Veckans krönika 28 juli till 2 augusti 2019

Svenska folket saknar en moralisk kärna, vi lever i ett moraliskt vakuum, vilket utnyttjas av etablissemanget

Mitt Vykort skriver att vi lever i ett moraliskt vakuum, vi saknar kristendomen, som är det kitt som håller oss samman. Att vi lever i ett moraliskt vakuum beror, enligt Patrik Engellau, på att … ”vi har glömt bort, Krav, Plikt, Skyldigheter och Nationen.”

Det räcker med att köra över till Norge för att inse, att flertalet av svenskarna förmodligen har blivit mentalt påverkade av den intensiva och systematiska statspropagandan, som de dagligen utsätts för. Merparten av norrmännen tycks ha en otvungen och positiv relation till sin nation, en nation som man är beredd att försvara. Utmärkande för många svenskar är att de har en komplex, många gånger en motsägelsefull, eller till och med en negativ, relation till, eller uppfattning om Sverige som nation. Vem är beredd att försvara Sverige idag? Stefan Sewall skriver … ”jämför hur stolta norrmännen är över vikingaskepp och museer och stavkyrkor och Grieg och Ibsen och Amundsen och allt vad de har. Norrmännen fattar. De är inte dumma. Men det är svenskarna.”

Bzzz skriver … ”jag har växt upp under ständig mental terror och indoktrinering från staten och media, Barnprogram i TV2. Jag tror jag är typisk på detta sätt, religionen har tagits ifrån oss av socialdemokraterna, detta är ingen slump utan uppenbarligen aktivt utfört, det är som om socialdemokrati är nästa steg på socialismens evolution efter kommunismen, kommunismen prövades men det visade sig vara begränsat framgångsrikt att mörda sina egna, mycket bättre att indoktrinera.”

”På varje område är det så, istället för att förstatliga allt, så tar man pengarna istället via skatten för att behålla folks incitament, istället för att mörda så har man SVT, osv. Beviset att religionen stals medvetet är ju att SAP tagit över svenska kyrkan och att de som skall vara religiösa inom S är de som vurmar mest för islam, Tro och Solidaritet, Broderskapsrörelsen och ärkebiskopen. Det kan inte bli tydligare.”

”Så att vara svensk är att vara mentalt skadad, vi är alla det, vi har utsatts för ett övergrepp av staten som det kommer att skrivas böcker om i framtiden. Ett sätt detta yttrar sig på är att det är mycket svårt att återvända till religionen, till sina mänskliga rötter, vår tradition. Därför så är så många diskussioner barnsliga i Sverige, för allt är redan tänkt och nedskrivet i Bibeln, och till och med sammanfattat i tio korta budord för vår bekvämlighet. Så många självklarheter som ovan måste skrivas, för allt som sker är ett brott mot tio Guds bud.”

Jan-Olof Sandgren skriver att PK-ismen (förespråkar socialism och globalism) har försatt förnuftet i stand-by-läge … ”det har förbryllat mig att PK-sympatisörer jag möter ser ut som intelligenta och i grunden rätt förnuftiga personer, som förstår logiska resonemang. Ändå är det som att dessa egenskaper ”kopplas ur” så fort det gäller svensk migrationspolitik.”

Den enda förklaring som Jan-Olof Sandgren kan komma på är att … ”den politik Sverige fört de senaste 20 åren, ser ut att få så vittgående konsekvenser att det överskrider det kapital av erfarenheter vårt förnuft har att arbeta efter. För att få en gnutta fast mark under fötterna (åtminstone tillfälligt) väljer vi att koppla bort förnuftet och lita på känslor. Det sista som överger människan är hoppet – och hoppet i det här fallet är att den avgrund vi rör oss mot i allt snabbare takt, ska vara ett påhitt av extremister. Hittar vi inga extremister som fyller kriterierna, så uppfinner vi dem.”

