Veckans krönika 21 september till 27 september 2019

Fylla bidrags- och välfärdssamhälle med människor vars kompetens ingen efterfrågar är ett recept på undergång

Assar Lindbeck, som är en av våra främsta nationalekonomer, förklarade 2013 att … ”nu ska man ha klart för sig att man inte kan lösa de här problemen genom en mer flexibel arbetsmarknad och en ökad lönespridning. Det är därför naivt att tro att sysselsättningssvårigheterna för invandring kan lösas genom att man vid fri invandring låter lönerna falla till den nivå där lågutbildade som inte kan svenska också får jobb. Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemen i rika länder.”

Patrik Engellau skriver … ”det jag säger är inget nytt. Under de årtionden när frågan blivit akut har många förklarat att det rent ekonomiskt inte går att förena fri invandring med ett generöst välfärdssystem. Assar Lindbeck har sagt det och jag också och troligen även du.”

”Det är i sista hand alltid ekonomin som vinner. Ekonomin är på sikt starkare än filosofin hur obehagligt det än kan kännas. Se på Venezuela.”

CC anser att det som … ”7-klöverns politiker har gjort mot oss infödda svenskar med svenska rötter är brottsligt. 167 000 migranter var hösten 2018 inskrivna för att läsa svenska vid SFI. Och cirka 200 000 utlänningar finns fortsatt i Migrationsverkets rullor som sökande."
”Och därutöver finns närmare 100 000 andra migranter som bara finns här utan att ge sig till känna för myndigheterna. Och så alla låtsasjobb/tärande jobb så som t.ex. tolkar, assistenter åt egna barn, hemspråkslärare, subventionerade anställningar m.m.”
”Lägg därtill alla migranter barn och alla invandrare över 65 år. Alla dessa försörjs också via olika bidrag. Ingen av dessa betalar in närande pengar i skatt. Alla dessa får pengar från våra skatter. Plus horder av migranter som försörjs direkt av socialbidrag (försörjningsstöd har man döpt om bidraget till). Så totalt finns det idag mellan 1,5–2,3 miljoner migranter /utlänningar som inte arbetar, inte försörjer sig själva med riktiga jobb.”

Inom S-7-klövern finns det några grupperingar som betraktar sig som liberala. MartinA har svårt att se poängen med det och ställer frågan … ” Varför har så många av ni socialister insisterat på att kalla er liberaler? Vad är poängen med att utge sig för någonting man inte är? Det skulle helt enkelt inte falla mig in att göra det. Vad är poängen? Hur ska man kunna lita på någonting ni säger?

S-7-klövern åsidosätter inte enbart lagstiftningen, utan även etablerad kunskap, i syfte att införa en socialistisk, mångkulturell fantasivärld. Den 7 december 1941 anföll Japan amerikanska marinbasen vid Pearl Harbor. President Franklin D. Roosevelt svarade med att beordra ett flyganfall mot Tokyo. Avståndet mellan Hawaii och Tokyo är 6 478 km. Då amerikanska hangarfartyg var ute på övning undkom de attacken. Med några få ombyggda bombplan genomfördes anfallet mot Tokyo. Planen kunde inte återvända, då avståndet var för långt, utan fick försöka landa i Kina. President Roosevelts budskap var att den som anfaller USA kommer i slutändan att få betala ett mycket högt pris. Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen måste också bygga upp en ”fighting spirit”, om vi skall ha någon chans att kunna hantera situationen i Sverige.

Matte beskriver individerna som ingår i politikerväldet som … ” naiva förvuxna barn som kräver makt utan ansvar.” Det är nu dags att ställa dem till ansvar för sina handlingar.

Regimens (S-7-klövern) projekt är att kuva och underordna svenskarna med hjälp av en importerad totalitär kultur. Varför betraktas inte regimen (S-7-klövern) som bestående av individer som kan misstänkas ha begått folkmordsbrott, bedrägeribrott (etcetera), och som därtill har obstruerat mot demokratin? I avvaktan på en prövning i en tribunal, kan en förtribunal förbereda den kommande processen vid tribunalen. Förtribunalens arbete och resultat kan exempelvis presenteras i ett program på SwebbTV. Budskapet är att de brottsmisstänkta kommer förr eller senare att ställas inför en tribunal.

Elof H anser att … ”generella straffet för alla ansvariga bör vara skadestånd som uppgår till alla deras tillgångar, indragning av alla pensionsförmåner samt förbud mot att arbeta inom all offentlig verksamhet. Detta straff är aktuellt för tiotusentals människor i Sverige. De allvarliga fallen skall självklart dömas hårdare.”

