Veckans krönika 31 augusti till 6 september 2019

Socialdemokraterna agerar numera som om de vore narkomaner — hela tiden på jakt efter en ”fix” som ska fixa deras sviktande väljarstöd ett litet tag till

Sixten Johanssons … ”teori är att PK-samhället i huvudsak är ett självgående maskineri med en egen logik, som strider mot naturen och därför blir samhällsupplösande.” Socialismen strider inte enbart mot naturen, utan även mot de tio budorden.

Vi kan betrakta bloggosfären som ett öppet universitet, där vi alla kan delta. På Det Goda Samhället har de som kommenterar de olika inläggen utvecklat en god insikt om fenomenet ”det svenska samhället.” Vi lyssnar på några. JL bor utomlands och hamnar ofta i situationer där han får förklara varför familjen flyttade och vad som pågår i Sverige … ”utomlands förstår man nästan alltid problematiken. Det man INTE förstår är hur svenskarna har kunnat tillåta det att ske. I ärlighetens namn gör jag det knappt heller även om det klarnat något på senare år. ”Brainwash”, ”BIG governement” ”and lack of real world experience” brukar jag förklara det sammanfattatvis.” Hjärntvätt, eller indoktrinering, socialism och att svenskarna inte har varit i krig på över två hundra år ger en god förklaring till svenskarnas passivitet, godtrogenhet gentemot makten och brist på självständigt tänkande. Men ändå!

Mitt Vykort utvecklar några tankar om indoktrineringen … ”jag tror så här, jag tror att den generation som Patrik tillhör (Red. generation 70+) är den som indoktrineringen var värst för, för denna generation var den första för vilken statskontrollerad TV och massmedia ställde sig i vägen för egna observationer och den vetenskapliga metoden.”

”Jag är yngre och var endast något år vid månlandningen, jag utsattes så klart för socialdemokratisk vänster-indoktrinering från första stund, Vilse i pannkakan och ransonerad Kalle. I Kalle så har vi ju ett exempel på hur lätt det gick att indoktrinera svensken, att bara få se Kalle på julafton blev en del av en tradition, den socialistiska ransoneringen av USA:s Kalle Anka vändes mot oss för att skada vår mest kristna tradition, julen! Vänstern vände friheten mot oss själva och vår kultur.”

”… den stora skillnaden mellan Patriks generation och min, det var att när den anti-kristna och anti-västliga socialismen i Sverige blev internationell, och från första början vurmade för kulturer som var västs anti-tes, zulu och muslimer i Palestina, och från början anti-semitisk och invandrarna började strömma till, ja då var Patrik redan etablerad!”

”Han slapp därför nöjet att få se svenska tjejer behandlas som horor och som jag, få se skallar sparkas in av gäng med invandrare. Redan då, långt innan massinvandring från kultur X, så gjorde invandrarna allt i grupp.”

”Patriks generations enda kontakt med verkligheten blev då media. De ungdomar som inte var fegisar de organiserade sig, de var förenade i att de visste redan på 80-talet att de var förrådda, ingen skrev om de insparkade skallarna eller importerade våldtäkterna. Det fanns ingen politisk ideologi till hands för att svara på detta förräderi, det har ju nästan aldrig skett i världshistorien, det är som hela statsapparaten befolkas av Quislingar. Som … insiktsfullt noterar så fann dessa unga de ideologier som fanns till hands och blev därmed lätta mål för etablissemanget som kunde fortsätta förräderiet.”

”Där är vi idag fortfarande. Fler våldtas och fler skallar sparkas in, men 40 år senare så styr fortfarande samma gäng, och allt döljs av media, och SD och andra har fortfarande inte kunnat formulera en ideologi, en konservativ ideologi, som i det konkreta fallet inte alls behöver någon stödideologi, utan att vara utsatt för förräderi är nog information, en vetenskaplig observation, det måste så klart stoppas.”

”Så förräderiet är gammalt … det har sin grund i socialismen, och folk blir förvirrade för vi har partier som ”Moderaterna”, men kärnan i principerna är socialism fortfarande med en stark stat. USA förbli hatobjektet No1 för där är folk friare …”

”Så skinnhuvudena de var våra frihetskämpar, de kämpade mot något, synd att de inte fann något bättre att vara för, men hur skulle de kunna ha gjort det, korrekt konservatism kräver en kultur för att bära den, det kräver tradition och eftertanke och också kristendomen vad det verkar. Detta hade sossarna infiltrerat och underminerat.”

