Ännu ett orealistiskt förslag i klimathysterins spår

”Enda chansen är att stoppa utvinningen av kol, olja och gas”
DEBATT. Det är egentligen ganska enkelt: Kol, olja och gas måste stanna i jordskorpan. Tiden har runnit ut för de försiktiga insatser som pågår – vare sig de är individuella eller politiska, skriver Richard Berglund, Rise.
https://www.nyteknik.se/opinion/enda-chansen-ar-att-stoppa-utvinningen-a...

Publicerad av: 
Redaktionen 2019-08-18