Florida attraherar mer folk pga ingen state inkomst skatt och låg sales skatt. Högskattestater som NY förlorar invånare.

Florida's netto skattebas ökade med 17,7 miljarder dollar 2018.

New York förlorade det största beloppet av justerad bruttoinkomst från migration, cirka 8,8 miljarder dollar.
En annan stat med hög skatt, Connecticut, hade den största inkomstförlusten relativt dess totala ekonomi - till 2,6 miljarder dollar. Connecticut, Pennsylvania, New Jersey, Illinois och New York tappade ungefär hälften av sina inkomster från personer som tjänade mer än 200 000 dollar - vilket indikerar att de rika lämnade dessa stater.
https://www.foxbusiness.com/economy/florida-income-american-movers

Publicerad av: 
Steve