller inte lag och ordning för etniska svenskar. När ett land befinner sig i en situation där lag och ordning inte längre gäller åligger det på landets armé eller försvar att återställa lag och ordning i landet.

Det mångkulturella projektet förmodligen är det mest katastrofala projekt som någon makthavare i Sveriges 1000-åriga historia har genomdrivit. Vad säger det mångkulturella projektet om politikerväldet (7-klövern, eller de utopiska socialkonstruktivisterna)? Det mest slående är att politikerväldet består av övermänniskor (jfr Übermensch) som anser sig ha total handling- och ansvarsfrihet. Det egna intresset står över varje annat intresse, som exempelvis svenska folkets välfärd och hälsa. Kort, de människor som är mest olämpliga att inneha makt innehar makt. Är det inte dags för svenska folket att vakna upp ur sin socialistiska, eller socialkonstruktivistiska utopiska törnrosadröm?

Vi känner alla till att ... tryck- och yttrandefriheten är en demokratisk grundpelare och fria massmedier är en förutsättning för en fungerande rättsstat; medias uppgift är att sprida och uttrycka olika åsikter, perspektiv; fri och jämlik tillgång till information och kunskap för att människor ska kunna delta i de demokratiska processerna. Men, hur ser det ut i verkligheten?

Martin A tar upp frågan om fake news kring problem med det mångkulturella projektet ... ”det första man gjorde var att kalla inflytelserika mediapersonligheter till möte i Saltsjöbaden och förorda att inte rapportera om invandrad brottslighet, på Grand hotell i Saltsjöbaden 1987. Här är wikipediaartikeln som försöker utmåla det här som en konspirationsteori. Men läser man noga så förnekar inte wikipediaartikeln att mötet hölls, den säger att inget avtal upprättades, så det så! Att ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” skulle vara ett formellt avtal är det väl ingen som någonsin trott på? Men det är just det som Wikipedia, och säkert etablissemanget i Sverige, tar till intäkt för att kalla det här tongivande mötet för ”högerextrem konspirationsteori”.”
”Jag har själv sett en video där Susanna Popova berättade att hon var där. Och Sveriges Media har varit exempellösa i sin undermåliga rapportering, det finns inget annat land som har pixlat armarna på brottslingar eller som vitpixlat. Det gick fem år, sen tyckte en ansvarsfull chefredaktör på Expressen att det här går inte längre, och försökte väcka debatt om invandringen. Han fick kicken två dagar senare. Så det har varit det här som har varit etablissemangets första och främsta reaktion. Dölja fakta och förleda svenskarna. Och sedan dölja och ljuga om att man har dolt och ljugit.”

Utlandssvensk kompletterar ... ”det var i ett debattprogram som hette ”Åsiktsmaskinen” och det var både Popova och Thomas Gür som där bekräftade att de hade deltagit samt att ämnet för mötet var just att ”lägga locket på” rapporteringen om invandringen.”

Etablissemanget ljuger, undanhåller eller snedvrider information, desinformerar, etcetera när det gäller viktiga samhällsfrågor som exempelvis det mångkulturella projektet. Ett exempel är information om att äldre slängs ut från sitt boende för att ge plats åt migranter. Lars Bern ... ”det är väl talande, denna jätteskandal att vi missköter, misshandlar våra gamla på det här sättet passerar utan en stavelse eller utan en kommentar i SVT och i de stora tidningarna. De tiger som muren. Det är rent ut sagt för djävligt, att det är på det sättet!”

George Orwell beskrev ett samhälle där lögn är sanning, och sanning är lögn, där rätt är fel och fel är rätt. Det samhället är Sverige idag. Bitte Assarmo skriver om utbildningsminister Anna Ekström som i SVT:s nyhetssändningar presenterade PISA-resultatet ... ”en glädjens dag, konstaterade hon segervisst efter att PISA-resultaten blivit bättre, och ett bevis för att den svenska skolan minsann står stark.” Anna Ekström är en hycklare och lögnare som alla andra inom politikerväldet, men, frågan är, hur många svenskar inser att Anna Ekström presenterar manipulerade fakta? Då SVT och övrig MSM lever i symbios med politikerväldet ställs inga kritiska frågor (lögn är sanning).

