Veckan som gått 9 mars till den 15 mars 2019

PK-ismen inducerar den västerländska kulturens självmordsimpuls

Normaliserandet av tanken på folkmord på vita

Den främsta insikten som Veckokrönikan förmedlar är att ”den västerländska kulturens självmordsimpuls” är direkt hänförbar till PK-ismen, som i sin tur, kan härledas till den marxistiska traditionen. PK-ismen kan betraktas som en samhällssjukdom, som har angripit samhällskroppens alla delar. Ett sätt att bota PK-ismen är att rapportera empiriskt baserade konsekvensbeskrivningar av sjukdomens förlopp och effekter. Ett annat är, naturligtvis, att genom massivt våld ersätta PK-isterna med icke-PK-ister, exempelvis genom att Ryssland ockuperar Sverige (tar förmodligen några timmar).

En blond pojke, alltså

Mohamed Omar skriver under rubriken Du skall skämmas för dina vita barn att … Hanne Kjöller introducerar uttrycket ”flerbarnsskam”. ”Ju färre människor, argumenterar hon, desto mindre utsläpp. Ett barn kostar nästan 60 ton koldioxid, medan en flygresa kostar 2 ton.” Samtidigt illustreras texten med … ”ett foto på en vit man, en pappa, som håller en lintott i handen. En blond pojke, alltså.”

Mohamed Omar frågar retoriskt … ”men vilken grupp är det som föder flest barn i Sverige? Är det de blonda och blåögda ”gammelsvenskarna”? Skulle inte tro det. När jag ser mammor på staden med fem eller sex barn, så hör de snarare till gruppen nysvenskar, ofta nysvensksomalier eller nysvenskaraber. Inte sällan har mammorna hijab, den nysvenska varianten av huckle.”

Mohamed Omar avslutar sin krönika … ”då har hen ändå inte vågat antyda att svarta och bruna nysvenskar föder för många barn, då hade hen förverkat sin rätt till självidentifiering och förvandlats till en ny doktor Mengele.”

Kalergiplanen – Förespråkar rasblandning och skapandet av den eurasisk-negroida framtidsrasen

Dessa ryggradslösa, hycklande, odugliga PK-ister, traskar på i väl upparbetade utrotnings- och förintelseideologier av oliktänkande, eller på andra grunder oönskade individer. Vi har sett vad dessa tankar leder till. Eva Danielsson skriver att … ”stoppa ner Kalergis idé om ett påbjudet utplånande av olika etniciteter genom mångfaldsblandning (genom blandäktenskap eller förintelse av vita?) för att skapa den ideala brunhyade människan, i den sopsäck där dessa idéer hör hemma.” 1950 tilldelades Richard Coudenhove-Kalergi Charlemagne-priset, ett pris som utdelas till personer som har arbetat för Europas enande.

”Greve Kalergi var en märklig man med hallucinatoriska visioner. Kalergis bok Praktischer Idealismus, del 1 Adel, från 1925, beskriver en vision av kanske den största etniska rensningen någonsin. Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas:

”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande över vinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

”Framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i.”

Om vi bara stannar till ett ögonblick och funderar på vilket mottagande Kalergis plan skulle få i Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland, m.fl., om planen avsåg att skapa en blandad befolkning i Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland, m.fl. Denna plan är ett synbart resultat av en fullt utvecklad galenskap. Parallellerna med 1930-talet är övertydliga. Genomförandet av Kalergis plan är vad PK-isterna strävar efter. Detta kan förklara exempelvis varför PK-isterna accepterar att 7 800 våldtäkter anmäldes 2018, då det stora antalet anmälningar är en logisk följd av den förda blandraspolitiken.

Bildmässig-förberedande-genocid

Aktiva Åtgärder.NKVD (NKVD var Sovjetunionens kombinerade säkerhets- och underrättelsetjänst 1934-1946. NKVD arbetade med massmord, tortyr, terror och liknande metoder mot såväl den egna befolkningen som utländska medborgare för att nå sina mål och var föregångare till KGB) skriver att … ”artikeln tar upp intressanta fenomen som blir extra intressanta nu när det geografiska området ”EU-Bezirk Nord Mitte” på allvar skall s a s ”transformeras demografiskt” genom en drakonisk tvångsimplementering av Kalergi-planen.”

