Extra Påsk-krönika 21 april 2019

Svaga kvinnor leder till ett dissociativt samhället – intellekt, moral och åtgärder hänger inte ihop

Claudia de Longueville citerar … ” EU:s parlamentspresident Tajani: ”Europa är Beethoven, Mozart o Molière samt vårt språk och yttrandefriheten.”

Claudia de Longueville ställer sedan frågan … ”hur det skall gå för landet i norr, vars ”ledare” tycks sakna all kunskap om Europas kultur.”

”Under frihetstiden var den svenska naturvetenskapen internationellt ledande inom praktiskt taget alla discipliner. Under den gustavianska perioden stod vitterheten och de sköna konsterna nästan lika högt. Allt skapat av en outsägligt liten folkspillra i ett av Europas allra nordligaste riken.”

”När i hela friden skall de ansvariga för den katastrofala migrationspolitiken erkänna, att den är ett fasansfullt misstag, vars elakartade konsekvenser på alla plan bara kommer att bli värre? Sverige är sannerligen ett fasaväckande skräckexempel till nation. Det är en blodisande djävulsk mardröm, som inte tycks ha något slut.”

Det korta svaret på den senare frågan, när de som är ansvariga för den katastrofala migrationspolitiken skall erkänna att den är ett fasansfullt misstag, är aldrig, då ”de ansvariga” saknar psykisk, moralisk, intellektuell mognad. Idag styrs Sverige av svaga människor, psykologiskt sätt, som prioriterar mänsklig svaghet. Där ingår inte att erkänna misstag. Hellre då låta Sverige kollapsa som samhälle. Parallellen till Herr H i sin bunker 1945 är uppenbar. Svaga människor nu som svaga människor då.

Fredrik Östman konstaterar lakoniskt att … ”det är en clownregering med clownmyndigheter, vi har en clownpress (Red. Clown i detta fall = barn som spelar vuxna).” Dnam instämmer … ”precis, godhetsknarkandet fortsätter. De ville ha det så här, det enda nya nu är att när resultatet nu börjar skönjas så vill vissa låtsas att de inte fortfarande vill ha det så här. De tror att vi kan samexistera och i en sorts röntgenapparat skilja agnarna från vetet, onda från goda, det utopiska tänkandet fortlever.”

Skribenten I Gott Sällskap betraktar människan … ” som en avancerad form av apa. ”Eller som en högre primat, som vetenskapen hellre säger. Högst kapabel att tillägna sig kvantfysikens svårfångade fenomen. Kanske inte lätt för alla apor, men med viss möda och idoghet klarar nog de flesta av oss av att tänka smått kvantfysikaliskt. Tankesprång klarar vi alla av att ta.”

Säg att människan är en avancerad form av primat. Människan är genetiskt lika schimpansen till 98,5 procent . En fråga är, var i ”apriket” (eller valfri primat) får apungar lära sig att han eller hon inte behöver lära sig hur man skaffar mat eller ordnar bostad, eller viloplats, eller andra för livet livsnödvändiga uppgifter? Utan allt detta försörjer apgruppen honom eller henne med. Dessutom kommer, i detta fall, apungarna från en helt apart apflock. I det socialistiska Sverige kan en utlänning, förutsatt att han eller hon kräver asyl, bli livstidsförsörjd med skattemedel, få bostad, sjukvård, etc., allt utan den minsta motprestationen gentemot samhället. Han eller hon behöver inte arbeta för att få mat, utan förväntningarna är att han eller hon röstar på något PK-istiskt, dvs. socialistiskt/neomarxistiskt/islamistiskt (S och V och Mp), parti.

En annan fråga är hur det multikulturella politikerprojektet, med massinvandring från dysfunktionella länder, har fått ett så stort gehör från väljarkåren. Det tar inte lång tid att på rationella grunder komma fram till att projektet är förödande för samhället. Ekonomiskt kommer samhället, enligt Leif Östling, att kollapsa inom fem till tio år. Sannolikheten för att kollapsen kommer tidigare än om fem år är hög. Exempelvis, Nordeas chefsstrateg Henrik Unell skriver att … ”fallet i kronan liknar det man ser i länder där en statskupp har ägt rum, men kronan kan försvagas ytterligare.”

