Veckans krönika 28 september till 4 oktober 2019

Det politiska systemet är på låtsas, demokratin är på låtsas, utbildningssystemet är på låtsas, allt är på låtsas för att upprätthålla ett socialistiskt system

Patrik Engellau ställer frågan … ”är klimatångest en höger- eller vänsterfråga?”

”(vi) … använder begreppen vänster och höger i modern bemärkelse där vänster betyder sådana som tycker att politikerna ska ha mer makt och staten större intäkter och uppgifter och höger sådana som vill behålla sina pengar och tycker att staten bestämmer för mycket, alltså i stort sett de nettoskattebetalande medelklassarna …”

”När klimatfrågan först sattes på världspolitikens dagordning – man kan nog utse FNs klimatkonferens i Stockholm år 1972 till officiell födelsedag – hade frågan, som jag minns, ingen tydlig vänster/höger-laddning. Men under det nästan halvsekel som har gått känns det alltmer som om vänstern shanghajat saken. Jag har länge gått och funderat på om det ligger till på det sättet. Anders Lindberg gav ett bra svar.

”Klimatfrågan är en klar vänsterfråga eftersom det kommer att krävas enorma statliga insatser om vi ska ta oss an hela detta problemkomplex. Det är bara vänstern som vill och kan göra det.”

Stefan Sewall svarar på frågan … ”vänstern sjanghajar alla frågor. De stal kvinnosaksfrågan för länge sedan. Man kan väl vara för kvinnors lika rätt utan att vilja ha planekonomi eller statsmonopol på allt?”

Eva Danielsson konstaterar att … ”vänsterregimen baserar sitt maktbygge på att ta sig an problem eller uppfinna ”problem” som kräver mer och mer skattepengar och allra helst en ny myndighet. Sedan får tiden gå och man skriver någon liten rapport som visar på flera problem. En bra hjälp med verklighetsförvrängning finns att få från olika organisationer som inte uppenbart är staten. Men som lever på statsbidrag.”

”Att klimatfrågan är ett påhittat ”problem” behöver ingen tvivla på. Säkerligen en vetenskapligt komplicerad fråga om man studerar hur klimatet fungerar, men om man undrar ifall människan har orsakat en klimatförändring med fossilbränsleanvändning och därmed också skulle kunna förhindra den förändringen, eftersom man ju har lanserat förändringen som negativ, då är svaret ett enkelt nej.”

Pllay skriver att grunden till vänsterns filosofi är … ”den destruktiva avundsjukan, jag vill ha det du har, och kan jag inte få det så ska du inte heller ha det. Detta är grunden i vänsterns filosofi, stöld av andras intjänade tillgångar.”

”Resten är bara utanverk och förskönande omskrivningar, jämlikhet, allas lika värde, broderskap, solidaritet osv. Den totalitära elitistiska människotypen har gjort detta enkla, barnsliga och destruktiva argumenterande till sitt sätt att vinna demokratiska val.”

”Det har fungerat fantastiskt bra, så snart det finns en produktiv människa så länge finns det flera som avundas denne och vill stjäla produktionsresultatet. Det mest uppenbara är skatt och bidragssystemet. Vänsterns triumfvagn till makten.”

Fredrik Östman instämmer att vänstern baserar sin filosofi på avundsjukan, men … att … ”vänstern lägger till fungerande rationaliseringar så att folk kan leva ut sin avundsjuka utan att behöva låtsas om att det är just avundsjuka; man lyckas till och med inbilla sig att avundsjukan och mordlusten och de andra synderna är godhet och tolerans och framåtsträvan och empati.”

”Detta görs till största delen genom att exploatera confirmation bias (Red. bekräftelsetendens), motsatsen till kvantitativ analys och den vetenskapliga metoden. Ett korn av sanning räcker!”

Vad är skillnaden mellan vänster och höger, en höger som representeras av konservatismen?

Fredrik Östman förklarar att … ”det finns ju en distinktion som inte kräver så många ord: konservativa är rationella, ideologer irrationella.”

Enligt Jari Norvanto är … ”konservativa empiriska, förtrogna med det som ‘är’ och vad som varit. Vänstern är ‘visionär’ och ser, beroende på hur febriga dess följare är, människor och kampanjer som instrumentella för ‘visionen’ – alltså förbrukningsvara för ett ‘bör’. Individen är mycket viktigare för konservativa, än för den kollektivistiska vänstern.”

