Veckans krönika 6 juli till 12 juli 2019

Varje dag vaknar jag och känner sorg över det land som Sverige har blivit

Ingeborg ställer frågan … ”är det bara jag som känner stor sorg över det land som Sverige har blivit? Varje dag vaknar jag och känner sorg?”

Eva Danielsson skriver att hon … ” försöker kanalisera all upprördhet genom att läsa nya media och texterna här på DGS (Det Goda Samhället) och ibland uttrycka min vrede på kommentarsfältet. Det hjälper mig att orka lägga sorgen åt sidan lite i vardagen och uppskatta och njuta av allt jag har och vill få fortsätta ha. Att ge upp eller vara tyst är inte ett alternativ.”

Medan Richard är beslutsam … ”jag har sörjt och jag har varit arg. Nu är jag mest beslutsam. Jag kommer aldrig låta dem vinna. Aldrig.”

Bitte Assarmo skriver att … ”medborgarnas oro och frustration över att de inte längre känner igen sig i sitt eget land har kategoriskt avvisats som rasism och främlingsfientlighet av politikerna. Men det är inte sådana faktorer som ligger bakom den stämning som råder i Sverige. Ytterst få människor jag talar med yttrar någonting kritiskt om invandrare som människor, eller som grupper. Vad de kritiserar är den förda invandringspolitiken, och de ytterligheter som förekommer i vissa invandrade grupper och som går stick i stäv inte bara mot svenska seder och bruk utan dessutom mot rådande lagstiftning.”

Ericr45 svara på frågan varför politiker- och mediaväldet beter sig som man gör … ”man ljuger för att man KAN! Man ljuger för att det fungerar! Man ljuger för att folket tror dig! Man ljuger för att det ger avsett resultat! Man ljuger för att man därmed kan behålla makten! (över folket). Man ljuger för att man därmed kan styra Folket i avsedd riktning!”

I en intervju med Michael Willgert säger Tage Tuvheden att det är dags att ”lägga korten på bordet” när det gäller ”Palmemordet”. Enligt Tage Tuvheden, som var nära vän med utrikesminister Sven Andersson, … ”verkade som att Olof Palme hade blivit drabbad av en sjukdom som påverkade hans psyke. Läkarna hade inte kunnat hjälpa Palme … Många homosexuella hade drabbats och senare gått bort och det fanns inget botemedel till buds … det (visade) sig, enligt Tage, att Olof Palme hade beställt (”teatermordet”) själv för att inte skada det Socialdemokratiska partiet och för att skydda sitt namn och rykte.”

”Tage Tuvheden skriver en bok om händelserna, en bok som kommer att publiceras i höst. Den s.k. mordutredningen framstod på sin tid som en renodlad fars, en fars som spelades upp i massmedia på bästa sändningstid. Kan socialdemokraterna genomföra ett teatermord, kan de genomföra precis vad som helst. Då befinner vi inte oss längre i en låtsasdemokrati, utan i en modern variant av USSR, DDR, eller i Tyskland på 1930-talet.

Detta skulle kunna förklara socialdemokraternas maniska maktbehov, det finns alltför mycket som inte tål dagens ljus. Palmefallet är ett sådant.

Jämförelsen med Schweiz är slående, … ”Schweiz är ett av världens rikaste länder och har en form av direkt demokrati med frekventa folkomröstningar”, medan Sverige är en form av låtsasdemokrati (socialistisk demokrati) med en allt svagare ekonomisk utveckling. Olle Krantz skriver att Sverige hade en unikt snabb tillväxt mellan 1890 och 1950. Denna tillväxt hänger samman med ett … ” industriellt genombrott på andra villkor än motsvarande för de äldre industriländerna. Dessutom var det betydelsefullt att Sverige inte var indraget i de båda världskrigen.” Olle Krantz skriver vidare att … ”efter 1970 var den svenska tillväxten internationellt sett långsam, men perioden med tillväxt under det internationella genomsnittet kan utsträckas bakåt till 1950. Detta förhållande doldes dock under 1950- och 60-talen, alltså ”den gyllene tillväxtens period”, av den historiskt sett snabba utvecklingen. Det förefaller som om institutionella förhållanden låg bakom den relativt långsamma tillväxten efter andra världskriget …”.

