Dagens tips fredag 2023-06-09 (Extra)

Ger denna video en bakgrund till föregående tips?

Svar: JA!

Många sanningar presenteras! Allt kanske inte är 100% rätt men det mesta är sådant som hänt. Fundera på helheten och hur det stämmer med den utveckling vi ser idag. Dags att vakna!

Motverka totalitarism och stöd nationellt oberoende. Låt inte WHO (eller FN eller andra länders ledare) bestämma vår framtid. Vi har inte valt dessa ledare! Varför vill alla våra regeringar, oberoende av färg, ge ifrån sig beslutsmakten till internationella organisationer? Är det inte konstigt?

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1