Fredrik Östman … ”en ytlig beskrivning av konservatismen som antiintellektuell naturromantik som förlitar sig på Gud eller Gaia (Red. i grekisk mytologi var Gaia jordens, moderlighetens och fruktbarhetens gudinna) för att allt skall bli rätt och å andra sidan ideologismen som en serie misslyckade men välmenande försök att på egen hand ställa allt tillrätta uppnår väl nätt och jämnt sitt mål att påvisa att konservatism är klokare, sundare och framgångsrikare än ideologismen. Men varför skall vi nöja oss med det?”

”Konservatismen är det rationella OCH välmenande systemet. Ideologismen är det irrationella OCH ondsinta systemet.”

Arne Anka ser inte alls … ”konservatism som varande skepsis mot allehanda teorier, utan konservatism är att klura ut hur man gör upp eld, eller skulpterar en flintyxa, konservatism är att låta verkligheten och den vetenskapliga metoden och god tradition (ofta kodifierad som religion) vägleda en. DET FINNS EN VERKLIGHET, den är inte hokuspokus.”

”Att bara vars skeptisk är ju vakuöst (Red., vakuös = tom, uttryckslös, andefattig), men så uppfattar kanske en humanist exempelvis klimatdebatten ... Förutom att man nästan förlorat på förhand (eftersom skeptikern slår ur underläge) så är det helt enkelt inte det som vi som har naturvetenskaplig bakgrund gör, vi försöker förstå hur det FAKTISKT FÖRHÅLLER SIG, jag är inte skeptisk, jag bedömer fakta och sammanhang baserat på mitt kunnande och intellekt, jag är inte skeptisk utan bedömer att klimathotet är falskt, påhittat mer än överdrivet. Skeptisk kan man vara när det saknas bevis men bevisen mot att det av människan skapade klimathotet är ju många och var för sig nog.”

Eva Danielsson gissar att … ”olika kulturer ger olika möjligheter till någon sorts balans mellan behovet av individuell integritet och kollektiv tillhörighet. … Min personliga uppfattning är att socialister av olika kaliber har större behov av både tillhörighet till en grupp likasinnade liksom av att ha en ledargestalt att följa, än vad mer borgerliga och konservativa verkar ha. Förutom alla andra skillnader. Men det blir i så fall till högersidans nackdel vad gäller opinionsbildning. Vi konstruerar ingen Greta och skulle ändå inte följa en Greta. I alla fall inte om vi är över tjugofem.”

The Man with No Name och Fredrik Östman för en ytterst relevant diskussion om varför vissa människor tänker i vänstertermer och agerar utifrån vänsterns föreställningsvärld … ”Jag anser att det jag skriver är viktigt för det är en brygga mellan det Fredrik Östman deducerat (som ende svensk?) ur Jordan Petersons ”Maps of Meaning” om den psykologiska roten till socialism och pk-ism, dödsångesten, och den praktiska politiken.”

”… jag tror inte folk i allmänhet förmår se denna dödsångest som konkret verkande på folk, men så är det. Hur använder politikerna den, det är frågan? Hur kan det brytas?”

Fredrik Östman skriver att … ”vi har många drifter och impulser som styr våra handlingar, bara dödsångesten styr våra politiska handlingar, alltså de som tvingar våra medmänniskor med våld. Inför dödsångesten kan vi reagera med dödskult och med livskult. Vi kallar det vänster och höger.”

”Totalitarismen lär oss att allting är politik, att våld och tvång kan rättfärdigas i varje situation. Kombinerar vi detta med totalitarismen får vi den fullgångna dödskulten och tio- eller hundratals miljoner kommer att mördas, folk att utrotas. Där är vi nu.”

Martina konstaterar att … ”en sextonåring som säger knasiga och orimliga saker är en sextonåring som säger knasiga och orimliga saker? Greta Thunberg är intressant för att vi kan lägga märke till vilka som ger henne en plattform. De avslöjar sig själva som charlataner allihopa.”

Sixten Johansson skriver att … ”samma etablissemang och stödtrupper tycks driva både klimatalarmismen och migrationspolitiken. Båda är knutna till bidrags- och skattemjölkandet och härskarskiktens egenintressen … PK-isten (vänstern) kan några få axiom + följdaxiom … de två centrala axiomen är likhet (= jämlikhet, allas lika värde, utsatthet, rasism, diskriminering, offergrupper; utjämning => rättvis likhet) och ”vi är goda, högern ond, demoniserar och hotar, vi har rätt att tysta och tvinga dem och lära barnen att tänka rätt”.”

Arne Anka utvecklar sin tankegång … ”det är ju också andra markörer som blir allt tydligare, en är om man håller sig till sanningen eller ej. Det börjar bli tydligt att vara vänster betyder att sanningen och den vetenskapliga metoden är underordnad de på något sätt a priori uppsatta målen.”

