Dagens tips tisdag 2024-07-09 (Extra2)

Tro ont om folk.

"En gång var Sverige ett öppet och välkomnande land. S försökte dra i handbromsen redan i slutet av 1970-talet men misslyckades. Sverige 2024 är numera ett land präglat av våld och misstänksamhet.

Jens Ganman Jul 09, 2024

Ingen vill bli cynisk. Alla vill gå genom livet med ett öppet hjärta och stor tilltro till sina medmänniskor. Den som gång på gång blir lurad och utnyttjad utvecklar dock med tiden en reflexmässig misstänksamhet mot främlingar och/eller mot de som påstår sig vara ens vänner och sedan lurar en. En hund som blir slagen utvecklar aggressivitet och biter tillbaka. Liksom ett land och ett folk. Det är en klumpig liknelse, icke desto mindre sann.

I Sverige har vi fått lära oss att tro gott om alla. Det sas att alla som kommer hit vill oss väl och därtill: att alla som söker asyl vill bli svenskar; de vill bli en del av den sekulära, demokratiska, progressiva kulturen. De är lika civiliserade som vi.

Tyvärr har svensken fått lära sig, med ränta, att så inte är fallet."

Läs vidare på Brev från Dårkolonien med Jens Ganman. 

Läsvärt, inklusive kommentarerna!

Jens anser korrekt att de som skapat denna katastrof är: Bengt Westerberg och Carl Bildt. Fredrik Reinfeldt, Gustav Fridolin och Åsa Romson. Stefan Löfven och Annie Lööf. Annullerandet av Luciabeslutet 1991, Migrationsöverenskommelsen 2010/11. Gymnasielagen 2017.

Jag vill fylla på med några nya namn som fortsätter destruktionen av Sverige: Pål Jonsson och Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. De ligger bakom DCA-avtalet och Nato-anslutningen som gjort Sverige till ett amerikanskt protektorat och gjort Ryssland till ett hot mot Sverige. De har inte heller gjort något åt migrationen som fortsätter oförminskat men under andra beteckningar (arbetskrafts- och anhöriginvandring). Och hur är det med alla illegala? 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1