Veckans krönika 08 juni till 14 juni 2019

Är den av politikerna skapade verkligheten alltför skrämmande för att vanliga människor skall orka ta den till sig?

Den av politikerna skapade verkligheten = eskalerande grovt våld som våldtäkter och skjutningar, upplösning av välfärdssamhället, brant ekonomisk utförslöpa, ökande antal ghetton, eller, med nysvenska, utanförskapsområden, etc., etc., är alltför hemsk för att många människor skall orka förhålla sig till verkligheten. Bättre då att se på SVT (som dagligen och stundligen presenterar en uppdaterad version av det socialistiska, globalistiska lyckoriket), eller att läsa andra etablerade medier (som tenderar att kopiera SVT), så slipper man tänka själv och man kan fortsätta att hoppas att allting kommer att ”lösa sig”. Många människor tendera att leva i två verkligheter, dels i en socialt konstruerad, utopisk verklighet (det socialistiska globalistiska lyckoriket), dels i en faktisk verklighet med jobb, vardagsbekymmer och glädjeämnen.

Min Strand skriver att … ”leva i Sverige är för en tänkande människa ett slaveri, så mycket av ens liv stjäls, det handlar ju inte bara om pengar, utan tid, och man har bara ett liv. Alla arbetande svenskar hade kunnat gå i pension vid halva tiden om det inte var för detta politikervälde och invandringen.”

”Sedan är ju inte detta nog utan allt offentligt samtal är värre än en affisch på Stalin som ju var rak och enkelt totalitär, nu är totalitarismen mycket mera utstuderad och raffinerad, man blir inte bara skickad till Gulag, utan istället så har man lyckats få folk att självindoktrinera, i Sovjet så visste man att Pravda var lögn, och i de flesta länder så misstror folk makthavarna, men inte i Sverige, man inte bara tror på dem, utan det är etter värre, man tror att de vill oss GOTT!!!”

Skribenten finner en förklaring till varför människor inte tenderar att se verkligheten som den är då han … ”upplever när (han) diskuterar med annars intelligenta människor att det är just det som håller dem tillbaks, de ORKAR helt enkelt inte se verkligheten i ögonen, för allt rasar när man inser hur djup indoktrineringen är, i stort sett allt är rakt motsatt den inlärda officiella sanning som en majoritet svenskar lever med.”

Slutsatsen är att …”folk orkar helt enkelt inte vakna … verkligheten är för hemsk, mitt mantra i över 12 år det är att alla som är för denna invandring VILL HA alla våldtäkterna, de vill ha gängvåldtäkterna … Att istället erkänna att man har skuld i att kanske 25,000 kvinnor om året (nu 7500 anmälda med 20 % anmälningsbenägenhet) om året blir våldtagna, även barn, det är helt enkelt för mycket för de flesta. Att ens egen livshållning skulle ha något med allt våldet att göra, det blir för mycket.”

Anders Leion hävdar att … ”politikerna är rädda för verkligheten. De är så fast i en förljugen idealbildning, i ett önsketänkande om verkligheten, att de inte står ut med realistiska beskrivningar. De livnär sig själva och försöker hålla väljarna lugna med verklighetsförfalskningar.”

”Hur skulle man kunna ändra på invandringspolitiken när denna just är ett uttryck för denna förvrängda verklighetsbild, denna förljugenhet? Man utformar inte politiken efter verklighetens krav utan efter en önskad, vacker ”verklighetsbild”. Naturligtvis kan man inte då bry sig om dess verkningar. Det vore att spotta sig själv i ansiktet.”

Skribenten MS ställer frågan till Anders Leion om han har funderat på vem som tjänar på den förda politiken … ”har du funderat på vilket sätt ett samhälle skulle kunna inrättas på så att de mest praktiskt odugliga, de som ALDRIG producerat något för egen maskin, som aldrig haft ett riktigt jobb (utom mycket kort och de gjorde allt för att mygla och komma undan) skulle kunna styra?”