Vad baseras PISA-resultatet på? Rikard svarar ... ”det hela är ett propagandanummer, där uppemot var fjärde elev inte deltagit i mätningen – PISA självt brukar ha ca 5% av det totala elevunderlaget som övre gräns för bortfall för att resultatet ändå skall räknas som relevant ... 11% bortfall pga. av bristande svenska, och till det 13% pga. andra orsaker. Vi får hoppas att någon ansvarskännande tjänsteman rapporterar detta till PISA.” Om det finns någon ansvarskännande tjänsteman som rapporterar de manipulerade siffrorna till PISA, så lär denna ansvarskännande tjänsteman snabbt bli av med jobbet. Han eller hon lär inte få någon annan anställning inom stat eller kommun, och kanske inte heller inom det privata näringslivet. Alternativ, bli egen företagare?

C de Longueville är tydlig ...”den falskspelande politruken Ekström, duger inte till mer än att fortsatt administrera kunskapsförintelsens slutgiltiga lösning. Endast genom fusk kan hon dölja att elevernas kunskaper blir allt sämre. Den som har minsta inblick vet att försämringen dessutom sker i en accelererande takt. Finns det någon, som inbillar sig att mardrömsskolan kan ha kommit i ett bättre läge efter massinvasionen av analfabeter?”

”Enligt skolutredaren, professorn Leif Lewins rapport från 2014, har kunskapsresultaten i den svenska skolan under drygt två decennier försämrats på praktiskt taget alla områden och för såväl de bäst, som de sämst presterande eleverna. Att någonting skulle ha blivit bättre sedan 2014 saknar all rim och reson ... Det finns många, som inte alls har förstått orsakerna, vidden och djupet av det svenska skolfiaskot. Hur skolan förvandlades till dagens inferno av kaos, stök och bråk ... Postmodernisterna regerar och styr med järnhand, och har så gjort i decennier. De lider av en ideologiskt betingad bildningsfientlighet och ett därtill hörande kunskapsförakt. Att återuppbygga den skövlade svenska skolan lär ta minst en mansålder, om man vet vad som skall göras, nota bene.”

SVT är en statlig propagandakanal, vars främsta syfte är att vilseleda medborgarna. För att dölja omfattningen av utflyttningen av nettoskattebetalare till Spanien, en utflyttning som enligt Lisa Evanders beräkningar leder till förlorade skatteintäkter på 50–70 miljarder per år, bara avseende löneskatter, sänder SVT ett ”dokumentärprogram” om svenskarna i Spanien. Svenskarna i Spanien består, enligt programmet, i stor utsträckning av utslagna eller låginkomsttagare. Lars Berns kommentar ... ”Hans välbeställda vänner har alla köpt hus i Spanien. Han kommenterar ett program som sändes i SVT om utflyttare och menar att SVT som vanligt vilseleder och att det är detta som gör att ingen längre tror på de gamla medierna.”

TS skriver att ... ”Sverige har gått från att vara ett homogent tryggt land till motsatsen snabbare än något land i världshistorien, ...”.

I historieböckerna kommer Sverige att utmärka sig som landet som på tre, fyra decennier gick från ett framgångsrikt kunskapssamhälle (viktig politisk fråga: hur bygger man ett kunskapssamhälle) till en dysfunktionell, mångkulturell MENA-ekonomi (viktig politisk fråga: hur bygger man ett samhälle där analfabeter och lågutbildade kan försörja sig). Förklaringen som förmodligen kommer att ges är att Sverige under den här perioden saknade en motkraft till socialismen.

Den Blinde Svensken skriver att ... ”hela 60-, 70- och 80-talet framlevde vi under ideologiska fanor. Sveriges framgångssaga skulle få delas av andra. Varje obskyr frihetsrörelse i världen behövde vårt stöd. Oavsett kontinent. Alla skulle befrias från historiens ok. Hitta sig själva och få ta plats i världen. Det svävade en REVOLUTIONSROMANTIK över detta. I det ljuset brydde sig ingen om att gräva i kulturbegreppet. Fast kunskap om kulturer förelåg. Man valde istället att betrakta världen genom ideologiska glasögon.”