Med ”institutionella förhållanden” avses ”den svenska modellen”, dvs. ”järntriangeln” mellan LO, socialdemokratiska partiet och stora företag. ”Den svenska modellen” var en korporativistisk, socialistisk modell. Det är denna modell socialdemokraterna ofta hänvisar till som en framgångsmodell, när modellen i själva verket, inte bara hindrade utan även negativt påverkade den ekonomiska tillväxten. Denna negativa påverkan blev påtaglig efter 1970 (jfr studentupproret 1968). Sedan dess har den ekonomiska utvecklingen gått i en negativ riktning för landet som helhet. Hade Sverige efter Andra Världskriget följt den Schweiziska modellen hade Sverige idag i vissa för medborgarna viktiga avseenden varit mer än nio gånger rikare. En valuta speglar ett bytesförhållande mellan två länder, växelkursen speglar hur mycket en enhet utländsk valuta (exempelvis CHF) "kostar" i den egna valutan (1 CHF = 9,49 SEK).

Idag behöver en svensk betala 9,5 gånger mer för, säg ett hus i Schweiz, jämfört med vad han eller hon skulle behövt betala 1949/50. För en schweizare blir ett hus i Sverige motsvarande billigare. I andra avseenden kan de upplevda skillnaderna dock vara mindre på grund av den interna prisutvecklingen och skattesystemen, men under alla omständigheter har Schweiz haft en bättre utveckling än Sverige.

Ändå fortsätter svenskarna att rösta för en socialistisk politik, det är häpnadsväckande. Frågan är, hur kan ett folk, som det svenska, bli indoktrinerade till den graden att de blir självdestruktiva, utan att makten använder synbart fysiskt våld?

Richard Sörman reflekterar över det självdestruktiva beteendet och skriver … ”det verkar tyvärr vara många människors önskan att vi inte ska existera. Många svenskar vill inte ha ett svenskt Sverige. De vill att vår kultur ska försvagas, att vår identitet inte längre ska vara normen, att vem som helst ska kunna bli svensk, att svenskar inte längre ska vara i majoritet i sitt eget land. Jag tänkte skriva att de inte uttrycker det så, men det gör de faktiskt.”

”Vad denna DÖDSDRIFT (Reds. versalisering) kommer av får väl humanister, samhällsvetare och filosofer tvista om under kommande årtusenden: Vad drev dem? Hur var det möjligt? Vilka omedvetna motiv åstadkom denna absurda självförnekelse? Trodde de verkligen att de var tvungna att tillintetgöra sig själva för att rena sig från sin orättfärdighet? Var de så primitiva? Själv orkar jag knappt längre försöka förstå.”

Pllay försöker förstå genom att ställa en ny frågan … ”under mitten av 1800-talet krävdes det 80-90 % av befolkningen i jordbruket för att föda landets befolkning. Nu krävs det ca 1 % för att föda halva befolkningen, resten importeras.”

”De fullständigt otroliga rationaliseringsvinster som skett inom industri och jordbruk de senaste 150 åren borde gett oss alla en skyhög levnadsstandard, långt högre än vi nu har (Red. jfr Schweiz). En stor del, troligen den största, av det värde produktivitetsökningen skapat har använts till en allt större byråkrati och administration, statlig och kommunal.”

”Denna expanderande administration och byråkrati utgör nu den största kostnaden i samhället, vi arbetar mer än halva året för att försörja den, därefter arbetar vi för samhällsservicen och till sist för egen konsumtion.”

”Majoriteten av Sveriges löntagare är på ett eller annat sätt involverade i administration och byråkrati, en grupp som i en demokrati blir den politiskt mest dominerande, en grupp som därför drar till sig politikernas uppmärksamhet och välvilja.”

