Veckans krönika 18 augusti till 23 augusti 2019

En ny frihetlig konservativ rörelse med individen i centrum håller på att växa fram - Ytterst handlar det om vi skall vara fria eller inte

Claudia de Longueville reflekterar över demokratibegreppet utifrån tillståndet i Sverige … ”att Sverige obönhörligen är på väg mot dystra tider börjar oändligt sakta gå upp för rikets politiker.”

”Det är en skara folkvalda, alltmer desperata, som motvilligt och envist och med alla medel värjer sig mot den lika obehagliga som ofrånkomliga verklighet, som väntar. Makthavare, som fortfarande inbillar sig, att fakta och realiteter förflyktigas bara man inte talar om dem.”

”Den grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten är under ständig och oavbruten attack från dem, som säger sig försvara det fria ordet, men som inte bryr sig ett skvatt om åsiktsfrihet. De med ”problematiska” idéer skall tystas och censureras. Allt för att ”värna demokratin”.”

”Att friheten hotas i Svea rike har sorgligt nog blivit alltmer påtagligt. Det fria ordets förtryckare har under den pågående landsockupationen flyttat fram sina positioner. Alltför många tycks ha glömt bort eller inte förstått, att grunden för demokrati är åsiktsfrihet, fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och en fri och öppen debatt. Rättigheter, som är fundamentet för den traditionella västerländska demokratisynen.”

Sverige blir alltmer totalitärt för var dag som går. Den socialistiska totalitära processen har pågått länge (sedan 1930-talet), ideologin har muterat från marxism av socialistisk modell till en postmoderna neomarxism (vänsteraktivism). Vänsterliberaler, eller globalister, har anslutit sig till denna totalitaristiska socialistiska föreställningsvärld. Främst av maktskäl och av egen vinning.

Mitt Vykort utvecklar vad det ytterst handlar … ”om vi skall vara fria eller inte. Skapar man strukturer där enorma mängder människor lever av andras arbete, skatt på fyndiga oljelampor, och på att kontrollera dem som gör riktiga jobb, uppfinner och skapar, då har man ett ofritt system.”

”Också här är vi lurade, för när man talar om ett federalt Europa så är det ett USA man skrämmer med, men det är ju mot Sovjet vi istället är på väg. USA är baserat på friheten och individen, dvs kristendomens goda essens, alltmedan Europa bygger på ofrihet. Vi blir aldrig som USA, vi blir som ett dekadent försvarslöst Sovjet med en supande politisk överklass.”

”Frihet eller ofrihet … vissa söker statens upplevda trygghet precis som det brukar sägas att det är säkrare att jobba för ett stort företag men det är en falsk trygghet, fragile med Talebs terminologi.

”Nu har vi avhänt oss nästan all vår frihet till staten, vi är inte fria, och staten är så klart inte färdig än. Att man skriver (Red. på Det Goda Samhället, eller på någon annan blogg) är väl för att man griper efter detta sista lilla halmstrå av frihet, men vissa använder utrymmet till att argumentera för motsatsen.”

Att socialdemokraterna, de politiska härskarna, länge har tillämpat tanke- och åsiktskontroll skriver Sven Larsson om under rubriken ”Så drev staten svenskarna in i industriell fattigdom”. Den socialdemokratiska modellen gick ut på att stödja exportindustrin, upprätta budgetbalans genom att höja skatterna, och att expandera välfärdssektorn (Red. jfr det välfördsindustriella komplexet). Sedan dess har socialdemokraterna och då även övriga intressenter inom 7-klövern övergått från en exportberoende till en konsumtionsbaserad tillväxtmodell. För att expandera ekonomi importerar man, i stort sett lågutbildade, bidragstagare = konsumenter från dysfunktionella länder. S-7-klövern skall realisera det mångkulturella paradiset på jorden. Då är sådana faktorer som ekonomisk rationalitet och logik, kulturella särdrag, humankapital, etcetera totalt irrelevanta. Vi har en Utopi! Vi skall besegra verkligheten!

Sven Larsson skriver vidare att ”mycket av Sveriges problem idag grundlades under en femtonårsperiod från 1982 till 1997. Det var under den perioden som både den allmänna politiska debatten och den ekonomiska politiken stöptes om för att sist och slutligen tjäna den socialdemokratiska maktapparatens syften.”