”Så vi är förråda sen länge, de som fortfarande tror att våra politiker är tagna på sängen är förblindade. Jag kan inte förstå hur folk missar med vilken perfekt samfälld koordination allt har skett, redan från första början, det första barnprogrammet och den första chilenaren och jugoslaven som kom, de första lassen med pengar till ANC och PLO osv. Det har ju inte missats ett steg. Det betyder inte att varje enskild maktmänniska har hela bilden klar för sig, men en sådan som Palme hade det säkert. Det är i ideologin svaret finns, inte runt ett bord med en konspiration, ideologin, den anti-kristna socialistiska, har inte snubblat en gång. Hur annars få ett folk att acceptera gängvåldtäkter av sina egna barn?”

Socialdemokraterna, som en totalitär socialistisk kraft bland många totalitära socialistiska krafter, använder flitigt härskarteknik. A har kommit fram till att… ”upplägget alltid är samma. Exakt samma mekanism bara olika komponenter. Marxism, nazism, pk-ism, liberalism, feminism spelar ingen roll det är alltid samma upplägg. De själva A, skapar ett utopiskt mål (illusionen) som går på tvärs med dem man vill stjäla av, och som tilltalar B, sen är de fria att stjäla av grupp C.”

Fredrik Östman förklarar att det inte är socialdemokraterna eller övriga vänsterpartier … ”som har ändrat eller övergett sin ideologi. Det är i stället två andra saker som har hänt:”

”1. SAP har bytt privilegierad grupp från svensk arbetarklass till utländsk underklass

2. Du har därigenom blivit flyttad från den orättvist privilegierade gruppen till den orättvis förtryckta gruppen”

”Det var precis likadant hela tiden, men för dig, som tidigare snodde åt dig av andras egendom och tyckte att det var skitbra, eftersom stora fabbo Staten stod bakom dig och såg till att du inte fick ditt straff i denna världen, är kontrasten förstås stor när du nu står som tidigare de förhatliga ”moderaterna” och ”företagarna” och ”höginkomsttagarna” och ”reaktionärerna” och ”överklassarna” och allt vad dessa hederliga och goda människor missfirmades av dig och ditt band som — snopen, bestulen, besviken och övergiven.”

Niklas R benämner socialisternas (vänsteraktivisternas) härskarteknik för ”mall 1A” … ”ypperligt exempel på hur den socialistiska ideologin om offer- och förövargrupper appliceras i alla möjliga sammanhang som socialisterna har infiltrerat.”

”Det lustiga är att även socialister märker hur uppenbart konstruerat detta är så fort det gäller offer- respektive förövargrupper som de själva inte erkänner … detta scenario kan vi applicera till alla socialistiska sekter som feminism, socialdemokrati, vänsterpartiet, AFA, miljöpartiet, svarta pantrarna, nationalsocialister, etc., etc. De jobbar alla efter exakt samma mall. Deras infallsvinkel bestämmer offergrupp och förövargrupp – sedan är det bara att jobba på enligt mall 1A.”

V för Vendetta konstaterar att vi lever i en demokratur … ”i en demokrati bestämmer folket men i en demokratur bestämmer inte folket och vi lever i en demokratur. Det visar sig väl inte minst om man ser till vilka myndigheter vi har. De är inte tillsatta för att kontrollera att lagar upprätthålls utan de är tillsatta för att påverka folket. Uppenbarligen också i en riktning folket inte önskar för annars skulle väl inte myndigheten tjäna något syfte. Frågan är vart ett land är på väg där minoriteten får övertag över majoriteten men så är det i landet Sverige just nu.”

Man behöver inte vara speciellt begåvad för att förstå att etablissemangets politik leder till samhällskollaps. Eva Danielsson ställer frågan om etablissemanget verkligen vill ödelägga västvärlden på alla plan … ”varför? Om det är prestige, fåfänga, avund, makt, pengar, alltså de vanliga skälen för krig och förtryck, så måste de ju inse att så småningom återstår bara en fattig deprimerad ”sophög” att sitta som högsta hönsen på, om man fortsätter i det här spåret.”

