Dagens tips söndag 2023-11-19

Socialdemokraterna bör inte längre kalla sig ett svenskt parti ­- de arbetar inte för Sveriges bästa

"Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna inte längre är lojala mot Sverige och svenska intressen och bör därför inte längre betraktas som, eller för den delen kallas ett svenskt parti. Det blir allt tydligare i och med de genanta turerna kring riksdagsledamoten Jamal El-Haj. Magdalena Anderssons krokodiltårar i Riksdagen är inte tårar för Sverige och svenska folkets intressen, utan hon snyftar och darrar på rösten för att hon är orolig att hennes väljare, som idag består av främst muslimska röster, ska vända henne ryggen. Så pass har Socialdemokraterna lierat sig med islam. Socialdemokraterna har blivit ett islamiskt parti som aktivt arbetar mot att Sverige ska förbli ett svenskt land. Det är såväl oroväckande som djupt stötande."

Tråkigt nog tycks inte många traditionella socialdemokratiska väljare fatta detta! Eller gör de det och längtar efter ett kalifat med fasta regler för allt mänskligt liv? Bekvämt! ?? Jag rekommenderar ett närmare studium av förhållandena i Iran (Se nedan). Då kan alla socialdemokrater se vad som väntar. 

Läs vidare på Katerina Magasin. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Hämtat ur Wikipedia (Jag garanterar inte att alla detaljer i artikeln är korrekta men i stort verkar det vara en korrekt beskrivning)

The 1981 massacre

Between June 1981 and March 1982, the theocratic regime carried out the largest political massacre in Iranian history, targeting communists, socialists, social democrats, liberals, monarchists, moderate Islamists, and members of the Baha'i faith as part of the Iranian Cultural Revolution decreed by Khomeini on 14 June 1980 with the intent of "purifying" Iranian society of non-Islamic elements.[235] Between June 1981 and June 1982, Amnesty International documented 2,946 executions, with several thousand more killed in the next two years according to the anti-government guerilla People's Mujahedin of Iran.[236] More recently, Rastyad Collective has verified the identities of more than 3,400 political dissidents who were executed between June 1981 and March 1982.