”Det var då man en gång för alla etablerade idén om att det bara får finnas en åsikt i en politisk fråga.”

”Den socialdemokratiska åsiktskontrollen inom den ekonomiska politiken fick till följd att 80-talets osunda ekonomiska politik rullade vidare med full kraft. Man höjde åtminstone någon skatt nio år av tio under 80-talet och man genomförde en illa planerad avreglering av finansmarknaderna.”

”Det är kanske inte så konstigt att invandringspolitiken i mångt och mycket är en avbild av den ekonomisk-politiska debatten. Åsiktskorridoren är lika smal. Med invandringen helt och hållet bekostad av skattebetalarna faller dess ekonomiska konsekvenser utanför åsiktskorridoren: ve den som kritiserar en ekonomisk politik vars syfte är att maximera skatteintäkterna – utan någon som helst konsekvensanalys.”

Sven Larsson avslutar med att … ”jag är skeptisk, men jag hoppas fortfarande att det går att vända den svenska politiska debatten så att landet undviker ännu en kollaps av 90-talssnitt. Till skillnad från 90-talet, då det fortfarande fanns ”välfärdsfläsk” att banta bort, lever svenskarna idag med så pass små marginaler att en ny massiv åtstramning skulle göra irreparabel skada på landet.”

Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen behöver förmodligen arbeta på flera fronter samtidigt. Att etablera ett mediahus är troligen helt avgörande om vi inom oppositionen skall lyckas vända den svenska politiska debatten. En annan aspekt är det politiska arbetet, möten, medborgardemonstrationer (jfr hur se bara hur demonstrationerna mot löntagarfonder lyckades, opinionspåverkan, partipolitiskt arbete, etcetera. Patrik Engellau skriver att … ”jag skulle påstå att invandringen är Sveriges motsvarighet till de brasilianska pensionerna. Det är ett akut och allvarligt problem som, om det inte bringas under kontroll, kommer att fräta sönder andra samhällsfunktioner. Det är ingen fråga som nationens ledning kan skicka till kommittéer. Den frågan måste ledningen själv ta hand om.”

”Hur frågan ska lösas rent praktiskt vet ingen. Inget parti har någon riktig plan om man med plan menar ett handlingsprogram som är tillräckligt detaljerat för att det ska kunna börja verkställas på måndag. Om jag vore partiledare skulle jag därför redan idag samla ihop ett halvdussin av Sveriges bästa och mest omdömesgilla hjärnor för att vi tillsammans på någon månad skulle göra en sådan handlingsplan. Sedan skulle jag ägna mig åt det vanliga, nämligen att manövrera för att komma i maktposition. Och när jag väl fått makten skulle jag lägga all min kraft på att verkställa planen. Det kanske skulle ta ett år att få bitarna på plats.”

Hovs_Klipphällar svarar att … ”det råder inte minsta brist på åtgärdsmöjligheter om nu någon vill ta itu med situationen … Problemet är ett annat: – Nuvarande makthavare VILL INTE!”

”Makthavarna ser nämligen verkligheten genom ett ideologiskt filter som styrs av PK-vänsterns vänstervridna världsbild.”
Detta filter hindrar makthavarna från att se sådant som de inte vill se. De ser inte att Sverige är på väg åt ”helvitte” med stormsteg.

”Man behöver inte alls vara oerhört intelligent för att inse vad som behöver göras, det räcker med att kunna se verkligheten utan ideologiska skygglappar.”

Mitt Vykort utvecklar … ”det har alltid varit så här, skillnaden är att för första gången så yttrar sig den totalitära socialismen så att det finns olika åsikter på djupet om färdriktningen men det har alltid varit så här. Först nu syns symptomen på den dödliga sjukdomen men facit har ju hela tiden funnits i ödet för socialistiska och totalitära länder världen över. Vi känner därför nästa fas också, de vill ha det så här och kommer inte att sluta. De har bara doppat tån.”

”Därför måste vi ta fasta på … något i Swebbtv störde för mycket, personligen tror jag att det var kombinationen av TV, den lagom lagda intellektuella nivån och det folkliga och lugna anslaget. Att Swebbtv kom igång igen men inte Ingrid berodde säkert på antalet tittare.”