”Här dyker omedelbart en annan allt tydligare skillnad upp, vänstern fokuserar på målet och har egentligen inga moraliska begränsningar då detta mål skall uppnås. Här når vi då min senaste käpphäst, att vänstern genom att hela tiden fokusera på sina mål, vad de än är, utvecklat mycket mera sofistikerade strategier än ”högern” (som jag egentligen vill se som de som ser verkligheten som den är, de som högg flintyxor) för att få sin vilja igenom och dominera folk.”

”Högerns enda redskap är sanning, rätt och liv, och därför så väntar vi nu på att ALLA skall få någon närstående rånad, mördad eller våldtagen så att sanningen kan styra. Verkligheten är nämligen idag komplex och måste förstås genom korrekt statistisk förståelse och media och ämnets komplexitet står ju i vägen för detta.”

”Klimatfrågan är närmast förlorad på förhand och västerlandet måste antagligen orsakas nästan irreparabel skada innan folk genom egen observation förstår sambanden, ett liv måste levas innan folk genom egna observationer kan falsifiera klimathotet. Då kommer vänstern att vara på nästa fråga som håller dem vid makten för (lång tid).”

Ja, hur förhåller det sig med det sig med vänsterns (ideologismens) påstående att vi är utsatta för ett klimathot till följd av koldioxidökningens inverkan på växthuseffekten?

Enligt Fredrik Östman vederlades koldioxidhypotesen … ”redan 1901 av Knut Ångström, för att korrigera Svante Arrhenius falska påståenden om global uppvärmning, sedan igen på fyrtiotalet och det kan återupprepas så ofta man vill eftersom det är sant.”

Perbblog refererar till forskningsresultat genererade av Dr. Ronan Connolly och Dr. Michael Connolly (Center for Environmental Research and Earth Sciences) … “tänk om några vetenskapsmän lyckades bevisa att CO2 inte har någon som helst inverkan på klimatet. Vad tror du händer då? Jo, dom blir tystade med alla medel, ignorerade eller avbokade från konferenser av mystiska skäl. Vänstern ställer till bråk om dom får komma. Säger vänstern. Dom har data från 10 miljoner väderballonger att stödja sig på.”

Fredrik Östman skriver att han såg på ”Balloons in the Air”] (Red. Dr. Ronan Connolly och Dr. Michael Connolly forskningsresultat) igår kväll … ”det är verkligen chockerande! Här kommer ett par irländare och visar övertygande att miljoner ballongmätningar av temperatur, tryck och luftfuktighet visar att alla temperaturvariationer i atmosfären kan förklaras med den allmänna gasekvationen.”

Det finns ingen växthuseffekt alls konstaterar Dr. Ronan Connolly och Dr. Michael Connolly.

Fredrik Östman sammanfattar studien … ”koldioxid fungerar liksom alla andra tänkbara gaser INTE som ett växthusfönster som förhindrar värmeförlust genom konvektion. Inte heller absorberar den värmestrålning och omvandlar denna till värme som återförs till jordytan med en icke specificerad mekanism. Det är alltihopa junk science. Det finns ingen växthuseffekt. Jag var lurad, du var lurad, alla var lurade. Alla utom två galna irländare som fick för sig att undersöka evidensen.”

”Atmosfären följer den allmänna gaslagen till punkt och pricka. Att det är varmare på jordytan än högre upp i atmosfären trots att vi vet att kall luft sjunker och varm luft stiger beror uteslutande på tryckfördelningen. Trycket, vikten av ovanliggande skikt, är alltså den mekanism som så att säga leder värme nedåt i atmosfären. Gravitationen håller trots konvektionsströmmar kvar värmen vid jordytan, inte någon växthuseffekt.”

Arne Anka ger en helhetsbild … ”visst är det så, däremot så ser man om man är ute och flyger en annan effekt, nämligen reflektion. Är jorden vit så reflekteras mer energi, och moln är ibland vita (Red. se exempelvis Nir Shaviv). Snö är vit. Mycket vita moln betyder att mindre av solens energi kan värma upp jorden. Det är nog inte svårare än så, samt avstånd till solen och solens egna cykler.”

Sammanfattningsvis har Arne Anka helt rätt … ”det börjar bli tydligt att vara vänster betyder att sanningen och den vetenskapliga metoden är underordnad de på något sätt a priori uppsatta målen,” och detsamma gäller Pllay karakterisering att … ”socialismen är en politisk rörelse för ett totalitärt elitistiskt samhälle.”

