maj 2024

Dagens tips fredag 2024-05-31 (Extra)

Nordisk-ukrainsk deklaration undertecknad

"Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och statsminister Ulf Kristersson (M) höll på fredagen ett toppmöte i Stockholm med stats- och regeringschefer från övriga nordiska länder. Där undertecknades en deklaration där länderna utlovar sitt fortsatta stöd till Ukraina. Deklarationen bygger enligt regeringen till stora delar på de bilaterala överenskommelser om säkerhetssamarbete som samtliga nordiska länder nu har undertecknat med Ukraina. Länderna lovar dessutom stödja Ukraina i dess önskan att gå med i Nato och EU. Totalt uppgår de nordiska ländernas militära, finansiella och humanitära stöd till Ukraina till närmare 200 miljarder kronor."

Är detta så klokt? Var hamnar dessa 200 miljarder? Ukraina är ett av jordens mest korrumperade länder och kriget har inte gjort situationen bättre.  

Citat från Europaportalen

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-05-31

Full bananrepublik

"Tänk om USA alltid har varit en bananrepublik? De industriella framgångarna vid förra sekelskiftet berodde framförallt på enorma outnyttjade råvarutillgångar i form av olja, skog, metaller osv. All vetenskap och framsteg därefter gjordes av europeiska migranter och deras barn, som Tesla, Einsten, Oppenhimer, von Braun m.fl. Men i grunden handlar den amerikanska staten om total korruption och pöbelvälde.

Utan oljan och inflyttade ingenjörer så skulle landet mest påminna om Honduras eller Nicaragua.

Våld och gäng i städerna, exklusiva muromgärdade områden för de rika, samt vägar, broar och infrastruktur i undermåligt skick. Folket är obildat, äter skräpmat och är extremt överviktiga. En dag på Disneyland påminner mest om ett konvent för folk som bär XXXL. De flesta städer är tråkiga med glasskrapor i centrum, utan något egentligt stadsliv, ingen plats för fotgängare, småbutiker, restauranger och barer. Breda motorvägar skär rätt igenom det urbana landskapet, vill du handla så får du åka till en ”Shoppingmall”, och sedan hem till villaförorten.

Bananrepublikens oomtvistliga signum är det politiska livet. Där politiska motståndare sätts i fängelse och anklagas för påhittade brott."

En kontroversiell analys och något överdrivet. Men tyvärr finns det mycket sanning i den, speciellt det politiska USA som idag är Demokraternas. Det är mycket oroande att Sverige i och med DCA-avtalet underkastar sig en makt som styrs av ett maktfullkomligt politikervälde i samarbete med det militär- och medicinindustriella komplexet. Sådant kallades förr Fascism! Inte är det demokrati som man hävdar! 

En intressant kontrast är ett citat från Larry P. Arnn, President of Hillsdale College: "College is not a place for changing the world, but for understanding it. This means that it is a place for friendship, not division. Our students know that. As Mr. Sajak told them, it is that friendship that our country so desperately needs, not activism. Lord willing, they will carry it with them wherever they go.

You know, if college students can return to learning instead of world-changing while they are in college, that will eventually make the world different and better."

Läs vidare på Fulvius Baxter

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-05-30

Douglas Macgregor: Det amerikanska DCA-avtalet är ett “kapitulationsavtal”

"Efter statsminister Ulf Kristerssons uttalanden i Sveriges Radio den 13 maj 2024, har den amerikanska översten Douglas Macgregor ett besked till Norden: amerikanska kärnvapnen kan tas in utan att den svenska Regeringen informeras eller kan stoppa det.

USA har via DCA-avtalet inte bara rätt att använda kärnvapen på svenskt territorium vid försvar, utan också som plattform för amerikanska offensiva attacker mot vilket land som helst i världen, inte bara Ryssland.

DCA-avtalet är av samma slag som det kapitulationsavtal Tyskland och Japan tvingades skriva på efter att de förlorat andra världskriget.