”Slutsatsen är klar, ett alternativt mediahus måste skapas, även med FriaTider och Avpixlat, så att ett maximalt antal läsare och tittare och lyssnare nås. Anslaget bör i huvudsak vara det Swebbtv valt, Det Goda Samhället är för intellektuellt men i ett större sammanhang så kan det också få plats.”

Och, vilket är helt centralt, … ”vi skall inte vara verksamma inom ett PK-istiskt system (bestående av socialister och vänsterliberaler), utan inom vårt övergripande kulturella system, den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden.”

Massinvandringen är resultatet av en noggrant genomtänkt politisk målsättning skriver Anders … ”massinvandringen är inget misstag, ingen oönskad konsekvens av politiska beslut. Den är i högsta grad planerad. Reinfeldt möjliggjorde den för att krossa välfärdssamhället, och Löfven fortsatte för att få nya väljargrupper. Man vill ha det så här.”

Magnus Rosensparr skriver att … ”för vår egen del här i Sverige idag vet vi att det välfärdsindustriella komplexet kommer att gå under av massinvandringens konsekvenser på sikt. Venezuelas motsvarighet, om än inte lika sofistikerad, har brutit samman för länge sedan, men Nicolás Maduro och den härskande klassen är fortfarande vid maktens grytor tack vare en stark krigsmakt, ett omfattande polisväsende och även trogna milisgrupper.”

”Inget av detta har Sverige och därför blir den kommande samhällskollapsen här inte bara det välfärdsindustriella komplexets sammanbrott utan också statens – sådan vi känner den – totala upplösning. Detta givet att inte en eventuell statskupp, folkresning, revolution eller ett författningsenligt val förhindrar det.”

”Frågan kan därför sammanfattas på följande sätt. Varför fortsätter den politiskt korrekta adeln och dess sympatisörer sin vidare färd ned i avgrunden trots alla varningssignaler? Att Sverige kommer att totalförstöras är ju en sak, men varför iscensätter härskarna sin egen undergång?”

En förklaring kan vara att härskarna är sina egna fångar i ett internt politiskt spel, ingen kan bryta sig ut ur ”spelet” då ingen av härskarna har tillräckligt stark personlig karaktär. En psykiatriker kan förmodligen ge en mer ingående beskrivning. Här har vi ett av systemets genuina svagheter.

Vänstern är den totalt dominerande politiska kraften i Sverige. Mitt Vykort skriver att …”stat och administration (Red. jfr the Deep State) tagits över av vänstern … När administrationen och media inte accepterar den politiska processen och folks vilja så är det fara å färde, det är ju detta vi ser i Sverige med DÖ, JÖ, Swebbtv, Vilks och galleri Rönne osv. …”.

Vidare förklarar Mitt Vykort att … ”vi är fiender, kriget har bara inte kommit än, sossarna, vänstern och pk-isterna och alla som röstar på dem i förorten vet detta sen länge och agerar därefter. Det är bara vår sida som envetet biter sig fast i att vi skall lösa problemen tillsammans genom dialog.”

”Vänstern hånler åt vår dialog, eller rättare, de har aldrig sett dialog som en väg framåt eftersom de inte erkänner den vetenskapliga metoden och anser att endast makt betyder något som postmodernisterna lär oss. Allt de gjorde var att peka på faktum. Det har varit så hela vårt liv …, socialdemokratin har ALLTID agerat så, och nu agerar alla i 7-klövern så.”
”Så varför skulle Löfven INTE peka på Danderyd, de som bor där är mjölkkossor för staten som bäst och som vi nu ser, håller vi inte käften så skall vi fås att hålla käften, alla som jobbar och sliter och sköter sig. I förorten däremot så gör man som man ska, och röstar vänster och S.”

Den postmodernistiska neomarxismen (den ideologin som styr socialdemokraterna idag) appellerar till människans svaga karaktär, en svaghet som kristendomen hanterar. Vilken är förklaringen till den västerländska kulturens dynamiska drivkraft. Då socialismen har ersatt kristendomen som den dominerande religionen, blir resultatet erfarenhetsmässigt ett alltmer kaotiskt samhälle (Red. jfr Aleksandr Solzjenitsyn). Vi inom den oberoende demokratiska oppositionen måste besegra vänster i grunden, för att vi skall kunna forma ett samhälle i överensstämmelse med människans natur. Vi måste lära oss att, på en politisk nivå, hantera människans karaktärsbrister.