Professor Karl-Olof Arnstberg formulerar följande sats att …”ekonomin följer sin egen väg, den kan man inte tala tillrätta. Lika litet som man kan tala demografin tillrätta. … Enbart på demografiska grunder sker det ett folkutbyte idag i Sverige.”
(Red: Se också Hans Jenseviks föreläsningsserie om Hur islam koloniserar Sverige, del 1 Födelsetalen.)

”Allt sådant här går inte att tala sig förbi. Godheten hjälper inte om ekonomin kraschar. En aldrig så välvillig inställning till människor från jordens alla hörn, hjälper inte om människor med andra ideal och kanske då i synnerhet med islam som religion, tar makten över Sverige.”

”Demografin är en hård vetenskap, som visar vart vi är på väg. Ekonomi är visserligen absolut inte någon hård vetenskap, men det grundar sig ändå i att vi kommer ned till att hur många arbetar och betalar skatt, och hur många lever på den skatt som betalas.”

”Det går inte att komma förbi att den kompositionen är ”hard facts”. Den styr också omvärldens förtroende för den svenska valutan. Det kan mycket väl starta kedjereaktioner som ganska snabbt sänker Sverige.”

Sverige är på väg att kollapsa, frågan är hur lång tid det tar. Alltså, massinvandring och mångkultur handlar inte om ”godhet”, utan om genuin ondska. Ondskan är den som styr oss idag via PK-ismens dogmer (hela samhället genomsyras av PK-ismen).

Karl-Olof Arnstberg har en tes: ”Om ni godhetsreligiösa kvinnor som kanske börjar ana att massinvandring och mångkultur inte var någon bra idé, om ni vänder, så får ni med er tillräckligt många män för att vi skall kunna vända hela skutan.”

”Jag skulle vilja säga att i Sverige har kvinnor ett särskilt ansvar, därför att en majoritet av dem som bejakar etablissemangets politik, är kvinnor som vill väl och som tycker att välmående svenskar skall dela med sig till folk som har det mindre väl, och så vidare. De har bejakat massinvandringen …”.

”… ni måste upptäcka att ni är lurade. Samtidigt som ni är mest solidariska med den förda politiken, så är det ni som är mest bedragna. Med tanke på att ni inte kommer att kunna erbjuda era barn den trygghet, och den välfärd som ni själva har haft förmånen att växa upp i.”

”Ni kommer inte heller att kunna säkra att era döttrar kan röra sig lika fritt som ni själva har kunna göra i samhället. Våldtäktsstatistiken är förfärande.”

”Men det som kanske är det viktigast är att ni upptäcker vart Sverige är på väg. Om ni upptäcker det så kommer även män att följa efter er.”

För att Karl-Olof Arnstbergs tes skall kunna realiseras måste kvinnorna inse att de har ett särskilt ansvar och resonera förnuftsmässigt. Men hur troligt är det att svenska kvinnor kommer att ta ansvar och resonera förnuftigt? Vi kan, för enkelhetens skull, indela de svenska kvinnorna i två kategorier, en aktivistgrupp, och en ”vuxen kvinna”-grupp. Hillary Clinton tillhör aktivistgruppen, medan Eva Danielsson på Det Goda Samhället tillhör ”vuxen kvinna” gruppen. Hillary Clinton är en ikon för många feminister (aktivister). SVT och andra medier ger en glorifierande bild av Hillary Clinton, då såväl MSM som Hillary Clinton tillhör vänstern. Som motvikt kan vi i Extra Påsk-krönikan ge en sann bild, eller åtminstone en sannare bild än den gängse vänsterpropagandan, av Hillary Clinton.

FBI-agenter (Red. fritt översatt) underlät 1993 att rapportera hur Hillary Clinton förödmjukade Vita huset rådgivaren Vince Foster inför personalen på ett möte i Vita huset. En vecka senare tog Vince Foster sitt liv. ”Vince Fosters död försökte mörkläggas, då kroppen i ett första skede flyttades till en park. Först senare körde man Fosters bil till parkeringsplatsen, men glömde i brådskan att tänka ut en redogörelse för hur han tog sig dit.”

