You hate us more than you love your grandmother (Deri, the interior minister)

Democrat, Rep. Ilhan Omar kommer inte att åka till Israel. Hon fick tillstånd trots sitt hat för judar.

Publicerad av: 
Steve