”I Sverige idag går den politiska skiljelinjen mellan närande och tärande där effektiviteten i produktionen och löneskatten gjort de närande till en minoritet och de tärande till majoritet, i en demokrati kommer därför makten att hamna hos de tärande intill dess dessa förbrukat de resurser de närande skapat.”

”Frågan är om demokrati är förenligt med högeffektivt resursskapande? kanske demokrati endast fungerar då folkflertalet arbetar med resursskapande i stället för resurskonsumtion?

Pllay drar slutsatsen att Sverige håller på att utvecklats till att bli ett renodlat tärande samhälle, där de tärande har det avgörande inflytandet i alla samhällsfrågor. Så, trots den snabba tekniska utvecklingen, den ständiga effektiviseringen inom näringslivet, hamnar, enligt John Hassler tillväxten per capita 2007–2021 under nivån på 1973–1993.

En annan förklaring är tidsandan, postmodernismen, Henrik Jönsson reflekterar … ”kan du sätta dig in och förstå samhällsfrågor kan du välja att verka för saker som är destruktiva, som gör vår civilisation sämre, eller du kan verka för saker som gör vår civilisation bättre. Saker som gör vår civilisation sämre är kollektivism, socialism, totalitära, auktoritära, egenmäktiga, våldsamma ideologier, medan konstruktiva impulser till göra civilisationen bättre, frihetsimpulser, individualitet, marknadsliberalism, innovationsbenägenhet, neofili (kärlek till det nya) snarare än neofobi.”

”Facken representerar den systemiska manifestationen av neofobi, det var dom som försvarade isbärarna på 1890-talet, nej vi skall inte ha kylskåp utan vi skall ha ett yrkesskrå som bär isblock som du kan ha i skafferiet. Det är fackens roll. Neofilien, WHOA, någonting nytt. Jag kanske förlorar mitt jobb, men vi ”kör”.”

”Mening har försvunnit från Västerlandet. Franska existentialisterna försökte fylla hålet efter Gud med hur staten skulle organiseras. En extremt torftig sak. Vi ser sviterna av det, en politisering som genomsyrar människor på ett existentiellt sätt, men som inte gör någon nöjd.”

En tolkning av Henrik Jönssons uppfattning, att socialismen har ersatt Gud, men på ett existentiellt plan har inte människorna inte blivit mer nöjda än tidigare, utan tvärt om, idag är ingen nöjd. Postmodernismen är en föreställningsvärld som genomsyrar hela den Västerländska civilisationen, inte enbart Sverige.

Saker som, enligt Henrik Jönsson, försämrar vår Västerländska civilisation är ”kollektivism, socialism, totalitära, auktoritära, egenmäktiga, våldsamma ideologier”. Socialism och ideologiska islam, som är ett exempel på en totalitär, auktoritär, egenmäktig, våldsam ideologi, får en allt större genomslagskraft i Sverige, vilket, enligt samma tankegång, innebär att vår Västerländska civilisation i Sverige försämras. Något som kan beläggas genom att observera hur villkoren för yttrandefrihet, åsiktsfrihet och demokrati snabbt försämras. Vi har tidigare sett att parallellt med den allt tydligare socialiseringen och islamiseringen av samhället försämras den ekonomiska utvecklingen. Vi befinner oss, med andra ord, i en negativ spiral, en spiral som riskerar att med full kraft ”slå i botten”, då det inte finns några kraftfulla motkrafter.

Socialismen är en destruktiv kraft som förstör vår Västerländska civilisation. Bo Adolfsson pekar på att … ”Vilhelm Moberg sade: ”Sossarna är ett idéparti med två idéer: Att ta makten och att behålla den,” … en observation som har blivit mycket tydlig idag.

