Veckans krönika 25 maj till 31 maj 2019

Ödesfrågan för Sverige är inte skolan, eller invandringen, utan repatrieringen

Frågan som behöver ställas: Måste vi inte ompröva både det finansiella systemet (jfr Modern penningteori) och det politiska systemet för att förhindra massiv civil oro? Vår tids kamp, den mellan demokrati (den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden) och totalitarism jämte globalism, är en kamp som har initierats av vänstern för att undertrycka högern .

Massinvandring av främst lågutbildade personer från dysfunktionella länder, som inte har förmågan att själva försörja sig i ett modernt kunskapssamhälle, utgör vänsterns främsta medel för att skapa det nya utopiska mångkulturella samhället. Och därmed makt till sig själva.

Min Strand skriver att … ”ödesfrågan för Sverige är inte skolan, eller invandringen, utan repatrieringen. Detta måste upp på bordet … När man väl får makt så kan man så klart stänga gränsen, men sedan kommer ju det viktiga steget, att börja skicka ut folk, samma incitament som vänstern har att importera väljare samma skäl finns ju för högern att skicka ut dem. Plus deras främmande sedvänjor förstås.”

”Europa kommer att splittras allt mer, en sida har haft makten länge, vänstern, och de har fel om allt, en sida har aldrig haft makt, och har allt motsatt åsikt om allt, framtiden kommer att bli en våldsam maktkamp om herraväldet i Europa. Jag ser fram emot det!”

Patrik Engellau skriver att ... ”Sveriges problem idag är att politiken lagt under sig alltför många områden – skolan, sjukvården, migrationspolitiken, socialpolitiken och så vidare – och försökt fullända dem enligt månraketsprincipen (Red. centralstyrning). Principen hade ett mått av trovärdighet fram till Sovjetunionens fall (och fortfarande på vissa specialområden som till exempel just att bygga månraketer men även när det gäller domstolar, rättsväsende och en del annan myndighetsutövning …). Sveriges problem är kort sagt att leninismen fortlever i stora delar av vårt samhälle. Eller vassare formulerat: problemet är att politikerna varken kan eller (kan) tänka sig alternativ till sin egen månraketsmodell.”

Lösningen är, enligt Patrik Engellau, att … ”vi så långt det går måste övergå till spermieprincipen (Red. decentraliserad styrning). Poängen med spermieprincipen är att den tillåter en frigörelse av oändliga skaparkrafter som månraketsprincipen inte kan mobilisera. Om jag vore utbildningsminister så skulle jag lägga ned de centrala skolmyndigheterna och låta tusen blommor blomma i skolorna. Jag skulle nöja mig med att mäta skolornas resultat, det vill säga elevernas kunskaper, på något objektivt sätt – sådana system finns – och publicera resultaten på internet så att alla skolväljare fick information om de olika skolornas kvalitet.”

Poängen med att låta tusen blommor blomma i skolorna är inte begränsat till skolorna, utan gäller all verksamhet, med undantag för kärnverksamheten, dvs. domstolar, det militära försvaret, polisen, etc. Dock kanske inte helt utan regelverk eftersom det kan ta alltför lång tid innan det svängt in sig och det finns risk för att det svänger åt fel håll ur svensk kultursynpunkt. Det kan bli för mycket "sharia" och det skulle splittra landet.

Patrik Engellau avslutar krönikan med att konstatera att … ”i ett nödläge – ”en beklämmande och akut situation” – som ser ut att förvärras inför framtiden finns det anledning att satsa på sådant som vi vet fungerar snarare än på politiskt korrekta dagdrömmar hos politiker och centralt placerade myndighetsexperter som egentligen bara värnar om sina positioner.”

MS replikerar Patrik Engellaus förslag till politisk förändring med att … ”ditt förslag om skolan kommer inte att bli verklighet innan alla värdegrundspartier kastats ur sadeln en gång för alla, S och klabbet. En röst på M blir inte en röst för din fria skola. Hur skall det finansieras? Får jag skatten sänkt eller inte, eller blir det ännu en åtgärd där jag får betala två gånger för samma sak, som kraftverk, elnät, tåg, skolor osv? Hur skall du göra med invandrarna? Du kommer att få flera hundra tusen elever kanske i koranskolor med denna takt. Mycket måste ändras innan ditt förslag kan genomföras, det första: repatriering.”