”Man läste sin Marx och Engels och köpte Maos lilla röda. Och förfasade sig över amerikanska söderns Ku Klux Klan, och imperialismens kvardröjande rötter. Under tiden låg kunskapens källor vidöppna. Men ingen brydde sig om att lästa dem. Om vad mänsklig kultur egentligen bestod av, och hur den uttrycktes. Den kunskapen återfanns inom antropologisk och etnologisk litteratur – den senare en nordiska beteckning på samma ämne. Hur människan i vid bemärkelse bygger upp mångskiftande samhällen. Där historien själv kan blotta mycket främmande världar. Ofta med skrämmande ritualer och mänskliga blodsoffer. Att det mänskliga panoramat är brett. Och ibland ont. Alltid med potential.”

”Att vilken människa som helst kan utvecklas till både kannibal eller till professor (Red. jfr tabula rasa). Men sällan samtidigt. Nu råkar kulturella förändringar röra sig som sniglar inspelade i slow motion. Det tar århundraden att som kollektiv förändra något kulturellt djupt. Och vissa kulturer är inte det minsta intresserade av att alls förändra sig. All denna information fanns tillgänglig när jag var unge, men mina kamrater valde att engagerade sig för FNL och ANC – i sann Palme- eller Jan Myrdal-anda. Kuba stod högt på himlen.”

”Ingen hade intresse av Mayakulturen eller Inkariket. Eller mossliken som offer i vår egen tidigare kultur. All utveckling gick framåt ansåg man. Även samer körde snöskoter och samlade renar med hjälp av helikopter. Snart var varenda människa modern. Gamla ränder skulle gå ur. Men man hade fel. Man såg inte religionens sammanhållande kraft. Hur kultur och religion uppträder som siamesiska tvillingar. Att de är sammanväxta.”

”Sverige – i dag en ytters naiv nation. Som tror att i gränslösheten blir alla som svenskar. I varje fall som förebild. Men man har skjutit sig i foten. Man gick förbi kunskapens källor. Migrationen har släppt loss krafter som man i dag inte kan eller förmår tygla. Allt fokus på SD har gjort politiker och allmänheten blinda. Tills nyligen. Och nu står vi där – MED BYXORNA NERE.”

Hovs_Klipphällar instämmer ... ”exakt, ideologiska fanor! Närmare bestämt en IDEOLOGISK SNUTTEFILT som svensken svepte in sig i för att verkligheten därute var för obekväm. Så kan man sammanfatta hela vansinnet.”

Rikard ställer den kritiska frågan, vad är du beredd att förorda för åtgärder? ... ”är du i tanken redo att acceptera att det enda sättet att ha ett svenskt Sverige om bara tjugo år är totalt stoppad invandring från Afrika, MENA och liknande områden? Ingen flyktinginvandring, ingen anhöriginvandring, ingen familjeåterförening, inga ensamkommmande – noll. Är du beredd att ta steget att säga att vissa folkslag inte skall ha möjlighet att passera svensk gräns annat än med visum och då endast i undantagsfall? (Som vid affärskontakter, eller turism.)”

”Är du verkligen där, att du inser och anser att det är en rejäl och reell skillnad på en vit fransman och en sudanes med franskt medborgarskap? Det kallas nämligen apartheid, segregation, diskriminering, rasism och raslagar. Jag tror inte ditt sociala umgänge accepterar ett öppet och offentligt sådant ställningstagande, att du på bloggen argumenterar för att (till exempel) invandring av norrmän som faktiskt är norrmän skall vara fri men inte om norrmannen ifråga är neger, arab eller pakistanier. Om du ens tycker så själv.”