JL är trots allt hoppfull om att ”Situation Sverige” kan gå att vända … ”jag TROR att ”the tipping point” är passerad, men det KAN gå att vända. En rejäl svensk krasch, med efterföljande sjukdomsinsikt, är dock ett MÅSTE för att detta ska ske.”
”Ett TOTALT byte i den politiska toppen, expatrierande av kriminella och parasiter, halverad statsapparat, strypta bidrag, sänkta skatter etc. Det kan ske, men min gissning är att det blir en fortsatt långsam resa ner mot ”Cold semi-shithole, semi-Communist and polarized semi-islamic country”.”

Pllay ger en bild av “Situation Sverige” … ”kapitalet har gått samman med statsmakten, staten sköter, med hjälp av lag och kronofogde, indrivning av betalningsmedel som staten sedan betalar ut till näringslivet. Näringslivet är beroende av ett gott förhållande till kunden, staten är kunden.”
”Sverige är nu återigen en fascistisk stat, men denna gång utan att resurserna delas med nettoskattebetalarna. … De sju partierna har gått samman till ett parti med nyanser, valsystemet gör det omöjligt att rösta bort dåliga politiker så länge partierna håller fast vid varandra i sitt oligopol.”
”Kyrkan har ersatts av MSM i funktionen att trösta och styra folkets åsikter. Den kristna moralen ersatt av den socialistiska avundsjukan. Ett nytt Sverige, samma som förut i funktionen men nu med folket helt bortkopplat från makten. Demokratin i Sverige blev inget mer än en parentes.”

Pllay konstaterar att … ”Sveriges väg från parlamentarisk demokrati till socialistisk fascistisk diktatur av DDR-snitt är nu fullbordad.”

Humvee44 påpekar helt korrekt att … ”Vi måste peka ut DE SKYLDIGA!”

Och … ”jag återvänder till att jag tror detta handlar om skulden, etablissemanget har skapat en fantomskuld, uppbyggd av tramsiga falsarier om kolonialism och klimatet och så vidare. Man har fått folk att tro på att vi på något sätt har ansvar för vilket och vem som helst som makthavarna för ögonblicket ser som opportunt, vi fås att tro att vi har ett speciellt ansvar för Syrier (men mest unga män) eller lär oss att vi skall äta insekter eller lik för att det brinner i Amazonas och blåser på Karibiska havet. Vidare fås vi att tro att STATEN på något sätt kan påverka dessa skeenden. Så staten styr genom att projicera en alltigenom falsk skuld.”

”Det som däremot INTE är påhittat är de negativa effekterna av politiken, från våldtäkter och utbredande av kultur x till de enorma kostnaderna.”

”Alla vet nu att mycket hemskt sker men vi skall låtsas att ingen är skyldig, det bara händer. Så är det förstås inte utan etablissemanget är direkt skyldiga till våldtäkter, rån, misshandel hela vägen till att vi hjälper terrorister och korrumperade regimer världen över.”

Humvee45 … ”tror att det är skammen som måste vara redskapet, etablissemangets rättmätiga skuld för allt måste ut i ljuset.”

Humvee45 utvecklar begreppen skuld och skam kopplat till politikerväldet … ”SwebbTV blev nerstängt tror jag just för att Lars Bern och Mikael Willgert får etablissemanget att se ut som idioter.”

”Bern får genom sina lugna resonemang en stor grupp människor i Stockholms innerstad att se ut som vilseförda barnungar, de har börjat skämmas, jag tror helt enkelt att den välutbildade överklassen i Stockholm har börjat känna skam, stimmet vet inte vart det skall simma när Bern agerar HC Andersens pojke och pekar på den bara röven.”

”Etablissemanget bytte sin taktik och försökte diskreditera Bern på SVT (Red. SVT:s Agenda), en uppenbar koordinerad attack för Bern och Willgert projicerar skam och skuld.”

”Detta måste vara vägen fram, pk-isterna måste fås att bära sin skuld för den usla skolan, gängen, våldtäkter och allt annat. Det måste ut i ljuset, jag vänder mig därför kraftfullt mot att låta folk komma undan, alla som köpt lögnerna måste be om ursäkt.”