Vad Jan-Olof Sandgren saknar i sin analys är den långvariga socialistiska indoktrineringen av det svenska folket. Massinvandringen av ekonomiska bidragstagare från dysfunktionella länder är det ultimata testet på om socialismen trots allt fungerar, trots alla tidigare misslyckanden (jfr Sovjetunionen, DDR, Maos Kina, etc.). I Sverige måste den svensk migrationspolitik vara framgångsrik, i annat fall går det inte att rädda socialismen (Sverige är det socialistiska föredömet – den ”humanistisk stormakten”, etc.). För socialisterna gäller allt eller inget, deras identitet och deras försörjning står på spel. Då socialismen ständigt muterar krävs det förmodligen en total systemkollaps för att människor skall förstå att socialismen inte är en tillämplig ideologi, eller religion, för den delen.

Jan-Olof Sandgren skriver att det … ”enda sättet att undvika en katastrof – vare sig det gäller en klimatdiktatur, en demografisk bomb, ett fullskaligt raskrig eller bara en kriminell oligarki – är att lägga känslorna åt sidan och återinsätta ”förnuftet”.”

Det är mycket svårt att se att det finns något reellt alternativ till ”katastrof”, förmodligen kommer en insikt av behovet av en lösning, som Rolf Wasén nämner, först när folk har …. ”(vad) antyds … i titeln till Nassim Nicholas Talebs ”Skin in the game”!”

För att skapa ett alternativ till ”katastrof” krävs ett stort antal aktiviteter, en är att vi inom den oberoende demokratiska oppositionen lyfter fram all den ondska som socialismen i alla dess former har förorsakat mänskligheten. En annan är att vi måste lyfta fram den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden och hur denna modell för samhällsutveckling kan appliceras. Vidare måste vi inse att vi inte kan lämna över ansvaret för samhället till individer som uppvisar allvarliga personliga brister. Framförallt behöver vi inom den oberoende demokratiska oppositionen bygga upp en medieplattform som inbegriper en tv-kanal, en Youtube kanal, etc.

Larslindblog framhåller att …”hålla god ton mot sådana typer eller kommunister/socialister i allmänhet är kontraproduktivt. Man skall vara snabb i repliken och fräsa av dom ordentligt. Ge tillbaka med samma mynt.” AHA ger rådet att … ”man ska vara laddad med konkreta exempel på kommunismens illgärningar och allt annat smått och gott som de röda bidragit med genom åren. Underlåtelsesynden nr ett är att man inte lyfter fram dagens samröre med islamismen.”

Medan Stefan Sewall skriver … ”framhåll alltid Mao massmord och Stalins, och också Che Guevara som beordrade avrättningar och också ville atombomba USA vid Cubakrisen 1962. Många har och har haft t-shirt med Che Guevaras bild. Om man berättar för dem vilken mördare och blodtörstig atomkrigs-förespråkare han var, kan man få dem att skämmas och ångra sig och inse att de inte är ofelbara. Viktigast: Ta ifrån fienden hans tro på sin ofelbarhet.”

Ett problem är, enligt Björn, att … ”svensken” vill ju vara och tycka ”som andra”, och är därför lätta offer för medias alla fejkade ”undersökningar”, typ ”Svenskarna anser….”, ”De flesta svenskar vill….” osv! OAVSETT hur uppenbart agenda-styrda dessa är! Att lita på vad man SJÄLV ser och upplever, och sen dra slutsatser därifrån, är inget som står högt i kurs! Huvudsaken verkar vara att inte sticka ut, och att känna sig trygg i tron att man tillhör ”den stora allmänheten”! En ynklighet som snart kommer att straffa sig rejält…”.

Mitt Vykort poängterar att det finns … ”alltid två vägar, ifrån det onda, eller mot det, och att gå ifrån det onda idag kommer att kräva ett utpekande och en hårdhet, folk kommer att skadas också av högerpolitik men skillnaden blir att vi öppet pekar ut vilka som skall skadas, vi väljer ut dem, de värsta.”

