Veckans krönika 24 augusti till 30 augusti 2019

Förrädare har tagit över polisen, liksom Sverige och det finns så klart bra poliser, precis som det finns bra svenskar, men förrädarna styr

Hovs_Klipphällar frågar … ”är någon förvånad över detta vansinne från vänsterdårarna i SSU? … en vilja att styra människors vardag av ideologiska skäl – och med hänvisning till högre syften…”

”Med andra ord — den vanliga totalitära vänsteridiotin, i ny skepnad. Vad du tycker är oviktigt, nu ska Storebror bestämma vad du får äta…”

Vänsterns och de globala finansintressenas appropriering av klimatfrågan är ett exempel på hur maktmänniskor bygger makt på medborgarnas bekostnad och frihet. Hypotetiskt: Om människor bidrar till att öka CO2 halten i atmosfären, vilket i sin tur negativt påverkar jordens klimat, så får dessa maktmänniskor legitima skäl att öka kontrollen och styrningen av den enskilda människan. Detta måste vara en guldsits för maktmänniskor, vilket kan förklara med vilken intensitet och avsaknad av omdöme etablissemanget driver den av dem skapade klimathysterin. Professor Richard Lindzen på MIT anser helt korrekt att klimathysterin handlar om korruption.

I en aktuell finländsk studie om människans påverkan på klimatet finner forskarna att … ”under de senaste hundra åren har temperaturen ökat med cirka 0,1 grad Celsius på grund av koldioxid, varav det mänskliga bidraget varit runt 0,01 grad.”

"Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 1 procent, har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen är det som främst kontrollerar den globala temperaturen".

”Forskarna hävdar också att FN:s klimatpanel IPCC misslyckas med att räkna in molnens påverkan, varför FN:s modeller blir missvisande.”

"Det är därför dessa modeller ger en mycket liten naturlig temperaturförändring och lämnar en mycket stor förändring för växthusgasernas bidrag i den observerade temperaturen".

Fredrik Östman sammanfattar klimatfrågan … ”det helt säkert: (1) att det inte finns något faktiskt hot i form av extrema klimatförändringar så som det har påståtts från officiellt håll; och, (2) att det inte finns någon möjlighet för mänskligheten att påverka de klimatförändringar som ständigt pågår genom åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser som vattenånga, koldioxid och metan”.

Föreställningen ”allas lika värde” är den postmoderna neomarxismens grundbult. Patrik Engellau betraktar den socialistiska värdegrunden och ”allas lika värde” som en reinkarnation av marxismens arbetsvärdelära, den lärans grundbult … ”den tes som fick hela bygget att hålla ihop.”

Arbetsvärdeläran … ”går ut på att endast det jordnära, fysiska arbetet skapar en varas värde och att detta värde är proportionellt mot antalet nedlagda timmar. Alla arbetstimmar, oavsett vem som utfört dem, är lika mycket värda. Men man behöver inte så lång erfarenhet från det verkliga arbetslivet för att inse att det är en himla skillnad på vad Kalle och Pelle kan åstadkomma på en timme. Alexander Fleming, som upptäckte penicillinet, gjorde väldigt mycket mer nytta för mänskligheten än nästan alla andra.!”

Det var arbetsvärdeläran som fick Patrick Engellau att överge marxismen. Borde inte, i den bästa av alla världar, merparten av svenskarna inse orimligheten i tesen ”allas lika värde” och överge den postmoderna neomarxismen, den ideolog som utövas av de vänsteraktivisterna och deras vänsterliberala allierade i S-7-klövern? I den verkliga världen utsätts svenskarna för en socialistisk hjärntvätt från dagis till ålderdomen (Red. jfr DDR). MV uttrycker det som att … ”alla svenskar under 60 har indoktrinerats hårt hela sina liv, hur skulle det annars gå till att få folk att ge bort sitt land och avskaffa sig själv.”

Därtill kommer svenskarnas frivilliga underkastelse under den starka staten, kärleken till slavoket, som Roland Huntington kallar det. Det innebär att svenskarna har blivit lydiga socialistiska individer, som med näbbar och klor försvarar det mångkulturella lyckoriket, även om det leder till deras egen utplåning.