Elisabeth G ställer frågan – var gör de av alla pengarna? … ”Jag växte upp i en kommun med drygt 2 000 invånare. I huvudorten fanns två lanthandlare, två taxirörelser, varav en kombinerad med bensinmack, en kiosk, en sömmerska, bank, post, cykelverkstad, åkeri, konditori, tapetserarfirma, smedja, sybehörsaffär, charkuteriaffär, skolor (åk 3-7, åk 1-2 var i två småbyar), distriktssköterska, barnavårdscentral, bibliotek, snickare. Därtill fanns ett antal lantbruk. I dag finns praktiskt taget inget av detta kvar. Det var en lugn och trygg uppväxtmiljö och ingen led någon nöd. Folk hjälptes åt och tog ansvar. Det gick alldeles utmärkt att leva såhär. Det enda som jag kan se har blivit bättre är sjukvården, dock enbart ur vissa aspekter.”

”Varför blev det så mycket sämre? Jag kan inte se någon annan förklaring än socialismen. Samhället skulle slås sönder och människor lita på staten istället för att hålla samman. Anställning var bättre än företagande. Människor skulle fås att tro att centralisering var bra. Därigenom blev de flesta villiga att, via höga skatter och förbud, lämna ifrån sig makten över sina egna liv.”

Olle Reimers skriver att ... ”i Sverige har marxisterna arbetat under täckelset ”socialdemokrater”. Detta innebär inte att marxismen i Sverige är mindre farlig än den i Ryssland eller Kina; endast att den är mer förslagen. De har förstått att det tar den där generationen eller kanske två för att utplåna de sista resterna av den inhemska kultur som har kraft att stå emot kommunismen.”

”Exemplet Sverige är troligen mycket uppmuntrande för marxisterna och globalfascisterna. Efter murens fall insåg man att det långsiktiga arbetet med att tvätta bort resterna av den lokala kulturen skulle kräva mer tålamod än vad Lenin och Mao mäktade med.”

”Det fins bara en enda verklig motkraft idag: Donald Trump. Vi få se om han lyckas återskapa det individuella mod som krävs för att stå emot kollektivismens locktoner om ett kravlöst liv. Resultatet kommer i november 2020.”

A … ”vänstern försöker i alla sina delar lura och eller tvinga människor att välja mer död. Och i den processen finns enormt med makt att tjäna. Enormt.”

”Det är själva grejen. Och det är egentligen helt otroligt att det ens kan hända, men det kan det. Som jag har kommit att se det helt nyligen så är det detta religionen handlar om, se förbi lögnen och att välja livet. Allt vänstern sysslar med bygger på att folk INTE ser vad valen gäller.”

Fredrik Östman instämmer … ”vänster och höger motsvarar död och liv.”

Massinvandring av lågutbildade ekonomiska bidragstagare från dysfunktionella länder är politiker- och mediaväldets främsta metod för att omvandla Sverige till ett dysfunktionellt förvaltningsområde, där de tärande har den totala makten i alla avseenden.

Eva Danielsson diskuterar mekanismer som skulle kunna hindra denna utveckling. Dessa mekanismer kräver att de närande får makten, exempelvis efter att ekonomi har havererat, … ”den första svältkuren för välfärdssystemet (skulle) naturligtvis vara slopade bidrag till icke-medborgare. Samtidigt med rejält höjda krav för medborgarskap och rösträtt. Ett ambitiöst återvändarprogram förutom genomförandet av avvisningsbeslut. Att upphöra med lockropen på nya lycksökare (och nya väljare) helt enkelt. Parallellt måste förstås alla tänkbara resurser sättas in för att mota den ökade brottslighet man kan förvänta som reaktion på att bidragen uteblir. Men trots det skulle en sådan kur behövas om Sverige ska kunna överleva som ett civiliserat land.”

Eva Danielsson anser att … ”det egentligen (inte) skulle bli så mycket värre ifall bidragen uteblir. Kriget mot det svenska samhället pågår ju redan ändå. Det kriget handlar om avståndstagande mot det svenska i samhället och om makt/anseende och om pengar som kan ge makt/anseende, inte om mat på bordet.”