”Detta till skillnad från vänstern som alltid låter de försvarslösa drabbas och sedan förnekar det, flickor blir slängda från balkonger, har inget med S att göra, småflickor bli gängvåldtagna, har inget med S att göra, gamla far illa med usla pensioner och skållas till döds, har inget med S att göra, ungdomar rånas regelmässigt, ja, jag kan hålla på hela dagen.”

Patrik Engellau ställer frågan – ”varför skulle en högutbildad migrant som vill skapa sig ett nytt liv i ett främmande land söka sig till Sverige, ett kallt land med en i praktiken rätt svårtillgänglig för att inte säga avog lokalbefolkning med ett udda språk och en mystisk kultur som ingen annan begriper?

”För en sådan migrant är ett generöst bidragssystem inte nödvändigtvis en fördel eftersom en sådan migrant nog räknar med att bli nettoskattebetalare snarare än nettoskattemottagare.”

”Jag föreställer mig … att de migranter som dras till Sverige är sådana som dels ser fördelarna med och avser att dra nytta av det generösa bidragssystemet, dels lockas av det svenska erbjudandet att de inte ska behöva anpassa sig efter den svenska lokala kulturen utan i stället odla och fördjupa sin egen …

Patrik Engellau kommer till slutsatsen att … ”till skillnad från dem som för några år sedan föreställde sig att migrationen skulle gynna Sverige med ett kompetensregn så tror jag, tills något annat bevisas, att Sverige genom alla dessa omständigheter och genom eget val tvärtom får nöja sig med en negativ selektering.”

utlandssvensk ställer frågan …”

”Är det taktiskt riktigt att debattera dessa fakta? Bör man inte linda in budskapet och försiktigt presentera valda delar? Annars kan man ju skrämma bort de som nu röstar på 7K och som man vill ska gå över till SD eller AfS. Det ligger såklart en del i detta. Om målet är att t.ex. övertyga ett gäng folkpartister om att det är bättre att svenskarna (blir en minoritet) på 100 år än på 50, så är det kanske så man ska göra. Att försiktigt leda dem ut ur deras villfarelser så att de inte blir rädda och upprörda. Men detta gäller väl då rimligen även andra frågor, som t.ex. kultur och religion. Om folkpartisterna verkligen tror att muslimer och sekulariserade västerlänningar kan fredligt samexistera, då måste man väl vara lika försiktig där. Eller?”

”I princip är det så här debatten har förts under alla år som jag har varit med och utvecklingen av SD till ett parti som tror på ”öppen svenskhet” är ett kvitto på denna process. Allting landar då hela tiden på samma ställe, dvs. den praktiska debatten kommer ner till hur många man kan ta emot per år. Det fanns en tid där detta var en väldigt meningsfull fråga, men den är nu borta. Det spelar inte längre någon större roll om vi tar in 10 eller 100 tusen om året. Det som nu spelar roll är om vi överhuvudtaget kan organisera oss så att vi på något sätt kan leva vidare som ett folk. Givet detta, ser jag ingen poäng i att fortsätta att mjäka med i olika PK-fantasier. Dessutom är jag hjärtligt trött på att ta hänsyn till folk som anstränger sig för att vara okunniga. Läs på om hur världen ser ut!”

Stefan Sewall skriver att om Sverige hade varit motsatsen till idag, så hade vi … ”ställt höga krav och hade varit ett land med ordning och disciplin utan tolerans för laglöshet så hade nog ryktet gått om det och många avskräckts och helt andra lockats hit.”

”USA var särskilt förr en magnet för arbetskapabla och ambitiösa och inte för latmaskar. Ingen försörjning fanns för den som inte behagade jobba och slita direkt. Ingen annan lösning fanns än att snabbt lära sig engelska.”

