februari 2024

Dagens tips fredag 2024-03-01

Pengarna borta med vinden

"Vi befinner oss i början av en konkursvåg inom vindkraftsindustrin, skriver ekonomerna Christian Sandström och Christian Steinbeck. En analys av vindkraftsföretagens årsredovisningar påvisar betydande ekonomiska problem. Den totala förlusten för åren 2017–2022 uppgick till 13,5 miljarder kronor, vilket innebar en förlustmarginal på 39 procent.

Av Christian Sandström och Christian Steinbeck | 28 februari 2024"

Intressant läsning för dem som trodde att vindkraft var lönsamt.

Man skall också komma ihåg att samhällskostnaderna inte ingår i dessa kalkyler. Överföring, reservkraft när det inte blåser, rivningskostnader, miljöskador mm. finns inte med i bolagens balansräkningar.

Läs vidare på Kvartal.  

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-29

Grönt stål ger grönt ljus för dunkel logik

"Hela satsningen på "grönt stål" i Norrbotten vilar på oerhört svaga argument. Att järnmalm är världens största produkt för torrbulkfrakt över världshaven talar sitt tydliga språk: Det finns inga avgörande synergier i att lägga stålverk intill järnmalmsgruvor. Den andra påstådda konkurrensfördelen för Hybrit och H2GS är att de ska ha tillgång till oerhört billig el. Men för att det ska ske så måste man tänka sig enorma felinvesteringar i ny kraftproduktion i Norrbotten eftersom själva premissen för låga priser i norr är att elen inte ska nå aktörer söderut där behovet är större och priserna högre." Skriver Peter Benson i Affärsvärlden

Man frågar sig varför vi 10 miljoner svenskar ska satsa 40 000 kr var på dessa projekt som blir totalt olönsamma och kanske ogenomförbara, när dessa pengar skulle kunna användas för att utveckla vår eftersatta infrastruktur (Eldistribution, vägar, järnvägar mm). Minns stålverk 80!

Läs vidare på Affärsvärlden. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-28 (Extra3)

EU:s ministerråd ger Chat Control 2 konstgjord andning

"I ett försök att komma åt medborgarnas totalsträckskrypterade meddelanden försöker EU:s ministerråd hålla liv i Chat Control 2 – trots att förslaget i praktiken redan har fallit.

Måndag och tisdag nästa vecka (4-5 mars) samlas EU:s inrikes- och justitieministrar för möte i ministerrådet. På dagordningen står bland annat frågan om Chat Control 2. Igen.

Man har redan kommit överens med EU:s övriga institutioner om att förlänga Chat Control 1 (frivillig skanning av innehållet i användarnas meddelanden) fram till den 3 april 2026.

Nu är frågan hur man skall hantera Chat Control 2 (obligatorisk skanning av innehållet i elektroniska meddelanden), som ju redan skjutits i sank av Europaparlamentet."

De ger sig aldrig dessa totalitarister i sina försök att övervaka oss.

Läs vidare på Femte juli.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-28 (Extra2)

Genombrott: VÄNSTERN startar anti-PK-parti

"Att vänstern i Tyskland startar ett PK-hatande parti, BSW, kan bli ett genombrott för Europas politiska dissident-rörelse. Hittills har ju anti-etablissemangspartier varit höger eller mitten i politiken. Men Bündnis Sahra Wagenknecth, som det nya partiet heter, är tydligt vänster. I videon går jag igenom vad de står för och vilka följderna kan bli."

Det blir intressant att se hur partiet utvecklas. Det jag har hört om partiprogrammet så påminner det om SD:s!

Se videon på Nu fan räcker det!


 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-28 (Extra)

Kritiken: Världens vindkraft räcker inte för att göra vätgasen grön

"Mer än hela världens installerade vind- och solkraft krävs för att göra redan existerande vätgas grön, enligt vätgasexperten Michael Liebreich. ”Bubblan är när folk tror att vätgasen kommer att göra allt, att den är lösningen på världens problem”, säger han till TN."

Äntligen en gnutta realism i klimatdebatten, även om det bara är en delfråga.. 

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-27 (Extra2)

Arne Weinz, Boris Benulic, Roland Casselbrant och Mikael Willgert i Swebbtv spanarna avsnitt 3

"I detta avsnitt av Spanarna samtalar programledare Mikael Willgert med en spanarpanel bestående av:

Roland Casselbrant, förläggare och journalist 
Arne Weinz, författare och debattör 
Boris Benulic, förläggare och skribent

Först diskuteras domen mot Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind som nyligen dömts till en månads fängelse för förtal samt hovrättsrättegången mot Katerina Janouch som och så anklagas för förtal.

