Veckans krönika 24 mars till 30 mars 2019

Sverige är inte längre någon demokrati

I en intervju med SwebbTV konstaterar professor emeritus Karl-Olov Arnstberg att Sverige inte längre är en demokrati, utan en totalitär stat.
Eva Danielsson, som är en av de främsta kommentatorerna på Det Goda Samhället, skriver att den demokratiska oppositionen behöver lära sig av fienden hur man skapar trender. Hon skriver att: ”vanligt folk vill inte tänka längre än till vad statsbidragsmedia tutar i dem, det är lugnast så.

Men vi tror inte det skulle behövas så väldigt många personer, som talade klartext om islam, invandring, klimat, brottslighet, sjukvård och svensk låneekonomi för att vända trenden. Men det behövs då tongivande personer med förtroendekapital som är schyssta och kompetenta i någon slags bemärkelse, gärna med personlig karisma, så att folk tryggt kan känna sig som en bra människa om de lyssnar på dem.

De flesta svenskar är nog inte så religiösa i traditionell mening, men de flesta, och särskilt kvinnor, har ett klart behov av att känna sig som bra människor. Omvänt så ser vi ju att det fungerar med smutskastning.

Det är bara starka och självständiga som står emot det. I allmänhet undviker vanligt folk både att tänka på och att prata om sådant som är laddat med smutskastning och skam. Löfvens manus med huvudlösa anklagelser och självbelåtna lögner fungerar ju för att folk locka folk att inte ens våga/orka fundera på sakerna. Precis som de styrande bakom Löfven avsett.

Bara sakliga argument kan nog inte överrösta detta, utan man behöver skapa en egen ”godhetstrend” som med känslor spelar på vanligt folks behov av att känna sig som en bra, ”godkänd” människa som räknas med.”

Vi inom den demokratiska oppositionen har inte förstått betydelsen av att engagera oss i samhället, utan har i alltför stor utsträckning lämnat fältet fritt för totalitära krafter. En trend kan vara att fokusera på civilsamhället, det lokala samhället. Exempelvis, allt som rör kommunen där vi bor behöver styras av oss medborgare. Vi behöver engagera oss i det civila samhället, ersätta politiker och politruker med engagerade medborgare, där vi alla har ”the skin in the game.”

Patrik Engellau ställer frågan om makten ska satsa på de starka eller på de hjälplösa.
Att ens behöva ställa frågan är synnerligen anmärkningsvärt. Makthavarna dvs. vänstern, har alltså avlägsnat sig så lång från naturen, att de anser att de olika djurarterna skall satsat på de svaga, de hjälplösa i flocken, för att på så sätt säkerställa djurartens fortbestånd. Eller, översatt till människan, säkerställa samhällets fortbestånd. Detta är naturligtvis absurt då all kunskap om arternas utveckling säger motsatsen. Vad det egentligen handlar om är att vänstern strävar efter att bygga makt, total makt. Skapa den socialistiska människan.

Danske Mand skriver att …”precis så är det, därför så har detta socialdemokratiska högskattesamhälle varit dömt från början, för de styrande lever på att uppmuntra svaghet, detta är den fundamentala principen.

Den politiska utvecklingen i västvärlden med ett ständigt ökande skattetryck överallt visar detta, och den balans man hade upprätthölls genom att en grupp höll fram de gamla konservativa värderingarna, och uppmuntrade styrka, och en annan grupp var progressiv och uppmuntrade svaghet.

Patrik noterar korrekt att lathet och svaghet till sist vinner om man uppmuntrar det tillräckligt länge, betalar man tillräckligt så blir det ju rationellt att sluta sträva och börja gnälla. Lägger man sedan till att den parasitiska politiska klassen lever på att skumma grädden av det som de arbetande människorna producerar och därför hela tiden vill öka överföringarna så är ju den slutliga kollapsen inbyggd.

Invandringen satte turbo på denna utveckling, och tillförde dessutom att det blir uppenbart att man inte längre betalar skatt för att få tillbaks något, allt mer går till invandrare.

Folk tror att det rör sig om 300 miljarder om året, det är självklart fel, talet är mångdubbelt högre. Den svenska staten skulle kunna krympas till högst hälften utan invandrarna och med rationell organisation utan att servicenivån blev lidande. Det skulle dock initialt "kasta ut" många PK-ister i arbetslöshet och omskolning, vilket på sikt skulle innebära att Sverige inte hade någon brist på arbetskraft under förutsättningen att omskolning är möjlig.

Hur som helst, välfärdsstaten är död, det kommer att visa sig snabbare än vad de flesta kanske tror. Kombinationen av ett vetenskapsfientligt styre som är emot ekonomiska framsteg, tydligast genom att strypa produktion av billig el och genom att förstöra skola och akademi, och ta enorma kostnader för invandringen, kommer att knäcka vårt system.

Enligt den socialistiska regeringsformen, dvs. nuvarande regeringsform:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Samtidig finns det en miljon bidragstagare, enligt Karl-Olov Arnstberg (som refererar till regeringens siffror, dvs. siffrorna kan i realiteten vara betydligt högre). Försörjningskvoten är en viktig indikator på hur många bidragstagare som kan försörjas av den arbetande delen av befolkningen. För Sveriges del är det ”kört” enligt Karl-Olov Arnstberg.