Den viktigaste instinkten är att de destruktiva, totalitära krafterna (S-7-klövern och deras lakejer, och de globala finansintressena) har ett totalt informationsövertag. Detta måste brytas! Martin Armstrong skriver, i en något fri översättning, att … ”det har blivit uppenbart att etablerad media är FAKE NEWS. 2009 (Red. under finanskrisen) skrev Washington Post alltid optimistiskt om ekonomin och hur Obama skulle rädda dagen. Nu skriver Washington Post att en lågkonjunktur i USA kommer lagom till valet 2020, när ALDRIG i HISTORIEN någon större tidning har förkunnat att ekonomin kommer att försvagas bara för att påverka ett presidentval. Detta är verkligen fantastiskt och en fullständig ny situation, etablerad media visar att de inte längre rapporterar nyheter, utan de försöker skapa nyheter.”

Bitte Assarmo poängterar att … ”SSU:s förslag om att införa en vegetarisk norm på landets äldreboenden har väckt oerhört mycket kritik runt om i Sverige. Bland dem som reagerat finns Sven-Otto Littorin, tidigare partisekreterare för Moderaterna och arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt. På sin Facebooksida skrev han bland annat: Noterar att ättestupan blivit på modet igen! SSU vill införa ”vegetarisk norm” på landets äldreboenden.”

Miketheviking kommenterar att … ”ta bort U från SSU och vi har svaret på frågan. Hatet mot de äldre kommer sig av att de, efter att ha jobbat 40 år, nu vill ha både pensioner, sjukvård och äldrevård som utlovats av politiker och i lag.”

”De äldre utgör ett hot mot ”baaaarnen” denna nya heliga klass som allt och alla ska vika sig för. Enligt Barnkonventionen ska ALLA beslut fattas med barnens främsta för ögonen (hårdraget).”

”Så det säger sig självt, vilket också Margareta Finansminister uttalat, ekonomin belastas av en allt äldre befolkning. Betoningen ligger på Belastning och att det just är de äldre som gör det.”

”Att vi bjudit in 2 miljoner utom-européer till att snaska på smörgåsbordet, därtill 15 000 (mer sannolikt 35 000) ”barn” från Afghanistan, har inget att göra med att ekonomin Belastas…”

”Nä, öppna era hjärtan, omfamna en Hazar och låt mormor dö i sin avföring.”

”Sverige lider av en masspsykos.”

S-7-klövern och deras destruktiva politik har skapat en masspsykos (Red. jfr med Herr H i Tyskland på 1930-talet), frågan är hur bryter man den innan landet blir helt förstört. Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen måste skapa en medieplattform som når ut till allmänheten. Trump lyckades med hjälp av Twitter hålla kontakt med den amerikanska befolkningen, vi måste hitta ett liknande vinnande koncept.

Fredrik Östman skriver att … ”onda människor vill oss illa. Vi har skapat ett samhälle med perversa ekonomiska och sociala drivkrafter, där olika bidragsfinansierade teknokratiskt-industriella komplex styr och ställer för att maximera de bidrag de själva lever på. Vi hotas av ett bidragsindustriellt komplex.”

Jan Molin skriver att … ”invällningen fortsätter, inte endast afghaner utan av folk från hela världen.”

”Invandringen till Sverige håller sig ganska jämt lika hög som folkmängden i en av de större städerna i vårt land, dvs runt 130 000 människor per år! Det är endast ett litet fåtal av dessa som har asylskäl, men svenska staten har sett till att vi har många fler ”skälkolumner” för de som får stanna med PUT, Permanent Uppehålls Tillstånd!”

”För att vetskapen om dessa stora invandrarmängder inte ska komma ut till allmänhetens vetskap, så nämner alltid ljugmedia, främst statsmedia, endast asylanternas antal. Som har minskat … Det obetänkta är att mer än 100 000/år summerar till en miljon på <10 år, 2 miljoner på <20 osv. Det är lätt uträknat när utlänningarna blir fler än oss etniska svenskar, mellan 2040 - 2050 om antalet begränsas till nuvärdet.”

”En viktig sak för våra regimer är att de som invandrar inte behöver arbeta för att försörja sig! Det är nog ett LO-krav, de som kommer får ovillkorligen inte hota att ta deras jobb till lägre löner! Utan de försörjs med våra skatter, dvs alla tvingas bidra! En slags statsterror mot oss i befolkningen.”

”Ett folk som inte försvarar sitt landområde på jordklotet blir på sikt av med det, så har det alltid varit. Tex, nordeuropéerna tog Nordamerika från dess indianer och sydeuropéerna tog Sydamerika från deras indianska befolkningar.”

