Om hederskultur

Hederskulturen är ett allvarligt hot mot oss alla.
Den motvillige bloggaren diskuterar hederskulturer och utanförskap och kommer fram till att hederskultur, som är en skamkultur, egentligen borde kallas Anseendekultur. Man tävlar med andra klaner om det bästa anseendet. Det moraliskt riktiga är att i alla sammanhang skydda och öka den egna gruppens anseende inför andra.
I den läsvärda artikeln sätts anseendekulturen i relation till vår egen skuldkultur och diskuteras barns utveckling i de olika kulturtyperna.

Publicerad av: 
Redaktionen 2019-05-25