”Har du tänkt på hur ett samhälle skulle utformas där de mest omoraliska och hycklande och manipulerande skulle kunna styra och sko sig, ett samhälle med anti-meritokrati?”

”Har du tänkt på, detta är än värre, hur ett samhälle skulle se ut där de som bär ett inre hat och avundsjuka, det är deras kärna, det vet att de är onda och dåliga innerst inne, små, fega, lismande, … som njuter av att köra med andra, att tvinga andra, det är det enda som ger dem mening, de blir inte glada av det, för glada är inte onda människor, därför skall ingen annan vara glad heller, hur skall ett sådant samhälle se ut?”

”Har du tänkt på det, och för den delen vilken annan importerad glädjelös kultur passar som hand i handske med detta?”

”Har du tänkt på att just exakt de som vill ha det just exakt så här, att det är de som nu styr? Inget annat system hade kunnat lyfta fram denna kavalkad av avskyvärda människor. Inte en enda offentlig person i Sverige idag är ju inte oduglig och rakt av vidrig i stort sett, det är bara för att vi inte kan se någon kontrast som vi inte ser det, alla är samma.”

Lennart Bengtsson anser att … ”man behöver knappast vara expert på nationalekonomi för att inse att landets ledande politiker och befattningshavare har ruinerat landet genom en fullständigt ogenomtänkt och planlös migrationspolitik. Det vi nu ser är bara början på ett allt djupare elände. Det är närmast obegripligt att massmedia fortfarande lyckats hjärntvätta befolkningen att tro att den förda politiken är riktig när den i stället är en katastrof för landet.”

”En del av problemet är enfaldiga politiker som inte begriper vad de håller på med, men en god del av skulden är passiva och mentalt förslöade medborgare som inte bryr sig. Media bidrar aktivt genom att ständigt servera dramatiska väderhändelser för att folk skall koncentrera sin oro på jordens klimat och inte märka den tilltagande vanvården av deras eget land.”

Patrik Engellau förklarar att den … ”svenska situationens ömmande kärnpunkt är att politikerväldet, liksom så många andra övermodiga makthavare genom historien, har fått hybris. I sin megalomana självsäkerhet tror härskarna på allvar att de representerar ett högre förnuft och en högre moral än medelklassen.”

”Därför vill de tvinga medelklassen att acceptera och finansiera deras eget humanitära stormaktsprojekt som går ut på samma sak som alla föregående utopistiska drömfilosofier från litteraturens Kallocain och 1984 till verklighetens kommunistiska paradis och Tredje Riket, nämligen att göra om människan efter sin påhittade idealbild, till exempel genom att upphäva de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män.”

Människans natur tenderar att vara svårföränderlig, vilket är en förklaring till varför vi har svårt att dra lärdom av historien. Vi är dömda att upprepa gångna misstag. Ett citat som tillskrivs George Bernard Shaw (1856-1950) är att det enda som människan lär sig av historien är att det är ingenting som vi lär oss av historien. Richard Sörman anknyter till denna insikt och skriver att … ”gång på gång upprepar människan samma misstag och gör då återigen historiska lärdomar sorgligt aktuella. Nu verkar det vara Sveriges tur att drabbas av gudarnas hämnd för att inte ha accepterat gränserna för det möjliga. Vår hybris riskerar bli vår undergång.”

Richard Sörman hävdar vidare att … ”vänstern hatar skillnader. De hatar identiteter (i alla fall vår västerländska identitet). Allt ska befrias. Allt ska bli möjligt. Inga skillnader ska finnas mellan män och kvinnor, mellan unga och gamla, mellan svenskar och icke-svenskar, mellan vi och dom (om ”dom” inte är ”högerextremister förstås…). Och det är där det utopiska och verklighetstrotsande förvandlingsprojektet kommer in. Man förnekar det förflutnas betydelse, man förnekar betydelsen av ursprung, kultur och biologi. Allt får vika för det egna projektet. Allt ska vara nytt, rent, rationellt och präglat av det goda.”