”Karl Oscar, Kristina och Robert i Mobergs ”Utvandrarna” kom till USA med tre fundamentala egenskaper:”

"1. De ville arbeta och visste att man måste, annars svälter man ihjäl.”

”2. Inga tankar på annat än egen försörjning genom arbete och också anpassning till nya förhållanden. De hade inga planer på att ställa krav på en massa hjälp, som de visste att det ändå inte fanns. De visste att det inte fanns någon nåd för lata. De visste att de måste lära nytt.”

”3. De visste också att de kunde och orkade arbeta hårt och skulle klara att sköta tungt jordbruksarbete och starta från ingenting. De hade god självkännedom och självförtroende eftersom de hittills klarat att uthärda hårda tider. De var vana vid tuffa tag.”

Mitt Vykort …. ”det finns mycket att skriva om detta som aldrig satts på pränt i Sverige, för det Patrik (Engellau) talar om är inte motsatsen till ”Ifemelu” (Red. ”Americanah” (2013), författare: Chimamanda Ngozi Adichie”) som är välutbildad överklass med antagligen kristen moral, Patrik (Engellau) talar om skiktet under överklassen.”

”Problemet med den djupa svenska indoktrineringen är att de flesta svenskar inte verkar förstå vilka vidriga människor och kulturer det finns, och när dessa faktorer sammanfaller så uppstår något som endast kan beskrivas korrekt under risk att bli åtalad för HMF, men det är inte därför det inte beskrivs, utan för att många tror att det inte finns. Som Patrik (Engellau) beskriver så har USA konstruerat en magnet och det har vi också, vi drar därför till oss motsatsen till ”Ifemelu” och avsaknaden av kompetens är det minsta problemet.”

Förklaringen till varför Sverige befinner sig på det sluttande planet, ett plan som obevekligen leder till systemkollaps, är den långvariga, och systematiska indoktrineringen. Enligt Karl-Olov Arnstberg är denna indoktrinering eller propaganda mycket effektiv … ”fortfarande är det omkring 80 % av svenska folket som röstar på en politisk process som visar alla tecken på att löpa mot en systemkollaps. Varför gör dom det? Därför att de vill vara goda, att överheten intala dem att det här är det rätta och det riktiga. Men det finns fakta, det finns en verklighet, det finns en kriminalitet, det finns en välfärd som går på kryckor …”.

Jan-Olov Sandberg skriver att … ”jag tror de flesta av oss inser att om vi erbjuder gratis bostäder, försörjning och välfärd åt alla som tar sig till Sverige och definierar sig som flyktingar, så kommer väldigt många att ta sig till Sverige och definiera sig som flyktingar.”

”De flesta inser nog också att om vi inte kräver några ID-handlingar vid gränsen och automatiskt erbjuder nya identiteter, så kommer vi att bli ett attraktivt land för kriminella.”

”Det krävs heller inte så mycket skarpsinne för att se att Sverige varken har outsinliga oljekällor eller obegränsat med beskattningsbart kapital, och därför inte kan ta något långsiktigt ansvar för andra länders befolkning.”

”Reflexioner av det här slaget borde vara självklarheter (och är det också i de flesta länder) men uppfattas i Sverige som extremism.” Det är rimligt att anta att denna kognitiva brist, eller svaghet, som indoktrineringen eller propagandan föranleder, påverkar i generell mening svenskarna negativt. Man kan förmodligen tala om en negativ spiral där många samverkande faktorer samverkar. Mitt Vykort talar om ett samhälle som har Alzheimer.

Propagandan (jfr MSM) i Sverige är mycket effektiv, MV … ”skulle (MSM) inte vara effektivt så skulle Afs och SD dela på alla svenskar röster och Mp endast få de på Public Service. Folk röstar ju på att avskaffa sig själva och sin avkomma, ohört i världshistorien.”