”Men - handen på hjärtat - när såg Du senast vita skandinaver avbildade på affischer i det offentliga rummet eller med tänkt publik exponering i Sverige senast? Svar: För väldigt länge sedan. Kalergi-planens genocid som riktar sig mot vita européer föregås sedan minst 15 år av en bildmässig-förberedande-genocid där vita européer s a s ”försvinner” från den publikt exponerade bilden och kommersiella reklamen.”

”Den vite europeiske mannen är nu när det gäller det publikt exponerade bild- och reklamaffisch materialet redan helt ”eliminerad” och genociderad. Vita europeiska familjer helt s a s bildförintade utom naturligtvis när Jante-mekaniken skall aktiveras med sin skam-och-skuld-dynamik. 99,9 % av all publikt exponerat bildmaterial i propaganda eller reklamsammanhang har en monotont trist rolluppsättning: En leende afrikan eller arab med en leende vit kvinna i fertil ålder triumferande framvisande den ideala Kalergi-produkten: Kalergi-barnet.”

Skribenten avslutar med att … ” Dom vet hur man gör - dom där pan-européerna. Dom har gjort det många gånger förr.

Danske Mand konstaterar att Hanne Kjöllers tänkande är ett utslag av en pervers sjukdom. Danske Mand skriver att … ”det väsentliga i artikeln är normaliserandet av tanken på folkmord på vita, Kjöller är inte intelligent nog för att förstå detta, men är intelligent nog för att finna denna rationalisering. En nyttig idiot för ondskan.”

”Dessa vidriga människor kan förstås aldrig få mig att känna skam för mina barn, självklart inte, däremot så skäms jag för att vara svensk tillsammans med sådana som Kjöller. Mitt beslut att ignorera svensk media visar sig vara riktigt …”

Tillbaka till Home

PK-samhällets och etablissemangets heligaste ko, att muslimer skall vara i Europa, kosta vad det kosta vill

Danske Mand skriver att … ”Tommy Robinson är ett hot mot PK-samhällets och etablissemangets heligaste ko, att muslimer skall vara i Europa, kosta vad det kosta vill.”

Medan Bo Adolfsson skriver att … ” Lenin och Stalin var före Hitler, när det gäller att utrota oliktänkande. Vänsterrörelserna hyllar fortfarande Lenin. En av hans största tillskyndare Ulf Bjereld (KPMLs) sitter i sossarnas verkställande utskott. Han anser att vi skall ta hand om IS-soldaternas barn och naturligtvis också deras honor.”

Danske Mand sammanfattar hur onda människor agerar ut sin ondska med hjälp av en regel … ”att angripa allt som är fritt och bra och sant, det är regeln, och att hylla allt totalitärt, allt dåligt och osant.” Skribenten konkretiserar regeln … ”vi måste lära oss att kisa, att inte titta för noga på hat mot vita män, genus, klimat, allas lika värde, hatet mot Trump och det eviga hatet mot USA, Brexit, Orban, islamofili, allt är delar av ett helt, det är ondskan djupast sett, denna har filtrerats i flera omgångar, i socialism, kommunism, nazism och fascism och nu pk-ism och islam, vad är den gemensamma nämnaren?”

”Det är ett hat mot just det som gör oss till vad vi är, fria individer som vill, i möjligaste mån, själva besluta över våra liv i samspel med naturen, man vänder sig därför mot allt från den vetenskapliga metoden som gav oss elden och flintyxan till vårt grekiska och judeo-kristna arv där diskussion och rationalitet hålls högt.”

Danske Mand … det verkar som att …” totalitära kollektivister som vänsterfolk och muslimer tränas … i att sätta kollektivet och dess idéer först och individer i andra hand, därför så kommer de inte att sluta, de har samma mål som Hitler, det som inte passar in enligt deras inlärda modell skall inte få finnas.”

”Att Hitler var först med detta gör bara att processen är lite långsammare, man måste steg för steg finna rationella argument till varför fria människor skall kunna hatas så mycket att de kan dödas. Vurmandet för IS och talet om klimatdiktatur är steg på vägen. Ebbas pappa är smuts på deras blomsterfestutopi, kan någon tvivla på det?”