Hovs_Klipphällar har en annan uppfattning än Eva Danielsson … ” detta har hela tiden förvärrats. Makthavarna har fortsatt skapa regler som per automatik drar till sig migranter från dysfunktionella områden i främst MENA-området. Makthavarna har dessutom hela tiden vägrat lyssna på alla varningar, och istället tystat ner kritiken med förolämpningar och rent maktspråk.”

”Migranterna hånskrattar åt svenskarnas enfaldiga beteenden, och ser det numera som självklart att festen ska fortsätta. De dumma svenskarna ska leverera bidrag och annat, annars ska fan ta dem …”

”Detta är bara början. När migranternas bidrag i framtiden skärs ner, kommer de att svara med ökat gängvåld – detta då de i grunden inte är annat än en invasionsarmé vars mål är att plundra oss. Och det kommer de att fortsätta med till den dag de möts av effektiva motåtgärder.”

Hovs_Klipphällar ställer frågan … ”om det då räcker med att kalla in den militär vi i stort sett redan avskaffat.” Förmodligen kommer Sverige att behöva rekrytera en omfattande kontingent av erfarna legosoldater enbart för att upprätthålla någon form av ordning under den period som Sverige bygger upp en helt ny poliskår.

Beträffande våldsanvändning skriver Utlandssvensk … ”se på de amerikanska städerna. Massor av polis, extremt hårda straff, etc., etc. Det spelar ingen roll. De bränner inte bara bilar där, utan även byggnader i helt extremt skala. Många av ”the inner cities” ser ut som att de har blivit utsatta för omfattande flygangrepp. Frankrike har under flera decennier försökt att få ordning på sina ghetton med mycket hårda metoder, inklusive massor av militariserade poliser. Resultaten är obefintliga och det är ungefär samma i alla Västländer. Det som spelar roll är vilka som bor i ett område, inget annat.”

”Acceptera att det inte går att ha helt olika grupper som lever under samma system. Svenska lagar och svensk polis skulle fungera helt OK om befolkningen var enbart etniska svenskar. Vi skulle då knappt ha någon våldsbrottslighet.”

”Men vad krävs för att få t.ex. hazarer (Red. hazarer är ett folk som tidigare huvudsakligen bodde i bergsområdet Hazarajat i centrala Afghanistan.) att sluta med heroin och sexuella övergrepp? Förmodligen går det med sharia men knappast med något som ens avlägset påminner om dagens västerländska metoder. Vad krävs för att få zigenare att börja ta vanliga kneg? Många har försökt under flera hundra år, men ingen har lyckats. Vad krävs för att få svarta afrikaner att sluta vara våldsamma och förvandla alla områden de bor i till slum? Återigen, många har försökt under väldigt lång tid, men ingen har lyckats. Osv, osv.”

”Det här med fler poliser, hårdare straff, etc., etc., är bara en variant av samma meningslösa strategi som vi har hållit på med hela vägen, dvs. man tror att man via ändringar i vårt system kan ändra immigrantgrupperna. Men det saknar all förankring i den extremt omfattande empiri som finns.”

”Ett område som domineras av somalier kommer att bli en våldsam slum. Om man sätter hälften av alla unga män i den gruppen i fängelse kommer inte alls att ändra detta faktum. Om man har hundra eller 10 tusen poliser i området spelar ingen roll, precis som det inte spelar någon roll om man har noll eller hundra fritidsgårdar. Ett område som domineras av japaner kommer däremot att bli totalt fredligt och högproduktivt, återigen helt oavsett antalet poliser eller fritidsgårdar. Skattetryck, storleken av välfärdsstaten, färgen på byggnaderna, etc., etc., spelar inte heller någon meningsfull roll.”

”Fängelser är bara ett annat segregeringsverktyg. Desto högre andel av somalierna som sitter inlåsta, desto mindre våldsbrott. Deras eget område kommer fortfarande att vara samma slum, men om man aktivt låser in en stor del av de unga männen i den gruppen får man mindre brott i andra områden. Men det är ett absolut hysteriskt dyrt och ineffektivt sätt att uppnå denna effekt. Vidare är det endast ekonomiskt möjligt om problemgrupperna är relativt små och inte växer. Detta gäller verkligen inte i dagen Sverige. Det är totalt omöjligt att genomföra en amerikansk lösning här, hela ekonomin skulle behöva ställas om till att bygga fängelser. Det är ingen överdrift.”

