Veckans krönika 7 september till 13 september 2019

Man kan inte lösa dagens problem genom använda samma socialistiska värdegrund som när man skapade dem

Socialismen är den helt dominerande politiska kraften i Sverige, en kraft som har styrt Sverige sedan 1930-talet. Idag är Sverige en utpräglad socialistisk stat. Ett utmärkande drag är att det inte finns någon debatt eller diskussion om socialismens för- och nackdelar. Att kalla Sverige för en socialsekreterarstat (en term som kan användas av den som studerar det socialistiska systemet inifrån) eller en stat styrd av PK-ister säger inte mycket. En Ny Glad Man ställer den relevanta frågan om inte pk-ism är ett hittepåord för att ärerädda socialismen?

A påpekar helt korrekt att socialdemokraterna har lyckats med att producera den i särklass mest raffinerade socialismen hittills.

Hovs_Klipphällar skriver att … ”sossar och även resten av 7-klövern är numera styrda av 68-vänsterns arvtagare. Dessa personer har framgångsrikt tagit över landets opinionsbildning, och deras ideologi går ut på att Sverige ska utplånas.”

”Landet ska på sikt få en befolkning från MENA-området som tror på islam snarare än kristendomen. De ”rasistiska” etniska svenskarna ska dö ut. Läs vilken tidning som helst av PK-pressens alster — där kan du se själv hur man resonerar.”

Vad är då socialism, eller vänster, och vad leder socialismen till? MV ger ett svar … ” Per Albin ljög så klart, ingen riktning har ändrats och allt är samma, det är mycket lätt att se … vad har alla (vänster) grupperna gemensamt? Jo, det är NÅGON ANNANS FEL, det finns en fiende att skylla på, det är det uppiskade hatet som är socialismens drivkraft, inte att se till sig själv och försöka förbättra sig själv.”

”Precis som idag, det är absurt men det är allas vårt fel att mammor blir avrättade. Socialismen och socialisten känner ingen skam och skuld. Detta är förstås anti-kristet, det är själva utgångspunkten för socialismen, trots att alla nog vet vilka värden som byggt västvärlden så förnekar socialisten dem aktivt, 10 guds bud och så vidare förnekas, och skyller allt på andra.”

”Så socialismen talar till det svaga i oss, det dåliga, det onda och har i detta funnit en bundsförvant i kultur X som fungerar precis likadant. Västvärlden (och stora delar av Asien)
fungerar motsatt detta och man måste själv vara ärlig och bidra och inte gnälla. Det är en formidabel motståndare, det är så lätt att ge efter för svaghet och ondska.”
”… skulden måste bäras av de skyldiga, och när de som aldrig bär någon skuld styr så växer förstås bördan som måste placeras hela tiden, den försvinner inte.”

Fredrik Östman förklarar att … ”det socialisten kallar ”socialism” existerar inte, finns inte, kan inte fungera, är inte fullständigt specificerat. Det socialisten kallar kapitalism är ett sedan tiotusentals år fungerande hederligt samhälle. När man jämför en löjlig utopi med sinnevärlden måste sinnevärlden förlora. Det betyder likväl inte att utopin har något som helst värde. Den säger oss ingenting om hur vi skall förbättra vårt samhälle, eftersom den inte alls utgår från eller bygger på eller har en förbindelse med vårt samhälle.”

MV understryker vidare att … ”vänstern är framförallt en metod för makt, inte för att nå sanning, liv och rätt, innan vi förstår det så kommer vi ingen vart. Trump och Bolsonaro och Orban har förstått.”

En Ny Glad Man konstaterar att socialismen inte har någon konstruktiv fas (exempelvis en konstruktiv inledningsfas). Under ytan finns de anti-kristna, anti-västliga tankarna som sprider sitt onda värv och korrumperar människorna.

”Så socialismen parasiterande från början på våra goda dygder och traditioner, den ”första perioden” så var dessa mer intakta än de senaste 30-40-50 åren. Socialismen var dock inte konstruktiv utan en parasit från början.”

”… kvinnor (och många män) har tagit skada, de självklara sanningar om samhället som har skapat allt vi ser i väst är svårt skadeskjutna, men därutöver så har ju de flesta fortfarande en tro att de som styr VILL GOTT, att de vill oss gott.”