Mitt Vykort refererar till Jordan Peterson … ”det finns ett annat sätt att upptäcka baksidan på marxismens och vänstern, Jordan Peterson gjorde denna upptäckt som ung.”

”Han jobbade för en vänstertidning om jag minns rätt och slogs av hur otrevliga och rakt av dåliga människor var som var vänster, han fick upp spåret på att vänstern följer onda principer och därmed drar till sig onda människor där lögnen och hyckleriet är självklara redskap, men det finurliga är att dåliga människor, dvs vänstermänniskor, anti-kristna inte bara sekulära, de förstår helt enkelt inte vad sanning är, vad är poängen med att tala sanning.”

”Förutom att de vill ha det så här så är detta en insikt få verkar ha, de tror att det finns möjlighet till en tvåvägs dialog med vänstermänniskor. Det är förgäves, de vill ha det så här har detta syfte, inte att ge upp som någon trodde igår, utan att erkänna att de är våra fiender och sluta förvånas varje gång de styrande som idag är rakt av vänster vilket 7-klöverparti som än styr, agerar som våra direkta fiender.”

”Vänster, likt kultur X, är en mycket smart konstruktion genom att den premierar det värsta och de värsta, så de värsta hycklarna och lögnarna och mördarna, de helt utan skrupler, stiger till väders. När ett sådant system väl slagit rot, och det har det i Sverige, så är dialogen slut och vår sida, den frihetliga konservativa med individen i centrum, måste erkänna det som vänstern visste från början, vi är fiender. Deras manifest säger det ju rakt ut, klassfiender, men det är ett mycket vidare och djupare begrepp, marxismen bygger på anti-kristen ondska.”

Vänstern, här representerad av Karl Gunnar Eriksson, hävdar, å sin sida, att det är högern, eller kapitalismen, som representerar ondskan i världen. Karl Gunnar Eriksson skriver att … ”polariseringen vet inga gränser … ett exempel: ”socialismen är ondska”! Jag skulle kunna hugga till med att kapitalismen är ondska. Den ekonomiska vetenskapen har då ersatts med känslor. Vetenskapen blandar inte in känslor när ekonomiska relationer analyseras. För min egen del föredrar jag en blandning av kapitalismen och statligt styrda företag. Sedan finns det företag som praktiserar non-profit. Vinster återinvesteras i non-profit företag. Därmed kan inga gamande aktieägare suga åt sig vinster. Vinstkapital blir funktionellt! Den nuvarande kapitalismen är dysfunktionell i och med aktieägares gamande på andras arbete.”

Mitt Vykort svarar Karl Gunnar Eriksson att … ”du tar en detalj av ett fenomen som du endast definierar negativt som stående mot något annat, en falsk dikotomi, och generaliserar från denna av dig uppfattade imperfektion från din rättviseutopi och kommer fram till att ”kapitalism” är lika illa som socialism.”

”Istället så är det ”kapitalism” som skapat allt vi har runt oss tillsammans med människors dådkraft, socialisten är parasiten som inte skapar fiskekrokar av ben eller samlar ved till elden men ändå tycker vi skall dela lika.”

Och, … ”du mäter inget och har inga objektiva fakta att uppställa. Ta exempelvis detta, socialismen har mördat i runda slängar 100 miljoner människor i modern tid, den värsta mördarideologin alla kategorier.”

Dan Ahlmark skriver att sociala media, främst Facebook, Twitter, Google/Youtube, tenderar att diskriminera frihetliga, högerinriktade och konservativa uppfattningar. Karl Gunnar Eriksson kan fritt framföra sina vänsteråsikter på sociala medier, medan Mitt Vykort riskerar att på olika sätt bli diskriminerad, eller utestängd.

Dan Ahlmark utvecklar sitt argument …”sociala mediers övergrepp består främst i att man inte respekterar ett flertal fundamentala principer för mänsklig frihet och politiskt liv, nämligen: 1) yttrandefrihet, 2) informationsfrihet (rätten att fritt motta information), 3) församlings- och mötesfrihet, samt 4) föreningsfrihet.”