Macgregor är en dekorerad krigshjälte och expertkommentator i militära frågor. 1991, vid slaget 73 Easting under Gulfkriget, utmärkte han sig som en av världens förmodligen främsta kavalleriofficerare, när förbandet han ledde på 23 minuter slog ut 70 av fiendens stridsvagnar utan att förlora en enda av sina egna."

Vill vi verkligen ha kärnvapen som kontrolleras av främmande makt på svenskt territorium? Risken för vedergällningsattacker ökar mycket och vad vinner vi på det? 

Läs vidare på NewsVoice. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-05-29 (Extra)

Desinformation från Flamman

"Nu när vi ändå i ofattbart högt tonläge diskutera desinformation i en vecka, vad är då bättre än ett dagsfärskt praktiskt exempel på just det? 

I Sverige har vi ett oberoende presstödssystem, finansierat av staten men inte kontrollerat av politiken. Pengarna fördelas från statsbudgeten till Myndigheten för press, radio och TV. En del av den verksamheten är Presstödsnämnden, numera Mediestödsnämnden. 

Ledamöterna i den utses av regeringen men det är de som beslutar om vilka tidningar som varje år får presstöd. Politikerna får inte styra de besluten. 

Vänstern gjorde om presstödet, det var Alice Bah Kuhnke som kulturminister. De politiska inslagen togs bort, när varje parti nominerade en ledamot. 

Att ha folk med politisk bakgrund var smart, då säkerställer man att nämnden inte har slagsida mot något håll. Men varje god regering utser givetvis därför folk utan någon som helst partibok. 

I november 2023 utsåg sittande regering därför nuvarande nämnd där inga fd politiker finns, tvärtom. 

Ola Sigvardsson var tidigare Medieombudsman. Johan Truedson är VD för Tredje Statsmakten som bl a gör landets enda mediegranskande program Medierna i P1. 

Nämnden består av folk som antingen är från mediebranschen eller forskar om den på olika sätt. Ingen har någon öppen politisk ståndpunkt och så måste ändå vara tanken med det nya systemet." 

Bra redogörelse om presstödet!

Läs vidare på Uvell.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-05-29

Sommargåva till Regeringen, partiledare och till två utskott

Ett sommarbrev från Elsa Widding:

"Till hösten hoppas jag att vi får en mer balanserad debatt om hur Sverige bör agera på klimatområdet. Jag redogör för mina synpunkter och en rimlig väg framåt i sista kapitlet av min bok Sunt Förnuft om Energi och Klimat men boken innefattar även många andra delar som jag tror att mina kollegor i riksdagen kan ha nytta av i sin politiska gärning. Att föra en politik som bygger på skrämsel och artificiella tidsfrister hjälper varken politiskt eller moraliskt och de ouppnåeliga klimatmålen rimmar dåligt med det vetenskapliga underlaget från IPCC.

Därför skickar jag nu boken med följebrevet nedan som en välbehövlig sommargåva till regeringen, övriga fem partiledare samt till ordinarie ledamöter i näringsutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet. Det blir totalt 62 böcker.

Jag tar tacksamt emot stöd om någon vill vara med att sponsra boken till regering och riksdag.

Det är också dags att förnya min prenumeration på Mynewsdesk som jag använder som verktyg för att nå ut till alla följare. Årsprenumerationen kostar 47 500 exkl. moms. Ett alternativ är att avsluta prenumerationen till sommaren och i stället använda Substack. För att filma och redigera filmer på Youtube krävs en del hjälp och jag hoppas få mer tid till inspelningar i sommar och till hösten.

Innan sommaruppehållet ska jag hinna med ytterligare tre interpellationer i kammaren. Nu på fredag den 31 maj är det dags för en tredje debatt med socialminister Jakob Forssmed och den 11 juni blir det debatt både med försvarsminister Pål Jonson och med landsbygdsminister Peter Kullgren.

Under våren har WHO frågan tagit mycket av min tid men till hösten hoppas jag att det också blir tid över till den viktiga energi- och klimatfrågan.