De politiserade myndigheterna (”the Deep State”) deltar i att mörka, ljuga om, försköna, förvränga, förfalska, förvanska verkligheten. Allt för att skapa en illusion av att vi lever i ett mångkulturellt lyckorike. Rebwar Hassan skriver att etablissemangspolitiker … ”bedriver en vansinnig kulturrelativism i form av så kallad mångkultur som i praktiken endast innebär sharia. Jag drar därför slutsatsen att de verkliga och riktiga extremisterna är dessa postmoderna företrädare och främjare.”

Bitte Assarmo konstaterar att … ”det räcker ju med att ha vuxit upp här, eller levt här i ett antal år, för att man ska inse att something is rotten in the state of Sweden.”

”Exemplen på hur illa det har blivit i Sverige de senaste åren är otaliga. Många av landets kommuner går på knäna på grund av de ökade kostnaderna i samband med invandringen 2015. Det innebär minskade resurser till de flesta kommunala verksamheter och kommer att bli alltmer kännbart framöver. Antalet fattigpensionärer ökar alltmer, många blir hemlösa. Invandrade klankulturer agerar moralpolis i våra förorter och förtrycker kvinnor som om de befann sig i en islamistisk diktatur. Våldsbrotten mot äldre har ökat och dessutom tilltagit i brutalitet. Vi har så mycket skjutningar att tidningarna numera skriver om de perioder då det inte skjutits på öppen gata. Behöver jag fortsätta?”

”Men medborgarna ser vad de ser, upplever det de upplever. De ser att ungdomar rånas och våldtas, att gamla blir attackerade i sina hem, att vårdköerna blir så långa att människor dör som borde ha överlevt och att det skjuts dagligen och stundligen på gator och torg. Och de kommer att fortsätta att prata om det de ser hela vägen till samhällets sönderfall – eller tills politikerna tar samhällsproblemen på allvar och börjar bete sig som vuxna.”

Min Strand svarar på Bitte Assarmos inlägg med att … ”så här har det varit hela mitt 50-åriga liv, alla år som du antagligen röstat S. Alltid, du missade vilse i pannkakan?”

”Socialdemokraterna har aldrig varit ett demokratiskt parti, utan en utopistiskt som ”haft rätt”. De har HELA tiden, iallafall de femtio år jag funnits, verkat för indoktrinering, att endast en idé får styra, och S och vänstern har systematiskt infiltrerat alla institutioner, media så klart, men också alla samhällsfunktioner och inte minst kyrkan.”

”Vad har vänsterfolk i kyrkan att göra? Jo, det är för att de alla är besjälade av totalitarism och en tro på utopiska förhållanden som de kan skapa, de har systematiskt motarbetat vetenskap om människan som pekar på att det finns skillnader oss emellan, istället så har allt varit styrts mot att vi skall likriktas, och det gick mycket länge.”

MS konstaterar att det inte finns någon … ”offentlig kritik av samhället från höger som når de som inte läser alternativmedia. Ingen alls.”

”Allt har vänsterperspektivet, det enda man gör nu är att man försöker fjärma sig från konsekvenserna av sitt eget tänkande, utan att lämna vänstertänket: man är för allt bra och mot allt dåligt. Aldrig att man skulle föreslå att skicka folk i döden exempelvis, men det är där vi är idag, andra får ta det ansvaret, vänstertankarna är överspelade, allt de gör är att vrida händerna över sin misslyckade utopi. De borde köpa tagelskjorta och späka sig offentligt istället för dessa hycklande bortförklaringar.”

Klimatpolitiken handlar inte om klimatet, utan om att öka uttaget av skatter från befolkningen. Den politiska adeln, som består av socialister av olika varianter, behöver finansiera sitt folkmordsprojekt, dvs. mångkulturprojektet, eller det neomarxistiska lyckoriket på jorden. Det handlar om skatter och kontroll av människor.

Lars Bern menar att klimatpolitiken är en skamlig politik som kommer drabba samhällets allra svagaste.