”Är man så intelligensbefriad eller självmordsbenägen eller handlar det om att man bara har gett varandra klartecken för att utan hämning släppa fram sin inneboende ondska?”

”Att illvilja alltså normaliseras med ett gigantiskt och internationellt ”group think”. Man kanske bara inte förmår hejda den snöboll man har satt i rullning? Eller är det att man ändå tänker till men tycker att det vore för förnedrande och för mycket att förlora, om man stoppar idiotierna nu? Att de kanske inte vill ha något egentligen, utan bara älskar makten över andra i sig, är så svårt att förstå.”

Ja, det är svårt att förstå. Vad var det för människor som gjorde karriär i Sovjetunionen, i DDR, i Tredje Riket, etc.? Det svenska politikerpatrasket består av människor med liknade karaktärsdrag (gemensamt är det socialistiska maktinstrumentet). Ta reda på hur dessa människor tänker och agerar, så får du en hållbar (del)förklaring.

MartinA behöver förankra sig i verkligheten så att han inte blir bortsvept av den ström av påverkan och hittepå som ständigt sköljer över oss … ”jag använder evolutionen för att förankra mig i verkligheten. Allt vi ser omkring oss kan vägas mot evolutionen. Ta likhetsfeminism till exempel, som varit i sväng i 30 år. En man betalar potentiellt 50 kalorier för att återskapa femtio procent av sitt DNA. En kvinna betalar garanterat miljoner kalorier för att återskapa femtio procent av sitt DNA. Massivt annorlunda evolutionärt tryck på könen. Ergo, likhetsfeminismen är en mindre trolig teori. Alla påståenden om biosfären i allmänhet och människan i synnerhet bör vägas mot evolutionen.”

”En annan insikt som är viktig är att de flesta människor endast bryr sig om resurser och status. De saknar intellektuellt intresse. Helt. De kommer utan att blinka att adoptera vilken teori om verkligheten som helst, så länge det ger dem status och resurser. Det är därför vi behöver ett järnspett som är så djupt indrivet i verklighetens kärna att ingenting kan rucka på det. Så vi har någonting att hålla oss i. En fixpunkt att relatera allting annat till.”

Ett järnspett är den konservativa metoden. Fredrik Östman skriver att … ”konservatismen är ingen ideologi, utan en metodik. Den ger vägledning om hur man måste analysera problemen. Det är mycket enkelt: vidtag åtgärder med kända resultat, och prioritera dem efter effektivitet. Det betyder i praktiken lokal, reformistisk stegvis förändring av bestående system. Endast på detta sätt kan framsteg och utveckling uppnås.”

MV utvecklar vad konservatism står för … ”som jag ser det så är kristendomen västlig konservatism, dvs våra erfarenheter om hur man kan leva tillsammans, kodifierad.”

”Självklart har detta också brukats för makt men när man tog bort kristendomen så tog man bort bäraren av den visdom vår kultur hade och allsköns galenskap spred sig, från Ted Gärdestads Moon-sekt till socialism eller våra spritt språngande ungdomsförbund. Vanligt folk tänker inte efter nog för att finna konservatismen eftersom livet idag är för lätt, man kan leva på staten eller något låtsasjobb och aldrig eller sällan möta verkligheten.”

Och, … ”den amerikanska konstitutionen bygger … på kristendomen. Att folket skall vara beväpnat är ju för att förhindra månglarna i templet (som nu styr hela Sverige).”

Beträffande liberalism och socialism så är de, enligt Fredrik Östman, meningslösa eftersom sådana ismer inte ger någon som helst vägledning … det där stämmer helt och hållet när det gäller liberalismen. I varje upptänklig fråga kan man argumentera såväl för som emot baserat på liberalismen. Det stämmer på sätt och vis för socialismen. Socialismen föreskriver åtgärder, men de har inte den verkan som påstås, så åtgärderna har ingen rationell grund. Socialismen ger alltså slumpmässig vägledning.”

Mitt Vykort skriver att det … ”behövs ett konservativt icke-socialistiskt alternativ till SD som delar invandringsmotståndet … alla sanningar som man fått sig till livs uppifrån visar sig vara lögn, motsatsen brukar vara både sann och rätt. Så är det förstås med att vi är lagom, vilket annat folk ger bort sitt land och avskaffar sig själv? Vi har länder som kommer nära, som Tyskland och Storbritannien men hos oss är det än mer extremt för att det så uppenbart är en politisk konstruktion av socialisterna i 7-partiet.”