Ivana Ivanovitch ställer frågan … ”skillnaden mellan före detta Sovjetunionen och PK-ister i Sverige idag är att svensken tror på vad de hör på TV. Är ryssarna mer intelligenta?”. Stefan Sewall svara att … ”ja, jag tror att ryssar, polacker, ungrare och människor från det tidigare Östblocket är smartare eftersom de har livslånga erfarenheter från officiella lögner. Jag känner många och de är erfarna och tänker själva. Svenskarna har slutat tänka själva, istället låter de myndigheterna att tänka för dem, då de har vana att lita på myndigheterna.”

Detta är inget sentida fenomen, utan det har på gått länge enligt Roland Huntford (”The new totalitarians”, 1971, ”Det blinda Sverige”, 1972). Enligt Roland Huntford har Sverige mer med det forna Sovjetunionen att göra än med Europa. Samtidigt ger Roland Huntford en förklaring till varför svenskarna är ”dumma” (jfr Stefan Sewalls påstående).

”Förtrycket (Red. i Sverige) är inte lika öppet som under den kommunistiska diktaturen men i sak samma ofrihet och dyrkan av trygghet … svenskarnas frivilliga underkastelse under den starka staten. Kärleken till slavoket kallade Huntford fenomenet.”

Martina räknar hur många gånger ”Sverige” respektive ”svenskarna” förekommer i en artikel … ”Sverige i artikeln: 8 gånger, Svenskarna i artikeln: 0 gånger.”

”Fråga, den som anser att identitet kommer ovanifrån, den som kräver att undersåtarna identifierar sig med statsapparaten och dess behov, är inte den fascist?”

Mv ger svaret: … ”Jovisst. Den svenska sjukan.”

För att svenskarna skall kunna börja med att få kontroll på situationen, måste de först ”bota” sin ”sjuka”, sitt ingrodda, självdestruktiva, dysfunktionella beteende. Utifrån ett evolutionärt perspektiv är frågan vad detta folk har för överlevnadspotential. Under alla omständigheter blir det ingen lätt process, vilket indikerar att svenskarna måste ha ”the skin in the game”, dvs. direkt själv påverkas. Att svenskarna är ”goda socialister” är inget att bli förvånad över. Därtill har socialismen muterats till att bli en religion, en värdegrundsreligion.

Richard Sörman skriver att … ”värdegrundskulturen med sin tro på den fulländade godheten, sin besatthet av rättfärdighet och skambeläggning, framstår som vår tids principfasta kristendom … Det är framstegets förespråkare (Red. den maktfullkomliga vänstern) som ger oss den nya religionen. Det är värdegrundsprofeterna som iklär sig rollen av bokstavstrogna moralister som ropar på synd och skam när avfällingarna överträder gränserna för det tillåtna.”

”… nu, när ingen läser Evangeliet längre, ser man återigen tendenser till tro på den fulländade godheten. ”Snällismen”, ”godhetsknarkarna” talar vi lite nedlåtande om när vi refererar till de människor som verkar tänka att det skulle vara möjligt eller ens önskvärt att försöka förverkliga Kristi budskap om total eftergivenhet och förlåtelse.”

Richard Sörman blandar, enligt Teofrastus, ihop kristendomen med ateistisk humanism … ” enligt kristen teologi är vi alla syndare. ”Det finns bara en som är god”, säger Jesus (Markus 10:18).”

”… idén om att man kan uppnå perfekt godhet går fullständigt på tvärs med kristen teologi. Det är ju de ”syndfria” människorna som Jesus kallar hycklare.”

Anna Lindén skriver att Richard Sörmans jämförelse mellan kristendomen och värdegrundsreligionen … ”har ingenting med kristendom att göra, utan går helt på tvärs med kristen teologi. Det rör sig snarare om en form av heresi (Red. Kätteri) …”.

Elisabeth G förklarar varför det inte går att jämföra värdegrundsreligionen med kristendom.