Och, … ”att skydda de ovan angivna friheterna, samt att undvika att sociala medieföretag påverkar val, kräver nu lagändringar. Sådana är av stor vikt för att hindra en liten grupp av entreprenörer att förvandla en betydande del av befolkningen till andra klassens medborgare och att stjäla vår demokrati.”

Åtgärder planeras att vidtas mot att sociala medieföretag utnyttjar sin dominerande ställning för att driva en vänsterpolitiks agenda. Trump förbereder, i form av ett presidentdekret, regler som syftar till att stävja diskriminering och censur av högeråsikter i sociala media.

Därtill förbereder Justitiedepartementet (DOJ) i USA en antitrustutredning av Google relaterad till Googles sökmotor.

Frågan är om dessa händelser påverkade Googles beslut att tillåta Swebbtv att fortsätta använda YouTube som sin digitala plattform. Om Google blir fälld för att ha brutit mot antitrustlagstiftningen (Section 2 Sherman Act) riskerar Google att delas upp i flera oberoende bolag.

Richard Sörman förväntar sig att svensk ungdom gör uppror mot … ”vad den själv borde uppfatta som passiviserande och fördummande indoktrinering.”

”Varje generation har sin egen strid att utkämpa … nu verkar det vara dags igen … Dagens svenska ungdomar lever i ett genomideologiserat samhälle som redan från förskoleåldern har utsatt dem för en från makten påbjuden indoktrinering om könlöshet, mångfald och jämställdhet.”

”Vår svenska moderna pk-moral är till sin natur både religiös, moralistisk och konformistisk. Och om det stämmer att det är synd om ett land vars ungdomar inte gör uppror mot sina föräldrar kommer det vara mycket synd om Sverige om dagens ungdomsgeneration inte kastar pk-samhället över ända och skapar något helt annat.”

Rickard Sörman ser en avsaknad av en tradition att göra uppror mot vänstern som ett problem som behöver övervinnas … ”Vi har heller aldrig gjort revolution mot internationalism. Och har vi det var det så länge sen att vi inte minns det eller förmår se parallellerna.”

Det första ett uppror bör vändas mot är … ”nedvärderandet och förnekandet av vår egen svenska identitet. Det handlar inte om att ta till vapen, men om att åstadkomma ett tydligt skifte när det gäller attityd och tänkande.”

Men, det är som Richard Sörman skriver, att vi alla har ett ansvar för att agera mot pk-samhällets totalitära tendenser.

Mitt Vykort anser att … ”det är en skam … att det är våra barn som skall lösa detta.”

”Det är en god observation att de unga idag inte gör uppror, inte än, istället så är det slående hur de man ser går maktens ärenden, som noteras ovan så måste det ju vara det bästa beviset på att vi lever i ett totalitärt samhälle, dagens ungdomar är som Pol Pots barnsoldater med Greta i AFA T-shirt i spetsen. Många ungdomar håller förstås inte med, men det döljs, vid många skolval så får SD egen majoritet.”

”Hade konflikten endast rört svenskar, så hade detta kanske kunnat vinnas utan våld och våra ledare hade försvunnit in i skammens dimmor, fast med kultur X är det annorlunda. Det behövs dock inte så mycket våld, Israel, en pyttenation, håller en ofantlig grupp människor stången lätt, deras motståndare har både pengar och hat och människor så det räcker, det skiljer en faktor 100 i antalet. Ändå står Israel emot. Det beror förstås på att de organiserar sig disciplinerat, på västligt vis, något kultur X helt enkelt inte förmår. På samma sätt kommer det att bli här så snart förrädarna är borta.”

Aurora anser att det inte är troligt att dagens unga gör uppror, då de redan är hjärntvättade.

”Revolt kan enbart komma från vuxengenerationen som ännu vet vilka värderingar som kan hålla samman ett Sverige. Föräldrar i skolan och medarbetare på arbetsplatser är nog … (det) bästa motståndet. Tyvärr har det i över 20 år visat sig att motstånd från kunniga människor mot vänsterns vanvett effektivt kvävts av maktens politik.”