Hillary Clinton, har etablerat ett vänsteraktivistiskt perspektiv. En inblick i hur en vuxen kvinna tänker framgår av en av många kommentar som Eva Danielsson har skrivit på Det Goda Samhället:

”… kvinnofriden är påtagligt under attack, ja, men inte p.g.a. svenska mäns misshandel av kvinnor. Inte mer än vad några enskilda störda män alltid har gjort. Den svenska västerländska manlighetsnormen ger snälla pålitliga gentlemän inställda på att dela ansvar och även arbetsuppgifter med kvinnor. Det är vår svenska kultur. Om något behöver väckas så är det medvetandet om att vi måste försvara just denna vår kultur och använda manlig styrka och beslutsamhet att börja försvara kvinnor och flickor mot de övergrepp som invandrade pojkar och män utsätter dem för. De utsätter även flickor och kvinnor inom den egna gruppen, ibland som uttryck för hederskultur, men det är svenska flickor och kvinnor som blir våldtagna. Våldtäktsstatistiken är övertydlig.”

”… ”våra flickor och kvinnor måste försvaras mot en invandrad manligt styrd inskränkt detaljstyrande kultur med våld som norm och med målet att ta över makten där man befinner sig. Våldtäkterna och gruppvåldtäkterna är inte bara uttryck för en kulturellt sjuklig fixering vid sex och synen på västerländska kvinnor som horor, utan är också krigshandlingar.”

Kvinnliga värderingar och moral används frekvent inom det vänsterdogmatiska tänkandet. Offer, tycka synd om, betoning på det känslomässiga, det svaga, är något som återkommer inom detta tänkande.

Dnam Eksnad utvecklar hur kvinnliga värderingar används av vänsteraktivister (såväl av män som kvinnor) för att politiskt styra människors värderingar och beteenden.

”Den moraliska princip den humanitära stormaktens styrs med är att man väljer ett explicit moraliskt mål, någon som kan presenteras som svart och vitt, detta mål har ofta publik dragningskraft, processen består i att man skapar mediala moraliska arketyper byggda på kvinnlig moral, moderskänslor via proxy.”

”Vi såg detta med de ensamkommande ”det handlar om baaaarn” som inte ens när de visar sig vara 47 år och frekventa mördare och våldtäktsmän ruckas på, ”vi står inte ut”.”

”Den svenska staten efter att ha underlåtit att utvisa våldsmän ger yttermera det mildaste straff möjligt för aktivister som tar över flygplan. Hela flyktingkrisen 2015 draperades också i en denna moraliska arketyp baserad på moderskänslor med den döde Alan Kurdi och Europa massinvaderades, inte av barn, utan av unga män som ser Europa som ett ekonomiskt och moraliskt ymnighetens horn, där kvinnor och pengar kan tas utan åtgärd och straff.”

”Så Europa men främst Sverige styrs av arketypiska moderskänslor som kan spridas via media, därför blir det allt oftare ett barn som blir galjonsfigur, återigen samma med klimatet och Greta.”

”Man har funnit en politisk nyckel till kvinnornas psyken och utnyttjar en mekanism, en instinkt, som egentligen är till för ens egna barn.”

”Spridandet av bildmaterial på lidande barn trumfar alla argument. Ingen man kan heller med hedern i behåll, eftersom media och politik styrs på detta vis, argumentera med manlig logik då de man angriper, arketypiskt sett, är barnet i sin moders armar.”

”Så den moraliska arketypen baserad på moderskänslor är den ena komponenten i detta. … Så här kommer den andra komponenten i spel som också delvis har sin rot i kvinnlig psykologi tror jag, inget trumfar barnet, ingen logik trumfar att barnet går först, så när man väl klätt något i barnets moraliska skrud så kan man vara obegränsat ”naiv”, hycklare skriver vi här utanför åsiktskorridoren, inuti den så härskar dock naiviteten, så att skäggiga män i 30 års ålder förgriper sig på svenska barn i skolan och på kyrkolägret det beror på naivitet och som vissa intellektuella kallar det ”banal godhet”. Så det blir då så att den explicita moraliska positionen ”det handlar om baaaarn” trumfar alla argument och ingen naivitet kan vara för stor.”