”Det GÅR INTE, som många tycks tro, att bara låtsas att ens agerande inte varit med till att orsaka detta, skulden måste stå klar och DE SKYLDIGA pekas ut, och alla som röstat 7-klövern MÅSTE BE OM URSÄKT. Det är omöjligt att säga jaja, vi råkade orsaka tiotusentals våldtäkter men nu tar vi nya tag tillsammans. En gräns måste dras och vissa kan förlåtas men självklart inte etablissemanget, det måste ske omfattande utrensningar över lång tid.”

Vilka är framtidsutsikterna? Alternativet till den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden är TOTAL TOTALITARISM. Vi ser hur totalitarismen breder ut sig via socialismens destruktiva inflytande, ett inflytande som idag dominerar västvärlden, via globala finansintressen, via islams uppgång, och via totalitära länder som Kina.

Mythbuster Minigun skriver att … ”jag är som några kanske vet lite bekant med östasiatisk kultur. Det är man endast om man blivit utskälld i denna kultur. Det finns så klart varianter men det jag tycker vara uppenbart det är att islam är islam, Afrika är Afrika, och Europa som tidigare styrde riktningen för världen nu styrs av vänstern, på djupet.”

”När ett självförräderi styr så går det inte att bryta. Kommer då Afrikansk kultur att ta över, eller muslimsk? Självklart inte, de vi aldrig talar om kommer att ta över, de vi alltid underskattar, nämligen kineser, koreaner, mongoler och japaner. De låter inget av detta trams vi dryftar dagarna i ända ta över. Jag önskar jag stannat där, bättre en utböling i ett sunt samhälle än att vara bland galna fränder.”

Vi är inte alla galna fränder, vi som har tagit det röda pillret utgör dina fränder, fränder som förhoppningsvis kan bygga vidare på den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden efter socialismens kollaps i Europa och i den anglosaxiska världen.

Hongkongborna demonstrerar för att få behålla västerländska fri- och rättigheter. Hongkongborna vill absolut inte underordnas ett totalitärt system som det Kinesiska. Kina är föregångsland när det gäller kontroll och styrning av medborgare. Det kan också bli vår framtid om vi inte gör aktivt motstånd.

I en insiktsfull artikel – Så använder Kina ny teknik för total social kontroll – skriver Peter Ottsjö helt korrekt att … ”på mer än ett sätt har protesterna i Hongkong symboliserat gränsen mellan öst och väst. Gränsen mellan demokrati och diktatur. Gränsen mellan mänskliga rättigheter och förtryck. Men också gränsen till det övervakningssamhälle Kina bygger med hjälp av ny teknik.”

”För ungefär samtidigt som Kina förbereder sig för att införa ett så kallat socialt kreditsystem för att hålla reda på sina invånare, så har Hongkong-demonstranterna ägnat sig åt att saboterat gatlyktor som nyligen har utrustats med kameror och sensorer. Demonstranterna vet nämligen vad Kina är kapabla till.”

De som inte har läst artikeln, eller som inte har närmre kunskap om utbyggnaden av övervakningssystemet i Kina uppmanas att läsa artikeln (eller liknande artiklar).

Nuvarande dynasti, styrd av ett totalitärt kommunistiskt parti, kommer så småningom att bytas ut mot en annan dynasti. Den nuvarande dynastin, som tidigare dynastier, är mest av allt rädd för folkliga uppror. Vilka regelmässigt brukar slås ner med totalt ohämmat våld (Red. se kinesisk historia). När det gäller demonstrationerna i Hongkong finns det fortfarande några faktorer som hitintills kan ha hämmat den kinesiska ledningens agerande, dvs. till syvende och sidst Xi Jinping (Red. Xi Jinping har ingen begränsad mandatperiod, utan innehar sin position på livstid).

Hur totalitära system kan komma att vara utformade i framtiden ger det kinesiska övervakningssystemet en indikation om. Fråga, vill läsaren leva i ett sådant samhälle?

Det är uppenbart att president Trump inte vill leva i ett totalitärt land. I ett tal inför FN:s generalförsamling hyllade Trump det amerikanska folket … ”Om du vill ha frihet, var stolt över ditt land. Om du vill ha demokrati, håll fast vid nationens självständighet, och om du vill ha fred, älska din nation.”

Den politiska kommentatorn och före detta biträdande nationell säkerhetsrådgivare till president Trump, KT McFarland … ”America First” betyder att det överordnade ansvaret för ledare i varje land är att sätta sitt eget folk och sitt eget land först. Det är utrikespolitiskt felaktigt om du gör något annat ...”.

