juni 2024

Dagens tips måndag 2024-07-01 (Extra)

Historia

Sveriges fornborgar är fler efter ny upptäckt

"I Skandinavien finns cirka 2 000 fornborgar, i huvudsak uppförda under folkvandringstiden. Drygt 1 000 är belägna i Sverige. Då och då återupptäcks sedan länge bortglömda borgar. Ett exempel på detta är fornborgen som i maj i år upptäcktes i Lummelunda på Gotland av en arkeolog på hundpromenad.

Under en promenad i maj i år i Lummelunda tillsammans med sin hund gjorde arkeolog Ny Björn Gustafsson ett ovanligt fynd. I terrängen framträdde en tidigare okänd och oregistrerad fornborg.

Informationen kom in till länsstyrelsen den 1 juni, och nu har man besiktigat nyfyndet och registrerat det i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök."

Intressant! Sverige har (faktiskt) en historia som är värd att känna till och den började tidigt.

Läs vidare på Epoch Times. (Betalvägg, men prenumerera gärna på en bra tidning som är utanför åsiktskorridoren. Lästips är helt oberoende av Epoch Times)

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-07-01

Ursula Von Der Leyen: Beyond Redemption

"To be accused of impropriety on one occasion may be regarded as a misfortune but to be accused on four occasions looks like carelessness. (With apologies to Oscar Wilde)

If there is one individual who, more than anyone else, symbolises the ineptitude of the European Commission then it is surely the Commission’s president, Ursula von der Leyen (hereafter, VDL)."

Det ser inte bra ut! Skall vi ha sådana ledare? Artikeln avslutas med: "EU citizens need to see that EU institutions are far more transparent, accountable and democratic."

Läs vidare på Zerohedge. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-06-30 (Extra)

Till den bildade borgerlighetens försvar

"Begreppet borgerlig rymmer flera dimensioner. Borgerliga väljare brukar förenas i uppfattningen att statsministern helst inte ska vara socialdemokrat. Ideologiskt borgerliga personer brukar ha det gemensamt att man anser att samhället blir bättre när vi alla får större utrymme för eget beslutsfattande. Politiken ska ta ett kliv tillbaka och ge människor möjlighet att fritt – på fria marknader, i föreningslivet, i kyrkan eller i familjen exempelvis – förbättra sina liv och i förlängningen samhället. Här finns en klar skiljelinje mot den socialdemokratiska uppfattningen om att politiken är drivande för samhällsutvecklingen. 

Men begreppet borgerlig innehåller också en dimension som varken handlar om vilket parti man röstar på eller hur man ser på relationen mellan politiken och marknaden. Ett borgerligt fundament är förståelsen för hur vår kultur – bildning, kunskap, civilisation – är nödvändiga förutsättningar för det goda borgerliga samhälle där fria individer agerar på fria marknader. I denna förståelse finns också insikten om att denna kultur inte är något som uppstår här och nu, genom lagstiftarens regelverk, utan vilar på tusentals år av civilisatorisk utveckling där konst, musik och litteratur är självklara delar av det goda livet och individens utveckling."

Bra definition av borgerlighet!

Läs vidare på Smedjan. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-06-30

Nationalekonom Hans Jensevik förklarar statens fulspel mot kommunerna i Fjärde Statsmakten 213

"Med anledning av den ideella gruppen "Gransknings Järfällas" undersökning av oegentligheter i samarbetet mellan Järfälla kommun och staten kommenterar nationalekonom Hans Jensevik detta. Hans som är expert på just kommunekonomi beskriver hur det är vanligt att staten helt enkelt lurar kommuner att göra ekonomiskt korkade affärer som sedan drabbar kommuninvånarna. Ofta handlar detta om att staten vill få ut migranter till kommunerna för att slippa ansvar för dessa och genom kommunpolitikernas kortsiktighet fås de att gå med på mycket usla affärer."

De flesta politiker på alla nivåer är inte speciellt kompetenta och ser mest på sina karriärer. 

