Dagens tips måndag 2024-07-08 (Extra)

Varför är vindkraften så olönsam?

"Väderberoende elproduktion har ett inneboende lönsamhetsproblem. Man kan bara sälja när utbudet är stort och priset därmed är lågt. Den 15 juni i år fick vindkraften i SE4 i snitt 14 öre betalt per kilowattimme, produktionskostnaden i SE4 låg på 60-80 öre/kWh. Ju mer vindkraft i systemet, desto sämre resultat för vindkraften, skriver Christian Sandström och Christian Steinbeck."

Artikeln avslutas med:

"Mot bakgrund av rådande situation är det intressant att politiker förespråkar fortsatt utbyggnad av vindkraften. Måhända har de en metod för att styra vindarna. Förespråkare av vindkraft pekar ofta på att batterilagring och vätgaslager skall kunna lösa dessa problem. Det återstår verkligen att se."

Just det! Nuvarande batteriteknologi duger inte och vätgas är svårt att lagra och har ganska litet energiinnehåll. Politikerna önskedrömmer.

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1