”Trumps tal var ett tydligt avståndstagande från globalism och totalitarism”

Fre. Östman konstaterar att … ”Sverige är ett totalitärt land. Det har varit det ganska länge redan, men ju längre tiden har lidit, desto tydligare och renlärigare har totalitarismen blivit i Sverige. Det betyder att rättsstaten inte längre är en rättsstat, utan en rättsapparat, har ett oändligt uppgiftsområde”

”Den är sista, och ibland första, instansen för precis allting, inklusive dina andetag och dina kroppsrörelser, dina tankar och dina pronomina och dina antaganden om dina medmänniskors genderidentifikation. Polisen har i lika hög grad ansvar för att kasta grova brottslingar i Kumla som den har att upprätta jämställdhetsplaner, gå i Prideparader och servera fläskfri varmkorv och muslimskt välsignade kanelbullar — och för den delen slänga dig i fängelse om du så mycket som knystar om dina kulturella och nationella intressen.”

Fre. Östman förklarar att … ”inom det totalitära paradigmet är det inte rimligt att utöka polisens arbetsmängd genom att bötfälla dumma cyklister ... Det leder inte till en mättnad där hela polisens arbetsområde täcks in och kriminaliteten hålls nere. Det kan på sin höjd leda till att någon annan sorts förtryck av bonus pater familias (Red. Bonus pater familias, latin för den gode familjefadern. En person som agerar likt en bonus pater familias ska inte ställas till ansvar för den eventuella skada denne åsamkar, då den som agerat som en god familjefar enligt principen inte agerat oaktsamt eller uppsåtligt) i samma grad minskar. Det är ett nollsummespel av den enkla orsaken att 10’000 polismannadagverken precis som 100’000 polismannadagverken båda är exakt 0% av oändligheten.”

”Vi kallar detta resultat av totalitarismen anarkotyranni. De som har makten kan välja efter eget skön vilka uppgifter rättsapparaten skall ha. Eftersom mängden uppgifter är oändlig kan ingen prioritetsordning upprättas. Allt är lika viktigt. Det som blir kvar, det som tager över, som styrande princip är den styrandes egenintresse. Försvaret av hans maktställning. Så här ser det ut i alla totalitära samhällen. Socialismen kräver, som Winston Churchill konstaterade, sitt Gestapo.”

Björn Ranelid slår fast att … ”Sverige befinner sig i krig och det är politikerna som bär ansvaret.”

Patrik Engellau frågar … ”Är vi i krig?”

”Vi tar inte landets öde och framtid på allvar. Därför skulle jag önska en annan anda och mentalitet som uppmuntrade till oro snarare än förtröstan. Bättre att utgå från att vi faktiskt är i krig och att kriget kommer att bli värre än att inbilla oss att vi inte är i krig och att det bara behövs tjugofem års förnyad socialpolitik för att allt ska lösas. Om vi lyckades vända vår skadliga förtröstan när det gäller nationens trygghet till den grad av ångest som uppvisas i fråga om det oklara och avlägsna hotet om klimatförsämringar så hade vi nog kunnat hantera situationen.”

A skriver att … ”om inte svenskarna slutar önsketänka så kommer de att bli av med precis allt. Det ligger inte i framtiden utan processen pågår nu hela tiden gradvis. Vi behöver inte fantisera om hur det går till utan bara se med ögonen. Mer av samma och det är bara att lämna ifrån sig nycklarna till slut. Vänstermänniskorna är fredade eftersom de levererar stöldgodset och förråder sitt eget folk.”

Mythbuster Minigun förklarar varför socialdemokraterna förr tenderade att mer beakta medborgarnas förväntningar på politiken … ”att politiker förr till dels tog ansvar berodde på något annat, en kultur, en religion, ett moraliskt paradigm, så i den mån socialdemokrater tog ansvar förr som vissa vill tro så GICK DET EMOT DERAS EGEN DOKTRIN. Idag är politiken så inrättad att det är en väg till parasitism och detta kommer inte att brytas inifrån systemet. Parasiten vill så klart ha det så här.”

MartinA gör en prognos över våldsnivån i Sverige … ”när befolkningsutbytet är slutfört kan vi förvänta oss en våldsnivå liknande den nya befolkningens ursprungsområden. Eller snarare betydligt högre under en övergångsperiod. Till exempel är befolkningsutbytet inte homogent, det kommer grupper från många olika platser, om än dock med snarlik våldsnivå.”