”Det här handlar om att de styrande politikernas aptit på en allt större andel av landets ekonomiska resurser är omättligt. Den politiska adeln (eller vänsteraktivisterna, som Stefan Hedlund benämner dem) … behöver mer resurser då deras arvoden skenar, de vill även kunna avlöna människorna i sina organisationer, de politiskt tillsatta individerna får allt högre löner, etc. Politikernas och de av politikerna tillsatta personerna har en löneutveckling som vida överstiger vad vanligt folk kan räkna med. Den nya adelns aptit på våra pengar är omättligt.”

”Deras problem är att politikerna inte kan höja inkomstskatterna mer, för att de har kommit upp på toppen av den s.k. Lafferkurvan. Man kan inte få ut mer pengar den vägen. Det gäller då för politikerna att hitta nya skattebaser. Fastighetsskatten slog på ett sådant sätt att den blev oerhört impopulär. Politikerna fick mildra skatten, då det var deras väljargrupper som drabbades.”

”Klimatalarmen var den perfekta nya skattebasen. Man skulle beskatta människors utsläpp av växthusgaser. Man skulle beskatta användningen av energi. Det skulle bli den nya skattebasen. Det är precis vad som har inträffat. Skatterna på el har på tjugo år fyrdubblats. Detta är under den perioden då klimatalarmen har härjat som värst. Vi ser hur man hela tiden höjer bensinskatten. Man har fattat beslutet om automatisk höjning av drivmedel, så att man slipper skylta med att varje år behöva fatta nya beslut.”

”Bensinpriset börjar närma sig en absolut smärtgräns. Nu har man även kommit på att man skall beskatta kraftvärme. Den drabbar kraftvärmeproduktionen i Stockholm väldigt hårt, så att den blir olönsam. Det innebär att Stockholm får problem med att släppa fram fler användare av elenergi. Vilket ställer till problem för investeringar och nya byggprojekt.”

”Politiker adeln (Red. eller vänsteraktivisterna, som Stefan Hedlund benämner dem) har alltså valt ut energiområdet, som den nya skattebasen, för att få in nya skattemedel. Man kallar det skatteväxling, men det är nonsens. Man kommer inte ”växla” så mycket.”

”Tidigare har vi haft principen att vi har beskattat inkomster efter bärkraft. Den principen har man övergett. Skatterna på energiområdet kommer att främst drabba de sämst ställda i samhället, då konsumtionen av energi inte varierar så mycket mellan relativt välsituerade personer och mindre välsituerade. Det finns ett basbehov som alla har.”

”Det innebär att proportionellt kommer de här skatterna att drabba personer, med mycket små marginaler, väldigt hårt. Många kommer inte att kunna betala sina elräkningar, de kommer inte ha råd att köra med sina bilar. Även många hus i Sverige värms upp med värmedrivna pumpar.”

”Vad vi kommer att få uppleva de närmaste åren är ett folkligt uppror mot den här nya skattebasen. Folk genomskådar att det här inte handlar om att ”rädda världen”, som politikerna försöker inbilla oss. Utan det handlar enbart om politikernas växande aptit på folks pengar (Red. vänsteraktivisterna måste finansiera importen av röstboskap från dysfunktionella länder).”

”Vi kommer att få fler fattigpensionärer. Vi kommer att få fler och fler familjer där marginalerna försvinner. Och man kanske inte kan betala sina elräkningar. Det är en skamlig politik.”

Politikerna, eller mer korrekt vänsteraktivisterna, använder ett påhittat hot, i det här fallet ett s.k. klimathot, för att skrämma människor att betala extra påförda ”straffskatter”. Behovet av ökade skatter är i det närmsta obegränsat, med tanke på vad livstidskostnaderna uppgår per ”asylinvandrad”. I en finländsk studie av tankesmedjan Suomen Perusta uppgår de uppskattade livstidskostnaderna per asylinvandrad irakier och somalier till cirka 10 miljoner kronor, medan i Sverige beräknades kostnaden för de som kom 2015 till cirka 4 miljoner konor per individ.

