Dagens tips 2021-02-08 måndag

  Toppentipset

 1. Nya Tider: Europarådet slår fast i resolution: Vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras (Utdrag ur Europarådets resolution 2361 (2021) som antogs den 27 januari 2021:
  Här återges den engelska originaltexten och en svensk översättning, som svenskar och andra européer kan hänvisa till om de utsätts för påtryckningar att ta de experimentella mRNA-vaccinen eller diskrimineras, med till exempel krav på vaccinationspass, för att de inte vill utsätta sin hälsa och liv för de risker det innebär.
  7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake:
  7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
  7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

  7.3 avseende att säkerställa hög vaccinationsgrad:
  7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte önskar det själva;
  7.3.2 säkerställa att ingen diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad;

  Källa: https://pace.coe.int/en/files/29004/html)


 2. TV och Podd

 3. Riks: Om yttrandefrihet och Socialdemokraterna med Aron Flam (Aron Flam är författaren och komikern som sade sanningar om Sverige och Socialdemokraterna under kriget - och straffades för det. Det slutade upp med att hans bok beslagtogs i en uppmärksammad rättstvist. )

 4. Lennart Matikainen: Hur mycket hyckleri tål folket?

 5. Sverige, allmän debatt och politik

 6. PATRIK ENGELLAU: Vi vet inte så mycket

 7. Dick Erixon i Samtiden: Löfven pressar L – vill krossa Nyamko Sabuni

 8. Kultur

 9. Malin Kim i Allmogens: Tidans kulturhistoriska pärlor

 10. MOHAMED OMAR: Vad vi svenskar kan lära oss av Black History Month

 11. ANDERS LEION: Andra delen av självbiografin – ”Pappa föddes 1905, mamma 1911.”

 12. Islamisering

 13. Johan Westerholm: Muslimska brödraskapet: Vi kan sköta vaccineringen av arabisktalande i Stockholm

 14. Klimat. miljö och energi

 15. Ericson i Ubbhult: Klimatextremisterna har förstört Sveriges elförsörjning

 16. Vård och omsorg

 17. Nya Tider: Ny rapport: Hydroxiklorokin effektivt mot Covid-19

 18. Utrikes

 19. Dick Erixon i Samtiden: Tyskland gör sig mer beroende av Ryssland

 20. NewsVoice: USA – Företagsstyrda innovationszoner kan bli egna miniatyrstater

 21. LARS HÄSSLER: Kina- den sista kolonialmakten