Dagens tips lördag 23-04-01

Inga-Britt Ahlenius: Du förskönande nya språkcensur

"Det är just de obehagliga och sårande uttrycken för yttrandefriheten som behöver lagskydd. De behagliga klarar sig utan."

Ett bra inlägg i kontrast till att 51% av svenskarna enligt DN/Ipsos anser att det bör vara förbjudet att bränna religiösa skrifter. En i förlängningen farlig åsikt. Var går gränsen? Vad är "en religiös skrift"? Vem beslutar om det? 

Läs vidare på Svenska Dagbladet.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1