”Kristen tro omfattar både lag och evangelium. Lag för att vi ska se hur ofullkomliga vi är. Evangelium, dvs. förlåtelse, för att vi ska bli förlåtna, upprättade och befriade.”

”Värdegrundsreligionen består enbart av lag. Där finns ingen förlåtelse att få. Har du en gång syndat är du för evigt fördömd. Det är en ond religion.”

”För en kristen är ondskan en högst påtaglig realitet. Värdegrundarna tror inte att det finns någon ondska ens om den framträder mitt framför ögonen på dem. (Alla är ju innerst inne goda. Ja, utom de som inte tror på värdegrunden, förstås.)”

Filosofianaturalis förtydligar … ”faktum är att idén om att människan till sin natur är god framförallt härrör från Jean-Jacques Rousseau. Det som gjorde människan ond, enligt honom, var ovanpåverket av kultur och religion.”

”Det är därför allt detta skall ”dekonstrueras” i postmodernismens och relativismens tecken. Det enda som blir kvar är den goda humanistiska och globalistiska människan. Det här är den centrala tanken bakom humanismens ideologi, som går helt på tvärs med kristendomen.”

”Den hycklande godhetskulten har inget med kristendomen att göra … Kristna tänkare har inte förespråkat ”absolut tolerans”. Thomas av Aquino (1225-1274, Thomas av Aquino betraktas allmänt som den främste av de romersk-katolska teologerna) varnade för massinvandring av kulturfrämmande folkslag, då det riskerar att bryta sönder samhället.. Alla, inklusive Paulus, sade att man ska hjälpa ”de egna” innan man hjälper främmande människor.”

Thomas av Aquino har rätt, vilket det av S-7K initierade mångkulturella, destruktiva samhället ger belägg för. Magnus Rosensparr skriver att han … ”har svårt att tro att svenska folket skulle få en uppenbarelse från ovan. Snarare tror jag att svenska folket kommer vakna när deras plånböcker skrumpnar ihop som uttorkade russin. Uppvaknandet kommer nog inte att bli en särskilt långt utdragen process, för den socioekonomiska och valutaeroderande kometen är på väg mot oss med en hisnande fart och beräknad nedslagsplats i Mälardalen.” (Red. jfr ”Skin in the game”).

Utmärkande för socialismen idag är att den ideologiska kärna har klädds i en religiös språkdräkt (genom mutation). Socialismen, eller dess utvidgade form PK-ismen, har ersatt kristendomen som statsreligion. Patrik Engellau skriver … ”det officiellt påbjudna tänkandet – PK-ismen (Red. förespråkar socialism och globalism) – är en religion exempelvis i bemärkelsen att läran och dess troende härskaror upphöjer vissa dogmer – till exempel ”värdegrunden” och föreställningen om ”allas lika värde” – till lagar som inte behöver diskuteras utan bara inskärpas eftersom de är givna uppifrån och därför till sin natur sanna. Som många andra religioner har PK-ismen också en eskatologi, det vill säga en lära om tillvarons undergång, i det här fallet på grund av människornas synder i form av utsläpp av växthusgaser.”

”Vår tids PK-ister (Red. socialister och globalister) är en sorts fariséer. De anser sig bli orena av människor som tänker annorlunda, till exempel sverigedemokrater … De vill inte umgås med sådant pack och ej heller behöva konfronteras med dem på jobbet.”

”Jesus menade att fariséerna var bigotta renhetsfanatiker som brydde sig om lagen men icke den helige andes kärleksbudskap. Ibland blev han rasande och varnade sina åhörare för fariséerna (Matteus 23):”

”- Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.”

Patrik Engellau avslutar betraktelsen med att det… ”finns avsevärda likheter mellan fariséerna, talibanerna och våra lokala svenska PK-ister.”