För att förstå dagens PK-politik måste man förstå att … ”PK-samhällets och etablissemangets heligaste ko, är att muslimer skall vara i Europa, kosta vad det kosta vill.” Kalergiplanen utgör en blåkopia för den slutgiltiga lösningen, något som vänster och deras två allierade, liberalerna och globalisterna, dvs. PK-isterna strävar efter.

Danske Mand skriver vidare att …”den viktigaste grundbulten för EU är Kalergiplanen, folkblandning, söndra och härska, vilket endast betyder en sak, islamisering, massinvandring, folkblandning av folk från Afrika och muslimer är nu hörnstenen för EU, denna enda punkt överges ju aldrig, i alla europeiska länder så växer populistpartierna och kommer närmare och närmare makten, receptet mot detta har ju varit tydligt i årtionden: stäng gränsen mot inkompatibla kulturer, bevara det västliga kulturarvet och sluta att låtsas att alla kulturer är lika och att islam inte utgör samma hot som alltid, som vid Poitiers (Slaget vid Poitiers, 732) och Lepanto (Slaget vid Lepanto, 1571) och Wien (Slaget vid Wien, 1683). Så för mig bevisar detta, att man inte överger muslimsk och afrikansk massinvandring, att detta är själva huvudsyftet.”

Kan vänsterns och islams hat” stillas”?

Skägg på Släp ställer frågan om vänsterns och islams hat kan ”stillas”. Skribenten resonerar att … ”det är ju inte ens så att de främsta hatarna håller tyst, Veronica Palm och Bjereld kunde ju bara i hemlighet stödja islamister och IS eller Hamas, men nej då, de visar sin makt och sitt hat öppet, att försvara IS är utan konsekvens, i själva verket så är att försvara IS kärnan i PK-ismen, den moderna socialismen, för det är det mest hatiska man kan göra, därmed visar man sin lojalitet mot kärnan i PK-ismen.”

Vidare, att … ”de drivs av ett hat som inte kan släckas, eftersom innerst inne så är det ett hat mot dem själva, mot verkligheten, inget vi kan göra kan stilla det, och detta är motståndets största fel, att tro att eftergifter och anpassningar kan få detta hat att försvinna, men det är själva kärnan i vad de är, precis som det är själva kärnan i islam, ta bort hatet, vad finns kvar, vilka egentliga positiva drivkrafter finns kvar, omsorg om andra, om judar och kristna, eller andra som inte tycker som dem?”

Visar vänster och islam …”omsorg om gamla som slitit för att bygga Sverige, eller om det som är mitt? Nej, detta kan vi inte hoppas på, de måste betraktas som fiender och behandlas därefter.”

Hat är en destruktiv kraft, en kraft som måste bekämpas. Baruch Spinoza uttryckte på sin tid att "hat kan aldrig vara något gott," eller, odium numquam potest esse bonum, något som gällde då, och som gäller i lika hög grad idag.

Tillbaka till Home

Samma ondska i det tidigare kommunistiska Polen som i vår tids socialistiska Sverige

Maciej Dobrzynski, med utgångspunkt från Jordan B. Peterson, gör en insiktsfull jämförande analys mellan det kommunistiska Polen och det socialistiska Sverige, utifrån den bibliska berättelsen om Adam och Evas söner Kain och Abel, där … ” Kain tar hämnd på sin egen oförmåga och otillräcklighet genom en missriktad handling.”

Maciej Dobrzynski, skriver att vänsterns grundidé … ”bygger på att förgöra allt och alla som hämnd för inbillade och falsifierade oförrätter. Det kan man se i Das Kapital, det kan man höra i Internationalen, det kan man läsa i Vänsterpartiets partiprogram och det kan man läsa dagligen på Aftonbladets ledarsida.”

Vidare, … ” I Sverige och delar av västvärlden härjar en ny Kainideologi i dag under ett nytt namn: politisk korrekthet. Det är möjligt för att Sverige och västvärlden aldrig gjort upp med kommunismen. … I dag är det ny generation av Kain-typer som ska hämnas inbillade oförrätter: afrosvenskarnas riksförbund, jämställdhetsmyndigheten, menskonstnären med utställning på Slussens T-banestation, miljöpartiets ungdomsförbunds inlägg om integrationen. Listan kan göras lång.”