”Vi måste sluta med alla dessa debatter om hur vi ska ändra vårt samhälle för att därigenom ändra MENA folkets beteende. Det är värre än meningslöst. Acceptera istället att vi inte alls kan samexistera under ett system och sen kan vi prata om vilka metoder som är mest rimliga för att uppnå segregering. Det finns väldigt omfattande empiri om vad som fungerar respektive inte fungerar, för den som vågar läsa på om saken.”

Nämnas kan att Kina tillåter muslimer enbart att leva, bo, arbeta och studera inom inhängade/avspärrade områden, där de får möjlighet att studera kinesisk lagstiftning och kinesisk kultur. De får lära sig att dansa, sjunga, spela fotboll, spela basketboll och studera, etc. Det finns alltid polis och militär i närheten. Bryter någon mot lagen lagförs han eller hon omgående. Detta kan betraktas som en effektiv form av segregering. Problemet med segregering är att det inte är en långsiktig lösning. På sikt är återvandring av dem som inte kan assimileras i det nya landet den mest tillämpliga lösningen, inte minst då utvecklingen går mot mer privata lösningar istället för offentliga.

En annan väsentlig aspekt som påverkar frågan om återvandring är inkompatibla religioner, som politiskt-islam. Min Strand skriver … ”visst är det politikernas fel genom den migrationspolitik som förs, men väl här, så kommer islam snart att få allt mer makt, det är ju självklart, att inte se detta är ju att leka struts. Alla de som redan drabbas anser nog att det redan är ett stort problem. När muslimerna blir tillräckligt många så kommer de att ordna samhället som de vill, det är väl självklart, det sker ju redan i många områden? I England kan man se hur det kan gå, de som talar om det som Tommy Robinson förföljs av staten och slängs i fängelse under tortyrliknande förhållanden.”

Polisen i Kina har kontroll på den muslimska befolkningen, det gäller också polisen i Israel, men detta är kanske undantagen som bekräftar vad Utlandssvensk kommer fram till.

Utlandssvensk skriver vidare att … ”det är inga hemligheter vad som sker om man tar in 100 tusen människor från Pakistan eller Kongo eller Japan. Det går att veta i förväg, genom att titta på utfallet i de Västländer som redan har haft immigration av dessa grupper. Frankrike är t.ex. ett land som hade stor MENA immigration 30-40 år innan Sverige. Nästan allt som nu händer i Sverige har därför redan hänt i Frankrike, ofta ner på detaljnivå. ”Utanförskapsområden”, gruppvåldtäkter, etc., etc. Det som händer i Malmö, har redan hänt i Marseille för länge sen. Allt var helt förutsägbart, eftersom det redan fanns facit …”

”Men av någon anledning är det få som är intresserade av … hårda data. Istället vill man älta en massa olika teorier om hur man ska kunna få ett helt annat utfall just i Sverige. Om vi bara sänker bidragen, eller höjer dem. Om vi bara bygger fritidsgårdar eller skaffar fler poliser. Om vi bara får bort välfärdsstaten. Osv, osv, in i evigheten.”

”Allt har redan prövats, ofta flera gånger i flera olika länder. Det fungerar inte. Det finns inte direkt någon brist på t.ex. svarta eller muslimer som lever utan välfärdsstat och bidrag, det kallas för slum i 3:e världen.”