Richard Sörman ställer frågan … ”vilket straff kommer gudarna att utdöma till dessa övermodiga henvarelser som inte bryr sig om ekonomiska eller biologiska realiteter, som spottar på allt vi förr höll för heligt och som låter utopi gå före verklighet? (Att de ofta gör det av politiskt eller ekonomiskt egenintresse eller bara av simpelt grupptänkande gör det inte snyggare.) Ingen aning.”

”Men roligt kommer det nog inte att bli. Och vi kommer alla påverkas. Men en sak är säker om vi ska tro de gamla grekerna: de kommer inte undan sin egen undergång. Klockan klämtar och ödet väntar.”

Det finns en stor sannolikhet att slutet på den socialistiska epoken kommer att bli mycket våldsam, inte minst här i Europa och i Sverige, då de totalitära makthavarna dels vet att straff, förr eller senare, väntar (kan komma i mer eller mindre ordnade former), dels har skapat en aktuell konflikt mellan den västerländska civilisationen och den islamska herrefolkscivilisationen. Om inget annat kommer att utlösa socialismens kollaps, så kommer ekonomin att göra det.

Politikerpatrasket i Sverige avser att införa en speciell lagstiftning avseende brott mot politiker. Argumentet är att demokratin behöver skyddas. Så talar det totalitära, hycklande, förljugna politikerpatrasket. Vänsteraktivisterna på SVT applåderar. Det här patrasket förstår medvetet eller omedvetet att straff, förr eller senare, kommer att utkrävas. De vill ha förstärkt skydd MOT medborgarna. Samma sätt att tänka i Sverige 2019 som i Tyskland på 1930-talet. Den som hotade en medlem av det nationalsocialistiska politikerpatrasket (eller någon av deras medlöpare) kunde räkna med ett mycket kännbart straff, jämfört med ett motsvarande hot mot en vanlig medborgare. Så även i Sverige, tydligen.

Lars Bern kommenterar lagförslaget med att ... ”vi måste säga nej till en lagstiftning som gör skillnad på politiker och vanligt folk. Det är fullständigt hårresande att man överhuvudtaget tänker sig genomföra en sådan politik. Det är djup upprörande. Det är självklart att det skall vara exakt samma lagregler för alla medborgare i samhället, oberoende om de är politiker eller inte.”

”Att den här tanken att ha en speciell lagstiftning för politiker har kommit upp visar att det är en allvarlig brist i vårt rättssamhälle. Att rättssamhället inte klarar av att skydda sina medborgare. Man har inte resurser att skydda medborgarna och då skall resurserna koncentreras på att bara skydda politiker. Det är fullständigt oacceptabelt. Det är ett feltänkande som är väldigt avslöjande. Folk förstår inte vad det här innebär, det är det som är så skrämmande. Det kommer att bli uppenbart när vi får rättegångar som visar att vi blir olika behandlade, om vi är goda socialdemokrater eller inte. Nästa steg är att journalisterna på SVT, alla miljöpartisterna där skall ha ett bättre lagskydd än vad vi vanliga medborgare har.”
MS skriver att … ”vi lever i en malokrati. De värsta av de värsta har genom att vänsterns principer styrt oss så länge nu placerat sig på toppen överallt. Vi styrs av sådana som borde skämmas, våldtäktsförespråkare allihop, de är den fegaste sortens hycklar som finns, de uppmuntrar våld och våldtäkter och ren tortyr, syra i ansiktet och könsstympning, men INGET, INGET har med deras egna åsikter och politiska preferenser att göra.”