Stefan Sewall är pessimistisk och menar att det på sikt finns mer hopp för Venezuela än för Sverige … ”det finns ingen realism i tankar på ungdomsrevolt. Alla unga är så totalt fullkomligt och extremt hjärntvättade i PK-ism som är mer genomsyrande än Hitlerjugend. Den börjar ju på dagis vid 3 års ålder. Hjärntvätten indränker ju hela samhället och framför allt media.”

”Enda hoppet är att unga inte längre ser på TV på samma slaviska ritualmässiga sätt som äldre och medelålders som låter sig matas likt fågelungar. Unga väljer själva från nätet … Det finns inte kunskap och incitament och verktyg för någon revolt. Det blir som i Venezuela men med större grymmare motsättningar av etniskt slag. I Venezuela har de väl inte så många från mellanöstern att komma i konflikt med utan egna fattiga grupper och socialist-ekonomisk kollaps som skulle kunna reverseras med en annan ledning, som kanske kommer.”

Mitt Vykort skriver att … ”folks barn måste tydligen bli attackerade innan svensken vaknar. Du kan väl inte längre tvivla på att folk trodde på att jorden var platt, det följer ju din tredje mekanism, och folks analysförmåga måste vi väl vi det här laget konstatera är inte så bra, klimathysterin är ju våra dagars platta jord. Massinvandringens välsignelser likaså, och genustramset. I stort sett allt idag ger ju vid handen att man kan lura i folk vad som helst via grupptänk.”

”Problemet idag är att vi lever den parasitiska tidsåldern, där våra ledare parasiterar på allt och har upphöjt detta till den styrande principen. De parasiterar på vårt kulturella västliga arv, på vetenskap och tekniska landvinningar, på den trygghet som svenskar byggt upp, på våra tillgångar så klart, på vårt arbete, och på våra barn och framtid. Så den vetenskapliga metoden är i sig själv ett HOT mot etablissemanget, därför ignoreras sådana som faktiskt kan teknik och vetenskap, som Lennart Bengtsson eller Lars Bern eller ekonomer som Mats Tullberg.”

”Konklusionen är självklar för mig: de vill ha det så här, och från detta kan härledas att DE MÅSTE HA DET SÅ HÄR. Denna ovetenskapliga era är en förutsättning för deras maktinnehav … det är de ovetenskapliga som styr, överallt.”

”Det hade ju räckt med ett fåtal TV-program med Patrik Engellau, Lennart Bengtsson, Lars Bern, Mats Tullberg, Karl-Olov Arnstberg och liknande i studion så hade hela paraden blivit avklädd, Kejsarens röv hade plötsligt blivit synlig, guldtråden visar sig vara luft. Därför händer inte detta.”

”Därför så återkommer jag till att alternativmedia måste samla sig och göra TV och radio och poddar. Om detta nya alternativa mediahus har den vetenskapliga metoden som sin bas, nyktert, kyligt men vänligt så skulle allt kunna kläs av och avslöjas. Vi kan fortfarande ignoreras på enskilda bloggar för vi lever alla i våra filterbubblor som endast de som söker finner.”

”Istället, tänk om man lanserar en ny Tv-kanal med reklam i tunnelbanan osv, så att folk inte kan missa det. Alternativmedia har övat sig länge nog. Vi vet vad som går hem, det skall inte vara ilsket … utan alla fakta skall presenteras på svenskt lagomvis. Jag tycker Swebbtv gör ett bra jobb, men man tar risker med folk som tangerar konspirationsteorier, så ett alternativt mediahus måste vara noga med att undvika foliehattar, eller sådana som kan presenteras på detta vis.”

”Är det inte tid för denna samling? Det är det enda jag kan se förutom kollaps och flykt, för även om folk vaknar individuellt … så kommer det att gå minst tre val till innan hon röstar på SD eller AfS, det går för långsamt, det blir för sent. Vi har inte 20 år till.”

Vi avslutar Veckokrönikan med ett råd från MV att vi inte skall använda motståndarnas vokabulär, och att vi inte skall argumentera på motståndarnas planhalva … ”genom att använda fiendens vokabulär så har man redan förlorat. Sanningen är motsatt den offentliga så en god regel är att alla nya ord som kommit till de senaste 30 åren endast har gjort det för att befästa pk-ismens maktinnehav. Man kan med fördel sluta använda alla sådana ord. Våga vägra hen.”