Mitt Vykort avslöjar S-7-klöverns taktik … ”det som grämer mig är att vår sida hela tiden får en knuff, så gnälls det lite … men knuffen är redan given, ett steg tagit. Så puttas vi steg för steg mot stupet. Jag är trött på alla dessa artiklar som pekar på det senaste lilla steget om det så är nekrofili från L eller svältläger för gamla från S. Låt mig gissa vad nästa artikel klagar lite avmätt på: Cs ungdomsförbund vill göra könssegregerade besök i moskéer obligatoriska, eller M lägger förslag om att unga tjejer måste praktisera på migrantläger.”

”… vad vi är på väg mot är tydligt, staten faciliterar och rationaliserar våldtäkter på massiv skala av svenska kvinnor och detta har pågått i tjugo år minst, ser ni inte att det inte finns någon ondska som är för stor för den vänsterdoktrin vi lever med, ser ni inte att det som pågår är att folk som de i SSU långsamt upptäcker vad som EGENTLIGEN ryms i deras ideologi, som till sitt innersta väsen är anti-kristen och anti-mänsklig.”

”Så upptäcks ett nytt steg, en ny knuff och ingen dyker upp och (censur) eller (censur) eller (censur). Ja men då konkluderar ju dessa ungdomsförbund (SSU domineras väl redan av kultur X, svenskarna är väl förkläden) att det nog var ok och ofarligt att ta detta steg, och därmed gör deras moderförbund det också, och media och så hela svenska folket.”

”De vill ha det så här betyder helt enkelt till sist att de vill att alla som inte håller med inte skall finnas, dvs de skall dö, de gamla är ju ett naturligt första steg, de är ju närmst … Sverige är redan totalitärt. En liten knuff, sen nästa, sen nästa. Samexistens med detta är omöjligt.”

Att inte göra en konsekvensanalys innan politiska beslut tas diskvalificerar dessa politiker (i detta fall bär politikerna det fulla personliga ansvaret för de konsekvenser som uppstår till följd av beslutet/-en). Detsamma gör avsaknaden av en öppen debatt om det mångkulturella experimentet och massinvandringen. S-7-klöverns politik saknar demokratisk legitimitet.

Erik vill veta kostnaden (en konsekvens av den förda politiken) för somalier i Sverige … ”totalt 96 270 folkbokförda i Sverige med rötter i Somalia.”

”Det skulle vara intressant att få veta hur mycket dessa 96 270 kostar det svenska samhället varje år i form av olika bidrag, skola, sjukvård, tandläkarvård, tolkar, m.m. Skulle vara intressant att få veta hur mycket dessa bidrar med i form av inbetalad skatt varje år.

Uppstigersolen … ”lägg gärna till hur många av dessa som kostar i form av polisinsatser, boende på statliga pensionat som Kumla, Hall m.fl.”

Pelle framhåller att … ”i Norge har man redan räknat på det. Nettokostnaden för samhället är 10 miljoner kr per person från vagga till graven.”

Erik framhåller att … ”om siffran från Norge stämmer så skulle ”våra” 100 000 folkbokförda somalier i Sverige kosta 10 000 000 x 100 000= 1000 000 000 000 kronor eller ett tusen miljarder kronor under deras liv i Sverige.”

”Även om man räknar bort en del kostnader eftersom en hel del kommer hit när de är ett antal år så får vi nog lägga till kanske lika mycket eftersom jag är rätt övertygad om att somalierna kostar mer i Sverige än i Norge, de får helt enkelt mer i Sverige än i Norge, det är väl därför de föredrar Sverige framför Norge, det är väl därför vi har fler än i Norge.”

”Om man gissar att deras snittvistelse i Sverige blir 70 år så blir kostnaden för oss skattebetalare ca 14 miljarder om året. Bara för somalierna. Sen tillkommer de från Afghanistan, Syrien, Nigeria och alla andra länder …”

Pelle konstaterar att … ”det här med kostnader är känsligt. En av moderattanterna i Stockholms stadsfullmäktige började häromåret gråta och skrika hysteriskt i talarstolen när SD framförde önskemål om staden ska ta reda på mångkulturens kostnader. Faktiskt riktigt ovärdigt beteende av moderaten, absolut inte i linje med förtroendeposten eller församlingen.”