”Våldtäkterna bara sker, ungefär som regnet som faller just nu. Hade detta bara gällt en liten grupp vidriga politiker, journalister och kulturmänniskor, kvinnorna är häxor och männen cuckolds (Red. hanrej) med låg testosteronhalt, de ser ju ut som småpojkar, skalliga ibland, babyansikten, Ullenhag, Fridolin, Reinfeldt, Morgan, Jönsson, eller som fläskiga eunucker som Löfven, det är något fel på deras utseende allihop, men nu gäller det inte bara dessa, utan en stor del av Sveriges befolkning har genom en långvarig och målmedveten indoktrinering blivit icke-människor, de tänker inte själva längre, utan har blivit instrument som kan fås att acceptera vad som helst, och hysa vilka motsättningar i huvudet som helst.”

Skribenten MS har helt enkel tröttnat på att svenska män och kvinnor, som inte ens kan stå upp för sina barn, accepterar våldtäkter och annan grov brottslighet, att vår västerländska kultur, normer och värderingar förringas och desavoueras, och att … ”de vill ha det så här helt enkelt och i praktiken så betyder det att vi inte bor i samma land längre, vi delar inte samma kultur, inte samma verklighet.”

”Så jag är helt enkelt för intelligent och insiktsfull för att slösa mitt liv på att hela tiden förhålla mig till vad sjuka indoktrinerade människor håller på med, livet är för kort för detta. Vi bor inte i samma land, deras verklighet är inte min, och vi vill inte samma sak. Inte ens att betala skatt har vi gemensamt, eller lagarna, för det är vi som betalar och de som tar, vi som åker dit för petitesser och de som kommer undan med mord.”

Jan-Olof Sandgren ställer frågan i en krönika … ”varför vi över huvud taget ska försörja andra länders vuxna medborgare. Och varför vi utan motprestation ska ge dem gratis bostäder, fri tandvård, utbildning, åldringsvård åt deras anhöriga etc.”

Fredrik Östman gör en helt korrekt reflektion när han konstaterar att … ”vi borde 1975 inte ha låtit bli att införa den vansinniga lagen för att vi borde ha insett att den kommer att leda till det elände vi nu lider under, utan vi borde ha låtit bli att införa den vansinniga lagen för att vi inte hade något rimligt och väl uttalat motiv för att införa den.”

Att 75 – 80 % av de svenska föräldrarna (dvs. de som röstar på Sjuklövern) inte reagerar och ser till sina barns bästa är obegripligt. Socialismen tenderar att få föräldrar att bortse från sina barns behov och framtida möjligheter. Det gäller inte bara barnen utan även far- och morföräldrar, de äldre får stå tillbaka för att utländska vuxna män, med minimal skolutbildning och som kommer från en apart kultur, skall kunna parasitera på svenska skattebetalare.

Dagens Industri (DI) skriver att … ”Danderyds kommuns chockbesked om en skattehöjning på 1,40 kronor kommer att följas av mängder av höjningar i Sveriges kommuner enligt SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog. Runt 40 kommuner måste höja skatten nästa år. Det säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog till Di. Det är till och med fler än under finanskrisen.”

Hans Jensevik kommenterar skattehöjningen i Danderyd med att .. ”medel tas från de äldre, som man sparar in på till att i stället flytta över till ökade kostnader för flyktingar (Red. ekonomiska migranter). Alltså! Danderyd lägger ner hemtjänsten. … De måste ju höja skatten med 1,4 procent 2020 och hade höjt 0,2 procent i år och har ändå inte pengar till hemtjänsten! Jag hade haft rätt i … att just äldreomsorgen är invandringens alternativkostnad … att 2025 skulle alla kommuner se ut som Malmö idag (Red. Malmö kommun går med 25 % i underskott). Danderyd hann lite före.”

Christer Kustvik anser att … ”det är en skam hur vi behandlar äldre människor i Sverige idag. De som byggde upp det land, det välstånd, vi yngre nu njuter av behandlas som något katten släpat in, som ett köttstycke som ska ligga och ruttna i hemmet.”

