Dagens tips tisdag 2024-07-09

Oj vad det gungade…

"Så har då allt lugnat sig, åtminstone för tillfället. EU-val, det brittiska valet och sist det franska valet. Vad konsekvenserna blev är det svårt att överblicka, många och långa diskussioner återstår innan Europa åter står på fast mark. Till råga på allt återstår det amerikanska valet till hösten, det som ytterst avgör hur våra europeiska val skall falla ut i praktiken.

Kvarstår intrycket att de nationsbevarande partierna i Europa har fått en fastare grund att stå på, medan globalistpartierna fortfarande får hålla i sig i svängarna. Om prognoserna håller för Trump i USA kan vi nog förvänta oss att globalisternas skuta inte bara kantrar, utan också går till bottnen, kanske för gott. Har vi då fått ett avgörande, att Putins och Xi’s multipolära värld har ersatt den amerikansk-sionistiska världens dröm om världsherravälde – den unipolära världen, styrd från USA? Låt oss hoppas det. Låt oss då också bejaka en utveckling där varje världsdel eller kulturell, etnisk enhet får bestämma över sitt eget öde, relativt sina egna förutsättningar och möjligheter."

Ja! (För min markering)

Läs vidare på Peter Krabbe. 

Väl där, läs också Karl-Olof Arnstbergs krönika om "Unipolärt kontra multipolärt" som citeras och kommenteras av Krabbe m.fl. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1