Inte undra på att patrasket i S-7-klövern vill skära ned på åldringsvården, och annan vård för svenskarna. Detta är ett solklart fall av landsförräderi, ett folkmordsbrott. Det går alltså inte att lämna över hela ansvaret för samhället till politikerna, utan medborgarna måste återta ansvaret för samhället. Det är uppenbart att i Sverige går S-7-klövern ondskans ärenden.

L. N. Fredrik Östman formulerar den oberoende demokratiska oppositionens primära uppgift – ”Vi måste kasta av oss det totalitära oket!”

MV instämmer … ”något måste göras, för det är ett synnerligen farligt ögonblick i världshistorien när vi nu närmar oss ett nytt socialistiskt crescendo och efterföljande kollaps samtidigt som denna ideologi blivit religion för världens mäktigaste. Tacka vet jag den gamla goda tiden med Tom Cruise och scientologerna.”

Burrrko Burrrko påpekar att … ”låt oss inte ställa vår egen, fina, utopi som alternativ till den utopi vi nu låtsas leva ut. Låt oss inte tänka ”om bara…” utan att först befria oss från det totalitära tankesätt som obönhörligen kommer att förhindra att vi når en tillfredsställande lösning. Sanning! Rätt! Liv!”

Jan-Olof Sandgren ställer frågan om polisen håller på att byta sida … ”om polisens uppdrag är att bekämpa brott, är förtroende från allmänheten livsviktigt. Vanliga människor tipsar om brott och tar på sig omaket att vittna, trots personliga risker.”

”Om uppdraget istället består i att pressa ner brottsstatistiken kan högt förtroende vara en belastning. En stor mängd brottsanmälningar blottlägger polisens inkompetens och sänker uppklarningsprocenten, medan färre anmälningar pekar i motsatt riktning. När statistiken talar till polisens nackdel kan man alltid hänvisa till ökad ”anmälningsbenägenhet” (ett ord som blivit populärt under 2000-talet).”

Jan-Olof Sandgren ger ett exempel … ”enligt en enkät från Svensk handel (handlarnas egen branschorganisation) har butiksstölder ökat över hela landet, samtidigt som BRÅ talar om en minskning (baserat på antalet polisanmälningar).”

Mitt Vykort skriver att … ”polisen har ju bytt sida för länge sedan, detta är inget nytt. Ta hur man löser brott, återigen en gängvåldtäkt i Piteå, men nerlagd.”

”… det polisen har applicerat länge det är ju ”willful ignorance” (Red. ” avsiktlig okunnighet”), fokus ligger på att INTE ta fast skurkar och sätta dit dem. Några små metodändringar hade fått slut på knarkhandel, bilbränder och våldtäkter men man VILL HA DET SÅ HÄR.”

”Ta våldtäkterna, om alla som kommer till Sverige ”topsas” och sedan deras barn, så hade man ju i alla fall, då det finns DNA (som våldtäkt), omedelbart vetat vem gärningsmannen är. Det hade också gjort slut på allt fusk med identiteter (fingeravtryck kan också användas, när jag bodde i Japan för 25 år sedan så var jag alltid tvungen att bära leg med fingeravtryck och man kollades ganska ofta av polis).”

”Bilbränder hade lätt stoppats med gummikulor och vattenkanoner och kastas det sten så skjuter man. Vad gäller knark och våldsbrott och liknande så är vi ju än så länge långt från exempelvis Brasilien och skulle kunna lösa detta lätt, vi hade bara behövt nyttja en bråkdel av den hårdhet man uppvisar i Brasilien, USA eller Filippinerna eller Japan för den delen, vilken som helst av dessa polisstyrkor hade kunnat stävja vår brottslighet. Har tjuvarna automatvapen ja då har polisen det också och använder dem.”

”De har velat ha det så här länge. Sedan till sist så kan man ju inte tala om ”polisen” längre som en enhet, precis som ”Sverige” inte finns mer. Förrädare har tagit över polisen, liksom Sverige och det finns så klart bra poliser, precis som det finns bra svenskar, men förrädarna styr.”

Förrädarna är vänsteraktivisterna (de postmoderna neomarxisterna) och deras allierade vänsterliberalerna. Varje gång ni hamnar i diskussion med dessa personer, ta tillfället i akt och påminn dem om att de stödjer en ideologi som är ansvarig för mord på mer än 100 miljoner människor.