Lennart Bengtsson anknyter till att människan är densamme idag som för två tusen år sedan … ”alla borde kanske läsa ett stycke ur bibeln varje morgon för att inse att människosläktet inte har ändrats. Även i vår ”upplysta” tid drabbas vi av vår tids fariséer och deras obeskrivliga hyckleri. Det är bara att frambringa bilden av en Anders Lindberg för att inse vad begreppet farisé betyder idag.”

”Hur helvetet ser ut för de syndfulla som avger koldioxid behöver vi bara öppna en dagstidning … Det är detta som vår tids fariséer skrämmer oss med samtidigt som de gottar sig med sådant som de inte vill att vi skall äta eller göra. Vi får samfällt hoppas att de åtminstone skall hamna i ett gammaldags helvete ungefär ett sådant som Hieronymus Bosch framställde.”

Medan PK-Plack och Demens reflekterar utifrån vad som händer i en PK-hjärna … ”i nuvarande samhälle finns ytterst få alternativa tankevägar. Slås en ut saknas alternativ. Vårt samhälle idag kan därför liknas vid en hjärna som drabbats av Alzheimers. Där bara en tankeväg finns. PK-samhället liknar den mer senila hjärnan utan några alternativt uppbyggda vägar. PK-plack består då av ensidiga dogmer. Bara en väg. Om ensidigt troende härskarorna, utan några alternativa vägar i sina hjärnor.”

”Vi får ett samhälle med mycket PK-Plack. Med få dendriter och synapser. Ett samhälle med Alzheimers. Ett PK-samhälle som flyr alternativen. Och därför faller allt djupare ned i demens.”

Vad som driver PK-sekten (Red. socialister i förening med globalister) reflekterar A över … ”PK-sekten vill höja sig själv på andras bekostnad … Det gör man genom att stjäla. Att ta ifrån andra människor deras värden. T.ex. deras kultur, självförtroende, pengar, makt, självbild eller vad som helst, och ge till sig själv. Det är vad de GÖR. Samma sak som nazisterna och kommunisterna sysslade med tidigare. De är samma. Och verktygen är systematiska lögner, nu som då.”

Fredrik Östman förtydligar … ”det skall inte förvåna oss att socialisterna inte uppskattar vår kultur. Det är ju hatet mot denna som motiverar deras socialism. Det är deras axiom och utgångspunkt, inte något resultat.”

Mitt Vykort skriver att … ”socialdemokratin alltid varit ett parti som styrts av principer som går tvärt emot den västliga kristna kulturen, alltid.”

”Det många inte verkar inse det är att kultur måste bäras fram över generationerna, den enda kultur, eller snarare ideologi, som detta görs för idag i Sverige är socialism, och i ökande grad islam. Socialdemokrati är som en sekt, som Jehovas vittnen, så vänstern blir som dörrknackande aktivister, fast de är ju inte ärliga som kristna och knackar inte dörr, utan lär sina barn infiltrerandet och våldet och subversiv verksamhet, så alla med inflytande idag i statsapparaten är som sektbarn, aktivister. Vi andra är tagna på sängen, och måste återupptäcka det som aktivisterna slagit sönder, nämligen vår kultur och kristendomen som gjorde att vi kunde föra över vår goda kultur mellan generationerna.”

För att sammanfatta Veckokrönikan så styrs vi av fariséer, dvs. av hycklande, onda människor, av människor som tyranniserar sin egen befolkning. Utvecklingen går obevekligen mot en systemkollaps av välfärdssamhället. Vi kan bara upprepa vad Mitt Vykort skriver … ”vi styrs av förrädare, att de vill ha det så här och att socialdemokratin alltid varit ett parti som styrts av principer som går tvärt emot den västliga kristna kulturen, alltid.”

Ni som röstar på S-7K, är det den här framtiden ni tänker för era barn? Vad har du som förälder för ansvar för ditt barn eller dina barn? Vad tror du att ditt barn eller dina barn kommer ha för uppfattning om dig i framtiden?