”Enligt mig har denna debatt därför absolut inget att göra med att försöka hitta lösningar, utan den är tvärtom en metod för att undvika att ompröva sina egna grundsatser. Om man är höger kan man hävda att folk från Kongo eller Pakistan skulle fungera utmärkt om bara skatterna sänktes, välfärdsstaten avskaffades och det blev fler poliser. En person till vänster säger istället att det behövs mer skatter, mer bidrag och mer ”stöd” från samhället. Men i båda fallen är det uppenbart och stenhårt dokumenterat att det inte fungerar. Personerna från Kongo kommer att ha samma dåliga utfall helt oberoende av skattesatser, strafflängd, osv. Men det är jobbigt att fundera över detta och vad det innebär. Betydligt enklare att sticka huvudet i sanden och låta kommande generationer ta smällen. De flesta vill helt enkelt inte veta hur verkligheten ser ut, utan föredrar starkt att leva i sin egna ideologiska fantasivärld.”

Anders instämmer … ”enda lösningen är återvandring. Börja med att hyra in Academi (tidigare Blackwater) och rensa upp i invandringsgettona och deportera alla illegala. När man har visat hårdhet kan man sedan ta fram moroten, och erbjuda de som befinner sig här legalt ett generöst kontantbidrag om de lämnar landet (får förstås kombineras med lämpliga mutor till de styrande i mottagarländerna), samtidigt som man omprövar alla uppehållstillstånd. Slutligen går man igenom alla medborgarskap som beviljats de senaste 50 åren för att undersöka om de erhållits på falska grunder, varvid de dras in (som man gör i USA).”

Min Strand skriver om det faktiska verkligheten … ”bara för att ni inte blir rånade på Östermalm så betyder det inte att det inte är verkligheten i stora delar av Sverige. Folk anpassar sig och media tystar, så exempelvis i Malmö så rör man sig i allt snävare områden, endast kvinnor utan självbevarelsedrift joggar ensamma på kvällen. I stora områden joggar ingen.”

”Ungdomar är väl bekanta med att få cyklar, jackor, moppar och telefoner stulna, du kan vara säker på att de har anpassat sig. Detta har varit så här LÄNGE. En (berättade för) … läraren att han alltid kom med en ny cykel till skolan, att vara tjuv är ett sött skämt, då går det som det går, ungdomsbrottslingar kommer undan och blir nationella hjältar.”

”Så rånen sker redan, det du menar är att de inte nått överklassen fullt ut än, fast i min överklassenklav har vi nu migranter och ensamkommande som rör sig i grupp, och flera incidenter har redan inträffat, så jag kan inte bara låta mina barn cykla runt hur dom helst utan måste hålla redan på var boenden finns och så vidare. Detta är REDAN här, men kommer förstås att bli värre.”

”Det stora skeendet i Sverige idag det är anpassningen till detta, statsmakten har skapat detta och vill ha det så här, så folk anpassar sig och drar sig allt mer undan tills det inte går längre, ja då slutar man gå på stranden helt enkelt, eller hur många gånger går man till simhallen där det finns invaderare som tafsar, eller bajsar i poolen. Skickar man sina barn ensamma till konsert? Det normala svaret på allt detta är hat, jag är uppfylld av det, tyvärr.”

”Det andra som redan sker det är att välfärdssamhällets klienter, oduglingar och parasiter och hatisk vänster av alla de slag, de finner andra vägar till makt, genom anställning som genusansvarig, hållbarhetsexpert eller journalist eller annan aktivism, som AFA, Expo eller någon NGO. På universiteten så sprider sig militant PK-ism mycket snabbt så maktsfären för PK växer och växer, alla professorer är vänster i stort sett …”

”Ser man någon ödmjukhet hos en Lööf eller Löfvin, eller framtida tyranner? Sådan var ju Reinfeldt också, inga medel är för hemska för honom om målen uppnås, det är så talande att han hånar de fattiga och de som får sitt land förstört, de våldtagna och de nerslagna med, brann granen? Han tycker att Svensson skall väckas med islam?”