Socialism betyder stor stat och att individen är underordnad kollektivet. Hur överensstämmer socialismen idé med idén som ligger till grund för begreppet ”civilisation”? Martin Armstrong, som refererar till ”Atlas Shrugged” (Och världen skälvde) av Ayn Rand och skriver (i fri översättning) att … ”syftet med civilisationen var att samarbetet skapade en synergi som var till nytta för alla. När regeringen vänder sig mot en klass (Red. exempelvis som i Sverige mot nettoskattebetalarna – de närande) till förmån för en annan (Red. exempelvis som i Sverige bidragstagare - de tärande) upphör syftet med civilisationen och då återgår man till separatism (Red. eller totalitarism).”

Demokrati är utformat för röstberättigade som är närande. När andelen tärande överstiger 50 % (eller på annat sätt erhåller majoritet) övergår demokrati till att bli något annat än demokrati. Om inte socialisterna redan dessförinnan har hunnit avskaffa demokratin, såsom vad Herr H. i Tyskland gjorde på 1930-talet.

Ett slående exempel på ett socialistiskt system är det svenska politiska systemet. Patrik Engellau skriver att … partierna har bildat enhetsfront. De står på samma sida, nämligen sin egen. Politikerna representerar inte längre varsina grupper i det civila samhället, till exempel socialdemokraterna industriarbetarna, moderaterna överläkarna och centerpartiet bönderna, utan har gjort sig oberoende av de gamla uppdragsgivarna. Politikerna har skapat en ny värld med sig själva som härskare och med sina egna skatteförsörjda vasaller och stödtrupper i form av det välfärdsindustriella komplexet och komplexets klienter.

Patrik Engellau beskriver ett politiskt system där allt är på låtsas, demokratin är på låtsas, utbildningssystemet är på låtsas, allt är på låtsas. Fredrik Östman förklarar att … ”socialismen är ett evigt fenomen som alltid leder till samma resultat. I det av Sovjetunionen ockuperade Östeuropa sade man: ”vi låtsas arbeta och de låtsas betala oss”. Detta är i och för sig en självklarhet i ett system som är utformat för eschaton i stället för historien, som vänder på tiden så att framtiden skall styra det förgångna i stället för tvärt om, och som därmed också bortser inte bara från sinnevärlden och vetenskapens resultat och metoder, utan även från den grundläggande kausaliteten och vetenskapens grundläggande principer. Verkligheten är socialismens värsta fiende.”

Rolf Oward refererar till en ny … ”opinionsundersökning som visar att det trots ungefär 30 år av enveten skrämselpropaganda – ofta orkestrerad av FN:s klimatpanel – ändå finns hopp för klimatrealismen. Det är undersökningsföretaget YouGov som genomfört en verkligt omfattande åsiktspejling och frågat runt 30 000 personer världen över om deras inställning till det påstådda klimathotet och om människans eventuella bidrag till utvecklingen … man (kan) konstatera att klimathotsskepticismen – glädjande nog – är utbredd, åtminstone i Skandinavien … (Sverige) är nästan bäst i världen i klimatrealism.”

Arne Anka kommenterar undersökningen … ”vad indikerar detta, jo den gamla sanningen att massan blir irrelevant och kan fås att bli som bräkande får (Sverige) eller vargar (nazityskland) om ett litet gäng målmedvetna figurer samarbetar (vänstern vilket numera inkluderar hela 7-klövern).”

”Det är så att det är en liten liten klick människor som styr Sverige… Sverige är idag en optimal konstruktion för indoktrinering med ett länge konditionerat folk, perfekt samspel mellan makt, media, stat, näringsliv och forskning som en mycket liten grupp människor, företrädesvis i Stockholm styr.”

”… undersökningen ovan visar på att vi styrs av en liten liten klick förrädare. Hur har denna klick lyckats domptera ett helt land så att folket agerar mot sitt eget intresse? Det är för att de har fått alla att tro att de agerar i det godas namn, när det är tvärtom.”

Jan-Olof Sandgren skriver att … ”menar vi allvar med integration måste därför invandringen frysas till ett minimum (kosta vad det kosta vill i godhetsindex). Men det räcker inte, vi måste också ge svenska ungdomar tillbaka den stolthet, styrka och självförtroende som det innebär att tillhöra en majoritetskultur. Slutligen måste vi vänja oss vid att alla som är emot en svensk majoritetskultur, kommer att kalla varje steg i den riktningen för rasism.”

Arne Anka placerar Jan-Olof Sandgrens inlägg i ett erfarenhetsbaserat perspektiv … ”jag ser många av inläggen här som bra människor som försöker komma ur vänsterns indoktrinering … Så jag blev först arg men jag tror att viljan är god, för vad landar Jan-Olof Sandgren i, att barnen skall agera barnsoldater mot det som vuxna vänstermänniskor skapat?”