Skägg på Släp kommenterar Maciej Dobrzynskis analys: … ”PK-ismen är ondskans manifestation idag, och bara väntar på att ta nästa steg, den är en kraft i sig själv, större än de människor som bär fram den, och den kommer att fortsätta breda ut sig tills den visar sitt rätta ansikte, giftermålet med islam är ett viktigt och oundvikligt steg i detta.”

En hypotes är att infantiliserade och hjärntvättade människor inte ser ondskan. För varje dag som går byggs ondskan upp till nya nivåer till följd av den PK-istiska politiken. Vad detta leder till kan var och en förstå. Ormdans förklaring till varför inte människor ser ondskan är beror på att de inte kan … ”tro att så mycket ondska ryms i det system man deltar i genom att betala skatt och rösta.” Fredrik Östman är tydlig, … ”det finns ingen ursäkt för socialismen och det kommer aldrig att upptäckas någon sådan ursäkt. Det är socialismen som orsakar eländet vi ser i Sverige. Eländet skapades avsiktligt och medvetet och alla invändningar avfärdades utan sakliga argument. För invändningar fanns redan på den tiden, redan innan allting förstördes. Att vara efterklok är kanske bättre än att inte vara klok alls, men den bör motivera ödmjukhet och inte någon hyllning av det korkade som man blev klok om först i efterhand. Allting som var bra och gott i det Sverige Tina växte upp i var överlevande rester av det civiliserade samhälle som fanns där FÖRE socialismen, FÖRE alla de socialdemokratiska reformerna. Kapitalismen gjorde Sverige rikt.”

Alla partier inom 7-klövern är socialistiska partier, Lars-Erik Eriksson skriver …”och vad skiljer partierna som kallar sig borgerliga från socialistpartierna i Riksdagen: 5 % i skattetryck? En övervägande majoritet av ledamöterna i vår lagstiftande församling tycks alla förakta och förskräckas över nationalismen och anser att sätta Sverige först är liktydigt med kz-läger. Det enda de tycks frukta är visioner domedagspredikande tonårstjejer vomerar ur sig samt att statens kritiker ser ut att få rätt, d.v.s. i det första fallet fruktar de en fabricerad undergång och i det andra fallet skräms de av den verkliga dito. Slutsats, di är alltid rädda för fel saker.

Vårt kristna och grekiska kulturarv

Helig Fakir resonerar kring vårt kristna och grekiska kulturarv. …”vi är kristna på djupet, så djupt att folk kan bygga en hel världsbild, utan att inse att hela grunden är kristen och innan dess hellenistisk. … det vi nu ser i PK-ismen med totalitär kollektivism, som ursäktar allt från IS till våldtäkter och könsstympning, var inbyggt från början, det är socialistiska principer som bryter med vårt kristna och grekiska kulturarv med ifrågasättande, och där individens frihet och egenvärde sätts i mitten. Socialdemokratin har bäddat för detta från början.” Fredrik Östman instämmer … ”socialismen har alltid lett till det här. Alltid, alltid.”

Varför har den västerländska kulturen visat sig vara så framgångsrik? Helig Fakir förklaring är att …” det är helt enkelt det unika i den västerländska kulturen, som uppstod i Grekland och filtrerades i kristendomen, som är orsaken till västs dominans, att hela världen följer ett västligt paradigm utan att vilja erkänna det. Värdet av fri reflektion och att alla kan använda sin hjärna för det är västs ”killer-app”. Vad gäller genetiska förklaringar är ju väldigt politiskt inkorrekta men de som lämnade Afrika och begav sig norrut eller mot Asien är ju de mest intelligenta, kanske det helt enkelt var de mest företagsamma som gav sig iväg? De mest nyfikna, som till sist hamnade på månen?”

Hovs_Klipphällar anser att … ”i grunden är PK-sekten ett symtom på västerlandets förlorade självkänsla, den västerländska kulturens självmordsimpuls.”

”Kärnan till den PK-sekt som håller på att riva ner vårt samhälle ligger i att Sverige under lång tid marinerats med föreställningen att vi är bäst – och att vi därför, för att citera Astrid Lindgren, måste vara ”väldigt snälla”. … Onda människor behöver utnyttja några redan ingrodda kulturella idéer som hävstång för sin destruktivitet.”

