september 2023

Dagens tips lördag 2023-09-30 (Extra2)

[CLIP] Dr. Aaron Kheriaty: Why Totalitarianism Doesn’t Require Gulags or Concentration Camps

""Once the ideology is sufficiently adopted by enough members of the population…at the endpoint of that process, you don't even need concentration camps or secret police or mass surveillance anymore, because every citizen becomes a member of the Gestapo or the KGB. Every citizen starts silencing their fellow citizens." Dr. Aaron Kheriaty author of "The New Abnormal: The Rise of the Biomedical Security State" and a plaintiff in the Missouri v. Biden free speech case"

Enligt denna definition är Sverige i ett förstadium av totalitarism.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-09-30 (Extra)

Svenska folket LURAT av enorm propaganda-fabrik!

"Svenska folket är lurat. Regeringen Kristersson är alldeles för långsam. Massinvandringen fortsätter. Sverige är på väg att bli lika våldsamt som Honduras på grund av skjutningar och gängkriminalitet. Tidöavtalet ska förhandlas om. I denna film intervjuar jag den frispråkiga samhällsdebattören Jonas WE Andersson, som inte heller drar sig för att å det starkaste varna för islamisering."

Mycket bra analys! Nästan allt går nedåt. Men svenska väljare får inte reda på fakta utan luras att tro att allt är bra eller åtminstone inte så illa.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-09-30

Sverige TAS ÖVER av kriminella?

"Rättsväsendet framstår vara infiltrerat av organiserad brottslighet. Kriminella gäng rekryterar barn på fotbollsträningen och Sveriges HVB-vårdhem för ungdomar ser ut att stärka kriminella attityder snarare än bekämpa dem. Vad ÄR egentligen infiltration? Vem bär ansvaret för denna utveckling? Och vad händer med ett land där kriminella påverkar grundläggande samhällsfunktioner? Dessa frågor tar jag (Henrik Jönsson) upp i veckans video om “KRIMINELL INFILTRATION”."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2023-09-29 (Extra)

Örjan Hultåker: Klanerna underlättar för kriminella gäng att rekrytera

"Sveriges gängkriminalitet med skjutningar, sprängningar och död har tvivelsutan ett samband med bristfällig integration av första och andra generationens invandrare. Men våldsverkarnas beteenden kan inte bara förklaras med att unga individer är alienerade från det traditionella svenska samhället.

Det är förenklat att tro att man kan stoppa gängens rekrytering genom att unga pojkar får bättre utbildning och jobb. Med sådant kan man rädda enskilda individer från gängens onda miljö, men det tar inte bort företeelsen gängkriminalitet.

......."

Artikeln avslutas med:

"Det är också viktigt att fostra nya samhällsmedborgare in i den kultur, de värderingar, de normer och de beteenden som i Sverige och övriga Europa har utvecklats under generationer sedan upplysningstiden. Det övergripande budskapet vid ankomsten till Sverige måste vara att vill man komma till oss så måste man vilja bli en del av vår kultur.

En förbättrad integration utan klanstrukturer skulle kunna göra det svårare för unga att ta steget in i de kriminella gängens utanförskap."

Rätt men hur skall det gå till utan tydliga krav och sanktioner om kraven inte uppfylls?

Läs hela artikeln på Svensk Tidskrift. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-09-28 (Extra)

Gästskribent THOMAS EK: Sambandet mellan brott och straff 

"Om du reser runt i världen då ser du att de totalitära länderna inte har några problem med brott. Saudiarabien, Kina och i Singapore, där är straffen så hårda att brottslingarna drar iväg nån annanstans. Så är det. Det där är också ett historiskt faktum. När Maos Zedong tog över Kina 1949, delvis på grund av att en fjärdedel av den kinesiska befolkningen var beroende av opium, vilket förstörde Chiang Kai-sheks regering. När Mao Zedong därefter tillträdde då klargjorde han på en gång att om du använder opium då kommer två saker att hända. Antingen skickas du till ett arbetsläger eller så skjuter vi dig. Det tog inte lång tid för att problemet med narkotika försvann."

Bra Thomas! Polisen säger sig ju känna till vilka de är och därmed också vilken klan de tillhör. Alltså kan de samlas ihop och utvisas. Att införa mer övervakning av oss andra har ju ingen effekt på brottsligheten utan ger bara nya verktyg till totalitaristerna. Använd militären (vi har ju ett långsamt inbördeskrig) eller ta hjälp utifrån. Att visa styrka är enda metoden.

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-09-28

BITTE ASSARMO: Vad är ett levande museum mot en ”mötesplats” för riksdagen?

"Medeltidsmuseet är ett av Stockholms mest spännande museer, uppmärksammat inte bara av lokalbefolkningen utan också av turister från när och fjärran. Dess hjärta utgörs av Stockholms stadsmur, kring vilken museet är uppbyggt, och är en unik plats och en sällsamt levande länk till vår kultur och vår historia. Nu vill de historielösa och arroganta politikerna flytta det – på grund av lokalbrist."

Att flytta Medeltidsmuseet vore ett idiotiskt och historielöst projekt! Protestera!!!!  

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1