Västtysklands förste förbundskansler, Konrad Adenauer (1876 – 1967), ger i sina memoarer (Erinnerungen 1945–1953 (Stuttgart, 1965) 43 - 54.) sin syn på varför Tyskland kunde utvecklas på det totalt destruktiva sätt som skedde … ”Adenauer identifierade ett avgörande skäl i den filosofiska materialismen. Med den som utgångspunkt hade såväl kommunismen som nazismen men även Weimarrepublikens kapitalism reducerat människan till blott en utbytbar kugge i samhällsmaskineriet. Den enskilda människans betraktades bara som en liten del i ett kollektiv, nationen, partiet, klassen etc. Respekten för hennes unika värde undergrävdes.

Den äkta Fredrik Östman ställer istället för materialism helt korrekt den evolutionära psykologin som grund för mänsklig handling.

Identitetspolitiken är ett exempel på en materialistisk människosyn, eller, kort, vänstern har en materialistisk människosyn, människan betraktas som en atomiserad, styrbar humanoid.

Mitt Vykort kommenterar att ett nytt muslimskt parti har bildats … ”ja, en liten knuff till, grodan kokar. Stupet väntar. Vad gör vi annat än rannsakar oss själva och eftertänksamt försöker förstå andra sidan alltmedan vänstern och muslimerna hela tiden flyttar fram positionerna, se där ett muslimskt parti, se där SSU vill svälta gamlingar och se där, en barnbok med arge Trump på dagis.”

” ... vår huvudsyssla är att klokt och eftertänksamt kommentera varför allt nytt som sker och som etablissemanget gör och har gjort är dåligt. Så rätt vi har! Fast vänstern gör som Trump, de GÖR.”

”Mitt huvudspår … är att få folk att inse att de vill ha det så här och att de länge agerat som våra direkta fiender, förrädare … detta betyder att det inte finns någon dialog, utan vi befinner oss effektivt i krig. Detta vet vänstern och självklart kultur X, de söker inget samförstånd alls, utan bara dominans.”

”Så utan denna insikt så kommer vi ingen vart, inget av det som tänks kommer att realiseras, istället så får man beskriva knuff efter knuff mot stupet. Jag har inga färdiga lösningar men man kan stjäla mycket av Trump och Farage, de hoppar helt enkelt bock över etablissemanget fast vi är mycket värre ute i Sverige.”

”Jag bara önskar att vi inser att de som styr Inte Har Några Moraliska Spärrar Alls, och vi borde agera därefter. Vi måste också hoppa bock, och nå folk direkt, med ett mediehus. Många här har större talang än vad exempelvis jag har för att få folk att följa och komma med konkreta program, men dessa program måste rikta in sig endast på att nå makten, precis som vänstern och kultur X alltid agerar.”

Richard kompletterar … ”ett mediehus som når ut med vårt perspektiv skulle vara väldigt bra. Vi måste nå flera! Alla som har ekonomiska resurser eller/och kunnande bör bidra till detta.”

”Att vinna över flera bör rimligtvis vara högst prioriterat i dagsläget. Satsar vi allt på den fronten bör vi snabbt kunna förbättra vår position avsevärt.”

A pekar på skillnaden mellan de totalitära maktmänniskorna (etablissemanget) och vi inom den oberoende demokratiska oppositionen … är den att vi inom oppositionen har sanningen som rättesnöre, medan våra totalitära PK-ist motståndare helt och hållet saknar sanningen som rättesnöre (sanningen har ingen reell betydelse i deras föreställningsvärld). Istället utgör makten deras främsta rättesnöre (jfr postmodernistisk neomarxism).

Rikard kommenterar också att ett nytt muslims parti har bildats … ”vad trodde ni, när ni de senaste sju valen röstade för att öka antalet muslimer i Sverige, både invandrade och här födda?”

”Mer än lovligt galen är inte starkt nog … Får muslimer bosätta sig i ditt land, blir ditt land muslimskt. Det finns inget ‘om’ i den ekvationen, endast ‘att’ och ‘när’. För den som kan sin islam är det fasansfullt: där en moské byggts, och där böneutropet skallat tillhör för evigt islam. Otrogna må erövra det, men det tillhör för alltid islam. Att otrogna lyckas återta mark ses bara som skäl för krig, inget annat. Gör otrogna motstånd är det skäl för krig, inget annat. Vägrar otrogna att lyda, är det skäl för krig.”

