Veckans formulering

Är
"Crowdfunding i S regi är skattehöjning"

Carl Johan Lindgren, Facebook.

Publicerad av: 
Aha