Livstidskostnaderna kan beräknas på olika sätt. Storleken på skillnaden mellan beloppen indikerar dock att politiska överväganden har påverkar beräkningen. En medarbetare till Lästips kommenterar studiens resultat med att …"tyvärr är tillståndet för vår tids forskande institutioner i så bedrövligt skick att det inte är möjligt att tala om "formell vetenskaplig prägel". Läget är istället så att kunskapen finns utspridd i folkdjupet. Hos experter som politiker och MSM inte längre lyssnar på. Vi som inser detta har därför en gigantisk uppgift framför oss. Att mer eller mindre från grunden återuppbygga det vetenskapliga kunnandet och på nytt kunna skörda dess frukter.”

Min Strand reflekterar över den ständiga indoktrineringen … ”hela denna debatt den försiggår för mig genom så många lager av indoktrineringslöken. Jag tänker så här: Livet är kort, och många företeelser intresserar mig inte alls, ta Hare Krishna rörelsen, vill några hoppa runt och skandera nagila haba så gärna för mig, men inte är jag intresserad av det.”

”Läser man inte ljugmedia eller ser svensk TV så öppnar sig ett helt nytt universum, inte minst av tid, där #metoo, klimatångest och Greta eller det handlar om baaaaarn (som våldtar) inte finns. Jag ser dessa fixeringar, som så många svenskar lägger så mycket tid på, ungefär som om alla svenskar nu skulle debattera och förhålla sig till Hare Krishna. Det är ju bara dumheter, så vi debatterar dumheter under ett skal av dumhet, under ett skal av dumhet.”

”Jag tror faktiskt att det är skadligt att hela tiden förhålla sig till detta vansinne, för man dras med, och tror sig kanske inte vara indoktrinerad men man är ändå begravd under ett stort antal lökskal. Slutar man att förhålla sig till vansinnet så kan man fundera mera fritt om relevanta och intressanta ting, om vad som behövs göras … Man måste stå utanför för att kunna tänka fritt, så för mig personligen är klimatskam en fullständig icke sak, så klart, det är ju bara trams för dem inuti löken.”

Manipulatörerna och domptörerna - globalisterna och vänsteraktivisterna - har lyckats manipulera merparten av medborgarna att fokusera på totalt irrelevanta frågor som det påhittade ”klimathotet, istället för att diskutera samhällsavgörande frågor som islamiseringen av samhället, den totalitära demokratin, atomisering av människan, hur hantera det socialistiska/neomarxistiska systemets kollaps och andra relevanta frågor, exempelvis de som Bitte Assarmo nämner ovan.

I en insiktsfull lördagsintervju på Swebbtv beskriver Jacob Nordangård hur familjen Rockefeller (en av grundarna till vår tids globalism) har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN och EU, och den nu rådande klimatoron.

Rockefeller har varit oerhört engagerade i den ekonomiska globaliseringen. De har velat få en ”One World”, en enad värld (Red. jfr ”New World Order”).

”Kärnvapenhotet går hand i hand med att man ser över handelsförbindelser, handelsavtal, tullavtal, dvs. man minskar hindren för handeln. FN blir ett verktyg i den processen. Världsbanken, IMF, och de övriga globala samarbetsformerna. Rockefeller är pådrivare även när det gäller Världsbanken, IMF, Världshandelsorganisationen (WTO), etc.”

”Miljön blev en global fråga, miljön löser man inte lokalt. Rockefeller grundade och finansierade miljöorganisationer, i syfte att skapa globala rörelser. Engagemang i ”Conservation Foundation”, med fokus på överbefolkningsfrågan, som då var mer av en elitfråga för intellektuella, den vetenskapliga eliten, för överklassen.”

”Miljörörelsen radikaliseras först på 1970-talet. Det är då den moderna miljörörelsen föds. Rockefeller ser miljörörelsen som ett verktyg för att skapa en globaliserad värld. Den ekonomiska globaliseringen står för den dåliga globaliseringen, förstörelsen, medan miljörörelsen står för den goda globaliseringen. De olika sidorna samspelar. Rockefeller fortsätter att finansiera den radikaliserade miljörörelsen.”

