Dagens tips tisdag 2023-12-05

Lägg ner det destruktiva klimatmålet om 1.5 °C

"Hur kommer klimatet att förändras under det kommande seklet? Det här är en fråga som jag tror att många politiker gärna skulle vilja få ett svar på. Man vill inte bara veta vad vi människor kan ställa till med utan också hur andra påverkansfaktorer, som står utom vår kontroll, kan tänkas påverka klimatet. Summan av de båda borde kunna ge en god bild av det framtida klimatet. Klimatförändringar är lika med naturlig variabilitet, naturliga förändringar utom vår kontroll plus mänsklig påverkan. Problemet är bara att frågorna inte har några enkla svar. IPCC (FN:s klimatpanel) gör det enkelt och antar att den naturliga påverkan sedan lilla istiden, runt 1880, i princip bara beror på människan. Endast 0,1 grader av temperaturökningen på närmare 1,3 grader (2022) beror på naturliga förändringar.

Frågorna utmanar på ett grundläggande sätt vad vetenskapen kan berätta för oss om det framtida klimatet. För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändras under de kommande 50–100 åren är det till exempel helt nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350–1850 e.Kr. Men här saknas fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter. En sådan forskning existerar knappast och borde därför på alla sätt uppmuntras och förhoppningsvis kunna attrahera nya kreativa forskare som förutsättningslöst kan studera frågan. Rent vetenskapligt skulle man kunna betrakta frågan som avgjord: Vi kan inte veta hur klimatet kommer att se ut år 2100, inte ens år 2050.

Men klimatfrågan handlar idag inte om vetenskap.Det är snarare en fråga om politik och religion som drivs av människans outgrundliga behov av något att tro på."

Mycket bra av Elsa Widding! Läs och förstå att hela klimatkrisen är en stor bluff som har helt andra syften än att rädda klimatet. Varför talar man inte om miljön som absolut behöver bättre skydd. Nu förstör man miljön för att hindra en uppvärmning som dels kanske inte går att hindra av oss människor, dels inte alls är något hot utan kanske bara en fördel. Den uppvärmning som hittills registrerats (1,3 grader C) har bara varit en fördel och inga av de katastrofer som förutspåtts har inträffat om man ser på verkligheten. Katastroferna har blivit färre, långt färre människor omkommer i svåra oväder och bränder, havet har inte stigit, e.t.c. Temperaturmätningarna är dessutom osäkra då väderstationerna dels numera hamnat i stadsmiljö och dessutom har ett antal Sibiriska stationer försvunnit så medelvärdet därmed blivit högre. 

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsdesk. 

Stöd Elsa Widdings arbete. Hon är partioberoende och behöver ditt direkta stöd för sitt värdefulla arbete. 


 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1