”Dagligen … nämns bortförklaringar, de är naiva, korkade, offer för omständigheterna, allt för att man inte kan acceptera att vi styrs av förrädare. Att de vill ha det så här. Så man kan förlåta kvinnorna till dels, de tror att de styrande vill oss väl, men ledarna mer än andra följer onda principer.”

Sixten Johansson pekar på att det är …. ”viktigt att se de stora skillnaderna mellan dagens PK-ism-vänster och vad vi odefinierat kan kalla klassisk kommunism/socialism/socialdemokrati.”

”Utan tvivel är eller blir mycket snabbt även dagens vänster till exempel kollektivistisk, parasitisk och totalitär, vilket är ett arv direkt ur socialismens väsen. Men klassisk socialism och socialdemokrati strider helt mot t ex dagens könsantagonism, käringisering av ledarskikten och rätts- och våldsapparaten, globalkapitalism, gränslöshet och selektiv kravlöshet, import av ett analfabetiskt och extremreligiöst trasproletariat, symbios med näringslivet och borgarna, utförsäljning av samhällsviktig infrastruktur och tjänsteproduktion, mot utbildningens kvalitativa förfall, sveken mot de svagaste grupperna, pyramidspels- och låneekonomin, ledarskiktens antinationalism och symbios med övernationella eliter, m.m.

Socialismen har moderniserats, utvecklats, eller muterats till att bli dagens postmoderna socialism. Kärnan är densamma, utanpåverket har anpassats till dagens språkbruk, teknik, tidsanda och geopolitiska förutsättningar.

MV anser att Sixten Johansson har exakt fel … ”allt vi ser kan härledas ur de anti-kristna grundprinciperna.”

En Ny Glad Man konkluderar att … ”socialismens redskap och pk-ismens ännu mera renodlat är att man approprierat godheten, men det är en pervers version av kristendomens och Jesus godhet, en världslig version, där man som Fredrik Östman skriver inte ser hela verkligheten och det goda blir då omedelbart ont eftersom det blir politiskt (man hjälper våldtäktsmannen för han är migrant).”

”Men jag tror att troende socialister väl vet med sig att de inte är goda alls inombords, därav behovet av syndabockar, så den falska låtsade godheten blir bränsle till ett hat och skapar ett behov att projicera sin egen (hela tiden växande) skuld på någon, och vi vet alla vem denna någon är. Så ”tvärtomet” är i spel, socialister och pk-ister projicerar allt mer skuld eftersom deras egen hela tiden växer. Det är kulakernas fel!”

”Detta är min insikt, det är detta undvikande och projicerande av den egna skulden som är det politiska bredsvärdet som socialisterna använder, och kvinnor är mera känsliga för detta som en detalj, men när tillräckligt mycket ondska skapats och där är vi igen, så är skulden för stor, etablissemanget kan inte vända, de kan inte bära den. Därför utesluts SD och vi hatas. Därför så måste vi få dem att bära skulden, att få dem att förstå att de är …”.

”Alla svenskar styrs av denna projektion av skam, till och med i valbåset. Vårt svar kan inte vara att vi är alltigenom goda men det bli mer och mer så att etablissemanget är alltigenom ont, som alltid då socialism kulminerar. Detta försvinner inte, skulden måste bäras.”

Den postmoderna neomarxismen, den modern socialismen, spreds initialt från USA:s universitet till den övriga Västvärlden, inte minst till Sverige. I USA är det Demokratiska partiet ett modernt socialistiskt parti, ett parti som utövar stort inflytande på de svenska socialisterna.

Mitt Vykort föreslår … ”en läsning av Dinesh D’Souza … demokraterna var slavägarpartiet redan från början, och har redan från början i flera steg byggt på svarta som en underlägsen offergrupp. Ghettona är skapade av demokraterna och afrikansk kultur.”

Niklas R skriver att … ”antisemitismen är en fundamental del av socialismen och finns alltid med och kryper fram ju mer ideologiskt renlärig socialistisk en sekt eller parti blir.”

”Nu när det Demokratiska partiet blir mer och mer öppet socialistiska desto mer antisemitiska och pro-muslimska utspel kommer att komma.”