”Och ännu värre: vad gör vi med de ca 1 500 000+ människor som måste utvisas om Sverige skall fortsätta finnas? Vågar du gå in i det mörkret? Det är ju bara i mörkret man finner ljuset. Jag skulle, om jag vore i sådan ställning, utan att tveka ogiltigförklara hela den refererade paragrafen, på den alla vilande lagar och all dito praxis, och även ogiltigförklara samtliga PUT, TUT, och medborgarskap som utfärdats från det året – samtliga personer som omfattats av detta skulle få söka på nytt, och bedömas efter strikta kriterier i enlighet med flyktingkonvention med mera. Varpå samtliga som inte kommit till Sverige som första säkra land, som begått brott, som inte assimilerat sig, och som inte har kvarstående flyktingskäl ges tre månader på sig att lämna landet. Därför att endast svenska har någon form av rätt till Sverige. Visst, det hade blivit stökigt, men det blir det alltid när man storstädar. När det är rent kan man återskapa ordningen. Priset hade blivit högt, men ändå lägre än priset för vad som nu sker.”

Utlandssvensk replikerar ... ” eftersom ... och många andra svenskar är hårt fokuserade på ”plånboksfrågor”, kan man ju även konstatera att det ekonomiska utfallet av fungerande segregering är närmast oändligt mycket bättre än olika former av påtvingad integrering. Sydafrika, Rhodesia, Detroit, osv. fungerade bevisligen enormt mycket bättre när det fanns segregering. När denna sen upphörde, inleddes en resa mot något som kan kallas en ekonomisk nollpunkt. Väldigt rika och välfungerande områden sänks ner i total fattigdom.”

Utlandssvensk vidareutvecklar ... ”assimilering istället för integration. Detta är, numera, en populär ståndpunkt. Man säger då att de problem vi ser med till exempel somalier BEROR PÅ DERAS KULTUR och om vi istället, på något sätt, kunde få dem att bli kulturella svenskar, så skulle problemen upphöra. Dessvärre finns det absolut inget som tyder på detta, men massiv empiri som indikerar motsatsen. Det finns väldigt stora genetiska skillnader mellan somalier och svenskar och dessa går inte bort för att man hoppar runt en midsommarkrans eller tar en snaps.”

”Varför är det så otroligt svårt att acceptera verkligheten? Alla kan lätt läsa på om USA, där man har mycket omfattande erfarenhet av alla typer av migrationsrelaterade frågor. Vad gäller svarta afrikaner är facit helt glasklart: GRADEN AV ASSIMILERING SPELAR INGEN SOM HELST ROLL.”

Utlandssvensk tillägger att ... ”vad gäller muslimer, kan man observera att det går bara att assimilera dem om man först får dem att sluta vara muslimer. Det har gjorts MÅNGA försök att uppnå detta, men det finns inga kända framgångar. Sovjetunionen försökte med sedvanliga hårda metoder att sekularisera sina muslimer, men resultatet av 70 års järnhårt assimileringstryck blev ungefär NOLL. Det var liknande i gamla Jugoslavien. Turkiet försökte att genomföra en intern tvångssekularisering med väldigt hårda metoder under ungefär lika lång tid. Sen röstade de fram muslimska brödraskapet (Erdogan) och återislamiseringen är i full gång sen länge. Osv., osv.”

”Men vem vet, kanske kineserna lyckas? De bygger nu ett JÄTTELIKT LÄGERSYSTEM för sina muslimer. Kommer detta att leda till framgångsrik assimilering? Jag tvivlar, men vi får väl se. Det som dock är helt säkert är att Sverige absolut inte kommer lyckas att assimilera några muslimer. GLÖM DET! Det finns inte på kartan att vi skulle kunna uppnå detta med de metoder som vi kan tänka oss att använda. ANTINGEN FÅR VI DEM ATT LÄMNA LANDET, ELLER SÅ BLIR HELA LANDET MUSLIMSKT INOM NÅGRA GENERATIONER.”

Den ideologiska skillnaden går idag mellan socialkonstruktivistiska utopister (socialister och liberaler/globalister) och verklighetens folk (konservativa i någon mening). För de förra är utopier överordnade verkligheten (naturen), medan de senare utgår ifrån verkligheten (naturen) och bygger samhällen i symbios med människans natur.

Sixten Johansson skriver att ... ”problemet är ... att de flesta vägrar att tänka i naturens banor och är övertygade om att de tänker bättre och framför allt GODARE. Vad gäller ”mångkultur” ser det ut så här: NATURENS nivå 1: individer är biologiskt olika; inuti och utanpå. Yttre likhet lugnar, yttre olikhet är en varningssignal. Nivå 2: grupper är biologiskt olika. Nivå 3: grupper stabiliseras via internaliserad kultur. Nivå 4: för samexistens kan grupper (och individer) dels biologiskt, dels kulturellt, vara kompatibla eller inkompatibla.”

