Dagens tips söndag 2023-09-03

Sveriges tyngsta experter avslöjar äntligen klimathotet!

"I denna intervju med den välkände professorn vid Planckinstitutet i meteorologi Lennart Bengtsson, den svenske miljökämpen och hedersdoktorn Björn Gillberg, samt docenten i astronomi Steven Jörsäter, svarar de på frågor från Patrik Engellau och Tobbe Larsson. Lyssnaren får svar på vad forskarna är överens om att koldioxid leder till högre temperaturer, men även att klimatforskarna inte är överens om vad den höjda temperaturen kommer att leda till. Dessutom får experterna svara på frågan om vilka som har satt FN:s tvågraders-mål och vilka som tjänar på att klimathotet styr politiken."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1