juni 2023

Dagens tips fredag 2023-06-30 (Extra)

FOI och Säpo JK-anmäls för åsiktsregistrering

"Med anledning av det flagranta övergrepp på den fria åsiktsbildningen och ingrepp i människors integritet och åsiktsfrihet som FOI begår i en färsk rapport om konspirationspropaganda, kommenterar nu bland annat Ola Bengtsson, jurist på Yttrandefrihetsombudsmannen, och tar till bibliska referenser: ”Förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Eller är det så att de vet det? Nu har FOI och Säpo anmälts till Justitiekanslern för åsiktsregistrering."

Läs vidare på Yttrandefrihetsombudsmannen (YO). 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2023-06-30

Sverige behöver akuta åtgärder för att inte bli som Libanon

"Jag läser en tretton år gammal debattartikel i Aftonbladet, skriven Anders Lugn som varit kapten i den internationella FN-styrkan i Libanon i mitten på 80-talet. Rubriken är “Sveriges väg till katastrof”"

Läs vidare på Katerina Magasin. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-06-29

Chatcontrol: Kan vi få veta vad regeringen tycker nu?

"På lördag är Sverige inte längre ordförandeland i EU. Då måste regeringen redovisa vad den egentligen tycker om Chatcontrol.

Som ordförandeland i ministerrådet har Sverige försökt hålla sig neutralt i frågan om Chatcontrol, för att arbeta fram en kompromiss alla kanske kan enas om. Nobelt förvisso.

Men att hålla sig neutral vad gäller medborgarnas grundläggande rättigheter – rätten till privatliv och privat korrespondens – är helt enkelt inte OK."

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 23-06-27 (Extra2)

MIKAEL WILLGERT: 
Mycket allvarligt att Försvarsmakten ägnar sig åt aktivism och propaganda!

"FOI släppte i slutet av juni en rapport under namnet: ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”.

Rapporten är en konspirationsteori på 263 sidor

Rapporten, som ger sken av någon slags vetenskaplighet, visar sig vara en 263 sidor lång konspirationsteori om de fria medierna och om opinionsbildare i Sverige."

Läs vidare på Swebbtv nyheter. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 23-06-27

Klimat och ekonomi

"Klimatrörelsen har ändrat retorik och jag vet inte om det är så många som observerat det?

Alla nya olika slags miljöhot marknadsförs alltid av aktivisterna som det värsta, som helt nytt, som är just detta som kommer få jorden att gå under. Folk som är något äldre än tjugo plus kan med lätthet namnge ett flertal av dessa hotande kriser, vars signum är en kombination av undergångsretorik och att vi inte längre pratar om dem." 

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2023-06-26 (Extra2)

Ny lag och förordning om mediestöd till ”demokratiska sinnade” medier från 1 januari 2024

Knut Lindelöf analyserar och kritiserar med rätta Mediestödsutredningen.

Läs vidare på Lindelof.nu 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1