”De andra länderna har bevekelsegrunder som är vansinniga men går att förstå, naziskuld och kolonialism t.ex. Sverige däremot saknar sådana skäl och är perverst och perverst är även hur vi umgås, jag får alltmer känslan av att svensken glider djupare och djupare in i verklighetsflykt. Jag står inte ut med svenskarna. Fega grupptänkande idioter.”

”Bryts inte indoktrinering så är det kört, jag hoppas att bloggen Det Goda Samhället lyfter luren till de andra aktörerna som brett sett delar vårt perspektiv.”

”Så om Det Goda Samhället skall bli en del av en ”andra våg” av motstånd mot staten så är det dags nu, SD verkar ha kommit till vägs ände. Det behövs ett konservativt icke-socialistiskt alternativ till SD som delar invandringsmotståndet, det är det centrala …”

Mitt Vykort har helt rätt, det är hög tid att bilda ett nykonservativt parti, om inte, som Eva Danielsson skriver, … ”SD utvecklas till att bli en tuff rak höger och ett tydligt konservativt alternativ och rentav samverkar med AfS och MED.”

Eva Danielsson tolkar att många svenskar fortfarande uppfattar att socialdemokraterna är ”goda” socialister. För den föreställningen har inympats i svenskarna via indoktrineringen.

”Inte förrän Palme öppet visade sitt förakt för folket och för vad folk ändå, i alla fall i hemlighet, såg som ett gott liv. Ett välbärgat borgerligt liv. Såklart. Det var och är vad normala människor vill ha. Jag tror att även sossar gillade anglosaxisk litteratur, musik, filmer och modetrender och att livet i USA verkade tilltalande.”

”Men många blev nog också stolta över Palmes fräckhet mot USA, den lille Goliat som vågade ryta till mot den stora världsmakten. (Parallell till Greta?)”

”Oj, så många gånger man har fått skämmas under årens lopp för företrädarna för Sverige. Om inte ens egen krets överlag vore så fantastiska människor, så skulle det vara svårt att vara patriot och älska den svenska kulturen. Den som är präglad av kristna värderingar och vikingasamarbete där alla bidrar och västerländsk livsstil med frihet och demokrati. (Okej, här tänker jag nu bort utomeuropeiska invandrare och neomarxistiska aktivister och tokliberaler.)”

”Vanligt folk lever i praktiken i alla fall efter dessa värderingar och många tror fortfarande att detta goda liv ingår i socialdemokratins ideologi. Det är svårt att ta in hur ond ideologin är, och folks godtrogenhet inför politiker och staten gör mig förtvivlad, men du har helt rätt i att det är i ideologin svaret finns på vad som händer och varför.”

Eva Danielsson har goda kunskaper och djupa insikter i vad som ligger i vågskålen när det gäller den pågående islamiseringen … ”förbud mot kritik av islam och muslimsk kultur är det sista västvärlden behöver. Islamofobi är ett begrepp som lär ha uppfunnits av Muslimska Brödraskapet, en erkänt aggressiv inriktning av islam som är förbjuden i Egypten.”

”Fobi är en irrationell rädsla för något man inte egentligen behöver vara rädd för, t ex spindelfobi i Sverige, men som bör kallas spindelrädsla i Australien där det faktiskt finns farliga spindlar. Islamofobi är alltså ett omöjligt begrepp eftersom islam bevisligen är farligt överallt. Vi ska i stället säga islamrädsla och den rädslan är högst befogad, men det vill inte militanta islamister att västvärldens folk ska förstå.”

”Kristna gick ut i världen och missionerade med ord och muslimer/muhammedaner/morer missionerade sexhundra år senare med mord. En enkelt beskriven skillnad. När folk inte underkastade sig islam, både religiöst och politiskt, och betalade extra skatter eller togs till slavar så kom svärdet fram. Precis som det påbjuds i koranen.”

”Det kan knappast vara av okunnighet om islams intentioner och ambitioner med ett muslimskt världsherravälde på agendan, utan det måste handla om en tro på att västvärldens egna makthavare ska få skjuts, en hjälp på vägen, till större egen makt genom att stödja spridning av islam och att detta och islam som ideologi och kultur då inte får ifrågasättas eller kritiseras.”