”De som röstar sjuklövern är de som sparkar barn i huvudet, detta resultat har varit självklart i över 30 år, då såg JAG svenskar bli sparkade i huvudet av invandrare. Detta är inget nytt så om man röstat på 7-klövern de senaste 30 åren så har man bidragit till detta, man är medskyldig och bör skämmas!”

”Inlägget visar på vänsterns instinktiva hyckleri och utopism som jag ändå uppfattar att Jan-Olof Sandgren försöker bryta sig loss från för varför inte själv dyka upp med ett basebollträ? Aj då, kusinerna kom då med en pistol, ja dyk upp med pistol då?”

”Förstår inte Jan-Olof Sandgren att det är precis så det fungerar i de länder varifrån merparten av invandrarna kommer ifrån, att det är så deras kultur är utformad och det är därför länderna är våldsamma och dysfunktionella? Jan-Olof Sandgren verkar tro att bara man blir lite mer som Emils Alfred så reder man sig.”

”Jan-Olof Sandgren har uppenbarligen aldrig hört hur det låter när någon blir sparkad i huvudet. Han förstår inte vad det betyder. Det betyder detta, att dessa människor inte bryr sig om ditt liv, att de inte känner några begränsningar, att de är antitesen till vår kultur och ALDRIG kan fås att passa in. Återvandring.”

Vi avslutar Veckokrönikan med några reflektioner baserade på Patrik Engellaus inlägg om att kristendomen och möjligen buddhismen är de sämsta religionerna med undantag för alla de andra ]. Patrik Engellaus konklusion att alla samhällen har en religion … ”samhällen som tror sig sekulära eller rentav ateistiska, vårt till exempel, visar sig vid närmare undersökning vara nog så religiösa.”

I Sverige utgör Politikerväldet (7-klövern med medlöpare) gudamakten, eller uttolkare av socialismens ideologi, medan pk-ismen, socialismen (i symbios med globalismen) eller egentligen den postmoderna neomarxismen, och konkretiserad i värdegrunden, utgör socialismens religion.

Att svenska folket (cirka 80 %) inte reagerar på konsekvenserna av det neomarxistiska mångkulturella experimentet kan hänga samman med att svenskarna har tillägnat sig den socialistiska religionen. Vänsterns politik (baserad på socialistisk ideologi) förklaras och förmedlas (exempelvis via SVT) till svenska folket i termer av socialistisk religion, eller socialistisk värdegrund. Då kan vilken irrationell sakpolitik som helst accepteras av de ”religiösa” så länge den ligger inom den socialistiska religionens föreställningsvärld. Vänstern styr människor (än så länge, nästa steg är med hjälp av tvång) enligt Mr Kowalski genom att skapa och projicera skuld. Styrningen underlättas av att människor tenderar att ha tillägnat sig den socialistiska religionen (värdegrunden).

Det är i avsaknad av den genuina västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden som har försatt Sverige i nuvarande situation. I såväl DDR som i Sovjetunionen fanns en liten, men livskraftig kyrka. Vilket Sverige saknar.

Hanfried Zimmerman hävdar att … ”kyrkan i DDR bidrog till att muren föll … Kyrkan i DDR var som senapskornet i Bibeln. Den var något litet ur vilket något stort växte.”

Tommy Hansson skriver att i … ”Solzjenitsyns författarskap har ondskan en central ställning, ondskan som en påtagligt levande och verksam kraft som outtröttligt arbetar på att krossa människans goda intentioner. I Solzjenitsyns plågsamt realistiska och naturalistiska skildringar från gulaglivets elände och förnedring konfronteras läsaren med ondskans nakenhet. Och ondskan har blivit en ständigt närvarande följeslagare inte på grund av Guds frånvaro eller misslyckande, utan på grund av att människan fritt valt det onda.” I Sverige har den socialistiska religionen förmått 80 % av befolkningen att välja ondskan.

Veckokrönikan föreslår att Alternativmedia, Nya Media, initierar ett konkret projekt vars syfte är att etablera en tv-kanal som vänder sig till den breda allmänheten. Detta kan vara vårt senapskorn. Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen behöver berätta sanningen, peka ut de skyldiga och presentera hur samhället kan utvecklas till att bli ett harmoniskt och framgångsrikt samhälle.

Det viktiga är att göra motstånd mot galenskaperna. Totalitarismen utmärker vår tid, risken att 1900-talet i ny tappning upprepas är överhängande.