Welcome to the land of the formerly free and the home of the narrative.

What is going on in America? Why are so many news sources acting like state-run media in communist countries?

Citat ur The Epoch Times (https://www.theepochtimes.com/)
Det börjar likna Sverige!

Epoch Times
Epoch Times är en internationell medieorganisation kopplad till Falun Gong som av flera oberoende media beskrivits ha en högerextrem inriktning, medan en oberoende mediagranskare beskriver den som "höger, men kanske närmare centern". Epoch Times ger ut nyheter via dagstidningar och på Internet under flera språk.Wikipedia (SV)

Publicerad av: 
Redaktionen 2021-03-08