”Det är nu vi fortfarande kan kritisera islam och visa på vad läran innehåller i ord och handling, se världen över hur islam praktiseras, med krav på både religiös och politisk underkastelse. Vilket upprätthålls med hjälp av våld om det behövs.”

”Det är inte bara yttrandefrihet och demokrati som ligger i vågskålen, utan våra liv. Våld vinner alltid. Och som död kan man varken vara tolerant eller ”häda”.”

Det bör tilläggas att islam består av två delar, en religiös del och en ideologisk del. Siwel gör tillägget att … ”ordet ”Islam” betyder ”underkastelse (till Guds vilja)”. Islamkännaren Bernard Lewis poängterar att Islam inte separerar (som man gör i Västvärlden) politisk och religiös tro/verksamhet; enligt Lewis ser Islam politisk och religiös aktivism som olika sidor av samma övergripande syfte.”

Tritonen kompletterar med att … ”om islam inte är politisk, är den ingenting alls!” (Ayatolla Khomeini, citerat efter M. Houllebecq)”.

Islam är med andra ord en herrefolksideologi, och den här typen av ideologi har vi haft alldeles för mycket av i Europa. Islam har maktfokus och hat mot allt vad den västerländska traditionen står för gemensamt med socialisterna (de postmoderna neomarxisterna).

Claudia de Longueville skriver att … ”varje antydan om hotet från den förtryckande, för att inte säga tyranniska, gudaläran attackeras alltid, direkt och våldsamt av PK-packet.”

”De som framför minsta kritik skall, i religionsfrihetens namn, omgående tystas och stämplas som islamofober.”

”I det plågade Svea rike ställer den repressiva ideologin ständigt nya krav på undantag, särregler och förbehåll.”

”Det okristliga omhuldandet av planetens mest frånstötande konfession får till följd att det separatistiska samhället närmar sig med stormsteg.”

”Det är en religion, vars resonemang naturligtvis saknar all rationalitet och logik, men vars tankevärld därtill inte kan karakteriseras som någonting annat än en komplett härdsmälta, frambringad av sådan exceptionell dumhet och enfald, att den gränsar till absolut idioti.”

Nyspråk, de som kontrollerar språket kontrollerar hur du tänker (Tucker Carlsson).

Mitt Vykort poängterar att … ”kontrollerar man språket så kontrollerar man tankarna, jag räknade inte hur många gånger Bitte Assarmo använde hittepåordet ”islamofobi” men många var det.”

”Bitte verkar inte förstå detta, att genom att använda vänsterns begrepp (om vi nu låtsas för ett ögonblick att Bitte inte fortfarande är vänster i allt väsentligt) så erkänner man deras validitet och därigenom deras problembeskrivning. Man har således förlorat innan man ens börjat. Vad kommer man ihåg av artikeln? Ja det var något om ”islamofobi”. I själva verket så är detta ord som … nej här blev det nödvändigt med självcensur, det går inte ens att göra en adekvat analogi, ur detta kan härledas att det svårligen kan ha med ”fobi” att göra, en mer välgrundad rädsla finns väl inte om man INTE vill leva under eller med kultur x.”

”Gad Saad är libanesisk jude men uppvuxen med en arabisk kultur, talar arabiska, äter arabisk mat och lyssnar på arabisk musik. Som han säger, hade man sett hans familj så hade det varit svårt att se att de inte var araber, men han flydde till USA. Varför? En fobi? Nej, för att man riskerade att bli dödad. Som han vidare beskriver, hur många ord växlas då två från kultur x som inte känner varandra möts innan de blir eniga om att judarna skall dödas? Inte många visar det sig … ”.

Mitt Vykort tycker att det är uppenbart att … ”allt vänstern säger är motsatsen till det sanna och det som de verkligen menar … Vi är helt enkelt fast i vår egen indoktrinering där utgångspunkten är att vänstern har goda drivkrafter, detta verkar komma sig av att vänstern approprierade ord som var positivt laddade, rättvisa, hjälpa och så vidare, men utan att sätta in dessa ord i ett sammanhang som kristendom och tradition lärde oss.”

”... man tror att vänstern har ”goda” föresatser men möjligen är naiv eller banalt god eller liknande, alltmedan högern drivs av egoism eller ondska så är det som att stå bakvänd vid golf teen med drivern: hur man än slår så kommer man längre från målet.”