”Vi oliktänkande (Red. den oberoende demokratiska oppositionen) är väl överens om att många politiska axiom måste avslöjas och utbasuneras som falska – och farliga för att de STRIDER MOT NATUREN OCH DÅ BLIR DESTRUKTIVA. Detta naturvidriga och förljugna tänkande finns i härskarklassen, i intelligentian och i folklagren. Alla exploaterar bitar av idéerna för sina egna psykosociala och ekonomiska intressen. Tänkandet modifieras efter hand av maktskikten som ”äger” det kollektiva medvetandet.”

Tom III Crean ställer frågan, varför måste EN förklaring förklara allt? ... ”Är det ett svenskt särdrag? Så Patrik (Engellau) tror på VIK (Red. välfärdsindustriella komplexet) och (Lars) Bern på de globala finansintressena och aldrig mötas de tu. Sen har vi andra som skyller allt på folks genetik, eller kvinnor. Jag har mina favoriter, socialismen och kristendomens försvinnande och att i detta vakuum de värsta nu styr, de som verkligen vill riva ner den kristna moralen och meningen tillsammans med grekernas telos.”

”Ett kriterium för om något är värt att studera som förklaring på det förräderi vi ser tycker jag borde vara om vi kan rucka på det. ... man kan försöka att ÅTERUPPRÄTTA VÅR KULTUR OCH MORAL, men lätt är det inte, osv. DÄREMOT, så anser jag att en möjlig väg fram är att väcka folks avsky och hat, att få dem att inse att vi styrs av förrädare och att en stor grupp av de människor som tagits hit hotar vårt samhälle och sätt att leva. Vägen fram är POLARISERING, sen kan vi avsätta aktivisterna och påbörja återvandringen.”

Yoram Hazony förklarar (i fri översättning) att ... ”neomarxisterna (socialisterna) vill skapa rättvisa genom att riva ned och förstöra det bestående, den västerländska kulturen. Liberalerna lyckades inte att motstå neomarxisterna, även om liberalerna är i majoritet (Red. jfr 7-klövern). Neomarxisterna är mycket tydliga med vilka idéer som behöver förstöras, vilka institutioner som behöver förstöras. För att nå rättvisa behöver vi förkasta detta och detta, etcetera. Liberalerna säger att alla borde ha frihet att göra vad de vill. Om ena sidan har bestämt sig för att göra något, de har en agenda för hur de skall lösa världens problem ... då går det inte att bekämpa en stark övertygelse/utopi med att alla har rätt att göra vad de vill. Du måste själv formulera en stark vision, eller du förlorar. Det är vad som händer nu. Vi behöver bygga upp ett alternativt ramverk som är mer konservativt och mer attraktivt än det nuvarande. Ett ramverk som kan samla folk.”

Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen behöver med andra ord formulera ett ramverk som dels bygger på verkligheten, dels att ramverket presenteras på ett sätt så att folk lätt kan identifiera sig med det.

Angående verkligheten har Patrik Engellau läst en vetenskaplig studie om vad som bestämmer en migrants grad av brottslighet jämfört med ursprungsbefolkningen. Studien visar att ... ”folk från olika ursprungsländer uppvisar ett likartat brottsbeteende oavsett till vilket land de migrerar vilket skulle betyda att de inte påverkas av förhållanden i invandringslandet utan har med sig brottsligheten i bagaget.”

Utlandssvensk tillägger att ... ”det finns ingen ”kulturell diskrepans” mellan svarta och vita i USA, men likväl en absolut massiv och helt permanent skillnad i benägenheten att begå våldsbrott.” Fredrik Östman noterar att ... ”vi ser också att kriminaliteten i en grupp är större, ju större gruppen är. De invandrargrupper som dominerar i Norge, till exempel pakistanier, har högre kriminalitet i Norge än i Finland och vice versa för till exempel svenskar, ryssar och ester i Finland. Repatriering nu!”