Se videon här:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-29 (Extra3)

The “One Health” Agenda

"In my previous articles, we looked at the global war on farmers, the organizations pushing for the Great Food Reset, the tactics used to foist these changes on the public, the projects underway to remove your access to healthy, farm-fresh foods, and the mRNA, RNA, and DNA gene therapies entering our food supply. 

In today’s installment, we will examine the One Health agenda and how it threatens to destroy both food freedom and medical freedom." 

En viktig artikel om ett av våra största hot mot en fri framtid och vem som orkestrerar de aktiviteter som kommer att leda till vårt totala förslavande.

För att underlätta läsningen följer nedan en svensk översättning (mha Google och viss bearbetning) av originalartikeln av TRACY THURMAN   JUNE 29, 2024 på Brownstone Institute.  Mina markeringar med fetstil.

"I mina tidigare artiklar tittade vi på det globala kriget mot bönder, organisationerna som driver på för den stora matåterställningen, taktiken som användes för att påtvinga allmänheten dessa förändringar, de projekt som pågår för att ta bort din tillgång till hälsosam, färsk mat från gården, och hur mRNA-, RNA- och DNA-genterapierna kommer in i vår matförsörjning. 

I dagens avsnitt kommer vi att undersöka One Health-agendan och hur den hotar att förstöra både matfrihet och medicinsk frihet. 

Termen "One Health" myntades efter det första SARS-utbrottet i början av 2000-talet för att återspegla risken för nya sjukdomar som uppstår vid kontakt mellan människor och djur. Det syftar på att folkhälsa inte bara handlar om din hälsa utan också om djurhälsa och "planetarisk" hälsa. Den är inramad i ett språk utformat för att låta tilltalande och holistiskt. Inbäddat i det är antagandet att eftersom planetarisk hälsa står på spel måste det finnas ett globalt styrande organ med kontroll över alla växter, djur och människor för att skydda denna "ena hälsa" och för att " hållbart balansera människors hälsa, djur och ekosystem”, med rättvisa mellan att prioritera djur, miljön och din personliga hälsa. 

One Health-konceptet har otroligt farliga konsekvenser som borde vara uppenbara när du tänker på vem som driver det: WHO, Världsbanken, Bill Gates, Rockefeller Foundation, NIH, CDC, USDA, FDA och alla andra som är skyldiga till Covid. kan tänka sig. 

Det innehåller en sjuk twist på ordspråket "Låt din mat vara din medicin" - planer på att läkare ska skriva ut matrecept - vilket låter bra tills du tänker på att recepten kommer att baseras inte bara på vad som är bra för dig, utan också på vad som är bra för djurens och planetens hälsa. Fundera över vad eliten aktivt eliminerar från matförsörjningen, såväl som de matnära ämnen de tillför. Tänk på hjärntvättningen av de flesta läkare under Covid, och deras vägran att rekommendera grundläggande hälsotillskott, solsken, vitamin D eller effektiv tidig behandling, för att istället lämna sina patienter på nåd av remdesivir, ventilatorer och mRNA-sprutor. Om du inte älskar idén med gräshoppemåltid och vaccinsalladsrecept bör denna agenda höja dina ögonbryn.

Det väcker också det oroväckande spöket att sjukvård ransoneras eller hålls inne på grund av att dina hälsobehov uppvägs av miljöbehov. När man tar hänsyn till globalisternas uttryckliga malthusianska övertygelser, medför en sådan idé en jättestor risk. Samhällets chefer tror helt klart att planetens ekosystem skulle gynnas av en minskning av antalet bönder, och detta nya hälsoparadigm gör det möjligt för dem att ta med den dogmen i beslutet om du förtjänar livräddande vård, rätten att välja bort vaccination, rätten till riktig, naturlig mat eller liv överhuvudtaget. 