Dnam Eksnad förtydligar … ”den moraliska arketypen baserat på moderskänslor är vad som gjort att IS, eller sagt på annat sätt, den mest uppenbara och vidriga ondska på denna jord idag, kunnat blir föremål för den ”humitära stormaktens” omsorger.”

”Jag tror att dessa otyglade moderskänslor är det mest skadliga idag, eftersom man inte kan styra en by eller ett land baserat på moderskänslor …”.

Vad säger psykologin om aktivist/unga kvinnornas beteende? Gertrud1 hjälper oss att svara på frågan, genom att dels resonera i termer av starka och svaga personligheter, dels referera till Jordan B. Peterson. Gertrud1 betraktar feminister som svaga personligheter (Red. här benämnt som ”svaga kvinnor”). ”… begreppet svag betecknar svagheter i karaktären. Exempel på detta är att individen kan vara självcentrerad, trångsynt, fördömande, initiativlös, oansvarig, att denne lätt övergår från förnuft till känsla.”

En stark personlighet kännetecknas av en …”förmågan att interagera med omgivningen på ett ärligt och rättframt sätt, att stå upp för den man är, att inte hänge sig åt manipulationer och härskartekniker.”

”Styrka refererar … inte till att vara överlägsen, tvärtom så jämför inte starka människor sig själva med annat än sina tidigare prestationer. Styrka i psykologiskt sammanhang handlar alltså helt enkelt om att vara rustad för att hantera livet. Att ha fått med sig redskap för att leva i harmoni med sig själv och andra. Vid motsatsen blir resultatet en inre disharmoni (kaos) som lätt sprids till omgivningen, eller rent av går ut över omgivningen.”

Gertrud1 påpekar att … ”vi befinner oss alla på en glidande skala, och är förhoppningsvis på väg uppför denna skala genom personlig utveckling.”

”Narcissistiska människor (Red. svaga personligheter) har utvecklat ett falskt jag, de har en falsk självbild av sig själva som goda och rättfärdiga, eftersom de inte är sanna mot sig själva så projicerar de sin egen ondska, sin egen rasism, sin egen chauvinism på den som utmanar dem.”

”… vi ställer större krav på pojkar att ta eget ansvar för det som drabbar dem. Att detta väcker ont blod hos dagens feminister (Red. svaga kvinnor) beror ju såklart på att starkare män hamnar utanför deras kontroll.”

”Etablissemanget … är inte förnuftsstyrda, de är känslostyrda och blir provocerade (”triggered”) när någon går emot de falska doktriner de lärt. Eftersom de är svaga och inte klarar av att bemöta honom intellektuellt så projicerar de alla sina svaga egenskaper på honom och går till attack.”

”… feminismen idag, likt en bitter hustru har kommit fram till problemformuleringen ”Män är problemet” … ”.

”… för det är det som feministerna har missat. Man blir inte stark av att kräva att andra ska rulla ut mattan åt en, man blir stark genom att sluta bete sig som ett offer, och ta eget ansvar … feminismens problemformulering, vilken förklarar kvinnors svaghet som ett resultat av ett patriarkalt – särskilt den vite mannens – förtryck.”

”Sin självkänsla måste man erövra själv, genom att göra det som är svårt, och uppleva att man klarar av det. Det är så man botar allt, från enkla fobier via sociala fobi till depressioner, samt lindriga psykiska störningar. Men inte genom att tvinga folk, istället uppmuntrar man dem till att ta små, små steg i taget, och på så sätt bli starkare. Vad feminismen istället gör, är att lägga allt ansvar utanför sig själva. Det är inte utan att feminister beter sig som barn, som försöker kontrollera pappa, helt enkelt för att de är svaga, och otrygga individer, som inte vågar ta eget ansvar.”