”Och detta har de gjort med stor framgång. PK-sekten är i grunden en ny-kommunistisk rörelse med kristna inslag, som hatar västerlandet inklusive Sverige och därför vill förstöra vårt samhälle. Den ”gooodhet” som de hela tiden idisslar är en Stor Fet Lögn – en lögn som ska dölja att de vill utplåna oss etniska svenskar. Makthavarna har till stor del blivit indragna i PK-sektens agenda, och maktens huvudlösa agerande blir endast begripligt när man förstått vad de egentligen vill uppnå – bakom alla de skärande lögner om ”godhet” som de hela tiden upprepar.”

Nu behöver inte Helig Fakirs uppfattning stå i strid med Hovs_Klipphällars uppfattning, utan de kan mer uppfattas som kompletterande uppfattningar. PK-sekten, eller ismen, kan direkt härledas till den marxistiska traditionen (kommunism, fascism, nationalsocialism, etc.). PK-ismen är en totalitär, anti-demokratisk, anti-västerländsk ism, som, likt, islam, blandar in religiösa inslag i ideologin. ”Den västerländska kulturens självmordsimpuls” är direkt hänförbar till PK-ismen. Vår tid kännetecknas och påverkas av socialismens, neomarxismens sönderfall. Vår tids starkaste förändringskraft. Hur snabb, eller hur utdragen, processen blir, vet vi inte idag.

Vi kan betrakta den demokratiska oppositionen, Donald Trump, Brexit, Viktor Orbán, m.fl., som personer och händelser som ingår i det första steget för att återvinna den förlorade självkänslan, och att hantera den västerländska kulturens självmordsimpuls, dvs. socialismen, neomarxismen, etc.

Denna process görs tydlig i USA, en gallupundersökning (i fri översättning) fann att … ”42 procent av amerikanerna har identifierat sig som oberoende år 2017, en ökning från 39 procent år 2016, medan en annan gallupundersökning (i fri översättning) i november 2018 … ”fann att 54 procent av demokraterna (demokrater som lutar åt att vara oberoende) ville att partiet skulle bli "mer måttligt", medan bara 41 procent ville att det skulle vara mer vänster. När det gäller republikanerna och deras allierade ville 57 procent av dem ha ett mer konservativt parti med mindre regering och lägre skatter.”

Ytterligare en gallupundersökning (i fri översättning) från februari 2019 … ”visar att det är ett dött lopp mellan människor som identifierar sig som demokrater (30 %) eller republikaner (31 %). De som identifierar sig som självständiga uppgår till 37 procent. Nu är det fler som är oberoende än som identifierar sig som antingen demokrat eller republikan.”

Tillbaka till Home

Etablissemanget har misslyckats – Vi måste skapa ett nytt etablissemang

Danske Mand skriver att …”jag tror att när man som vårt nuvarande etablissemang rationaliserar ondskan, nu senast att Sverige väl antagligen kommer att ta emot HELA Europas IS-terrorister (hur skiljer man en sexslav från en terrorist i en svensk domstol), så flyttas hela tiden gränsen för vad som är acceptabelt, … ett etablissemang som är rakt av ont, har ni inte sett de videos med Nigel Farage från parlamentet, en mera cynisk och vidrigt arrogant grupp människor än dessa EU-parlamentariker står väl inte att finna? Bryssel är ju också prostitutionens huvudstad i Europa.”

Och, … ”vilka är de egentliga sakfrågorna? Alla vet vad de är, etablissemanget vill att Europa skall islamiseras och blandas med Afrika, populisterna vill stoppa detta, allt handlar om detta, inte arrogans. Jag struntar i deras arrogans, det är vad etablissemanget skapar och vill som jag fruktar, jag fruktar deras politiska projekt.”

Ormdans har identifierat att det är … ”det europeiska etablissemanget, inte minst det svenska, utan mest det svenska, som vill ha det så här … De vill ha det så här. … Man tar hellre hit IS-terrorister än pekar på islam som ett problem, man låter hellre folk bli nerhuggna på IKEA än pekar på afrikansk invandring som ett problem, och man sätter hellre Tommy Robinson i fängelse och försöker mörda honom än stoppar systematiska massvåldtäkter av minderåriga i England.”

