Dagens tips tisdag 2023-10-31

Motståndet mot diktatoriskt WHO växer – demonstration i Stockholm

"ExitWHO

Världshälsoorganisationen WHO är på väg att få makt att bestämma alla medlemsländers insatser under nästa pandemi. Enskilda länder kommer inte längre att kunna besluta om egna restriktioner, nedstängningar och vaccineringar – allt ska beslutas av ett nytt ”styrande organ” inom WHO. Oron och kritiken växer nu mot vad detta innebär och den 1 oktober anordnades en demonstration i Stockholm för att uppmärksamma hur Sverige och världens länder avträder sin suveränitet till en icke folkvald grupp byråkrater."

En uppföljare till gårdagens artikel. Inte mycket om detta i etablerade media!

Vill de ha diktatur? Är WHO:s ordförande (eller Bill Gates) bättre än en folkvald riksdag? Eller fattar de ingenting?

Läs vidare på Nya Tider. En bra redogörelse för vad som händer!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1