Lennart Bengtsson har svårt att förstå vad som sker, han ställer ett antal frågor, frågor som många ställer sig … ”Varför finner sig svenska folket i att behandlas på ett sådant förnedrande sätt.? Varför fortsätter de att stödja partier och institutioner som inte bryr sig om deras vardag utan fortsätter att ständigt bidra till att försämra deras tillvaro? De kan ju förvisso hävda att de är hjärntvättade av media eller att de inte orkar eller vågar protestera. Flera av deras belackare tycket att de kunde utvandra eller om de är tillräckligt gamla skynda på sin hädanfärd om de inte gillar läget. Vad är det som fattas dagens svenska folk?”

Fredrik Östman svarar … ”borde du inte ha frågat dig detta för femtio, sextio eller sjuttio år sedan? Inget har ju ändrat sig. De vill ha det så här” (makten framför allt). Skribenten vidareutvecklar … ”det är ju inte så att socialismen är en kabal, ett hemligt samfund, en konspiration. Nej, den är öppet kungjord.”

”Dess källor, dess resonemang, dess doktrin är allmänt kända. Allt man behöver göra är att närma sig dem med ett sanningssökande sinne och inte på jakt efter färdigtuggade livslögner och rationaliseringar och loj dödskultsliturgi. Det som skall intressera oss är de psykosociala fenomen och principer som gör att hela folk har fallit för dödskultens lockelse. Det skedde inte av en slump. Vi måste bli metapolitiskt upplysta och aktiva som på Gramscis (Antonio Francesco Gramsci, 1891-1937, var en italiensk kommunistisk politiker och marxistisk filosof) tid socialisterna.”

Politikerna och etablissemanget vill ha det så här. Min Strand … ”de vill ha det så här, vänstern styr men tar inte ansvar för vilka som blir påkörda, de har minsann större mål för ögonen, de som inte lägger ansvaret för de överkörda vid vänsterns och etablissemangets fötter de är helt enkelt medsjuka, en medsjuka som kommer sig avsaknad av korrekt förståelse av våra egna kulturella sanningar, som är konservativa, formade av verkligheten och nedtecknade i kristendomen och den vetenskapliga metoden. Innan vi lägger ansvaret för samhällsutvecklingen vid etablissemangets fötter kommer vi inte vidare. De VILL ha det så här. De kör in i träd efter träd, kör över människa efter människa, och fortsätter ändå.”

Sixten Johansson påminner oss om att … ”vi måste hålla i minnet att en majoritet av ursprungssvenskarna alltjämt lever som inne i en annan verklighetsbyggnad, som enligt äldre byggpraxis och tillit till yrkesmän ska vara normal och stabil, fast det nu känns osäkert pga. små skalv och sprickor.”

”Men i realiteten domineras och styrs Sverige på fullaste allvar av kollektiv infantilism och ordmagi. Ett feminiserat barnvälde behärskar både statsapparaten och det offentliga rummet. I dagens Sverige finns inga mentalt vuxna som utövar makt på riksnivå.”

Eva Danielsson avslutar Veckokrönikan med insikten att vi går mot ett skräcksamhälle … ”politikerkåren har blivit ett yrkesnätverk för invigda utan förankring i vad de som bekostar deras löner och övrigt de beslutar om, tycker och tänker. Politikerna kan inte avsättas och behöver aldrig stå till svars. En prickning i KU blir inte ens löneavdrag eller indragna pensionsförmåner.”

”Det skulle behövas många åtgärder för att göra Sverige till en verklig demokrati. Det finns kunskap om vad som skulle till, men dagens politiker vill ju inget av det. Åtminstone sex svenska riksdagspartier är ju mer eller mindre öppna med att de vill skrota demokrati som styrelseskick även formellt. De vill låta EU och FN ta över och genomföra befolkningsutbytet/mångetnicitet fullt ut med massmigration och demografi och utplåna den vita rasen och kristendomen och västerländsk kultur och marknadsekonomi.”

”Jag är inte säker på att fler än den innersta klicken av ideologer inser hur långtgående planerna är, men det behövs inte. Så länge de övertygade och de indoktrinerade bara utför alltihop utan protester, och ingen formell eller informell maktdelning existerar, så går vi mot ett skräcksamhälle.”