”Miljöaktivisterna förstod inte sammanhangen. Gemensamt mål för globalisterna och miljörörelsen är att riva gränserna. Globalisterna vill bygga global marknadsdominans. Detsamma gäller miljörörelsen. Reglering, vi behöver reglera den globala ekonomin. Rockefeller har alltid velat ha globala regelverk. Stora företag är inte emot regleringar, så länge de gynnar dem själva. Det är det som sker, man slår ut alla de mindre företagen. De mindre företagen klarar inte av de krav som ställs, speciellt när det gäller miljö.”

”Rockefeller låg indirekt bakom Romfördraget, som sedan blev grunddokumentet för EU.”

”I strävan att arbeta globalt är EU ett steg på vägen. Jacques Delors (Red. Europeiska kommissionens ordförande 1985–1995): - EU blir experimentet där vi testar hur man kan operera globalt." Tanken med harmonisering sammanhänger med skapandet av en Europeisk kultur. Som egentligen är helt vansinnig därför att det går inte att skapa en harmoniserad kultur.

”EU som sådant är ett hopplöst projekt. De flesta av dessa projekt är det. Det är samma sak med imperier, de fungerar så länge de expanderar. När man försöker bibehålla dem, kollapsar de. Det finns så mycket inneboende motsättningar att det inte kan lyckas i längden.”

”Rockefeller styr mycket genom social kontroll. Genom teknikutvecklingen kan vi övervaka vad alla människor gör, vad vi säger, vad vi handlar, hur mycket vi motionerar, etc. Allt sådant här kan idag dokumenteras. Sedan kan man tala om vem som är en bra människa, vem som är en dålig människa. Det finns en grund i det här, Rockefeller har haft så mycket inflytande även i det här. De har finansierat den här typen av teknologier, som möjliggör att sätta sig över, ta en ”Gudsställning”.”

”Rockefeller var, tillsammans med Michail Gorbatjov, två av initiativtagarna till ”The Ark of Hope”, det nya Utopia, eller det nya Eden. De tio budorden i form av de globala målen (jfr FNs Agenda 2030), som spikades 2015. Man kan se att det finns mycket tydliga beröringspunkter med vad man skrev i The Earth Charter (”The Ark of Hope”). The Earth Charter var skriven i ”New Age” anda.”

Rockefeller och övriga globala finansintressen vill öka avkastningen på sina globala företag och sina globala banker genom ökad globalisering, medan politikerna vill bredda skattebasen genom nya ”klimatskatter”, skatter politikerna behöver för att finansiera sina utopiska projekt. Genom att använda ”klimatnarrativet” kan globalisterna och politikerväldet öka den sociala och fysiska kontrollen av människorna (åtminstone inom Västvärlden), och göra dem till styrbara konsumenter och lojala skattebetalare.

För politikerväldet är FNs globala mål (som är baserat på ett planekonomiskt tänkande) överordnade de nationella politiska målen. Därför är antalet fattigpensionärer, antalet gruppvåldtäkter, antalet skjutningar, skolresultat, ekonomi, islamisering, etc. av sekundär eller tertiär betydelse. De vill ha det så här. Politikerväldet bedöms på en global nivå av likasinnade. Här bygger politikerna sin nya karriärer efter avslutad politisk karriär.

A benämner politikerväldets politiker för dagens missionärer. Skribenten skriver att … ”dagens missionärer är satanister rakt av. Det fungerar som så att man hela tiden definierar det goda i motsats till det onda. Väljer allt bra nu och väljer bort allt dåligt som är uppenbart på kort sikt.”

”Detta legitimerar makt att undanröja hindren för det goda lyckoriket. Detta undanröjande är själva satanismen. De handlingar som kommer att vara ”nödvändiga” för att uppnå det ”goda” råkar av en händelse sammanfalla med satans mål att undergräva och att skapa lidande för människan.”

”Och det spelar ingen roll om man betraktar satan som ett väsen eller inte, funktionen är fullständigt verklig och verksam. Satans mål kan vara t.ex. krossa familjen, förstöra tillit, splittra/söndra, förfula, hetsa raser mot varandra, stjäla, göra människor beroende, likrikta, minska reproduktionen, öka utbytbarhet/göra värdelöst, mindre ansvar, göra människor maktlösa.”