Karl-Olof Arnstberg vill att kvinnor skall börja tänka förnuftigt. När det gäller svaga kvinnliga personligheter, som aktivister eller feminister, är sannolikheten låg att de skall tänka förnuftig, då, som Gertrud1 skriver, …” de här kvinnorna låter sina känslor stå i vägen för förnuftet.”

Gertrud1 konstaterar att … ”vi har … svaga rädda kvinnor som opinionsbildare. … och de här kvinnorna generaliserar och saknar förmågan att se män som individer … (aktivisterna uppvisar) narcissistisk uppblåsthet och kognitiv dissonans … (som) under en lång tid (har) fått ett stort inflytande på den förda politiken, och svaga människor leder inte, de söker att kontrollera andra som skrämmer dem.”

Att etablissemanget är känslostyrt skrämmer Gertrud1 … ” etablissemanget är lika känslostyrt, så de ser inte vad som händer när man inte sätter gränser för människor …”.

Kvinnliga aktivister röstar (med få undantag) på vänstern. Att de då som förälder inte tar hänsyn till sitt eller sina barns framtida försämrade förutsättningar genom att rösta för fortsatt massinvandring och islamisering, kan få en psykologisk förklaring. ”Ett perspektiv som alls inte får plats i den feministiska diskursen, där barn ses som ett besvär som man vill lämpa över på män, samhället, eller i aborthinken. … hävdade till och med att abort var tvunget för att kvinnor skulle kunna leva ett normalt liv.”

Svaga kvinnors personligheter, som aktivister eller feminister, skräms av starka män (som exempelvis Jordan B. Peterson). ”Ivar Arpi påtalar att feministerna är omedveten om sin egen ondska, han påtalar att vi alla har ett mörker inom oss, vilket såklart är sant, ont och gott finns inom oss alla. Det är bara svaga människor som måste projicera sina dåliga sidor på omgivningen …”.

Eva Danielsson betonar att …”balansen inom varje människa mellan ont och gott beror på både genetik, fostran och kultur och själva sammanhanget.”

Problemet, förmodligen det mest centrala problemet, när det gäller svaga kvinnor, men även svaga män, är att de inte ser, eller inte kan hantera, sin egen ondska. Tidigare gav den judeo-kristna traditionen en uppsättning verktyg, så att man lärde sig att hantera sin egen ondska. Idag har den judeo-kristna traditionen tagits över av en pseudoreligion, PK-ismen, som använder, implicit, ondskan som ett instrument för att uppnå målet, ett himmelrike på jorden.

Feministerna bryr sig vare om män eller kvinnor, de är svaga människor och vill trycka ned och kontrollera andra, de har inte empati med sina offer. Gertrud1 konstaterar att det är samma mekanism som ledde till judehatet på 1900-talet, som leder till hat av den vita mannen idag … ”eftersom man inte har förmåga att se det onda och goda inom den egna personligheten, så projicerar man det onda på ett yttre objekt och håller därmed sig själv illusoriskt god.”

Vid Frankfurtskolan formulerade Theodor Adorno en tes om att starka personligheter dras till fascismen. Stefan Löfven upprepar, som den feministen (den svaga personligheten) han är, att snart kommer ”starka män” och tar över makten. ”Modern psykologisk och neurobiologisk forskning visar istället att det inte är auktoriteter som är farliga, utan just människor som inte är starka nog att stå emot dessa.” Svaga människor är de som utgör ett hot mot samhället, något som är ytterst tydligt idag, PK-ismen hyllar svaghet, och är rädd för starka, medvetna västerländska män. I ett evolutionärt perspektiv, hur kan ett svagt samhälle som det svenska överleva? Att samhället fokuserar svaghet istället för att uppmuntra utveckling av individens egen förmåga, skapar utbredd psykisk ohälsa.