Anders Leijon skriver om brottslighet och genetik ... ”Brottsligheten är till största delen ärftlig. Amir Sariaslan visar i en studie på genetikens betydelse ... I USA skulle man säga att brottsligheten varierar mellan raser. Vad skall vi säga? Svarta slår bruna som slår vita? ... skol- och kriminalpolitiken kommer aldrig att nå sina mål, därför att man vägrar se verkligheten. Inte heller arbetsmarknadspolitiken kommer att kunna nå önskade resultat. Det är därför man inte vill veta av följande fakta.”

Jolly Roger 2 har sett en Youtube video som behandlar Lilla Saltsjöbadsavtalet, dvs. medias informella avtal att mörka invandrares brottslighet ... ”jag betraktar med intresse hur en kollektiv lögn ser ut i ett samhälle. Jag har i nästan hela mitt liv trott att svenskar tänker ungefär som jag men jag är inte längre säker, för när övergår en kollektiv lögn (till att bli) folks sanning? ... men dessa förhållanden (den ovan nämnda vetenskapliga rapportens resultat), som ju endast skrapar på ytan, kände man ju till som pojke. Man förstod att Fantomentidningen skönmålade för vem vill inte vara kompisar? Idag vet jag faktiskt inte vad folk i allmänhet tror när helt basal kännedom om världen och dess folk inte sagts högt på flera generationer.”

”Det jag absolut inte kan fås att tro det är att de som styrt landet, politiker och höga administratörer, eller de som skall granska politikerna, journalisterna, inte haft allting fullständigt klart för sig. Journalisterna säger det rent ut i de viktigaste klipp för en svensk som finns på Youtube videon.”

Utlandssvensk svarar ... ”mångkulturbeslutet togs 1975 och det var då VÄLDIGT lätt att ta reda på de sannolika konsekvenserna av stor invandring från tredje världen. Avsegregeringen i USA hade redan ägt rum med helt enorma och direkt katastrofala följder. Vidare fanns det redan facit från muslimsk invandring till exempel Frankrike och UK. Enoch Powell gav sitt ”Rivers of Blood” tal 1968. I Sverige var effekterna också helt uppenbara ganska direkt. Allt det vi ser nu fanns på 80-talet också och självklart mörkade journalisterna från dag ett.”

Pllay skriver att ... ”det hela kokar ned till att vi är rasister, vi anser att genetiskt arv predestinerar till specifika beteenden, något vi för i bevis gång på gång men föredrar att KALLA KULTURSKILLNADER FÖR GENETISKA SKILLNADER, sedan 1945, inte existerar i den civiliserade västvärlden. Ju mer uppenbar sanningen blir desto hårdare undertrycks och beljugs den.”

”Ett allvarligt felgrepp vi gör är att sätta vår kultur högre än andra, naturen har redan visat att vår (Red. egentligen socialistiska ideologi) kultur inte är livskraftig i mötet med andra kulturer, vi har på 150 år gått från att vara ca 1/3 del av jordens befolkning till att nu utgöra ca 8%. En mycket mer positiv utveckling har de våldsbejakande kulturerna haft, ju mer egoistiska, expansiva och krävande desto större evolutionär framgång.”

”Jag säger inte att vi går fel väg, naturen säger det. VI STÅR OSS SLÄTT I MÖTET MED VÅLDET (Red. jfr ”feministisk regering”). För att vi ska kunna utveckla en humanitär civiliserad västerländsk, på kristen grund vilande kultur måste vi upprätthålla och försvara gränser, vi måste acceptera att våld är en av de viktigaste faktorerna i evolutionen och därför vara beredda försvara oss mot angrepp. Lev och låt leva, men håll dörren stängd för dem som inte följer devisen.”

Rikard ... ”eller med andra ord: det är så som vi redan 1975 visste att det var. Nu vet vi också att det inte är som vi hoppades eller önskade. Så vad gör vi åt det? Och vem gör något åt det? Och är den möjliga vinsten värd priset?”

Pllay ... ”ett verkligt dilemma, för att skydda vår kultur måste åtgärder vidtas som strider mot vår kulturs kristna grund, åtminstone så som vi i nuläget uppfattar denna grund.”