”Och de som läser och skriver här som skulle ställa sig bakom och medverka till att tömma landet på muslimer? Färre än fingrarna på en blind slaktares hand. Istället skall det integreras, ställas krav, och jag vet inte allt vilka snuttefiltar som dras fram.”

”Ja ställ du kravet på en muslim att han skall erkänna att islam står under svensk lag. Hoppas du har män med vapen med dig, för annars är ditt krav inget annat än den besegrades gnyende, att han egentligen, på riktigt, hade rätt och rättigheter. Allah Akbar, säger muslimen och agerar. Insh’Allah säger muslimen i med- som i motgång. Emshi khaffir! säger muslimen och du flyttar på dig.”

”Är du för Sverige, eller för islam? Du kan bara få ett av dem.”

Rikard har helt rätt, det är dags att välja. Sharia är inte kompatibel med demokrati och mänskliga rättigheter. Mohamed Omar skriver att … ”i sharia finns ingen religionsfrihet, man får inte lämna islam. I islamiska länder kallas de som lämnar islam för ”murtad”, och kan fängslas eller avrättas.”

”Islam är den minst omtyckta religionen i Sverige och extremt få etniska svenskar konverterar. Ändå sker denna anpassning till sharia, islamisk lag. Det beror på att invandrade muslimer blir fler och börjar sätta sin prägel på omgivningen … Man påverkas av de kulturer man gillar och ser upp till … Men tyvärr påverkas man också av kulturer man inte gillar. Det är fallet när svenskars beteende anpassas till sharia på grund av att muslimska invandrare med shariavärderingar växer i antal och uppträder aggressivt.”

Richard Sörman riktar sig till den oberoende demokratiska oppositionen, speciellt till den nykonservativa rörelsen, och poängterar att … ”en samhällsrörelse behöver sina intellektuella, sina författare, sina opinionsbildare. Men den behöver också en social dimension, den behöver en kulturell dimension. Den behöver verka i det konkreta, den behöver finnas fysiskt och mentalt ute i samhället.”

Richard Sörman uppmanar läsarna att höra av sig … ”har du idéer om hur vi ska stärka det svenska civilsamhället och den svenska kulturen? Känner du några som gör ett arbete som är värt att uppmärksammas? Hör av dig och berätta.”

Fredrik Östman anser att … ”det viktigaste är antagligen att bilda och finansiera en grupp advokater och människorättsadvokater som kan försvara alla dissidenter som släpas inför domstol för sina åsikters och politiska engagemangs och aktiviteters skulle och som driver dessa fall ända upp i Europadomstolen i varje enskilt fall utan pardon.”

Därtill bör pk-ist regimen och deras hantlangar ställas till ansvar för folkmordsbrott, först då har vi landat i ett avslut.

Richard Sörman tar här ett mycket lovvärt initiativ, vi inom den oberoende demokratiska oppositionen och då speciellt inom den nykonservativa rörelsen måste organisera oss.

Då pk-isterna är på väg att slå sönder välfärdsstaten, måste vi finna fungerande alternativ i en övergångsfas. V för Vendetta kompletterar … ”tankesmedjor, bokförlag, advokatbyråer, lobbyverksamhet är nog det som borde sättas i sjön omgående. Tankesmedjorna för att kläcka de goda idéerna, bokförlagen för att sprida dem, advokatbyråerna för att försvara ordets bärare och lobbyismen för att påverka i maktens korridorer. Jag tror också att driva stora juridiska frågor mot de stora informationshanterarna Google och Youtube är av största vikt.”

Viktigast uppgiften är dock att bygga upp en oberoende tv-kanal som vänder sig till allmänheten. Tv-kanalen kan även fungera som ett nav i hjulet genom att, i realtid, sprida information och kunskap till de olika aktörerna inom den oberoende demokratiska oppositionen (jfr BBC under Andra Världskriget). Förhoppningen är att deltagarna på Swebbtvs höstkonferens formulerar ett praktiskt genomförbart förslag på hur en Tv-kanal, som vänder sig till allmänheten, snabbt kan realiseras.

Mitt Vykort avslutar Veckokrönikan med att … ”det behövs ett konservativt icke-socialistiskt alternativ till SD som delar invandringsmotståndet, det är det centrala, att rulla tillbaks de senaste 20 - 30 åren … Ett mediehus är ett första nödvändigt steg.”