Problemet i Sverige är att alltför många kvinnliga väljare är aktivister, eller tänker som aktivister. Indelningen i svaga respektive starka personligheter är en användbar distinktion. En psykologs uppgift är, enligt Gertrud1, att … ”kompensera för brister i barndomen, samt leda in på rätt väg för den som kommit på avväga”. Jordan B. Peterson gör en formidabel insats för den västerländska kulturen, då hans mål är att ”skapa starka individer, för att de ska hitta mening i sina liv, må bättre och för att vårt samhälle skall bli starkare och bättre.”

Frågan är då hur svaga personligheter, detta gäller speciellt kvinnor som har svårt att förhålla sig positivt till starka västerländska män, skall kunna utvecklas till att bli mer starka personligheter (och kan därmed förhålla sig på ett positivt sätt till västerländska, starka män), utan att samhället först skall behöva genomgå en våldsam samhällsomvandling. Män har, enligt Gertrud1, lättare att strukturera sig själva, då samhället traditionellt ställer större krav på dem att ta ansvar, för att bättre passa in i samhället. Alltså, svaga män måste lära sig att ta ansvar, och tillsammans med starka män, ställa krav på sina kvinnor att bli vuxna kvinnor. Män måste föregå med gott exempel. Starka kvinnor kan tänka självständigt, de ingår i demokratins ryggrad. För att underlätta för män att bli starka (ta ansvar) behöver män (och kvinnor) få oförvanskade nyheter om samhället, inte fake news som idag.

Socialismen appellerar till svaga människor, människor med ett svagt medvetande. I industrialismens inledande faser kunde säkert många människor få en förstärkt identitet och utvecklas som individer med hjälp av socialismen. Ju mer människorna utvecklades till att bli mer medvetna individer, desto mindre relevant blev socialismen, och till sist kom den att endast utgöra ett hinder och ett förtryck. 1984-samhället är ett socialistiskt/marxistiskt samhälle. Socialismen är en dödskult, som Fredrik Östman brukar uttrycka det. Det innebär att socialismen ultimata mål är att eliminera alla personer som inte ”passar in” i det stipulerade himmelriket på jorden, i annat fall blir det inget himmelrike på jorden.

Idag använder svaga kvinnor socialismen/marxismen/PK-ismen för att bygga makt över starka, medvetna västerländska män. Dessa är oftast nettoskattebetalare och betalar det mångkulturella (neomarxistiska) projektet, och för massinvandringen av främst män från dysfunktionella länder. Detta tilltalar dessa svaga kvinnors psyke. Svaga kvinnor drivs av psykologiska faktorer, eller tillkortakommanden, som får till följd att svaga kvinnor slipper ta ansvar för att utvecklas och bli vuxna, utan kan kvarstå på en infantil nivå, och dessutom bli försörjda av starka, medvetna västerländska män via skatten. Vår tids feminister är svaga kvinnor. Då regeringen är en feministisk regering, består regeringen av svaga kvinnor och män, som leds av svaga kvinnor. Sverige styrs av människor med psykiska tillkortakommanden, inte av rationella överväganden. Vilket leder till ett dissociativt samhället – intellekt, moral och åtgärder hänger inte ihop.

Patrik Engellau får avsluta Extra Påsk-krönikan med insikten att … ”att jag tror Sveriges härskare domineras av ett kvinnotänkande som har glömt bort eller inte begripit vad den manliga våldsbenägenheten betyder för samhällets välgång och därmed även kvinnornas frid och lycka. Det gamla ordstävet säger ”Si vis pacem, para bellum”, om du vill fred så förbered dig för krig, inte om du vill fred så förbered dig för fred.”

”Det gör mig ont att för första gången i livet erkänna att jag oroar mig för mer utbrett våld i vårt samhälle. Jag var aldrig rädd för ryssen under det kalla kriget. Det var kanske fantasilöst av mig. Men ryssen kom faktiskt inte under den period när det varnades som värst. Nu känns hotet mer akut och närmare inpå. Polisen vet inte hur den ska hantera det existerande våldet i utanförskapsområdena. Vi kan inte lita på att det stannar där. Det naturliga är att det inte stannar där utan att det sprider sig. Då står vi där med våra genusteorier och vår tvättade hals.”