”Visa mig era gamla och jag ska berätta vilket samhälle du lever i. Winston Churchill sa det om fängelser, jag säger det om våra äldre. Inget visar så tydligt vilket samhälle vi har som hur vi tar hand om våra äldre. Och inget får mig att skämmas så över Sverige som just det.”

Vänstern är för allt som är bra och mot allt som är dåligt, utan att relatera det ena till det andra. Min Strand skriver att … ”världen inte är perfekt och att vänstern alltid är för allt bra och mot allt dåligt, det vet vi redan. Hur skall de annars kunna slå mynt av det och kunna leva som parasiter på så kallade ”sociala reformer”.”

”Man tar till intäkt efteråt allt som gått bra och ignorerar allt som gått dåligt, … Så det fokuseras på mördare som blir oskyldigt dömda, inte det mycket större problemet med mördare som går fria, frisläppta av vänstern att mörda igen och igen.”

”Hade vänstern fått bestämma så hade Jack the Ripper gått fri även om man fångat honom, förneka det inte. Vi har Jacks moderna motsvarigheter i varenda stor stad i Sverige nu och hela det offentliga Sverige vill att det skall vara så, under förevändning att vi skall hjälpa Jacks barn. Jack the Ripper blir en vänsterkonstruktion, på vilken man kan projicera all mytisk ondska, så man slipper ta tag i sin egen, och den som finns i verkligheten, mitt ibland oss.”

Att äldre sätts alltmer på undantag är en direkt följd av importen av klanröster. Detta är ett hyckleri i megaformat. Det är ondskans politik. Vi måste riva ned socialismen i alla dess former, kommunismen, nationalsocialismen, fascismen, eller, den moderna varianten, neomarxismen eller postmodernismen. Vi skall ersätta den med den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden. Vi skall söka sanningen.

Rikard skriver att … ”du kan söka, men på ingen plats i denna värld hittar du afghaner, araber, somalier, etiopier, med flera av de folk som väller in, som med en mikrometer låter sig assimileras. Tvärtom: alla länder som tillåtit dessa folk att invandra har upptäckt att de på en generation skapar kolonier som sedan växer närmast exponentiellt även utan fortsatt invandring – integration existerar bara i sådan mån att värdlandet anpassas till kolonisatörerna. Se på England, särskilt London. Se på Fittja – 8 % svenskar.”

”Hur många ättlingar har en svensk kvinna född 1970 år 2070? Hur många har en arabisk kvinna född samma år och invandrad till Sverige 2010 år 2070?”

”Och lösningen? Törs du skriva det? Jag vågar:”

”Steg ett: apartheid
Steg två: indragna medborgarskap för ca 1 000 000 personer, inklusive hela klaner.
Steg tre: deportationer av ovanstående
Steg fyra: kraftig reviderad invandringspolitik av rysk/singaporiansk modell”

”Alla andra åtgärder är meningslösa om målet är ett svenskt Sverige. Allt annat än ovanstående fördröjer endast processen några år och stärker dagslägets status som normalläget.”

Fredrik Östman kompletterar Rikards fyra steg med … ”steg 3,5: Riv hela allmännyttan för att förhindra att krympningen i ekonomin leder till en kris. Minska utbudet av bostäder, öka efterfrågan på byggarbete (rivning).”

Sixten Johansson kommenterar en socialist som hävdar att snällhet behövs i alla lägen. ”Är du snäll mot dina barns och din hustrus våldtäktsmän, snäll mot dem som rånar och misshandlar dina föräldrar och snäll mot de herdar som har lockat in dessa vargar i fållan och skapat detta helt igenom förljugna samhälle, helt i strid mot budet att respektera Sanningens Ande?”