Swisha gärna till 123 573 0148 och skriv "bokbidrag" alternativt

Bankgirot 159-9026

Boken går att köpa till ett förmånligt pris på Swebbtv (länk nedan) som har några böcker kvar men boken finns även på Bokus och hos andra näthandlare."

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Kom ihåg: Stöd Sveriges enda riktiga opposition, Elsa Widding.

Även små belopp kan sändas via MediaLinq:

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-05-28 (Extra)

Ett hot mot kläggets världsbild.

Är inte ett hot mot demokratin.

Jens Ganman

May 27, 2024

"Åsa Wikforss skrev något bra i DN häromdagen.

Hon skrev:

”Forskning visar att vi är mycket benägna att tro på budskap som upprepas och som verkar komma från flera olika källor.”

Hon skrev det apropå SD:s anonyma Twitter- och TikTok-konton."

Men det gäller nog snarare MSM! Dess propaganda är ju långt mer massiv och når ännu fler. 

Läs vidare på Brev från Dårkolonien med Jens Ganman. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-05-28

Chat Control 2 – nytt kompromissförslag i ministerrådet

"Den som vill sända meddelanden med bilder eller video måste samtycka till granskning. Det är det senaste budet om Chat Control 2 från EU:s ministerråd.

Trots att man förhandlat i två år har EU:s ministerråd ännu inte kommit fram till någon gemensam ståndpunkt om EU-kommissionens förslag om att göra AI-granskning av innehållet i våra elektroniska meddelanden – Chat Control 2 – obligatorisk.

Inför ministerrådet den 13-14 juni har det belgiska ordförandeskapet presenterat ännu en skiss till ett förslag:"

De ger sig inte! De vill ha ett övervakningssamhälle. 

Läs vidare på Femte juli

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-05-27 (Extra)

347 medlemmar av Sveriges riksdag sover

"Ett initiativ, som leds av den amerikanske kongressledamoten Chris Smith, har uppmanat förtroendevalda över hela världen att kräva att Världshälsoorganisationen (WHO) antingen upphäver eller skjuter upp pandemiavtalet och ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR).

Denna åtgärd är avgörande på grund av WHO:s misslyckande med att uppfylla kravet på fyra månaders underrättelse enligt artikel 55.2 i IHR och andra regler från Världshälsoförsamlingen.

Jag har gjort mina kollegor i riksdagen uppmärksammande på att deras underskrift är avgörande för att upprätthålla rättsstatsprincipen och skydda den nationella suveräniteten. De borde givetvis gå med i denna globala insats för att säkerställa att beslut om dessa kritiska fördrag fattas med tillbörlig aktsamhet, transparens och respekt för rättsliga normer."

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Utöver Elsa Widding så är det Unni Björnerfors som skrivit på. Alla andra tycker tydligen att Sverige ska ge upp sin suveränitet och bli ett "lydrike" till WHO!

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-05-27

Söndagskrönika: Transvestitbekymmer

"Först ett barndomsminne. När jag var tio år, eller kanske åtta, hittade jag min storasyrras bindor och insåg att om jag band en om varje knä, så slog jag mig inte när vi grabbar spelade fotboll. Jag var målvakt. Min syrra både skämdes och blev väldigt arg på mig. Hon vet inte vad vi vet i dag, men som jag tydligen förstod redan då, att båda könen kan behöva bindor.

Jag läser den amerikanske författaren Jim Goads lustmord på transsamhället, Gender Psychosis (2020). Även om en psykos inte alls är något lustigt, så bjuder Jim Goad på kul läsning. Emellertid, det finns ett allvar bakom det absurda, nämligen att staten och kapitalet tar dessa könsförvirrade människor på allvar. Vill du byta kön, visst går det att fixa. Såväl hormonellt, som kirurgiskt och juridiskt. Det kommer att göra ont, är irreversibelt och kostar dig nog flera hundratusen kronor men när det är klart så är du den som du verkligen är."

Det är knappast rimligt att så många "plötsligt" drabbas av könsdysfori. Är det masspsykos eller är det identitetspolitiken? Men när islamisterna tagit över Sverige så är problemet löst.  

Läs vidare på Invandring och mörkläggning. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1