Dagens tips 2021-05-11 tisdag

  Toppentipset

 1. Julia Caesar: Årlig repris: Gökens förlorade värdegrund

 2. TV och Podd

 3. Swebbtv: Forskarlarm om vaccinerna. Lars Bern: skrämmande biverkningar upptäckta. BREAKING NEWS! (I detta program berättar Lars Bern om den studie som nyligen har publicerats av amerikanska och kinesiska forskare och som visar att de spikproteiner som genereras av coronavaccinerna kan ge allvarliga skador på blodkärlen.
  Allt tyder på att det är just dessa spikproteiner som också finns på viruset, som ger upphov till de allvarliga symptom som Covid-19 ger.
  Det kan alltså vara så att vaccinet kan ge upphov till just de skador som ges av coronaviruset.
  Genom att spruta in vaccinet med dess mRNA- eller DNA-komponent förmår man celler i kroppen att börja producera spikproteinet. Syftet är att aktivera kroppens immunförsvar så att detta angriper spikproteinet och sedan, om en coronainfektion uppstår, immunförsvaret är förberett att känna igen och angripa viruset och dess spikprotein. Problemet är nu alltså att spikproteinet förefaller vara den verkligt farliga komponenten hos coronaviruset och att vaccinet förmår celler att börja producera detta ämne efter vaccination.
  Då uppstår frågan om det egenproducerade spikproteinet kan skada blodkärlen och ge de olika sjukdomar som kopplas samman med Covid-19. Mycket tyder på att detta kan vara en förklaring till de mystiska blodproppar som har fått alltfler länder att sluta använda Astra Zenecas vaccin.
  En annan fråga blir hur länge cellerna fortsätter producera dessa vaccininducerade spikproteiner. Det uppstår en mängd frågor som ännu saknar svar och Lars Bern anser att hela vaccinationskampanjen behöver omprövas i ljuset av denna upptäckt.
  Vi har tidigare informerat om att vaccinerna inte har genomgått kliniska tester.)

 4. Swebbtv Nyheter 10 maj 2021 - Om forskarrapport om riskerna med spikproteinet och danska asylläger utomlands.

 5. Sverige, allmän debatt och politik

 6. PATRIKT ENGELLAU: Dagens Nyheter rekommenderar en avveckling av det sista medborgarinflytandet över politiken

 7. Johan Westerholm: Identitetspolitik i fokus när Socialdemokraterna går till val i Svenska kyrkan

 8. Malin Lernfelt i Smedjan: Ibn Rushd är bara toppen på isberget (Om studieförbundens finansiering.)

 9. Kultur

 10. Gästskribent MIRA AKSOY: “Edert kön tycks undertiden styra och beherska hela jordklotet”