”Vänster är anti-kristen, vi måste förstå vad detta betyder! Läs 10 guds bud och skriv upp motsatsen, det är vad vänstern följer. Samma gäller kultur x, jag har inte läst någon bok om det men förbindelsen verkar vara mycket djup, redan Hitler räckte ut en hand som togs emot, vänster som vänster.”

”… vad vänstern handlar om, världslig makt, allt annat är oväsentligt, men för vänsterns konkreta agerande, för att kunna FÖRUTSÄGA nästa steg, så är en bra karta att anta att vänstern vid varje tillfälle väljer det ondaste alternativet, motsatsen till 10 guds bud, det är vänsterns säljargument, att sälja ondskan i presentförpackning!”

”Så VÄNSTERN är ju självklart rasistisk, man hamnar ju i det direkt: genom att förneka skillnader mellan kulturer och folk, så har man påtvingat en folkblandning och folkutbyte, vilket direkt medför att skillnaderna som kristendom och höger ser som självklara och inte söker att accentuera exploderar!”

”… jag tror att den stora förnekelsen av vänsterns ondska kommer av att så många fallit för det, även EFTER national-SOCIALISMEN och kommunismens massmord. Varför har ingen läst Gulag-arkipelagen?”

Den äkta Fredrik Östman skriver om begreppen ”Politisk Korrekthet” att begreppet … ”utvecklades inom marxismen som ett sätt att tillämpa och införa marxismen i sinnevärlden.”

Vi låter Den Äkta Fredrik Östman konstatera att drivkraften bakom den pågående samhällsupplösningen är socialismen och att det finns ingenting som kan ursäktas i socialismen … ”förvirringen kommer, psykologiskt, av att socialismen är så intuitiv och naturlig, den kommer liksom av sig själv när man inte tänker efter och inte förställer sig.

”Den grundas i confirmation bias (Red. begreppet syftar på vår svaghet att notera sådant som stärker vår övertygelse om något). Den förefaller oss att komma inifrån.

”Kombinerar man detta med den nästan lika självklara och naiva och självsmickrande uppfattningen att man själv, en innersta, ens själ, är god – ”Var människa i sin själ i grunden vill så väl” står det i Fridas visor – så kommer man fram till att socialismen egentligen vill väl, att den kommer ur hjärtat. Och denna uppfattning kommer precis då fram, när man genom en sekunds eftertanke har fastställt att socialismens praktik inte alls är god.”

”Jag rekommenderar ytterligare en eller två sekunders eftertanke, så att detta trams om att socialismen innerst inne vill så väl städas bort ur hjärnkontoret en gång för alla.”

”Socialismen är en lära som aktivt och medvetet har skapats för att exploatera vanliga människors själsliga svaghet och confirmation bias för att skapa största möjliga skada. Den har inte skapats av alla naiva som lyder och följer den! Den är beskriven i böcker och manualer, i kursprogram, i teaterstycken och propaganda.”

”Den har gestaltat sig i sinnevärlden och mördat hundratals miljoner människor på pin kiv, och har orsakat elände och lidande för mångfalt fler. Den har hämmat vår utveckling och minskat vår rikedom. Det finns ingenting som kan ursäktas i socialismen. Det är den rena ondskan.”

Martin Armstrong får avsluta Veckokrönikan med att förklara att … ”socialismens sanna natur är att utöva makt (Red. socialismen är ett maktinstrument för maktmänniskor).

”Att bygga vägar, skolor och infrastruktur är inte socialism. Du korsar linjen till socialismen när du deltar i ett klasskrig (Red. eller i ett identitetskrig). Detta börjar ofta med löften om att behandla människor annorlunda enligt lag enbart baserat på deras status eller inkomst, och ”omfördela” deras tillgångar som om det vore en välgörenhet.”

”Socialism är när staten beskattar människor under förevändning att hjälpa på ett sätt som går utöver samhällets gemensamma behov (Red. jfr exv. beskattning för att täcka kostnaderna för massinvandringen). När staten rör sig bortom infrastrukturen, som är en nödvändig funktion för handel, då börjar du närma dig den marxistiska teorin som gång på gång har bevistats inte fungera. Egenintresset är den kritiska faktorn och regeringen kommer ALDRIG att agera i andras egenintressen, bara i sitt eget intresse.”