Politikerväldet jämte övriga välden, manipulerar systematiskt det svenska folket. Däremot kan politikerväldet inte manipulera den internationella valutamarknaden. Åse observerar att … ”Nyhetsbyrån Bloomberg kallar nu svenska kronan för världens sämsta valuta (bland de mer ekonomiskt betydelsefulla ländernas valutor), och det konstateras också att svensk exportindustri inte längre gynnas särskilt mycket av kronan, eftersom så många underleverantörer numera hittas utomlands.”

Alltså, PK-isternas totalitära blandraspolitik får underkänt av internationella valutamarknaden. ICE skriver att … ”PK-ismen som uttrycks i en regelsamling som innehåller tillåtna politiska ståndpunkter och tolkningar fick sitt klaraste uttryck i Sovjetunionen och i de sovjetiska vasallstaterna och formulerades med utgångspunkt från den då heligförklarade Marxism-leninismen vars bibel var dels det ”Kommunistiska Manifestet”, dels ”Das Kapital”. Den PK-ism som nu med våldsam kraft påtvingas alla EU-medborgare är en heligförklarad lista över politiska ståndpunkter och tolkningar som även dessa är formulerade utifrån en i EU heligförklarad bibel nämligen ”Ledaren” Coudenhouve-Kalergis två skrifter ”Praktischer Idealismus” (1925) och ”The Pan European Manifesto” (1923).

Framför allt den förstnämnda ”heliga” skriften är intressant, eftersom den även beskriver den Paneuropeiska rörelsens mål och även vägen fram till målet som är ett förintande av de europeiska nationalstaterna och en ”hybridisering” av de europeiska kärnfolken genom påtvingad massimmigration och en s.k. ”outbreeding” av européerna. Den PK-ism som idag med våldsam kraft och polisiära medel tvingas på bl. a. de etniska svenskarna är direkt skapad med utgångspunkt från ”Ledaren Coudenhouve-Kalergis” skrifter, där t ex den programmatiska dogmatiska hyllningen av ”hybridiseringen”, perversionen, radikalfeminismen och sönderslagningen av kärnfamiljen finns med, men då insatta i en ”erövrande” ortodox Coudenhouve-Kalergis ”ortodoxi” på samma sätt som t ex klassfiende-begreppet och klassamhället finns i Marxism-leninismen.”

ICE skriver vidare att …”de sammansvurna Paneuropéerna är tydligen väldigt rädda för att sanningen om deras bisarra och i grunden människofientliga lära skall läcka ut …”.

Ett förslag är att Mikael Willgert på Svensk Webbtelevision intervjuar någon person som är insatt i Coudenhouve-Kalergis bisarra och människofientliga lära och visar på kopplingen till de styrande Paneuropéerna, som sitter i den svenska regeringen och i den svenska riksdagen, dvs. till det totalitära politikerväldet, men även till andra välden.

En försvårande omständighet är den lismande anpassligheten som svenskt näringsliv visar gentemot den totalitära blandraspolitiken. I en intervju med Lars Bern på Svensk Webbtelevision den 26 mars 2019, av Mikael Willgert framkommer att … ”DI har en mängd artiklar om hållbarhet där bland annat H&Ms VD Karl-Johan Persson menar att deras viktigaste miljöfråga är att minska koldioxidutsläppen. Även Scanias VD är inne på samma spår vilket är ytterligare exempel på att dagens företagsledare enligt Lars Bern okritiskt jamsar med det han kallar domedagssekten om klimatet.”

Lars Bern säger vidare, …”det finns en risk att våra svenska företagsledare snöar in på den extrema klimatalarmism som bara råder i Sverige medan resten av världen fokuserar på riktiga frågor. Att klimatskrämseln får företag i Sverige att satsa fel blir en risk särskilt för de svenska bolag som säljer globalt.”

Den relevanta frågan är om svenska företagsledare inte har bättre ekonomisk kompetens och omdöme än att (kortsiktigt) satsa på den totalitära ideologin som PK-ismen representerar, i klimatfrågan och i andra frågor. Vad säger de internationella aktieägarna?

Avslutningsvis vill vi framhålla Johan Westerholm som har gjort en föredömlig genomgång av det socialdemokratiska partiets utveckling mot att bli ett etnofascistiskt stödhjul. I artikeln ”Socialdemokraterna - På väg mot etnofascismen” – skriver författaren att …”etnofascismen har tagit sin plats i svensk politik, precis som Rashid Musa uttrycker det inom ramen för Antirasistiska Akademin; Musa ser en ny politisk rörelse som ställer sig upp och som börjar kräva sina rättigheter och inte ursäktar sig för vilka de är.”

”Och det har de gjort. Med visst besked. Socialdemokraterna utvecklas idag mer och mer till att bli ett kluster och politiskt stödhjul till mer öppet etnofascistiska rörelser.”