Patrik Engellau längtar efter en stark man … ”som kan dänga näven i bordet och genomdriva ett antal självklarheter som politikerväldet inte ens törs uttala, till exempel att immigrationen måste upphöra tills vidare, att ungar som stör på lektionerna ska kastas ut i korridoren, att ämbetsmannaansvaret måste återinföras så att försumliga tjänstemän ska kunna ställas till ansvar, att lagen gäller och regler ska följas även i struntsaker som till exempel att cykelåkning på trottoarer ska bestraffas.”

Har vi lärt oss något av situationen i Sverige, så är det att inte heller den svenska varianten av socialism (kvinnliga principer dominerar samhället) fungerar, när den möter verkligheten. Etablissemanget har svikit medborgarna/väljarna inom i princip alla områden, då etablissemanget styrs av PK-istiska dogmer. När det gäller klimatet, som är ett återkommande PK-istiskt tema, tar maringeologen Bob Carter, en av författarna av NIPCC:s rapporter, upp kostnaden som främst klimatalarmisterna förorsakar. Gösta Pettersson skriver att …”i en intervju år 2011 sammanfattade han [Bob Carter] resultaten av de senaste decenniernas enorma ekonomiska satsning på klimatforskning på följande sätt: Sedan 1988, när FN inrättade IPCC, har vi spenderat mer än 100 miljarder dollar, utan att kunna finna några belägg för en mätbar mänsklig effekt på klimatet globalt sett.”

Steve Goreham konstaterar att … ”över 250 miljarder dollar spenderas per år i globala utgifter för att förhindra global uppvärmning, på hypotesen att människan orsakar farlig global uppvärmning, dvs. den hypotiserade effekten antas vara antropogen. Denna hypotes (som antas vara sann) accepteras av mer än 190 statschefer, FN, de flesta vetenskapliga organisationerna, de flesta Fortune 500-företag [världens 500 största företag], de flesta universiteten.

Globalistiska finansintressen och socialister/neomarxister korrumperar vetenskapen

Logiskt har ”klimatvetenskapen” inte kunnat belägga sin hypotes på ett robust och stringent sätt. Pseudovetenskap kännetecknas bland annat av auktoritetstro, bristande upprepbarhet, likgiltighet inför motsägande fakta, och bristande förklaringsvärde. Särimner skriver att … ” som tur är att kan dessa klimatfuskare inte höja temperaturen för att på så sätt påvisa effekterna så framtida generationer kan titta tillbaks och skaka på huvudet. Klimatvetenskap är pseudovetenskap. Man kan ju inte bortförklara väsentliga delar av sin teori med kaos och sedan hålla fast vid sin hypotes. Nej, detta är världshistoriens värsta forskningsfusk.” Vad som är synnerligen besvärande är att ett mycket stort antal forskare låter sig styras av politiska överväganden. Var finns den vetenskapliga integriteten? Globalister och socialister/neomarxister korrumperar vetenskapen i syfte att vinna makt, kontroll och ekonomisk fördelar.

Nir Shaviv är verksam vid ett Israeliskt universitet och kan därmed stå oberoende från den globalistiskt styrda ”forskningen”. Nir Shavivs forskning kvantifierar den fysiska mekanism som sammankopplar solaktiviteten med klimatet. Slutsatsen är att framtida klimatförändringar är godartade. Danske Mand skriver att …” CO2s betydelse för oss på jorden är just den som vi fick lära oss i skolan, det är livets gas, växterna tar upp vatten, CO2 och solljus och bildar syre och energi. Vi bara bränner gamla växter, en del av en cykel.”

”Idag finns det inte längre någon anledning att tala om CO2 vad gäller klimatet, utan det är, från en fysikers ståndpunkt, mera intressant, för nu kan vi lära barnen att det inte bara är så att vi alla består av stjärnstoft, att alla människor tidigare varit en del av sol som exploderat i en supernova, alla tunga grundämnen har uppstått på detta vis, men inte nog med det, dessa supernovor är de som skapar molnen som styr klimatet, med solen och solvinden som regulator.”

Hur mycket har CO2-bedrägeriet hittills kostat skattebetalarna, inte bara i pengar, utan även i tid, olust och vånda? Här visar den PK-istiska makten sin genuina ondska. Västvärlden måste återvinna sin förlorade självkänsla. Proteströrelsen Gula västarna i Frankrike är ett steg i rätt riktning. Eva Danielsson skriver att … ”klimatfrågan är ett avgränsat tydligt exempel på ett cyniskt politiskt utnyttjande av den alltid underliggande mänskliga konflikten mellan ordning och kaos och undergång/död eller hopp. Nu när klimatalarmisterna kläs av vetenskapligt lär vi få se någon annan vinkling utnyttjas för att hålla ångesten igång och kunna utnyttja de känsligastes oro. Ungdomars och okunniga människors oro.”