3 Fredrik Östman konstaterar att … ”vänstern är ondskan.”

Pllay förklarar att … ”ondskan är en del av vår natur, den är hammaren som krossar utveckling och harmoni om och om igen, likt en naturlag, den har olika namn men samma ansikte, ondska. Vi kan bara korta tider trycka tillbaka den då den blir alltför uppenbar och framgångsrik.”

”JRR Tolkien beskriver ondskan väl, den försvinner inte, den bara vilar och samlar kraft för nästa anfall, åter och återigen, vår uppgift för civilisationens bevarande är att ständigt vaka och se den när den återkommer, i vilken skepnad som helst, denna gång förklädd till godhet och humanism.”

Lasse B gör tydligt att … ”socialism är en kameleont som uppträder under många namn: kommunism, fascism, antifascism, nationalsocialism, socialdemokrati och vänster, och i USA kallas för Demokrater eller liberaler.”

”Den moderna socialismens rötter finns inte hos Marx, Lenin eller Mao utan hos Gramsci och Alinsky. Klasskampen blev omodern när proletariatet försvann och blev medelklass. Då uppfann man nya motsättningar via identitetspolitiken. ”Klass mot klass” byttes mot nya indelningar efter kön, ras, religion eller sexuell preferens – anything goes.”

”Taktik och strategi har blivit mer sofistikerade och försåtliga. Istället för folkmord har man intagit media, universitet, skolor och kultur. Det har gjorts till instrument för den socialistiskt totalitära saken. Statsförvaltningen har infiltrerats från svenska UD till USA:s CIA – varigenom demokratin effektivt kan saboteras.”

”Klasskampen har blivit ett kulturkrig och det bedrivs med smutsiga medel och en institutionaliserad propagandamaskin.”

Hovs_Klipphällar ser … ”PK-sekten som en kraftigt muterad form av nyvänstern. Minns runt 1969, då jag först träffade på begreppet ”den mutade arbetarklassen” i någon vänsterblaska…Där framfördes för första gången tesen att klasskampen numera fördes av ”tredje världens folk”, sedan arbetarna i väst blivit mutade av kapitalets ”superprofiter”…”
”Slå upp vilken av ljugmedias tidningar som helst, eller glo på SVTs lögnutsändningar, så kommer du att få propaganda upptryckt i ansiktet som härrör från den här PK-sektens hjärnor. Ideologiskt är det den här härvan av åsikter som härskar i dagens Sverige. De vill helt logiskt förstöra Sverige och istället införa någon slags 3:e världens muslimska anarki. Eller som det formulerades av Tobias Hübinette:
”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”"

”Den här ondskan måste stoppas. Nu.” Johan Westerholm skriver att … ”inom tio-femton år kommer (Malmö) vara bland annat en judefri stad om inte utvecklingen och den politiska attityden vänder inom det närmaste året. En judefri stad som är det direkta resultatet av socialdemokratisk politik de senaste två decennierna. Tjugo år är lika med en generation. Dagens tjugoåringar vet inget annat än dagens Malmö. Antisemitism är vardag för dessa. De som är Malmös framtid.”

Patrik Engellau fick förklarat för sig av en vänsterpartistisk riksdagskvinna att … ”om inte staten fanns så skulle ju kvinnan vara beroende av en karl!” … Riksdagsledamotens utgångspunkt var att kvinnor alltid var beroende, i naturtillståndet av en karl, vilket hon ansåg vara ett ovärdigt tillstånd. Kvinnors räddning var därför att i stället, om det knep, göra sig beroende av staten.”

Det välfärdsindustriella komplexet är en av kvinnor dominerad socialistisk konstruktion. Eva Danielsson kommenterar att hon … ”tvingas bli varse hur kvinnor förstör för sig själva och verkar sakna självbevarelsedrift och förmåga att se helheter eller förstå enkel ekonomi(.) Att tvingas omvärdera kvinnlig rösträtt? Att tvingas tänka tanken att samhället kanske skulle kunna skötas bättre om jag och alla andra kvinnor lät männen bestämma ensamma?”

”Frågan kvarstår med kvinnliga väljares destruktiva blindhet för verkligheten. Kanske staten och statskassan inte representerar en make och familjens gemensamma plånbok, utan representerar en fader, en omhändertagande pappa? Då kan man tänka sig en barnslig och mer magisk förväntan på oändliga resurser. Det är bara att ta ut mer pengar, pappa, kan ju barn säga. Det värsta är att den svenska staten också verkar tycka så.”