I Kanada har antalet bönder redan minskat ganska effektivt. Bara i Quebec kom mer än 6,1 procent av dödsfallen 2022 från regeringens dödshjälpsprogram, kallat Medical Assistance in Dying (MAID). Eutanasi är den sjätte vanligaste dödsorsaken i Kanada; det kräver nästan lika många liv per år som Covid förmodas gjorde 2020. Kanada har planer på att utöka programmet för att tillåta minderåriga under arton år och psykiskt sjuka individer att samtycka till läkarassisterad död. Funktionshindrade och fattiga kanadensare rapporterar att de nekats nödvändig medicinsk vård, men erbjudits självmord istället – inklusive paraolympiern och veteranen Christine Gauthier , som ansökte om en rullstolslift men istället erbjöds döden.

Utöver medicinsk vård är det svårt att föreställa sig någon aspekt av ditt liv som inte skulle falla inom ramen för denna enda hälsoram. Om djurs, människors och miljöns hälsa ska vägas lika , går agendan långt bortom läkarmottagningen. Var du bor, vart du kan resa, vad du köper, hur du kan spendera dina pengar och vad du kan äta skulle allt falla under detta totalitära biosäkerhetssystem.

Tänk på detta i kombination med centralbanks digitala valutor, eller CBDC:s, ett system som redan rullas ut i andra länder och planeras att lanseras här i USA. Under detta system är alla pengar digitala och centralt styrda. Den federala regeringen kan programmera dina pengar så att du bara kan spendera dem på godkända föremål. Ditt livsmedelsrecept av insektspulver och mRNA-spetsade grönsaker kan bli obligatoriskt om du inte redan har etablerat en alternativ matförsörjning med möjlighet att betala i en oberoende valuta.

Visst, allt detta har inte lanserats ännu. Men om Covid lärde oss något så är det att ramarna för vårt förtryck utvecklas innan det är mandat. Varför finansiera experiment med mRNA i sallad och genterapimjölk om du inte tänker använda mat som ett medel för genetisk manipulation av massorna? Varför spåra matinköp med ett uttalat mål att minska konsumtionen av rött kött, mejeriprodukter, fisk och ägg, om du inte planerar att kontrollera vad folk köper? Och vad kommer att ersätta dessa hälsosamma proteiner – GMO sojaburgare? Militärt plastavfallsproteinpulver? Insekter? Biokonstruerade spårningssporer så att samhällets chefer vet exakt vad folket äter? 

Ta allt detta i samband med tillslaget mot bönder runt om i världen, inklusive här i USA, och ta sedan hänsyn till det framväxande One Health biosäkerhetskontrollnätet som är sammanlänkat med centralbankens digitala valutor, sociala kreditpoäng och personliga koldioxidavtryck, och hela bilden framträder: den kontrollerade rivningen av den nuvarande livsmedelsförsörjningen och friheten som vi känner den, för att ersätta den med ett globalt, centraliserat, fullt övervakat och hårt kontrollerat system där folk livnär sig på industriellt bearbetade så kallade livsmedel, där din medicinska vård är baserad på vad malthusianerna säger är bra för planeten, med klimatförändringar och planetarisk hälsa som ursäkt.

Om du bryr dig om medicinsk frihet måste du vid det här laget se att matfrihet och medicinsk frihet är två sidor av samma mynt, och om vi inte skyddar båda kommer vi att förlora allt. Diet, injektioner och förelägganden: vi måste förkasta deras planer på alla tre.

Så vad kan vi göra åt det?

Den goda nyheten är att det finns många saker vi kan göra. Vi kommer att utforska våra alternativ i min nästa artikel."

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-29 (Extra2)

Så ska (S) TVINGA Sverige att blandas

"Socialdemokraterna kräver folkblandning, och vill nu både lagstifta, prisreglera och kvotera för att forcera fram en önskad folksammansättning. Hur blev Sverige ett av västvärldens mest segregerade länder? Har Sveriges fria val av skola, vård och boende verkligen skapat dessa segregationsproblem? – och vad händer med ett land som bestraffar det produktiva samhället för att dölja konsekvenserna av improduktiv politik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “FOLKBLANDNING”."

Folkblandning kan bara leda till katastrof.

Henrik Jönsson beskriver tydligt hur Socialdemokraterna skapat nuvarande situation genom att frångå den individuella demokratin till förmån för klankulturer för att vinna röster. 