Sverige har nu skärpt lagstiftningen kring begreppet hets mot folkgrupp så att den s.k. förintelsen blir skyddad från diskussion i högre grad än tidigare.

Spaningarna i dag är huruvida Magdalena Andersson kommer att sitta kvar som partiledare för Socialdemokraterna till nästa val och här går åsikterna isär i panelen. Sedan spanas kring om maten som vi stoppar i oss signalerar åt vilket håll samhället är på väg. Sista spaningen Handlar om att demokratin är på fallrepet. Den kommer leva kvar som begrepp, men med annan betydelse."

Den första delen om yttrandefrihet är mycket intressant. Vi går mot förtryckta tider, obehagligt nog. Även fortsättningen är värd att lyssna på.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-27 (Extra)

Vilket UD är det som tar steget in i Nato?

"Vilket UD är det som till slut får nyckelkort till försvarsalliansen Natos inre rum? Huvuddelen av personalen kommer lära om snabbt. Frågan är i vilken utsträckning de opolitiska socialdemokratiska tjänstemännen öppet kommer vara mot Nato och med någon annan efter gårdagens votering i det ungerska parlamentet. För mot, det kommer de alltid att vara."

En annan bra fråga är: Finns Nato om 5 år? Ytterligare en är: Varför ska USA:s försvarsmakt ha fri tillgång till Sverige? Vad vinner vi på det annat än några fina internationella jobb för vissa politiker?

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-27

Lotta Gröning: I säck och aska – Sverige exploateras för grön omställning

"Klimatpolitiken är centralistisk och polariserande. Inför EU-valet är det rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag. Hur stora konsekvenser för befolkningen är ansvariga politiker beredda att ta? När släpper ni tunnelseendet på klimatet och ger oss en helhetssyn? Varför ska vi älska gruvor och exploatera Sverige?

Klimatet är ständigt på den politiska agendan i Sverige. Ständigt disku­terat, ett ständigt träto­ämne mellan partier och en politik, oavsett regering och riksdagsmajoritet, som drivs högt ovanför folks huvuden. Folket har fått många riktlinjer och fattade beslut för hur Sverige ska bli världsledande i miljöfrågor. Det råder ingen tvekan om att trovärdigheten i klimatpolitiken har problem; långt ifrån alla delar politikens synsätt; vissa förnekar helt att klimatet är hotat. Klimatpolitiken har också varit polariserande, där framför allt medelklassen har fått morötter i form av bidrag och skattelättnader, medan andra har fått sin ekonomi sönderslagen av höga bränslepriser eller sin livsmiljö förstörd av gigantiska vindkraftsparker. Snart är det dessutom EU-val och då kommer klimatet att återigen hamna i fokus utifrån huvudfrågan: Hur ska vi nå EU:s klimatmål?"

Den synnerligen diskutabla klimatfrågan är cementerad och får inte diskuteras medan miljöfrågorna glöms bort. Gröning avslutar med: "Folket ska ta miljökonsekvenserna medan politikerna säljer ut landet för att visa att de är ett föredöme för världens klimatarbete. Ett egoistiskt tilltag!" 

Läs hela krönikan på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-02-26 (Extra2)

Mats Jangdal: Militärkuppen i Sverige är styrd av USA och Wallenberg

"Den 16 maj 2022 beslutade den socialdemokratiska regeringen ledd av Magdalena Andersson, livligt påhejad av moderater och liberaler att söka svenskt medlemskap i NATO. Inget formellt beslut fattades i riksdagen. De demokratiskt folkvalda fick aldrig en chans att säga sin mening och har inte heller kunnat ställas till svars.

Det hela beslutades av icke valda partieliter i respektive partier. Ingen folkomröstning i saken var ens på fråga. Det blir allt mer tydligt att detta egentligen var en militärkupp.

Det som också blir smärtsamt tydligt är att Magdalena Andersson är en sanslöst feg och dålig politiker. Hon hade inte modet, inte sinnesnärvaron att begära en stunds eftertanke och klargörande konsekvensanalyser när propåerna om en snabb NATO-anslutning dök upp i debatten, som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina."

Att inte ha ett riksdagsbeslut och dessförinnan en ordentlig debatt om en så viktig fråga gör att jag kan hålla med Mats Jangdal om att det liknar en militärkupp. Att överge vår neutralitet så "hastigt och lustigt" utan debatt verkar inte speciellt demokratiskt.

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1