Ofrivillig Svenska förklarar att ... ”jag har ofta läst/hört detta argument att det i västvärldens kultur/själva civilisation skulle finnas ett sedan ”alltid” absolut förbud mot all form av våld och jag finner det lika falskt varje gång. Enligt mig är det en efterkonstruktion efter (långt efter) Andra Världskrigets slut enär ju mer som kom fram till allmänhetens kännedom om krigsbrotten, judeutrotningen med mera, desto mer ville man distansera sig från det.”

”I Sverige gick det längre än i andra länder pga. medlöperiet med Hitler. Är man inte helt renons på kunskap om västvärldens historia vet man att den inte alls varit pacifist till varje pris, det har som sagt kommit senare för att försöka tvätta bort tidigare försyndelser. Jag är av uppfattningen att detta ”tvättande” inte nådde stor skala förrän på nittiotalet, för att sedan eskalera exponentiellt under tvåtusentalet.”

Stefan Sewall ... Ifrågasätter man den fria viljan och INDIVIDENS ABSOLUTA EGNA ANSVAR, så leder det till direkt till ursäktande och urskuldande av nazibödlarna för deras gärningar i Auschwitz och IS-bödlarnas och talibanernas nu senast, och Stalins och den japanska general Tojos ansvar ... Det finns definitivt en MEDFÖDD INRE ONDSKA i vissa människor och vissa släkter kanske rentav. ”Han kunde inte hjälpa att han var sådan.” – Nonsens. Alla måste åläggas ansvar, annars har vi ingen civilisation. Vem som helst tar sig friheten att göra vad som helst, för att sedan bara skylla ifrån sig. Mot avgrunden ledande filosofi. Alla är ansvariga och måste ta det och konsekvenserna.”

Jolly Roger konstaterar det självklara att ... ”västvärlden på alla sätt är bättre än alla andra system. De som klagar på väst, i väst, lämnar de väst? De som klagar på väst, utanför väst, blir de hemma? ... Problemen har uppstått då väst så klart också härbärgerar ett antal som hatar friheterna, de blev socialister och har visat sig vara förrädare mot väst, och vi har idag FÖRRÄDARSTYRE där ledarna helt enkelt inte tror på det som byggt väst, individens frihet, kristendom, äganderätt, lagstyre, och kapitalism. Detta leder mot kollaps, för man kan säga att våra ledare styr som om Fantomen är sanningen, men i själva verket är det så att MENA inte frambringat någon civilisation någonsin, och endast nått framgång genom erövring.”

”Denna lek, för det var en lek, lektes av vänlighet, varför peka finger på de uppenbara skillnaderna, men när nu denna lek upphöjts till sanning av förrädare och man blandar folk, så upptäcker alla att leken inte stämmer. Vi går mot en EXPLICIT RASISTISK FRAMTID, framtvingad av etablissemanget, där man tidigare kunde låtsas att sanningen var en annan. Sydafrika är framtiden, på ena eller andra sättet, om inte återvandring blir det stora projektet för väst.”

Utlandssvensk avslutar Veckokrönikan med att peka på det uppenbara ... ”Patrik (Engellau) visade nyligen några diagram där man tydlig kunde se att somalier, som grupp, är extremt benägna att begå brott. Samma dag konstaterade Anders Leion att denna grupp, i genomsnitt, har mycket lägre IQ än svenskar. Men nu säger (Jan-Olof) Sandgren att det viktiga är att vi inte pratar om detta, för då blir det folkmord!”

”Är det inte helt uppenbart att det är motsatsen som gäller? Det pågår redan ett väldigt tydligt FOLKMORD PÅ SVENSKARNA och detta kan inte stoppas om vi inte erkänner den helt uppenbara rasistiska verkligheten som vi lever i. Att säga att svenskar och somalier inte kan leva tillsammans under samma system innebär absolut inte att man då vill mörda eller skada somalierna. Istället betyder det endast att man vill SKYDDA SVENSKARNA FRÅN SÄKER UNDERGÅNG. Men, men för en stor majoritet av svenskar är det uppenbarligen viktigare att inte vara rasist än att barnbarnen ska kunna överleva. En galen SJÄLVMORDSKULT som kräver barnoffer …”.