Veckans ilska

riktar sig emot Omni som på nätet sammanfattar vad som skrivs i etablerad media, i det här fallet ytterligare en artikel om antisemitismen utan att nämna vilka som står för antisemitismen; muslimer med rötter i Mellanöstern.
Media har verkligen kommit överens om att inte nämna den utbredda antisemitismen bland muslimer. Hade det varit nazister som stått för huvuddelen av antisemitismen hade Omni och övrig etablerad media gått in för att upplysa läsarna om detta.

Antisemitismen kommer att bestå såvida inte media börjar kritiserar de som är antisemiter.

Publicerad av: 
Aha