”Är du snäll den dag ditt kyrkorum har övertagits av fanatiska fundamentalister och snäll mot dina kyrkoledare, som jämställer Jesus med Muhammed, en rövare, mördare, torterare, slavägare, våldtäktsman, löftesbrytare? Jesus var aldrig snäll och uttryckte aldrig behovet av snällhet. Snäll var förvisso heller aldrig denne av dina ledare välkomnade och omfamnade Muhammed, som av sina anhängare ska betraktas som den perfekta människan och förebilden.”

Den smala åsiktskorridoren, inskränkningar i yttrandefriheten, systematisk fake news i statsfinansierade medier, etc. visar att verkligheten är socialismens värsta fiende. Fredrik Östman skriver att … ”socialismen är satanism. Socialismen är dödskult. Verkligheten är socialismens värsta fiende. Sanningen är socialismens värsta fiende.”

Fredrik Östman förtydligar att … ”socialismen är en självförstärkande process. Socialismen är en irrationell reaktion på förekomsten av elände och eftersom den är irrationell skapar dess åtgärder mer elände som ad infinitum kan användas för att motivera mer eländesskapande åtgärder.”

MS påpekar att … ”vi lever i en alldeles särdeles sjuk tid och jag tycker Aldous Huxleys dystopi ”Brave New World” på många sätt kommer nära. De flesta, en majoritet i väst, lever i en falsk verklighet och vi som tänker fritt och själv är förpassade till en öde ö, där kan vi sitta och diskutera med varandra om hur världen egentligen ser ut, bara vi inte smittar någon annan. Vi bevakas så klart av spionerande ögon, men så länge inte vanligt folk gör sig besvär så är ingen skada skedd.”

Socialismens destruktiva kraft passar som handen i handsken med de globala finansintressenas globala imperiebyggande (jfr exempelvis FNs Agenda 2030, FNs Global Compact och klimatalarmismen), som kan gå under benämningen ”Den nya världsordningen” (engelska: New World Order). Nationalstater, västerländsk kultur, den judo-kristna traditionen, den traditionella familjen, etc. allt skall ”rivas ned”. För att bygga något helt nytt måste det gamla först rivas ned. Massinvandring av lågutbildade människor från en med den västerländska kulturen totalt inkompatibel kultur utgör en annan destruktiv kraft som används för det globala imperiebyggandet. Ytterligare en destruktiv kraft är klimathysterin, skapad av Romklubben (Red. Romklubben är en global tankesmedja som engagerar sig i internationella politiska frågor.).

Den socialistiska globalistiska destruktiva kraften är något som de vanliga medborgarna har anledning att frukta - att bli en atomiserad, kontrollerad, övervakad och styrd konsument i det nya socialistiska globalistiska lyckoriket. Det svenska politikerpatrasket, Sjuklövern, arbetar för de globala finansintressena (deras egentliga uppdragsgivare). Den nya världsordningen skall införas i Sverige, helst före alla andra. De, politikerpatrasket, statsmedia, och övriga medlöpare, vill ha det så här. De Vill Ha Det Så Här, DVHDSH. De är inte era vänner, det är era fienden, de vill skada er. Det socialistiska globalistiska imperiebyggandet har prioritet, allt annat är sekundärt.

Min Strand: … ”tusentals och åter tusentals kvinnor våldtas av invandrare och DETTA BEROR PÅ AKTIVA POLITISKA BESLUT AV SJUKLÖVERN. Utan dessa beslut, av främst S och M, så hade dessa tusentals kvinnor sluppit att få sina liv förstörda och bli våldtagna. Så varje våldtäkt av en invandrare beror av 7-klövern och de som röstar på dem. Varje kvinna som tar livet av sig efter sådant gör det pga. 7-klöverns politik.”

Mikael Willgert intervjuar Ole Dammegård som har lång erfarenhet av att analyserar terrordåd. Många gånger har Ole Dammegård kunnat förutsäga terrordåd baserat på ledtrådar från tidigare dåd.