Behovet av oberoende nyhetsrapportering

Inledningsvis talade vi om behovet av oberoende nyhetsrapportering. En gallupundersökning visar att ”Fox News har ersatt CNN som den främsta nyhetskanalen och att Fox rankas som det "mest betrodda" amerikanska TV-nyhetsmärket i USA. Fox News kommer på andra plats, efter det brittiskbaserade BBC. Men i Storbritannien litar enbart en av sex personer på BBC.”

Det finns en marknad för oberoende, journalistiskt högkvalitativa nyhetssändningar. Något som vi inom den demokratiska oppositionen behöver fylla. Det är hög tid att demaskera PK-isterna, dvs. politiker- och mediaväldet, etablissemanget inklusive Deep state. Istället för att försöka förklara och förstå alla galenskaper som PK-isterna sjösätter, är det dags att gå till motanfall. Gyllenkam har en poäng när han skriver att … ” Jag tycker mig ana att många verkar ta dessa företeelser från vänster på allvar, genus, identitetspolitik, klimathot, mångkultur etc., men de är ju bara delar av en arsenal för att få makt.”

”Man kan inte få makt i kraft av verkligheten, alla vet att hög skatt kväver all ekonomisk aktivitet, att en stor stat med nödvändighet blir sitt eget syfte och måste växa, att politiker inget kan och bara vill ha makt, att det är just i väst som kvinnor blivit jämställda, att islam är ett hot mot väst, att den västliga kulturen är bäst, eller att vädret faktiskt är precis som det alltid varit.”

”Detta är själva poängen, man ändrar själva spelet och får det att handla om lojalitet med trossatserna, klimat, allas lika värde, det är ingen skillnad på män och kvinnor, ju galnare propositionen är desto mera effektiv för att skaka folk i deras grundvalar, inget är då mera effektivt än att få folk att tro på rena galenskaper, det är rakt ur 1984, ju tokigare saker man ställer upp på, nu senast att vi måste ta hand om IS-terrorister, ju mera effektivt är det för att göra folk till viljelösa hjon.”

Patrik Engellau tar ett lovvärt initiativ. Ambitionen är att bloggen Det Goda Samhället skall konkurrera ut DN. Sannolikheten för att Patrik Engellau skall lyckas realisera ambitionen är hög (givet DN:s agendajournalistik, och att Patrik hittar en lämplig media modell för Det Goda Samhället). Detta kan eventuellt vara en av flera nödvändiga förutsättningar för att Sverige, på sikt, skall ändra politisk inriktning, men det är inte tillräckligt för att Sverige skall undvika en samhällskollaps. Nationalekonomen Assar Lindbeck har gjort en helt korrekt bedömning, vilket kommer att bli än tydligare ex post festum.

Veckokrönikan avslutas med en kritisk insikt, formulerad av Bland Hinduer, att … ”antingen tar vi ansvar och slutar oja oss över alla våldtäkter osv. och fokuserar på det som måste göras, och sådana artiklar har jag aldrig sett på ett systematiskt vis, för ju mer man extrapolerar till nödvändiga åtgärder ju mer icke-PK blir det. Så antingen det, eller så blir vi ett skandinaviskt Libanon.”

En fråga till läsarna: Hur formulerar man ett framgångsrikt prospekt på en gräsrotsfinansierad nyhetskanal (nyhetsförmedling och nyhetsfördjupning)?
Kom med idéer! Gå till vår kontaktsida och skriv av er. Bra förslag belönas med hjältestatus och ett års fritt medlemskap i Föreningen för medborgarjournalism.
[Kom med förslag på: idéer, programutbud, ”vad att tänka på”, nyckelord, målgrupp, intäktsmodell, tekniska lösningar, samarbetspartners, hur kan olika personer/medborgarjournalister bidra till nyhetsförmedlingen (lokala nyheter, riksnyheter, utrikesnyheter), etc., i några korta meningar]

Tillbaka till Home