Lika Röster poängterar det som borde vara en självklarhet att … ”ord som högerextrem, populist, högerpopulism och nationalism, används i dag för att etikettera alla avvikelser från en fastlagd norm. Men i en verklig demokrati räknas alla röster lika. Även de olika. I en verklig demokrati utgör själva avvikelsen normen. Att alla röster räknas lika.”

Och, som Johan påpekar att … ”om man själv är vänsterextremist är det klart att allt annat, för att markera avstånd, benämns högerextremism.”

Karl-Olov Arnstberg påtalar det uppenbara att … ”mänskliga rättigheter inte är demokrati. De mänskliga rättigheterna är inte ens universella inom FNs egna domäner. De mänskliga rättigheterna är ett världsfrånvänt rättighetsbygge och har inte med demokrati att göra. Det är bra att mänskliga rättigheter respekteras, men man måste hålla isär på begreppen. Mänskliga rättigheter röstar vi inte om, det sätter vi oss inte in i, mänskliga rättigheter består av vackra honnörsord. Mänskliga rättigheter relaterar till experter, inte till medborgarna, inte till väljarna.”

”De mänskliga rättigheterna kan inte bli universella, vi hamnar i en slags lögn om hur världen ser ut, och hur världen fungerar. Jag tror inte ett ögonblick på HBTQ personers rättigheter respekteras i arabländer. Jag tror inte heller att HBTQ personers rättigheter skulle respekteras om det hölls en folkomröstning om frågan i ett arabland.”

Lars Bern förklarar att … ”det pågående (mångkultur) bedrägeriet (i Sverige uppgår det till flera 1000 miljarder kronor) leder västvärlden fel och gör Sverige till en koloni. EU-valet är en folkomröstning om vi vill ha mer överstatlighet från EU, om vill vi att byråkratin i EU skall bestämma över våra liv alltmer och mer, eller om vi vill försvara vårt nationella självbestämmande, vår suveränitet, vår rätt att i demokratiska val försvara vårt självbestämmande?”

”Politikerna går inte emot de globala finansintressena, man spelar med dem, och låtsas att man är goda demokrater. När det kommer människor som säger att vi vill ha tillbaka vår nationella suveränitet, nationella självbestämmanderätt. Då är de ”nazister”, de är inte demokrater, säger man.”

”Det är ett försök att definiera om begreppet demokrati, demokrati betyder folkstyre, det betyder att den politik som bedrivs skall styras av vad folket säger i fria val.”

”Det här är ett fult försök från en stor del av vår politiska adel. Politikerna håller på att bli en ny adelsklass som försöker sko sig på skattebetalarna. De försöker definiera om begreppet demokrati till att handla om att det är enbart politikernas egna ståndpunkter som är demokratiska.”

Mikael Willgert refererar till brottsbalkens bedrägeriparagraf: 9 kap 1§ BrB ”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller till underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde …

”Resultatet är förskräckligt: 1000-tals miljarder av våra skattepengar; Parallellsamhällen; Vården ett lotteri; Skola som inte ger barnen kunskaper; Förlorad tilltro till Lag & ordning; Land utan försvar; Människor som tappar lusten för sina arbeten; Unga, sjuka, gamla och andra svaga utan skydd och utan hopp.”

Postmodernismen är en förutsättning för bedrägeriet, vilket i sin tur är en förutsättning för det pågående folkmordet.

Lennart Bengtsson skriver att … ”det är postmodernismen i sin vetenskapsfientlighet som är grunden till dagens intellektuella förfall.”

”Avsikten är uppenbar. Man vill helt enkelt få människorna att förlora fotfästet och sedan vips servera nya trossatserna i kvasikommunism och miljöfanatism. Så förstörs det öppna samhället och ersätts med det totalitära tänkandet. Så gick man till väga under 1920- och 30-tal, så arbetade 68-rörelsen och så gör man idag.”

”Se bara alla dessa politiker och aktivister med sina stela blickar och sina hatfyllda tirader utan tillstymmelse till normal mänsklighet där humor, fantasi och livsglädje har upphört. Vi har fått ett alltigenom sjukt samhälle.”
Där står vi idag.