Terrordådet i Christ Church var inte ett terrordåd, utan var ett iscensatt terrordåd. Ett syfte skall ha varit att avväpna nyzeeländarna, vilket de vägrar att gå med på.

”Ole går igenom terrordådet i Christ Church och menar att det genomförs i två faser. I den första fasen används inte riktiga kulor utan man har riktiga människor som faller ner i högar, dock utan att man ser ansikten eller någon speciell verkan av skotten.

”I den andra fasen går gärningsmannen tillbaka med ett annat vapen och börjar skjuta igen men denna gång med riktig ammunition på "dockor" som ligger på golvet och som också rycker till vid skotten och i vissa fall kan vara vätskefyllda.”

(Red. Oles åsikt låter bestickande och kan vara korrekt, men det finns mer som då måste förklaras och en detaljanalys av hela skeendet före, under och efter borde göras.)

”Vi kommer in på terrordådet i Stockholm och hur det slumpade sig så att terrordådet sammanföll med genomförande av olika terrorövningar vilket borde ha liten sannolikhet. Enligt Ole är detta typiskt och har förekommit vid en mängd terrordåd på olika håll.”

”En annan omständighet är att vapnet som förekommer i Christ Church har namnet "Ebba Åkerlund" skrivet med stora bokstäver på gevärspipan. Ole ser detta som en varning om att Sverige står på tur för terrordåd.”

Vanliga medborgare har all anledning att vara bekymrade. Tänk på era barn och barnbarn och säg nej till galenskaperna. Vem har föräldraansvaret, du som förälder eller den socialistiska staten? Den galenskap som pågår måste stoppas, ansvariga måste ställas till svar och straffas (se ovan). Galenskaperna idag är jämförbara med tidigare galenskaper, en skillnad är att idag använder man i huvudsak (manipulerad) information för att styra människor, tidigare använde man främst fysiskt våld och hot om våld för att styra, för att bygga globala imperier. Därför är strypande av yttrandefriheten, införande av en tillrättalagd värdegrund, en allt smalare åsiktskorridor, etc. maktens viktigaste styrmekanismer.

Skillnaden mellan de totalitära krafterna och de oberoende, demokratiska krafterna är att de totalitära krafterna konstruerar sin egen sanning i syfte att bygga makt, medan de oberoende, demokratiska krafterna söker sanningen med hjälp av empiri/observationer och den vetenskapliga metoden.

Lennart Bengtsson får näst sista ordet med att konstatera att …”jag tror det finns en inneboende galenskap hos människan. Socialismen, liksom annat totalitärt tänkande, utnyttjar denna mänskliga svaghet i sin strävan efter den totala makten. Makt betyder allt. Sanning har ingen mening i dessa människors onda värld och vetenskapen används endast som ett vapen i maktkampen.”

Men det finns kanske ändå lite hopp!

Anybody skriver på Anybody's Place att ..... "I dag kan jag gå ut på torget, eller vart som helst, i min lilla stad och säga precis vad jag vill, till vem jag vill, utan att någon höjer ett ögonbryn. Nu talar ALLA öppet om det som jag inte kunde tala om för nio år sedan. Nu känner ALLA samma oro och vanmakt som jag kände då, men om jag kopplar upp mig på internet befinner jag mig plötsligt på samma plats och i samma situation som jag flydde från för nio år sedan?"

"Jag vill inte påstå att det gör mig mindre orolig eller tryggare, men det verkliga livet känns onekligen friare och öppnare nu än det som erbjuds på sociala medier."

Börjar svenska folket inse att "något är fel"? Har problemen i så många samhällssektorer blivit så uppenbara att de flesta ser dem och törs tala om den mellan fyra ögon? Man kanske ännu inte törs dokumentera sin oro, då det kan medföra repressalier, men om insikten har kommit, kan det successivt leda till större och tydligare protester och en helt annan valutgång 2022 än den som drabbade oss 2018.

Vad kommer efter socialismen?