Dagens tips 2021-01-09 lördag

  Toppentipsen

 1. Uvell: Ett missat försvar för friheten (Red. Sverige går mot en enpartistat!)

 2. Katerina Magasin: Etablissemangets polarisering och förakt för folket har nog aldrig varit så tydligt som nu

 3. TV och Podd

 4. Henrik Jönsson: TRUMP-TRAGEDIN: Våldets bakslag för högern (Kapitolium invaderades i onsdags av en protesterande folkmassa, i ett ödesdigert ögonblick för den västerländska demokratins historia. Vilka var upprorsmakarna? Vilka krafter har lett fram till denna situation – och vad riskerar konsekvenserna av detta angrepp bli?)

 5. Swebbtv: Om massbyggnationerna i Täby - Vilka flyttar in? - Steven Jörsäter i fjärde statsmakten nr 74

 6. Sverige, allmän debatt och politik

 7. PATRIK ENGELLAU: Sociala drivkrafter bakom olika slags coronapolitik

 8. RICHARD SÖRMAN: Ska vi verkligen ha samma förväntningar på alla?

 9. Migration

 10. Quora: Varför är somalier överrepresenterade inom gängkriminaliteten? (Red. En ovanlig diskussion på Quora!)

 11. Klimat. miljö och energi

 12. LENNART BENGTSSON: Kan världen klara 1,5-graders målet? 

 13. Utrikes

 14. MOHAMED OMAR: Statskupp? Skulle inte tro det

 15. Ledarsidorna.se: Så visar den amerikanska konstitutionen sin styrka

 16. Jon Rappoport: False flag at the Capitol: it’s all about the effects and after-shocks

 17. Olle Reimers: Logiken säger i vart fall mig, att......... (Red. Intressant tråd om USA-val och svenska)

 18. Media

 19. NewsVoice: Acta Publica kan få indraget utgivningsbevis

 20. Rättsväsende

 21. Stefan Torsell: Jag vill kommentera det ytterst märkliga ”åtalet” mot Carl Bildt, Mona Sahlin och Ingvar Carlsson.