Rikard tror att han kan lösa problemet … ”det är inte som en karl, kvinnan ifråga ser staten, för då hade hon … svartsjukt bevakat honom.”

”Nej, det är som pappa. En flicka vill att pappa skall vara starkast, bäst, och rikast. Pappa kan allt. Pappa är dessutom alltid hennes, så det är ofarligt att dela med sig av pappa till andra flickor och pojkar. Nog har du väl varit med om att flickebarn (pojkar gör ju också det så) vill bjuda med bästisen/-arna på resa eller annat, utan en tanke på kostnad eller logistik (och varför skulle barn tänka på sådant om de inte är från fattig familj?).”

Socialisterna utgår ifrån att staten har oändliga resurser (det går alltid att höja skatten). Skribenten Ofrivillig Svenska skriver att … ”bara c:a en tredjedel av befolkningen arbetar inom privat sektor och inte ens i den delen är det lika med att generera nya, friska pengar eftersom en stor del av det privata näringslivet uteslutande lever på upphandlingar med stat/regioner/kommuner. Mindre än en tredjedel av de boende i riket försörjer alltså sig själva samt dessutom alla andra. Snart kraschar pyramidspelet.

Påståendet att Sverige är rikt, och har råd är ett falskt påstående. Ess skriver att … ”Credit Suisse gör årligen en global sammanställning av förmögenheterna i världens länder, och fördelningen av dessa. Detta handlar om korrekt nettoförmögenhet, inklusive allt och består av finansiella tillgångar + icke-finansiella tillgångar (främst bostäder) – skulder (inklusive studieskulder).”

”… Svenskarna har i median 45 000 USD, eller ca 400 000:- SEK i nettoförmögenhet, inklusive bostaden. Detta gör de svenska hushållen avgjort fattigast i Norden – en tredjedel av norrmännens förmögenheter och hälften av danskarnas – och näst fattigast i hela Västeuropa.”
”Endast portugiserna är fattigare väst om den forna järnridån (inklusive Grekland, där man är rikare än i Sverige) och de tidigare socialistiskt ockuperade länderna i Östeuropa.”

Socialisterna, eller utsugarstaten som Eva Danielsson benämner den svenska staten, saknar … ”verkliga motkrafter, utan en opposition, blir folk inriktade på att sno åt sig och göra minsta möjliga. I stället för att jobba hårt och eventuellt kunna bli rik och få ett syfte och mening och ingå i samhället. Om det över huvud taget kommer att finnas ett samhälle att ingå i framöver.”

Eva Danielsson ser att … ”folk kanske börjar vakna lite långsamt men dissidentsidan behöver organiseras och bli aktivistisk med egna reklamkampanjer och frontfigurer som kan tilltala folk och inge dem känslan av att tillhöra den kommande vinnande sidan. Uppgivenhet, vad man än ofta känner, är inte ett alternativ.”

Veckokrönikan avslutar med uppmaningen till alla dissidenter att börja samarbeta mer, och kanske i en mer organiserad form. Det är dags att börja slå tillbaka, det är dags att riva det socialistiska korthuset. Det är dags att börja bygga något nytt utifrån den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden.

Och Humvee2 presenterar ett recept på vad vi inom den oberoende demokratiska oppositionen skall fokusera på i nästa steg … ”mitt recept … är att ta det politiska redskapet som styr Sverige, nämligen ett ständigt skuldbeläggande av folk, när denna skuld rättmätigt skall läggas vid makthavarnas fötter. Det är INTE mitt fel av man svälter i Afrika eller att det är krig i Mellanöstern. Däremot så är det alla i 7-klöverns fel, alla journalister osv fel att så många svenska kvinnor våldtas och allt det andra. Så det finns en enorm skuld att bära, det är detta jag uppfattar att folk inte förstår. Det som sker är ondska och någon är skyldig och måste fås att skämmas.” Humvee förtydligar … ”de måste fås att skämmas, deras ansikte skall tryckas ner i vad de gjort.”

Och, Humvee3 ställer frågan … ”varför lyckades Trump, jo för att han inte skäms. Han förstår inte ens varför han skall skämmas och han har rätt! Det är demokraterna, vänstern, och invandrarna som inte bidrar som skall skämmas.”