”Friktionen mellan dessa grupper lär leda till högre våldsnivåer än till exempel Afghanistan och Syrien. Men efter några decennier eller hundra år och ett eller två Libanonliknande inbördeskrig kan vi förvänta oss att våldsnivåerna sjunker ner till vad som är normalt i till exempel Afghanistan.”

”En annan övergående effekt som gör att vi kan förvänta oss högre våldsnivåer än i ursprungsländerna medan folkutbytet pågår är att lagstiftningen i Sverige är anpassad efter en Svensk befolkning. Sharialag eller motsvarande samt de kulturella attityder som upprättar en terrorbalans i samhället har ännu ej etablerats på bred front. Så det kommer krävas en ganska lång anpassningsperiod innan en sådan gynnsam terrorbalans kan upprättas.”

”Vi kan alltså förvänta oss att våldsnivåerna i samhället fortsätter stiga tills de är betydligt högre än i ursprungsländerna. Och sedan en lång period av sådana våldsnivåer för att sedan sjunka tillbaka neråt mer normala nivåer. Normala för Afghanistan alltså.”

Eva Danielsson instämmer i att det pågår ett lågintensivt, asymmetriskt krig … ”visst pågår detta krig mot oss svenskar om vårt rättmätiga ägande av vårt land med territorium och tillgångar. Och mot vår kultur med frihet och självbestämmande och mot vår hälsa och våra liv.”

”Kriget regisseras av den klick av maktens folk som är besjälade ideologer, på scenen och bakom scenen. Soldaterna finns inom det bidragsindustriella komplexet, övertygade eller aningslösa, plus importerade legosoldater och rösteslavar.”

”Med en innehållsrik bredd i vapenarsenalen som konfiskering av medborgarnas inkomster = höga skatter, indoktrinering på varje tänkbart ställe, lagändringar i små steg, en odemokratisk statsförvaltning, bidragsstyrning av media, föreningsliv, politiken, utbildningssystemet och kulturen, infiltrering genom utnämningsrätten m.m. Förutom våldet på gatorna.”
Hovs_Klipphällar svarar på frågan – vad är det som har förstört Sverige? - … ”vad som har förstört Sverige är att vi har låtit oss toppridas och manipuleras av en fåtalig men välorganiserad politisk sekt med ursprung i 68-vänstern! En mental smitta som vi tydligen saknat motståndskraft mot. Våra fiender har smart utnyttjat svenskarnas tillitsfullhet MOT oss, och under sken av att värna de fattiga släppt lös vad de kallar ”mångkultur”, dvs en utplåning av vår egen hävdvunna kultur.”

”Detta har nyvänstern lyckats med mycket effektivt, genom att i synnerhet överta makten i massmedia (SVT!) och högskolevärlden. Därmed kunde de effektivt manipulera opinionen, och gradvis vänja folk vid alltmera absurda och destruktiva åsikter — som tex. att det är bra för Sverige att årligen importera över 100 000 migranter från främst MENA-området.”

Fredrik Östman ger oss ett mycket användbart råd inför återuppbyggnaden av Sverige som en nation byggd på västerländsk tradition och den vetenskapliga metoden … ”vi skall inte titta efter det som var bra i det gamla samhället, utan efter det som var dåligt — dåligt i den bemärkelsen att det förde oss hit där vi är nu.”

”Det räcker inte att gå tillbaka till en tidigare situation, utan vi måste hitta de växlar som då ställdes åt fel håll och ställa dem rätt. Det är felen vi skall söka i det förgångna, inte det goda och sköna. Det kan vi taga för givet.”

Veckokrönikan instämmer med Humvee45s insikt att SwebbTV, eller annan mediaplattform, kan vara vägen fram, att regimen och politikerväldet med stödtrupper, kan fås bära skuld för destrueringen av Sverige som ett kulturellt utvecklat och väl fungerande samhälle.

SwebbTV-programmet ”Fjärde statsmakten nr 18 med Lars Bern om SVT Agenda Fake News” är ett föredömligt exempel på hur den oberoende demokratiska oppositionen effektivt kan desauvera pk-isterna, eller som Humvee45 uttrycker det … ” ”Bern får genom sina lugna resonemang en stor grupp människor i Stockholms innerstad att se ut som vilseförda barnungar, de har börjat skämmas, jag tror helt enkelt att den välutbildade överklassen i Stockholm har börjat känna skam, stimmet vet inte var det skall simma när Bern agerar HC Andersens pojke och pekar på den bara röven.”

En stor eloge till Mikael Willgert och Lars Bern!