Se videon här:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-06-29 (Extra)

Chat Control 2 i riksdagen: V+C+SD mot M+KD+L+S+MP

"Riksdagspartier som kritiserat client-side-scanning inom ramen för Chat Control 2: V+C+SD. Partier som stöttat regeringens position: M+KD+L+S+MP.

Det utgående belgiska EU-ordförandeskapet har ett kompromissförslag vad gäller Chat Control 2. Den centrala punkten är att man vill tillämpa client-side-scanning, det vill säga att dina meddelanden skall granskas innan de krypterats och sänts.

Vilket kräver en av två saker. Antingen att själva meddelande-apparna utrustas med bakdörrar för att göra sådan skanning möjlig. Eller att din telefon och dator utrustas med spionprogram på systemnivå."

Henrik Alexandersson avslutar artikeln med:

"Den svenska positionen är som sagt »En spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst är krypterad, till exempel genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och skickas.«

Det vill säga att skapa en bakdörr för att kringgå kryptering som kan komma att utnyttjas av illvilliga aktörer och som därmed utsätter användare i både EU och resten av världen för en risk.

Nu lämnar Belgien över ordförandeklubban i ministerrådet till Ungern, som satt upp frågan på dagordningen för sina möten den 10-11 oktober och 12-13 december. Till dess vore det bra om vi kan få riksdag och regering att backa om client-side-scanning."

Om vi inte vill att alla mobiler och datorer ska ha en bakdörr som myndigheterna (och duktiga hackare) kan kolla att vi gör, så måste vi skapa en opinion NU!

Läs hela artikeln på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-06-28 (Extra3)

Chris Forsne - Det kan bli kaos under ett år i Frankrike - Omvärldsanalys 111

"Chris Forsne beskriver det intrikata rävspel inom politiken i Frankrike som just nu pågår. Det relativa lugn som funnits i politiken ända sedan president Charles de Gaulles dagar är nu på väg att ta slut. Nya politiska konstellationer bildas och en ny konfliktlinje mellan presidenten och nationalförsamlingen är att vänta."

Mycket intressant om vad som händer i Frankrike.

Se videon här:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-06-28 (Extra2)

Krönika med Karl-Olov Arnstberg - Ukraina USA:s vasall

"Medan både England och USA som öar har total tillgång till världshaven så har Ryssland i väst, om man bortser från exklaven Kaliningrad med gräns mot Polen och Litauen, bara tillgång till tre sjöfartskorridorer. I februari 2021 tillkännagav Ukraina och Nato planer på att bygga två nya marinbaser vid Ukrainas Svartahavskust. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg bekräftade att Svarta havet var av prioriterat intresse för Nato. Från mars till juni 2021 genomfördes Defender Europe 2021, en av de största USA-ledda militärövningarna på decennier, Den omfattade både Östersjö- och Svartahavsregionen. 2I juni och juli 2021 organiserade USA och Ukraina i Svarta havet den största marinövningen på decennier. Natos biträdande generalsekreterare Martin Erdmann erkände i juli 2022 att kriget i Ukraina till största delen handlar om kontrollen över Svarta havet. Natos tidigare generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen meddelade optimistiskt att med NATO:s utvidgning till Finland och Sverige kan NATO nu också blockera Rysslands tillgång till Östersjön. År 2021 tecknade USA dessutom ett avtal om användning av fyra militärbaser på norsk mark, vilket handlar om att stoppa Rysslands flotta att ta vägen över Arktis. Därmed skulle alla tre korridorerna hamna under amerikansk kontroll."

Fakta som annars inte kommer fram i MSM. Det mesta har jag sett och hört i andra oberoende källor. Att prata ryska lär inte vara förbjudet men inskränkningarna i övrigt är knappast en seger för yttrandefriheten och det mångkulturella samhället. Det är synd om det ukrainska folket men varför ska vi stödja en korrupt regim? (Svar: Vi är ett amerikanskt protektorat och EU en amerikansk vasall. Det är också synd om det amerikanska folket som har en så korrupt regim.) 

Se videon här:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1